ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 29
9 31.03
9 31.03
8 27.59
0 0.00
0 0.00
3 10.34
26 89.66%
2  โรงเรียนบ้านสะกอม 237
135 56.96
21 8.86
12 5.06
0 0.00
0 0.00
69 29.11
168 70.89%
3  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 102
8 7.84
18 17.65
9 8.82
24 23.53
9 8.82
34 33.33
68 66.67%
4  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 131
11 8.40
10 7.63
27 20.61
11 8.40
25 19.08
47 35.88
84 64.12%
5  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 56
2 3.57
10 17.86
4 7.14
16 28.57
0 0.00
24 42.86
32 57.14%
6  โรงเรียนบ้านลําลอง 377
119 31.56
76 20.16
5 1.33
8 2.12
0 0.00
169 44.83
208 55.17%
7  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 137
20 14.60
29 21.17
12 8.76
13 9.49
0 0.00
63 45.99
74 54.01%
8  โรงเรียนบ้านป่ากอ 141
15 10.64
16 11.35
40 28.37
2 1.42
3 2.13
65 46.10
76 53.90%
9  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 65
10 15.38
10 15.38
7 10.77
7 10.77
1 1.54
30 46.15
35 53.85%
10  โรงเรียนมหิดล 117
11 9.40
4 3.42
17 14.53
14 11.97
15 12.82
56 47.86
61 52.14%
11  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 102
14 13.73
10 9.80
10 9.80
0 0.00
18 17.65
50 49.02
52 50.98%
12  โรงเรียนบ้านลำไพล 281
4 1.42
4 1.42
60 21.35
8 2.85
64 22.78
141 50.18
140 49.82%
13  โรงเรียนบ้านนาทวี 1758
128 7.28
111 6.31
398 22.64
153 8.70
49 2.79
919 52.28
839 47.72%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 149
21 14.09
5 3.36
14 9.40
20 13.42
7 4.70
82 55.03
67 44.97%
15  โรงเรียนบ้านทับยาง 381
83 21.78
79 20.73
9 2.36
0 0.00
0 0.00
210 55.12
171 44.88%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 128
14 10.94
11 8.59
14 10.94
13 10.16
0 0.00
76 59.38
52 40.63%
17  โรงเรียนสะบ้าย้อย 976
127 13.01
65 6.66
78 7.99
63 6.45
54 5.53
589 60.35
387 39.65%
18  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 161
13 8.07
17 10.56
9 5.59
9 5.59
14 8.70
99 61.49
62 38.51%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 153
7 4.58
9 5.88
8 5.23
16 10.46
17 11.11
96 62.75
57 37.25%
20  โรงเรียนบ้านโคกกอ 103
16 15.53
13 12.62
9 8.74
0 0.00
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
21  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 195
9 4.62
14 7.18
17 8.72
17 8.72
14 7.18
124 63.59
71 36.41%
22  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 177
31 17.51
0 0.00
4 2.26
25 14.12
2 1.13
115 64.97
62 35.03%
23  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 397
27 6.80
60 15.11
26 6.55
26 6.55
0 0.00
258 64.99
139 35.01%
24  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 58
8 13.79
6 10.34
6 10.34
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
25  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 108
5 4.63
13 12.04
18 16.67
1 0.93
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
26  โรงเรียนบ้านแม่ที 411
30 7.30
44 10.71
59 14.36
5 1.22
2 0.49
271 65.94
140 34.06%
27  โรงเรียนบ้านคลองขุด 131
20 15.27
12 9.16
6 4.58
6 4.58
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 234
22 9.40
14 5.98
3 1.28
30 12.82
9 3.85
156 66.67
78 33.33%
29  โรงเรียนบ้านเทพา 565
19 3.36
12 2.12
79 13.98
31 5.49
46 8.14
378 66.90
187 33.10%
30  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 43
3 6.98
5 11.63
3 6.98
1 2.33
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
31  โรงเรียนบ้านตูหยง 103
15 14.56
5 4.85
6 5.83
7 6.80
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
32  โรงเรียนบ้านคูหา 279
21 7.53
13 4.66
26 9.32
25 8.96
3 1.08
191 68.46
88 31.54%
33  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 146
10 6.85
7 4.79
23 15.75
5 3.42
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
34  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 123
12 9.76
6 4.88
2 1.63
16 13.01
1 0.81
86 69.92
37 30.08%
35  โรงเรียนบ้านฉลุง 195
18 9.23
0 0.00
3 1.54
37 18.97
0 0.00
137 70.26
58 29.74%
36  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 286
28 9.79
26 9.09
15 5.24
10 3.50
6 2.10
201 70.28
85 29.72%
37  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 139
13 9.35
13 9.35
7 5.04
7 5.04
1 0.72
98 70.50
41 29.50%
38  โรงเรียนบ้านวังบวบ 65
7 10.77
3 4.62
8 12.31
1 1.54
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
39  โรงเรียนบ้านสม็อง 129
19 14.73
10 7.75
3 2.33
3 2.33
2 1.55
92 71.32
37 28.68%
