ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 12
4 33.33
2 16.67
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 62
15 24.19
15 24.19
2 3.23
25 40.32
5 8.06
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 60
15 25.00
13 21.67
2 3.33
30 50.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบือดองพัฒนา 143
40 27.97
8 5.59
75 52.45
17 11.89
3 2.10
0 0.00
143 100.00%
5  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
21 33.33
15 23.81
17 26.98
6 9.52
4 6.35
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 124
11 8.87
21 16.94
8 6.45
32 25.81
29 23.39
23 18.55
101 81.45%
7  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
16 7.02
44 19.30
44 19.30
184 80.70%
8  โรงเรียนสันติวิทยา 382
160 41.88
120 31.41
16 4.19
0 0.00
0 0.00
86 22.51
296 77.49%
9  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 227
79 34.80
64 28.19
3 1.32
27 11.89
0 0.00
54 23.79
173 76.21%
10  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 156
33 21.15
42 26.92
10 6.41
23 14.74
4 2.56
44 28.21
112 71.79%
11  โรงเรียนบ้านสะเอะ 413
124 30.02
102 24.70
10 2.42
57 13.80
0 0.00
120 29.06
293 70.94%
12  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
10 27.78
4 11.11
2 5.56
6 16.67
2 5.56
12 33.33
24 66.67%
13  โรงเรียนบ้านพงยือไร 136
32 23.53
25 18.38
5 3.68
28 20.59
0 0.00
46 33.82
90 66.18%
14  โรงเรียนบ้านกือแล 146
20 13.70
55 37.67
6 4.11
9 6.16
1 0.68
55 37.67
91 62.33%
15  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 78
9 11.54
30 38.46
2 2.56
6 7.69
1 1.28
30 38.46
48 61.54%
16  โรงเรียนประชาอุทิศ 134
9 6.72
30 22.39
3 2.24
39 29.10
0 0.00
53 39.55
81 60.45%
17  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 154
26 16.88
53 34.42
4 2.60
8 5.19
2 1.30
61 39.61
93 60.39%
18  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 192
42 21.88
42 21.88
8 4.17
20 10.42
0 0.00
80 41.67
112 58.33%
19  โรงเรียนบ้านตะโละ 186
11 5.91
30 16.13
15 8.06
41 22.04
10 5.38
79 42.47
107 57.53%
20  โรงเรียนบ้านกูวา 211
31 14.69
66 31.28
10 4.74
11 5.21
1 0.47
92 43.60
119 56.40%
21  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 276
60 21.74
91 32.97
2 0.72
0 0.00
0 0.00
123 44.57
153 55.43%
22  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 205
28 13.66
13 6.34
11 5.37
41 20.00
18 8.78
94 45.85
111 54.15%
23  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 187
41 21.93
35 18.72
2 1.07
22 11.76
1 0.53
86 45.99
101 54.01%
24  โรงเรียนบ้านรามัน 486
65 13.37
84 17.28
32 6.58
56 11.52
25 5.14
224 46.09
262 53.91%
25  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 320
55 17.19
56 17.50
5 1.56
52 16.25
0 0.00
152 47.50
168 52.50%
26  โรงเรียนบ้านปงตา 147
23 15.65
28 19.05
15 10.20
7 4.76
1 0.68
73 49.66
74 50.34%
27  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 153
28 18.30
27 17.65
4 2.61
18 11.76
0 0.00
76 49.67
77 50.33%
28  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 722
55 7.62
66 9.14
31 4.29
121 16.76
79 10.94
370 51.25
352 48.75%
29  โรงเรียนบ้านสะโต 131
11 8.40
16 12.21
5 3.82
21 16.03
10 7.63
68 51.91
63 48.09%
30  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104
21 20.19
12 11.54
5 4.81
8 7.69
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
31  โรงเรียนบ้านคูวอ 221
34 15.38
31 14.03
13 5.88
16 7.24
3 1.36
124 56.11
97 43.89%
32  โรงเรียนวัดลำพะยา 132
15 11.36
15 11.36
17 12.88
10 7.58
0 0.00
75 56.82
57 43.18%
33  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 191
23 12.04
45 23.56
13 6.81
0 0.00
0 0.00
110 57.59
81 42.41%
34  โรงเรียนบ้านพรุ 98
12 12.24
18 18.37
0 0.00
11 11.22
0 0.00
57 58.16
41 41.84%
35  โรงเรียนธารแร่ 60
8 13.33
8 13.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
36  โรงเรียนบ้านท่าสาป 312
26 8.33
44 14.10
31 9.94
26 8.33
0 0.00
185 59.29
127 40.71%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 77
5 6.49
14 18.18
7 9.09
3 3.90
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
38  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 469
15 3.20
37 7.89
16 3.41
52 11.09
53 11.30
296 63.11
173 36.89%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 126
26 20.63
18 14.29
2 1.59
0 0.00
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 135
