ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
10 10.99
8 8.79
30 32.97
18 19.78
25 27.47
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 120
14 11.67
7 5.83
20 16.67
17 14.17
20 16.67
42 35.00
78 65.00%
4  โรงเรียนวัดวังหมัน 161
17 10.56
31 19.25
23 14.29
11 6.83
14 8.70
65 40.37
96 59.63%
5  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
3 10.00
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
6  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 97
6 6.19
1 1.03
22 22.68
7 7.22
13 13.40
48 49.48
49 50.52%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 121
4 3.31
3 2.48
27 22.31
3 2.48
19 15.70
65 53.72
56 46.28%
8  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
4 6.35
5 7.94
13 20.63
2 3.17
4 6.35
35 55.56
28 44.44%
9  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
2 8.33
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
10  โรงเรียนวัดหอระฆัง 53
3 5.66
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
11  โรงเรียนวัดหนองน้อย 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
12  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 39
2 5.13
0 0.00
9 23.08
3 7.69
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
13  โรงเรียนเทพรัตน์ 177
16 9.04
6 3.39
13 7.34
14 7.91
19 10.73
109 61.58
68 38.42%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
4 11.76
3 8.82
6 17.65
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
15  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 236
13 5.51
7 2.97
24 10.17
26 11.02
20 8.47
146 61.86
90 38.14%
16  โรงเรียนวัดโคกสุก 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
5 9.43
2 3.77
34 64.15
19 35.85%
17  โรงเรียนวัดคลองเกษม 89
14 15.73
1 1.12
0 0.00
0 0.00
16 17.98
58 65.17
31 34.83%
18  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
12 6.52
14 7.61
10 5.43
14 7.61
14 7.61
120 65.22
64 34.78%
19  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 187
17 9.09
10 5.35
18 9.63
10 5.35
7 3.74
125 66.84
62 33.16%
20  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 119
9 7.56
9 7.56
9 7.56
6 5.04
6 5.04
80 67.23
39 32.77%
21  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
19 16.52
4 3.48
4 3.48
78 67.83
37 32.17%
22  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
9 28.13
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนบ้านเก่า 45
5 11.11
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
24  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 58
6 10.34
5 8.62
6 10.34
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
25  โรงเรียนวัดมะปราง 98
3 3.06
4 4.08
22 22.45
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
26  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 95
7 7.37
3 3.16
18 18.95
1 1.05
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 171
11 6.43
7 4.09
16 9.36
11 6.43
6 3.51
120 70.18
51 29.82%
28  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 799
38 4.76
48 6.01
147 18.40
2 0.25
3 0.38
561 70.21
238 29.79%
29  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
5 7.69
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
30  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 69
7 10.14
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
31  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 28
4 14.29
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
32  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 63
4 6.35
4 6.35
8 12.70
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
33  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 149
12 8.05
1 0.67
12 8.05
7 4.70
10 6.71
107 71.81
42 28.19%
34  โรงเรียนวัดนางลือ 149
16 10.74
15 10.07
4 2.68
3 2.01
3 2.01
108 72.48
41 27.52%
35  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
3 4.84
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
36  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
2 3.39
7 11.86
43 72.88
16 27.12%
37  โรงเรียนวัดโพธาราม 113
4 3.54
4 3.54
22 19.47
0 0.00
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
38  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 38
6 15.79
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
39  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
7 5.38
1 0.77
18 13.85
6 4.62
1 0.77
97 74.62
33 25.38%
40  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
10 9.71
4 3.88
12 11.65
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
41  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
3 4.41
6 8.82
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 84
12 14.29
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
43  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 148
6 4.05
2 1.35
25 16.89
2 1.35
2 1.35
111 75.00
37 25.00%
44  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
5 5.43
3 3.26
7 7.61
5 5.43
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
45  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 115
2 1.74
3 2.61
22 19.13
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
46  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 62
10 16.13
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
3 5.17
4 6.90
6 10.34
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
48  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
49  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
50  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 146
4 2.74
5 3.42
8 5.48
10 6.85
7 4.79
112 76.71
34 23.29%
51  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 87
2 2.30
3 3.45
7 8.05
5 5.75
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
52  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
1 0.88
1 0.88
19 16.67
4 3.51
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
53  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 138
13 9.42
0 0.00
12 8.70
0 0.00
6 4.35
107 77.54
31 22.46%
54  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
0 0.00
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
55  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
7 4.76
5 3.40
12 8.16
9 6.12
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
56  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 85
6 7.06
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
57  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
58  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 99
5 5.05
3 3.03
11 11.11
2 2.02
1 1.01
77 77.78
22 22.22%
59  โรงเรียนวัดหนองตาตน 90
3 3.33
4 4.44
13 14.44
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
60  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
3 7.14
2 4.76
3 7.14
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
61  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 113
4 3.54
3 2.65
4 3.54
7 6.19
6 5.31
89 78.76
24 21.24%
62  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
63  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2442
59 2.42
43 1.76
394 16.13
19 0.78
3 0.12
1924 78.79
518 21.21%
64  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 71
1 1.41
6 8.45
6 8.45
1 1.41
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
65  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
4 5.63
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
66  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 76
9 11.84
1 1.32
4 5.26
2 2.63
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
67  โรงเรียนวัดคลองบุญ 122
7 5.74
0 0.00
11 9.02
0 0.00
7 5.74
97 79.51
25 20.49%
68  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 98
9 9.18
1 1.02
8 8.16
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
69  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 173
18 10.40
6 3.47
9 5.20
2 1.16
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
70  โรงเรียนบ้านหนองแจง 89
4 4.49
3 3.37
5 5.62
1 1.12
5 5.62
71 79.78
18 20.22%
71  โรงเรียนบ้านคลองยาง 80
3 3.75
3 3.75
6 7.50
3 3.75
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
72  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 130
4 3.08
6 4.62
14 10.77
2 1.54
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
73  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
8 7.27
2 1.82
7 6.36
5 4.55
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
74  โรงเรียนวัดพระแก้ว 60
5 8.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
8 4.42
10 5.52
13 7.18
5 2.76
0 0.00
145 80.11
36 19.89%
76  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 71
1 1.41
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
