ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 144
18 12.50
14 9.72
15 10.42
24 16.67
20 13.89
53 36.81
91 63.19%
2  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 182
22 12.09
17 9.34
36 19.78
17 9.34
15 8.24
75 41.21
107 58.79%
3  โรงเรียนวัดอัมพวัน 631
44 6.97
73 11.57
54 8.56
99 15.69
81 12.84
280 44.37
351 55.63%
4  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 835
55 6.59
64 7.66
96 11.50
162 19.40
54 6.47
404 48.38
431 51.62%
5  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 458
20 4.37
38 8.30
34 7.42
67 14.63
72 15.72
227 49.56
231 50.44%
6  โรงเรียน วัดตโปทาราม 263
22 8.37
9 3.42
33 12.55
31 11.79
27 10.27
141 53.61
122 46.39%
7  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 194
3 1.55
16 8.25
24 12.37
19 9.79
27 13.92
105 54.12
89 45.88%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 942
131 13.91
63 6.69
50 5.31
40 4.25
147 15.61
511 54.25
431 45.75%
9  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 796
120 15.08
50 6.28
63 7.91
54 6.78
50 6.28
459 57.66
337 42.34%
10  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 292
9 3.08
13 4.45
31 10.62
22 7.53
44 15.07
173 59.25
119 40.75%
11  โรงเรียนบ้านเขาดิน 565
42 7.43
41 7.26
91 16.11
18 3.19
38 6.73
335 59.29
230 40.71%
12  โรงเรียนจุกเสม็ด 222
25 11.26
18 8.11
12 5.41
21 9.46
14 6.31
132 59.46
90 40.54%
13  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1053
105 9.97
104 9.88
86 8.17
65 6.17
65 6.17
628 59.64
425 40.36%
14  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 557
29 5.21
18 3.23
74 13.29
37 6.64
60 10.77
339 60.86
218 39.14%
15  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 338
18 5.33
42 12.43
26 7.69
18 5.33
26 7.69
208 61.54
130 38.46%
16  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 812
68 8.37
23 2.83
70 8.62
92 11.33
58 7.14
501 61.70
311 38.30%
17  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 282
13 4.61
8 2.84
40 14.18
18 6.38
27 9.57
176 62.41
106 37.59%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 555
27 4.86
10 1.80
56 10.09
37 6.67
73 13.15
352 63.42
203 36.58%
19  โรงเรียน วัดโป่ง 482
39 8.09
48 9.96
81 16.80
5 1.04
2 0.41
307 63.69
175 36.31%
20  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 241
8 3.32
10 4.15
26 10.79
22 9.13
21 8.71
154 63.90
87 36.10%
21  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309
29 9.39
22 7.12
45 14.56
0 0.00
15 4.85
198 64.08
111 35.92%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 323
21 6.50
10 3.10
30 9.29
31 9.60
23 7.12
208 64.40
115 35.60%
23  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 209
13 6.22
28 13.40
27 12.92
3 1.44
1 0.48
137 65.55
72 34.45%
24  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 495
53 10.71
49 9.90
19 3.84
24 4.85
22 4.44
328 66.26
167 33.74%
25  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 356
14 3.93
13 3.65
14 3.93
27 7.58
42 11.80
246 69.10
110 30.90%
26  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 835
47 5.63
10 1.20
87 10.42
57 6.83
51 6.11
583 69.82
252 30.18%
27  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 371
14 3.77
33 8.89
54 14.56
3 0.81
6 1.62
261 70.35
110 29.65%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 531
43 8.10
16 3.01
26 4.90
21 3.95
50 9.42
375 70.62
156 29.38%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 515
30 5.83
30 5.83
53 10.29
24 4.66
14 2.72
364 70.68
151 29.32%
30  โรงเรียน บ้านหุบบอน 189
20 10.58
0 0.00
34 17.99
0 0.00
0 0.00
135 71.43
54 28.57%
31  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 784
41 5.23
7 0.89
69 8.80
50 6.38
50 6.38
567 72.32
217 27.68%
32  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 589
18 3.06
24 4.07
25 4.24
42 7.13
52 8.83
428 72.67
161 27.33%
33  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 349
4 1.15
10 2.87
28 8.02
14 4.01
38 10.89
255 73.07
94 26.93%
34  โรงเรียนบ้านนาวัง 228
18 7.89
10 4.39
22 9.65
6 2.63
5 2.19
167 73.25
61 26.75%
35  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 874
21 2.40
49 5.61
85 9.73
31 3.55
44 5.03
644 73.68
230 26.32%
36  โรงเรียนบ้านอำเภอ 413
30 7.26
23 5.57
45 10.90
1 0.24
0 0.00
314 76.03
99 23.97%
37  โรงเรียนห้วยใหญ่ 423
20 4.73
24 5.67
23 5.44
23 5.44
11 2.60
322 76.12
101 23.88%
38  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 472
19 4.03
26 5.51
64 13.56
2 0.42
0 0.00
361 76.48
111 23.52%
39  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 156
10 6.41
6 3.85
18 11.54
1 0.64
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
40  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 272
46 16.91
13 4.78
1 0.37
1 0.37
0 0.00
211 77.57
61 22.43%
41  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 894
90 10.07
40 4.47