3 2.22
38 28.15
5 3.70
0 0.00
2 1.48
87 64.44
48 35.56%
41  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 117
13 11.11
25 21.37
0 0.00
3 2.56
0 0.00
76 64.96
41 35.04%
42  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209
19 9.09
15 7.18
9 4.31
14 6.70
16 7.66
136 65.07
73 34.93%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
5 10.64
3 6.38
31 65.96
16 34.04%
44  โรงเรียนบ้านยือโระ 136
23 16.91
22 16.18
1 0.74
0 0.00
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
45  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 98
0 0.00
11 11.22
1 1.02
15 15.31
6 6.12
65 66.33
33 33.67%
46  โรงเรียนบ้านบือมัง 209
11 5.26
11 5.26
7 3.35
22 10.53
16 7.66
142 67.94
67 32.06%
47  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 133
14 10.53
14 10.53
1 0.75
12 9.02
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
48  โรงเรียนบ้านลือมุ 172
20 11.63
25 14.53
4 2.33
4 2.33
0 0.00
119 69.19
53 30.81%
49  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 206
24 11.65
28 13.59
3 1.46
5 2.43
2 0.97
144 69.90
62 30.10%
50  โรงเรียนบ้านแบหอ 224
32 14.29
26 11.61
8 3.57
1 0.45
0 0.00
157 70.09
67 29.91%
51  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 209
15 7.18
17 8.13
0 0.00
29 13.88
1 0.48
147 70.33
62 29.67%
52  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 61
4 6.56
6 9.84
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
53  โรงเรียนบ้านวังพญา 92
15 16.30
7 7.61
3 3.26
1 1.09
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
54  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 89
5 5.62
13 14.61
3 3.37
3 3.37
1 1.12
64 71.91
25 28.09%
55  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 107
10 9.35
14 13.08
5 4.67
1 0.93
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
56  โรงเรียนบ้านมาแฮ 258
29 11.24
26 10.08
8 3.10
4 1.55
4 1.55
187 72.48
71 27.52%
57  โรงเรียนบ้านตาสา 131
5 3.82
7 5.34
7 5.34
12 9.16
4 3.05
96 73.28
35 26.72%
58  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 121
13 10.74
15 12.40
2 1.65
2 1.65
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
59  โรงเรียนบ้านบาโด 46
1 2.17
5 10.87
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
60  โรงเรียนบ้านจำปูน 177
30 16.95
9 5.08
3 1.69
3 1.69
1 0.56
131 74.01
46 25.99%
61  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 187
14 7.49
12 6.42
2 1.07
20 10.70
0 0.00
139 74.33
48 25.67%
62  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 78
5 6.41
15 19.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
63  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 83
10 12.05
4 4.82
5 6.02
2 2.41
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
64  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 111
6 5.41
4 3.60
7 6.31
6 5.41
5 4.50
83 74.77
28 25.23%
65  โรงเรียนบ้านตาโละ 139
13 9.35
16 11.51
6 4.32
0 0.00
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
66  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 344
30 8.72
28 8.14
16 4.65
11 3.20
0 0.00
259 75.29
85 24.71%
67  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 412
48 11.65
34 8.25
15 3.64
0 0.00
2 0.49
313 75.97
99 24.03%
68  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 142
3 2.11
9 6.34
2 1.41
10 7.04
10 7.04
108 76.06
34 23.94%
69  โรงเรียนบ้านสาคอ 71
14 19.72
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
70  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 235
43 18.30
7 2.98
2 0.85
4 1.70
0 0.00
179 76.17
56 23.83%
71  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 198
24 12.12
8 4.04
14 7.07
1 0.51
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
72  โรงเรียนบ้านตาเซะ 137
16 11.68
11 8.03
1 0.73
3 2.19
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
73  โรงเรียนบ้านละแอ 108
7 6.48
6 5.56
6 5.56
4 3.70
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโฉลง 302
28 9.27
27 8.94
6 1.99
5 1.66
0 0.00
236 78.15
66 21.85%
75  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
76  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1632
88 5.39
0 0.00
259 15.87
0 0.00
0 0.00
1285 78.74
347 21.26%
77  โรงเรียนบ้านปุโรง 131
10 7.63
6 4.58
4 3.05
5 3.82
2 1.53
104 79.39
27 20.61%