77  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
2 0.93
3 1.40
26 12.15
0 0.00
11 5.14
172 80.37
42 19.63%
78  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
79  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 156
8 5.13
6 3.85
12 7.69
2 1.28
2 1.28
126 80.77
30 19.23%
80  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
81  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 121
6 4.96
2 1.65
13 10.74
2 1.65
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
82  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
8 5.84
6 4.38
5 3.65
3 2.19
4 2.92
111 81.02
26 18.98%
83  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
3 3.30
3 3.30
4 4.40
3 3.30
4 4.40
74 81.32
17 18.68%
85  โรงเรียนวัดหาดอาษา 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
86  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
3 2.50
10 8.33
5 4.17
1 0.83
3 2.50
98 81.67
22 18.33%
87  โรงเรียนวัดโรงวัว 120
7 5.83
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
88  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
4 5.63
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
89  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 132
7 5.30
2 1.52
15 11.36
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
90  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
91  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 594
18 3.03
22 3.70
40 6.73
16 2.69
11 1.85
487 81.99
107 18.01%
92  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 125
5 4.00
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
93  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 126
6 4.76
0 0.00
11 8.73
5 3.97
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
94  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 121
3 2.48
2 1.65
15 12.40
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
95  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
2 2.47
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
96  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
97  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
98  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 154
10 6.49
3 1.95
13 8.44
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
99  โรงเรียนวัดฝาง 125
5 4.00
0 0.00
14 11.20
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
100  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
101  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
11 6.04
6 3.30
13 7.14
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
102  โรงเรียนวัดจันทน์ 79
6 7.59
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
103  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
1 1.47
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
104  โรงเรียนวัดสนามชัย 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
105  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 57
0 0.00
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
106  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
107  โรงเรียนวัดท่า 106
5 4.72
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
108  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 193
0 0.00
8 4.15
18 9.33
3 1.55
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
109  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 142
4 2.82
8 5.63
9 6.34
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
110  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
111  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 171
5 2.92
7 4.09
8 4.68
5 2.92
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
112  โรงเรียนบ้านหนองยาง 152
3 1.97
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
113  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 187
12 6.42
4 2.14
11 5.88
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
114  โรงเรียนวัดกรุณา 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
115  โรงเรียนบ้านหัวถนน 85
5 5.88
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
116  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 362
7 1.93
8 2.21
35 9.67
1 0.28
0 0.00
311 85.91
51 14.09%
117  โรงเรียนวัดท่ากระแส 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
118  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 80
2 2.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
119  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
1 1.92
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
120  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
121  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
122  โรงเรียนวัดหนองจิก 68
6 8.82
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
123  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
124  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 146
2 1.37
5 3.42
6 4.11
4 2.74
2 1.37
127 86.99
19 13.01%
125  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
0 0.00
0 0.00
10 6.21
10 6.21
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
126  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 98
1 1.02
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
127  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
128  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
129  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
130  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
131  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 150
5 3.33
3 2.00
7 4.67
2 1.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
132  โรงเรียนวัดดอนตาล 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
133  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
134  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
135  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 119
3 2.52
4 3.36
5 4.20
1 0.84
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
136  โรงเรียนบ้านหนองแค 129
1 0.78
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 131
1 0.76
4 3.05
9 6.87
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
139  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 170
7 4.12
0 0.00
8 4.71
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
140  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
141  โรงเรียนวัดคลองธรรม 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
142  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
143  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
144  โรงเรียนพระยาตาก 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
145  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
11 4.85
2 0.88
0 0.00
208 91.63
19 8.37%
146  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
3 2.50
2 1.67
1 0.83
3 2.50
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
147  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
148  โรงเรียนวัดดอนรังนก 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
149  โรงเรียนวัดสระดู่ 165
4 2.42
0 0.00
9 5.45
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
150  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 83
3 3.61
1 1.20
0 0.00
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
151  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 212
4 1.89
4 1.89
1 0.47
0 0.00
5 2.36
198 93.40
14 6.60%
152  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
153  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
0 0.00
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
154  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
155  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
156  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
157  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 198
1 0.51
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
190 95.96
8 4.04%
158  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
159  โรงเรียนวัดหัวหว้า 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
160  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
53 96.36
2 3.64%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 144
1 0.69
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
163  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,385 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  830 4.28
เตี้ย  531 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,943 10.02
ผอมและเตี้ย  377 1.94
อ้วนและเตี้ย  332 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,372 79.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,013 คน


20.70%


Powered By www.thaieducation.net