40  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 150
16 10.67
16 10.67
2 1.33
9 6.00
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
41  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 74
2 2.70
2 2.70
12 16.22
4 5.41
1 1.35
53 71.62
21 28.38%
42  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 275
25 9.09
20 7.27
19 6.91
10 3.64
3 1.09
198 72.00
77 28.00%
43  โรงเรียนบ้านนา 1212
60 4.95
23 1.90
108 8.91
83 6.85
57 4.70
881 72.69
331 27.31%
44  โรงเรียนบ้านควนหมาก 204
12 5.88
4 1.96
18 8.82
4 1.96
17 8.33
149 73.04
55 26.96%
45  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
9 2.07
23 5.29
11 2.53
60 13.79
14 3.22
318 73.10
117 26.90%
46  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 356
35 9.83
31 8.71
29 8.15
0 0.00
0 0.00
261 73.31
95 26.69%
47  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 162
11 6.79
28 17.28
4 2.47
0 0.00
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
48  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 230
21 9.13
8 3.48
30 13.04
2 0.87
0 0.00
169 73.48
61 26.52%
49  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1161
47 4.05
41 3.53
43 3.70
90 7.75
84 7.24
856 73.73
305 26.27%
50  โรงเรียนบ้านนาจวก 161
16 9.94
13 8.07
3 1.86
9 5.59
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
51  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 276
29 10.51
28 10.14
5 1.81
5 1.81
5 1.81
204 73.91
72 26.09%
52  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 318
7 2.20
6 1.89
30 9.43
15 4.72
24 7.55
236 74.21
82 25.79%
53  โรงเรียนบ้านโคกตก 265
5 1.89
17 6.42
2 0.75
24 9.06
20 7.55
197 74.34
68 25.66%
54  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 150
7 4.67
9 6.00
14 9.33
4 2.67
4 2.67
112 74.67
38 25.33%
55  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 769
56 7.28
74 9.62
44 5.72
17 2.21
2 0.26
576 74.90
193 25.10%
56  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 80
4 5.00
7 8.75
5 6.25
4 5.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
57  โรงเรียนบ้านท่า 279
28 10.04
7 2.51
27 9.68
2 0.72
5 1.79
210 75.27
69 24.73%
58  โรงเรียนบ้านลำชิง 277
6 2.17
13 4.69
41 14.80
6 2.17
0 0.00
211 76.17
66 23.83%
59  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 139
2 1.44
13 9.35
3 2.16
14 10.07
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
60  โรงเรียน วัดคลองยอ 302
17 5.63
8 2.65
15 4.97
13 4.30
16 5.30
233 77.15
69 22.85%
61  โรงเรียนบ้านประกอบ 194
12 6.19
3 1.55
29 14.95
0 0.00
0 0.00
150 77.32
44 22.68%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 84
8 9.52
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
63  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 223
18 8.07
11 4.93
13 5.83
8 3.59
0 0.00
173 77.58
50 22.42%
64  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
5 5.49
5 5.49
0 0.00
5 5.49
5 5.49
71 78.02
20 21.98%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 82
5 6.10
9 10.98
0 0.00
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 563
17 3.02
18 3.20
33 5.86
25 4.44
30 5.33
440 78.15
123 21.85%
67  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 127
6 4.72
6 4.72
9 7.09
3 2.36
3 2.36
100 78.74
27 21.26%
68  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 372
14 3.76
24 6.45
37 9.95
1 0.27
3 0.81
293 78.76
79 21.24%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 38
5 13.16
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
70  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
12 14.81
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
71  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 191
5 2.62
11 5.76
20 10.47
2 1.05
2 1.05
151 79.06
40 20.94%
72  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 276
17 6.16
16 5.80
0 0.00
15 5.43
9 3.26
219 79.35
57 20.65%
73  โรงเรียนบ้านควนตานี 215
12 5.58
24 11.16
1 0.47
6 2.79
1 0.47
171 79.53
44 20.47%
74  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 219
9 4.11
11 5.02
16 7.31
8 3.65
0 0.00
175 79.91
44 20.09%
75  โรงเรียนบ้านม้างอน 170
6 3.53
8 4.71
13 7.65
7 4.12
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
76  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 126
10 7.94
6 4.76
2 1.59
5 3.97
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 51
1 1.96