78  โรงเรียนบ้านกาดือแป 83
5 6.02
7 8.43
1 1.20
3 3.61
1 1.20
66 79.52
17 20.48%
79  โรงเรียนบ้านกาลอ 147
0 0.00
30 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
80  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 116
4 3.45
13 11.21
6 5.17
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
81  โรงเรียนบ้านบาโงย 101
7 6.93
8 7.92
5 4.95
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
82  โรงเรียนบ้านพร่อน 173
12 6.94
2 1.16
6 3.47
14 8.09
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
83  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 107
7 6.54
5 4.67
4 3.74
4 3.74
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
84  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 129
15 11.63
9 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
85  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 142
9 6.34
5 3.52
8 5.63
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
86  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 155
9 5.81
10 6.45
6 3.87
1 0.65
1 0.65
128 82.58
27 17.42%
87  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
88  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 211
17 8.06
9 4.27
2 0.95
2 0.95
3 1.42
178 84.36
33 15.64%
89  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 194
5 2.58
7 3.61
4 2.06
8 4.12
6 3.09
164 84.54
30 15.46%
90  โรงเรียนบ้านนาเตย 98
6 6.12
7 7.14
2 2.04
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
91  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 70
6 8.57
0 0.00
0 0.00
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
92  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 86
4 4.65
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
93  โรงเรียนบ้านเกียรติ 137
6 4.38
10 7.30
3 2.19
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
94  โรงเรียนบ้านปาโจ 171
3 1.75
9 5.26
3 1.75
3 1.75
3 1.75
150 87.72
21 12.28%
95  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 99
2 2.02
7 7.07
3 3.03
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
96  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 166
2 1.20
8 4.82
9 5.42
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
97  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
2 2.02
4 4.04
1 1.01
4 4.04
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
98  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 123
5 4.07
7 5.69
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
99  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 623
22 3.53
25 4.01
11 1.77
6 0.96
0 0.00
559 89.73
64 10.27%
100  โรงเรียนบ้านยะลา 274
8 2.92
11 4.01
7 2.55
2 0.73
0 0.00
246 89.78
28 10.22%
101  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 63
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
102  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 214
1 0.47
3 1.40
4 1.87
9 4.21
3 1.40
194 90.65
20 9.35%
103  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
5 5.75
79 90.80
8 9.20%
104  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 167
3 1.80
3 1.80
2 1.20
3 1.80
4 2.40
152 91.02
15 8.98%
105  โรงเรียนบ้านบือยอง 190
9 4.74
7 3.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 91.58
16 8.42%
106  โรงเรียนบ้านบุดี 229
8 3.49
6 2.62
3 1.31
0 0.00
0 0.00
212 92.58
17 7.42%
107  โรงเรียนบ้านจาหนัน 132
6 4.55
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
108  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
109  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
2 1.00
0 0.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
196 98.00
4 2.00%
110  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2149
7 0.33
7 0.33
3 0.14
5 0.23
7 0.33
2120 98.65
29 1.35%
111  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 84
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 98.81
1 1.19%

 

จำนวนนักเรียน  22,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,160 9.81
เตี้ย  2,201 9.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  971 4.41
ผอมและเตี้ย  1,155 5.24
อ้วนและเตี้ย  409 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,129 68.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,896 คน


31.31%


Powered By www.thaieducation.net