ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
16 36.36
0 0.00
4 9.09
2 4.55
22 50.00
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 888
87 9.80
85 9.57
124 13.96
172 19.37
209 23.54
211 23.76
677 76.24%
3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 96
8 8.33
9 9.38
10 10.42
16 16.67
18 18.75
35 36.46
61 63.54%
4  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 201
17 8.46
7 3.48
31 15.42
24 11.94
19 9.45
103 51.24
98 48.76%
5  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 271
30 11.07
29 10.70
47 17.34
8 2.95
6 2.21
151 55.72
120 44.28%
6  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 61
6 9.84
5 8.20
15 24.59
0 0.00
1 1.64
34 55.74
27 44.26%
7  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 312
22 7.05
15 4.81
23 7.37
37 11.86
38 12.18
177 56.73
135 43.27%
8  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 286
15 5.24
11 3.85
49 17.13
14 4.90
32 11.19
165 57.69
121 42.31%
9  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1045
70 6.70
76 7.27
105 10.05
77 7.37
98 9.38
619 59.23
426 40.77%
10  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 193
9 4.66
5 2.59
23 11.92
12 6.22
28 14.51
116 60.10
77 39.90%
11  โรงเรียนวัดแหลมแค 259
18 6.95
19 7.34
45 17.37
16 6.18
0 0.00
161 62.16
98 37.84%
12  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 782
33 4.22
13 1.66
119 15.22
46 5.88
66 8.44
505 64.58
277 35.42%
13  โรงเรียน บ้านสระนา 123
20 16.26
7 5.69
12 9.76
4 3.25
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
14  โรงเรียน วัดบางนาง 50
4 8.00
5 10.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
15  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 139
15 10.79
19 13.67
12 8.63
0 0.00
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
16  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 233
30 12.88
23 9.87
17 7.30
3 1.29
4 1.72
156 66.95
77 33.05%
17  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 70
4 5.71
4 5.71
12 17.14
3 4.29
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
18  โรงเรียนบ้านเนิน 100
8 8.00
6 6.00
14 14.00
4 4.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
19  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 155
6 3.87
13 8.39
20 12.90
8 5.16
0 0.00
108 69.68
47 30.32%
20  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 162
19 11.73
9 5.56
14 8.64
7 4.32
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
21  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 82
4 4.88
11 13.41
8 9.76
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
22  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 70
13 18.57
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
23  โรงเรียน บ้านสามแยก 92
7 7.61
11 11.96
7 7.61
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
24  โรงเรียนวัดพานทอง 410
26 6.34
12 2.93
30 7.32
12 2.93
31 7.56
299 72.93
111 27.07%
25  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 104
8 7.69
0 0.00
20 19.23
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
26  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 82
6 7.32
3 3.66
7 8.54
3 3.66
3 3.66
60 73.17
22 26.83%
27  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3074
90 2.93
49 1.59
645 20.98
22 0.72
3 0.10
2265 73.68
809 26.32%
28  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 133
6 4.51
7 5.26
9 6.77
6 4.51
5 3.76
100 75.19
33 24.81%
29  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 118
6 5.08
6 5.08
14 11.86
3 2.54
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
30  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
7 5.88
19 15.97
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
31  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 183
8 4.37
11 6.01
11 6.01
8 4.37
6 3.28
139 75.96
44 24.04%
32  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 121
12 9.92
2 1.65
14 11.57
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
33  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 46
1 2.17
2 4.35
7 15.22
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
34  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 266
18 6.77
7 2.63
37 13.91
0 0.00
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
35  โรงเรียนบ้านทรายมูล 142
5 3.52
7 4.93
20 14.08
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
36  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 873
33 3.78
38 4.35
106 12.14
0 0.00
25 2.86
671 76.86
202 23.14%
37  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 273
4 1.47
6 2.20
51 18.68
0 0.00
2 0.73
210 76.92
63 23.08%
38  โรงเรียน วัดแปลงเกต 134
9 6.72
2 1.49
18 13.43
1 0.75
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
39  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 220
14 6.36
5 2.27
17 7.73
8 3.64
5 2.27
171 77.73
49 22.27%
40  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 81
3 3.70
3 3.70
10 12.35
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
41  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
42  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 197
8 4.06
8 4.06
14 7.11
13 6.60
0 0.00
154 78.17
43 21.83%
43  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 145
6 4.14
5 3.45
14 9.66
2 1.38
4 2.76
114 78.62
31 21.38%
44  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 109
16 14.68
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
45  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 152
5 3.29
8 5.26
19 12.50
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
46  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 77
3 3.90
3 3.90
3 3.90
3 3.90
3 3.90
62 80.52
15 19.48%
47  โรงเรียนวัดเนินตามาก 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
4 6.45
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
48  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 105
7 6.67
4 3.81
9 8.57
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
49  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 181
6 3.31
9 4.97
13 7.18
2 1.10
4 2.21
147 81.22
34 18.78%
50  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 548
21 3.83
12 2.19
67 12.23
1 0.18
0 0.00
447 81.57
101 18.43%
51  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
52  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 317
9 2.84
5 1.58
44 13.88
0 0.00
0 0.00
259 81.70
58 18.30%
53  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 358
17 4.75
11 3.07
37 10.34
0 0.00
0 0.00
293 81.84
65 18.16%
54  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 105
2 1.90
2 1.90