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
78  โรงเรียนบ้านล่องควน 250
7 2.80
5 2.00
10 4.00
13 5.20
14 5.60
201 80.40
49 19.60%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 67
6 8.96
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
80  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 145
7 4.83
7 4.83
13 8.97
1 0.69
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
81  โรงเรียนบ้านหัวถนน 115
3 2.61
1 0.87
8 6.96
4 3.48
6 5.22
93 80.87
22 19.13%
82  โรงเรียนบ้านนาม่วง 85
0 0.00
1 1.18
13 15.29
2 2.35
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
83  โรงเรียน บ้านกระอาน 202
10 4.95
20 9.90
2 0.99
4 1.98
2 0.99
164 81.19
38 18.81%
84  โรงเรียนบ้านท่าไทร 118
5 4.24
4 3.39
6 5.08
4 3.39
3 2.54
96 81.36
22 18.64%
85  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1020
27 2.65
23 2.25
49 4.80
50 4.90
38 3.73
833 81.67
187 18.33%
86  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 410
70 17.07
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
336 81.95
74 18.05%
87  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 145
10 6.90
0 0.00
7 4.83
0 0.00
9 6.21
119 82.07
26 17.93%
88  โรงเรียนวัดประจ่า 229
17 7.42
15 6.55
9 3.93
0 0.00
0 0.00
188 82.10
41 17.90%
89  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 197
8 4.06
10 5.08
11 5.58
4 2.03
2 1.02
162 82.23
35 17.77%
90  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 97
4 4.12
7 7.22
2 2.06
4 4.12
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
91  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 137
0 0.00
12 8.76
12 8.76
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
92  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
5 4.59
8 7.34
90 82.57
19 17.43%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 225
14 6.22
11 4.89
14 6.22
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
94  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 129
8 6.20
3 2.33
11 8.53
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
95  โรงเรียนบ้านลำเปา 223
17 7.62
14 6.28
3 1.35
4 1.79
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
96  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 229
17 7.42
10 4.37
12 5.24
0 0.00
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
97  โรงเรียนบ้านมุนี 141
9 6.38
9 6.38
5 3.55
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
98  โรงเรียนบ้านพังลา 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
99  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
100  โรงเรียน บ้านโมย 178
5 2.81
7 3.93
7 3.93
9 5.06
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
101  โรงเรียนบ้านระตะ 96
0 0.00
9 9.38
5 5.21
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
102  โรงเรียนบ้านโคกม้า 110
6 5.45
10 9.09
1 0.91
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
103  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 344
17 4.94
14 4.07
9 2.62
13 3.78
0 0.00
291 84.59
53 15.41%
104  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
105  โรงเรียนบ้านปากบาง 228
13 5.70
12 5.26
5 2.19
5 2.19
0 0.00
193 84.65
35 15.35%
106  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 170
1 0.59
13 7.65
1 0.59
11 6.47
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
107  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164
6 3.66
5 3.05
6 3.66
3 1.83
5 3.05
139 84.76
25 15.24%
108  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 181
3 1.66
7 3.87
4 2.21
9 4.97
4 2.21
154 85.08
27 14.92%
109  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 216
6 2.78
9 4.17
16 7.41
1 0.46
0 0.00
184 85.19
32 14.81%
110  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
2 2.67
1 1.33
5 6.67
1 1.33
2 2.67
64 85.33
11 14.67%
111  โรงเรียนบ้านป่าโอน 246
11 4.47
11 4.47
12 4.88
2 0.81
0 0.00
210 85.37
36 14.63%
112  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 251
12 4.78
18 7.17
6 2.39
0 0.00
0 0.00
215 85.66
36 14.34%
113  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 110
3 2.73
1 0.91
7 6.36
1 0.91
3 2.73
95 86.36
15 13.64%
114  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 59
1 1.69
4 6.78
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
115  โรงเรียนบ้านม่วง 200
10 5.00
14 7.00
2 1.00
0 0.00
1 0.50
173 86.50
27 13.50%
116  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 89