34 3.80
22 2.46
11 1.23
697 77.96
197 22.04%
42  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 216
20 9.26
7 3.24
20 9.26
0 0.00
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
43  โรงเรียนบ้านบางละมุง 173
6 3.47
5 2.89
20 11.56
6 3.47
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
44  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1593
90 5.65
48 3.01
197 12.37
4 0.25
1 0.06
1253 78.66
340 21.34%
45  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 168
14 8.33
2 1.19
15 8.93
2 1.19
2 1.19
133 79.17
35 20.83%
46  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 562
25 4.45
26 4.63
35 6.23
8 1.42
23 4.09
445 79.18
117 20.82%
47  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 275
15 5.45
13 4.73
26 9.45
0 0.00
0 0.00
221 80.36
54 19.64%
48  โรงเรียนบ้านชากนอก 400
16 4.00
5 1.25
38 9.50
13 3.25
6 1.50
322 80.50
78 19.50%
49  โรงเรียนวัดหนองคล้า 497
18 3.62
18 3.62
20 4.02
18 3.62
20 4.02
403 81.09
94 18.91%
50  โรงเรียนบ้านระเวิง 69
4 5.80
0 0.00
5 7.25
0 0.00
4 5.80
56 81.16
13 18.84%
51  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 225
5 2.22
6 2.67
29 12.89
0 0.00
0 0.00
185 82.22
40 17.78%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 608
48 7.89
18 2.96
38 6.25
0 0.00
0 0.00
504 82.89
104 17.11%
53  โรงเรียนวัดมโนรม 829
7 0.84
14 1.69
30 3.62
25 3.02
50 6.03
703 84.80
126 15.20%
54  โรงเรียน บ้านขลอด 523
21 4.02
23 4.40
35 6.69
0 0.00
0 0.00
444 84.89
79 15.11%
55  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 525
9 1.71
5 0.95
34 6.48
13 2.48
17 3.24
447 85.14
78 14.86%
56  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 480
11 2.29
8 1.67
49 10.21
2 0.42
0 0.00
410 85.42
70 14.58%
57  โรงเรียน บ้านสันติคาม 384
11 2.86
13 3.39
10 2.60
13 3.39
8 2.08
329 85.68
55 14.32%
58  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 156
8 5.13
4 2.56
8 5.13
2 1.28
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
59  โรงเรียน บ้านนอก 116
5 4.31
4 3.45
7 6.03
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
60  โรงเรียนบ้านเนินตอง 130
0 0.00
0 0.00
17 13.08
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
61  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 442
22 4.98
0 0.00
29 6.56
0 0.00
0 0.00
391 88.46
51 11.54%
62  โรงเรียนบ้านเขาหิน 487
15 3.08
8 1.64
18 3.70
10 2.05
4 0.82
432 88.71
55 11.29%
63  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 268
7 2.61
5 1.87
7 2.61
10 3.73
0 0.00
239 89.18
29 10.82%
64  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 154
0 0.00
0 0.00
1 0.65
3 1.95
10 6.49
140 90.91
14 9.09%
65  โรงเรียนวัดนาพร้าว 647
8 1.24
5 0.77
35 5.41
5 0.77
4 0.62
590 91.19
57 8.81%
66  โรงเรียนวัดบ้านนา 963
12 1.25
10 1.04
29 3.01
13 1.35
11 1.14
888 92.21
75 7.79%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 337
15 4.45
8 2.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
314 93.18
23 6.82%
68  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 601
10 1.66
9 1.50
10 1.66
7 1.16
4 0.67
561 93.34
40 6.66%
69  โรงเรียนวัดวังหิน 213
4 1.88
3 1.41
5 2.35
2 0.94
0 0.00
199 93.43
14 6.57%
70  โรงเรียนบ้านหินวง 142
2 1.41
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
71  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 581
8 1.38
8 1.38
0 0.00
0 0.00
10 1.72
555 95.52
26 4.48%
72  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 653
5 0.77
5 0.77
15 2.30
1 0.15
1 0.15
626 95.87
27 4.13%
73  โรงเรียนวัดพระประทานพร 264
3 1.14
0 0.00
2 0.76
2 0.76
3 1.14
254 96.21
10 3.79%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 217
1 0.46
1 0.46
3 1.38
1 0.46
2 0.92
209 96.31
8 3.69%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 137
1 0.73
0 0.00
2 1.46
1 0.73
1 0.73
132 96.35
5 3.65%
76  โรงเรียนบ้านทางตรง 138
2 1.45
1 0.72
1 0.72
1 0.72
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
77  โรงเรียน บ้านภูไทร 273
5 1.83
3 1.10
1 0.37
0 0.00
0 0.00
264 96.70
9 3.30%
78  โรงเรียน บ้านวังค้อ 317
2 0.63
0 0.00
8 2.52
0 0.00
0 0.00
307 96.85
10 3.15%
79  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895
12 1.34
4 0.45
8 0.89
4 0.45
0 0.00
867 96.87
28 3.13%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 305
1 0.33
2 0.66
4 1.31
0 0.00
0 0.00
298 97.70
7 2.30%
81  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 573
1 0.17
0 0.00
3 0.52
0 0.00
2 0.35
567 98.95
6 1.05%

 

จำนวนนักเรียน  35,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,888 5.25
เตี้ย  1,413 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,620 7.28
ผอมและเตี้ย  1,417 3.94
อ้วนและเตี้ย  1,539 4.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,090 75.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,877 คน


24.68%


Powered By www.thaieducation.net