15 14.29
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
55  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 212
4 1.89
9 4.25
20 9.43
2 0.94
0 0.00
177 83.49
35 16.51%
56  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 97
2 2.06
2 2.06
12 12.37
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
57  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
58  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 99
4 4.04
7 7.07
5 5.05
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
59  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 143
4 2.80
11 7.69
6 4.20
2 1.40
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
60  โรงเรียนวัดนาวังหิน 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 180
12 6.67
2 1.11
14 7.78
0 0.00
0 0.00
152 84.44
28 15.56%
62  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 86
5 5.81
3 3.49
4 4.65
1 1.16
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
63  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 180
8 4.44
7 3.89
10 5.56
2 1.11
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
64  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 74
3 4.05
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
65  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
3 2.94
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
67  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
68  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 83
3 3.61
1 1.20
6 7.23
1 1.20
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
69  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 154
4 2.60
3 1.95
12 7.79
3 1.95
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
70  โรงเรียนวัดเนินสัก 106
5 4.72
2 1.89
7 6.60
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
71  โรงเรียนวัดทรงธรรม 291
6 2.06
7 2.41
27 9.28
0 0.00
0 0.00
251 86.25
40 13.75%
72  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 117
3 2.56
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
73  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 103
1 0.97
2 1.94
11 10.68
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
74  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 155
0 0.00
1 0.65
20 12.90
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
75  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 89
3 3.37
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
76  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 179
2 1.12
10 5.59
12 6.70
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
77  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 136
5 3.68
4 2.94
9 6.62
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
78  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 146
0 0.00
5 3.42
14 9.59
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
79  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1024
34 3.32
19 1.86
79 7.71
0 0.00
0 0.00
892 87.11
132 12.89%
80  โรงเรียนบ้านหนองข่า 125
3 2.40
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
81  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 98
4 4.08
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
82  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 82
3 3.66
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
83  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 229
13 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 5.68
203 88.65
26 11.35%
84  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
2 3.70
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
85  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 127
2 1.57
3 2.36
4 3.15
2 1.57
3 2.36
113 88.98
14 11.02%
86  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 263
11 4.18
5 1.90
12 4.56
0 0.00
0 0.00
235 89.35
28 10.65%
87  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 169
2 1.18
0 0.00
16 9.47
0 0.00
0 0.00
151 89.35
18 10.65%
88  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 77
1 1.30
1 1.30
5 6.49
0 0.00
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
89  โรงเรียนบ้านคลองโค 106
7 6.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.77
95 89.62
11 10.38%
90  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 170
5 2.94
5 2.94
7 4.12
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
91  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
92  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 384
10 2.60
11 2.86
11 2.86
1 0.26
1 0.26
350 91.15
34 8.85%
94  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 249
1 0.40
7 2.81
10 4.02
4 1.61
0 0.00
227 91.16
22 8.84%
95  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 249
6 2.41
3 1.20
10 4.02
1 0.40
1 0.40
228 91.57
21 8.43%
96  โรงเรียนบ้านทับร้าง 286
3 1.05
4 1.40
15 5.24
0 0.00
0 0.00
264 92.31
22 7.69%
97  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 72
2 2.78
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
98  โรงเรียนบ้านคลองปริง 73
1 1.37
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
99  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
100  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
101  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
102  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 129
2 1.55
4 3.10
1 0.78
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
103  โรงเรียน บ้านทับสูง 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
104  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 207
2 0.97
4 1.93
5 2.42
0 0.00
0 0.00
196 94.69
11 5.31%
105  โรงเรียน บ้านบางแสม 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
1 1.69
56 94.92
3 5.08%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 177
0 0.00
0 0.00
9 5.08
0 0.00
0 0.00
168 94.92
9 5.08%
107  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
108  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 90
0 0.00
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
109  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
110  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 129
2 1.55
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
111  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,671 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,026 4.53
เตี้ย  792 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,507 11.06
ผอมและเตี้ย  573 2.53
อ้วนและเตี้ย  659 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,114 75.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,557 คน


24.51%


Powered By www.thaieducation.net