4 4.49
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
117  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115
1 0.87
9 7.83
4 3.48
1 0.87
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
118  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 665
13 1.95
14 2.11
23 3.46
13 1.95
23 3.46
579 87.07
86 12.93%
119  โรงเรียนบ้านลางา 382
11 2.88
13 3.40
25 6.54
0 0.00
0 0.00
333 87.17
49 12.83%
120  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
121  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 141
5 3.55
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
122  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
123  โรงเรียนบ้านกะทิง 236
4 1.69
0 0.00
26 11.02
0 0.00
0 0.00
206 87.29
30 12.71%
124  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 122
4 3.28
4 3.28
5 4.10
2 1.64
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
125  โรงเรียนบ้านพรุชิง 155
0 0.00
9 5.81
0 0.00
10 6.45
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
126  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 41
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
127  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 116
7 6.03
2 1.72
5 4.31
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
128  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 126
3 2.38
0 0.00
7 5.56
3 2.38
2 1.59
111 88.10
15 11.90%
129  โรงเรียนบ้านนาปรัง 245
7 2.86
0 0.00
0 0.00
6 2.45
16 6.53
216 88.16
29 11.84%
130  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127
3 2.36
6 4.72
6 4.72
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
131  โรงเรียนบ้านแพร้ว 94
4 4.26
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
132  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 129
5 3.88
3 2.33
4 3.10
3 2.33
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
133  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 198
6 3.03
5 2.53
10 5.05
2 1.01
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
134  โรงเรียนบ้านโหนด 104
6 5.77
2 1.92
3 2.88
0 0.00
1 0.96
92 88.46
12 11.54%
135  โรงเรียนบ้านป่าชิง 62
1 1.61
2 3.23
3 4.84
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
136  โรงเรียนบ้านป่างาม 220
4 1.82
14 6.36
6 2.73
0 0.00
0 0.00
196 89.09
24 10.91%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 131
6 4.58
4 3.05
2 1.53
2 1.53
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
138  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
6 2.67
10 4.44
7 3.11
1 0.44
0 0.00
201 89.33
24 10.67%
139  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
8 5.63
3 2.11
1 0.70
3 2.11
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
140  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 144
14 9.72
0 0.00
1 0.69
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
141  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 173
3 1.73
7 4.05
4 2.31
1 0.58
3 1.73
155 89.60
18 10.40%
142  โรงเรียนวัดช่องเขา 126
1 0.79
0 0.00
10 7.94
1 0.79
1 0.79
113 89.68
13 10.32%
143  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
144  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 241
5 2.07
7 2.90
11 4.56
1 0.41
0 0.00
217 90.04
24 9.96%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 113
1 0.88
4 3.54
5 4.42
1 0.88
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
146  โรงเรียนบ้านพรุหวา 340
11 3.24
9 2.65
6 1.76
6 1.76
1 0.29
307 90.29
33 9.71%
147  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 104
4 3.85
3 2.88
3 2.88
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
148  โรงเรียนบ้านพอบิด 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
149  โรงเรียนบ้านเลียบ 117
3 2.56
1 0.85
3 2.56
4 3.42
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
150  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 96
3 3.13
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
151  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 173
6 3.47
2 1.16
5 2.89
2 1.16
1 0.58
157 90.75
16 9.25%
152  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 152
3 1.97
3 1.97
3 1.97
3 1.97
2 1.32
138 90.79
14 9.21%
153  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 120
0 0.00
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
154  โรงเรียนเหมืองควนกรด 33
