ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหัวควน 186
20 10.75
22 11.83
28 15.05
9 4.84
7 3.76
100 53.76
86 46.24%
2  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 112
9 8.04
13 11.61
7 6.25
1 0.89
19 16.96
63 56.25
49 43.75%
3  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 51
11 21.57
0 0.00
11 21.57
0 0.00
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
4  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 134
8 5.97
5 3.73
20 14.93
5 3.73
14 10.45
82 61.19
52 38.81%
5  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 164
9 5.49
7 4.27
37 22.56
5 3.05
0 0.00
106 64.63
58 35.37%
6  โรงเรียนบ้านหนองธง 359
16 4.46
9 2.51
33 9.19
25 6.96
42 11.70
234 65.18
125 34.82%
7  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 93
5 5.38
4 4.30
5 5.38
4 4.30
14 15.05
61 65.59
32 34.41%
8  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 62
6 9.68
5 8.06
4 6.45
5 8.06
1 1.61
41 66.13
21 33.87%
9  โรงเรียนบ้านบางมวง 133
19 14.29
10 7.52
11 8.27
2 1.50
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
10  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
17 11.33
10 6.67
7 4.67
8 5.33
5 3.33
103 68.67
47 31.33%
11  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 65
4 6.15
5 7.69
4 6.15
3 4.62
4 6.15
45 69.23
20 30.77%
12  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 904
53 5.86
40 4.42
110 12.17
37 4.09
22 2.43
642 71.02
262 28.98%
13  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 126
7 5.56
4 3.17
11 8.73
8 6.35
6 4.76
90 71.43
36 28.57%
14  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
12 8.96
8 5.97
11 8.21
2 1.49
4 2.99
97 72.39
37 27.61%
15  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 161
14 8.70
3 1.86
21 13.04
6 3.73
0 0.00
117 72.67
44 27.33%
16  โรงเรียนบ้านด่านโลด 200
15 7.50
33 16.50
6 3.00
0 0.00
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
17  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 163
12 7.36
4 2.45
4 2.45
16 9.82
8 4.91
119 73.01
44 26.99%
18  โรงเรียนบ้านทอนตรน 296
12 4.05
23 7.77
13 4.39
15 5.07
14 4.73
219 73.99
77 26.01%
19  โรงเรียนวัดบางขวน 157
12 7.64
6 3.82
5 3.18
15 9.55
2 1.27
117 74.52
40 25.48%
20  โรงเรียนบ้านควนแหวง 225
15 6.67
8 3.56
22 9.78
11 4.89
0 0.00
169 75.11
56 24.89%
21  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 217
8 3.69
9 4.15
10 4.61
7 3.23
20 9.22
163 75.12
54 24.88%
22  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 313
16 5.11
19 6.07
15 4.79
14 4.47
12 3.83
237 75.72
76 24.28%
23  โรงเรียนบ้านโคกทราย 112
11 9.82
3 2.68
13 11.61
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
24  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 50
8 16.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
25  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 67
7 10.45
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
26  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 140
2 1.43
1 0.71
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
27  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 107
7 6.54
3 2.80
14 13.08
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 344
34 9.88
12 3.49
19 5.52
9 2.62
4 1.16
266 77.33
78 22.67%
29  โรงเรียนวัดพระเกิด 129
7 5.43
5 3.88
17 13.18
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
30  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 153
5 3.27
3 1.96
22 14.38
3 1.96
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
31  โรงเรียนวัดท่าควาย 107
4 3.74
4 3.74
15 14.02
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
32  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 266
5 1.88
8 3.01
22 8.27
0 0.00
22 8.27
209 78.57
57 21.43%
33  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 337
42 12.46
6 1.78
5 1.48
6 1.78
13 3.86
265 78.64
72 21.36%
34  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 211
15 7.11
15 7.11
10 4.74
5 2.37
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
35  โรงเรียนวัดปลักปอม 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
36  โรงเรียนบ้านพน 164
13 7.93
2 1.22
19 11.59
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
37  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 272
6 2.21
2 0.74
44 16.18
3 1.10
1 0.37
216 79.41
56 20.59%
38  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 146
12 8.22
1 0.68
13 8.90
2 1.37
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
39  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 152
9 5.92
5 3.29
7 4.61
5 3.29
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
40  โรงเรียนวัดลอน 182
7 3.85
5 2.75
17 9.34
5 2.75
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
41  โรงเรียนบ้านโคกสัก 236
23 9.75
2 0.85
19 8.05
0 0.00
0 0.00
192 81.36
44 18.64%
42  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 133
9 6.77
5 3.76
4 3.01
4 3.01
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
43  โรงเรียนบ้านท่าลาด 228
7 3.07
7 3.07
27 11.84
0 0.00
0 0.00
187 82.02
41 17.98%
44  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 145
7 4.83
8 5.52
11 7.59
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
45  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 107
2 1.87
4 3.74
10 9.35
3 2.80
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
46  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 40
2 5.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
47  โรงเรียนบ้านควนยวน 286
2 0.70
1 0.35
15 5.24
11 3.85
21 7.34
236 82.52
50 17.48%
48  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 130
5 3.85
8 6.15
6 4.62
3 2.31
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
49  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 265
12 4.53
7 2.64
25 9.43
0 0.00
0 0.00
221 83.40
44 16.60%
50  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 182
2 1.10
7 3.85
21 11.54
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
51  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
52  โรงเรียนวัดโรจนาราม 49
1 2.04
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
53  โรงเรียนบ้านปากพล 87
6 6.90
0 0.00
5 5.75
1 1.15
2 2.30
73 83.91
14 16.09%
54  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 229
8 3.49
4 1.75
23 10.04
1 0.44
0 0.00
193 84.28
36 15.72%
55  โรงเรียนวัดนาปะขอ 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
56  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 60
0 0.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
57  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 100
1 1.00
2 2.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
58  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 544
18 3.31
25 4.60
38 6.99
0 0.00
0 0.00
463 85.11
81 14.89%
59  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
60  โรงเรียนวัดควนเผยอ 154
9 5.84
6 3.90
1 0.65
3 1.95
3 1.95
132 85.71
22 14.29%
61  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 175
13 7.43
7 4.00
5 2.86
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
62  โรงเรียนบ้านท่าวา 71
5 7.04
2 2.82
2 2.82
1 1.41
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
63  โรงเรียนบ้านวังปริง 94
1 1.06
7 7.45
5 5.32
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
64  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 37
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
65  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 416
14 3.37
15 3.61
12 2.88
11 2.64
4 0.96
360 86.54
56 13.46%
66  โรงเรียนวัดฝาละมี 83
6 7.23
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
67  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 142
15 10.56
0 0.00
3 2.11
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
68  โรงเรียนบ้านต้นสน 98
5 5.10
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
69  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 95
1 1.05
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
70  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 131
9 6.87
0 0.00
5 3.82
1 0.76
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
71  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 147
3 2.04
3 2.04
8 5.44
1 0.68
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
72  โรงเรียนวัดโตนด 63
5 7.94
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
73  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 128
2 1.56
2 1.56
5 3.91
0 0.00
2 1.56
117 91.41
11 8.59%
74  โรงเรียนบ้านแหลม 114
3 2.63
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
75  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 228
0 0.00
2 0.88
12 5.26
0 0.00
0 0.00
214 93.86
14 6.14%
76  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
77  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 181
5 2.76
0 0.00
3 1.66
0 0.00
0 0.00
173 95.58
8 4.42%
78  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 145
3 2.07
0 0.00
2 1.38
1 0.69
0 0.00
139 95.86
6 4.14%

 

จำนวนนักเรียน  12,931 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  710 5.49
เตี้ย  470 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,004 7.76
ผอมและเตี้ย  285 2.20
อ้วนและเตี้ย  271 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,191 78.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,740 คน


21.19%


Powered By www.thaieducation.net