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
155  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 147
6 4.08
2 1.36
2 1.36
3 2.04
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
156  โรงเรียนบ้านป็อง 114
0 0.00
1 0.88
8 7.02
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
157  โรงเรียนบ้านแค 207
0 0.00
4 1.93
9 4.35
4 1.93
1 0.48
189 91.30
18 8.70%
158  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 118
2 1.69
4 3.39
4 3.39
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
159  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 237
3 1.27
1 0.42
14 5.91
0 0.00
2 0.84
217 91.56
20 8.44%
160  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 95
0 0.00
1 1.05
5 5.26
2 2.11
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
161  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
162  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 135
5 3.70
3 2.22
3 2.22
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
163  โรงเรียนบ้านสุโสะ 289
8 2.77
8 2.77
3 1.04
2 0.69
2 0.69
266 92.04
23 7.96%
164  โรงเรียนวัดวังไทร 337
2 0.59
5 1.48
15 4.45
4 1.19
0 0.00
311 92.28
26 7.72%
165  โรงเรียนบ้านนนท์ 67
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
166  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
167  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 178
3 1.69
0 0.00
6 3.37
4 2.25
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
168  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 69
4 5.80
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
169  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 100
0 0.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
170  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 251
10 3.98
0 0.00
4 1.59
0 0.00
3 1.20
234 93.23
17 6.77%
172  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 89
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
173  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 212
5 2.36
5 2.36
4 1.89
0 0.00
0 0.00
198 93.40
14 6.60%
174  โรงเรียนบ้านแซะ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
175  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
176  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 98
0 0.00
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
177  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 83
2 2.41
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
178  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
179  โรงเรียนบ้านตาแปด 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
180  โรงเรียนบ้านทับโกบ 103
2 1.94
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
181  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 146
0 0.00
0 0.00
6 4.11
1 0.68
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
182  โรงเรียนบ้านปากช่อง 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
183  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 129
2 1.55
0 0.00
4 3.10
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
184  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 140
0 0.00
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
185  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246
5 2.03
3 1.22
1 0.41
0 0.00
1 0.41
236 95.93
10 4.07%
186  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
187  โรงเรียนวัดปริก 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
188  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 222
2 0.90
1 0.45
2 0.90
1 0.45
0 0.00
216 97.30
6 2.70%
189  โรงเรียนบ้านพรุตู 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.63
74 97.37
2 2.63%
190  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 78
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
191  โรงเรียนวัดห้วยคู 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
192  โรงเรียนบ้านเคลียง 176
0 0.00
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
175 99.43
1 0.57%
193  โรงเรียนชาติตระการโกศล 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,245 5.95
เตี้ย  1,842 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,395 6.35
ผอมและเตี้ย  1,336 3.54
อ้วนและเตี้ย  833 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,064 77.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,651 คน


22.94%


Powered By www.thaieducation.net