ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 122
28 22.95
30 24.59
23 18.85
10 8.20
17 13.93
14 11.48
108 88.52%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 175
43 24.57
37 21.14
14 8.00
38 21.71
14 8.00
29 16.57
146 83.43%
3  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 757
73 9.64
87 11.49
79 10.44
160 21.14
120 15.85
238 31.44
519 68.56%
4  โรงเรียนบ้านควน 116
8 6.90
2 1.72
19 16.38
10 8.62
21 18.10
56 48.28
60 51.72%
5  โรงเรียนวัดเขากลอย 141
15 10.64
6 4.26
27 19.15
4 2.84
18 12.77
71 50.35
70 49.65%
6  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 202
37 18.32
22 10.89
15 7.43
11 5.45
15 7.43
102 50.50
100 49.50%
7  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 562
49 8.72
45 8.01
78 13.88
22 3.91
68 12.10
300 53.38
262 46.62%
8  โรงเรียนบ้านหินผุด 161
18 11.18
9 5.59
7 4.35
27 16.77
14 8.70
86 53.42
75 46.58%
9  โรงเรียนวัดบางศาลา 130
27 20.77
8 6.15
22 16.92
1 0.77
2 1.54
70 53.85
60 46.15%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 86
15 17.44
8 9.30
5 5.81
7 8.14
4 4.65
47 54.65
39 45.35%
11  โรงเรียนบ้านโคกเมา 499
47 9.42
29 5.81
27 5.41
76 15.23
46 9.22
274 54.91
225 45.09%
12  โรงเรียนวัดบางทีง 173
14 8.09
6 3.47
15 8.67
27 15.61
13 7.51
98 56.65
75 43.35%
13  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 408
29 7.11
21 5.15
41 10.05
50 12.25
35 8.58
232 56.86
176 43.14%
14  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 305
35 11.48
34 11.15
9 2.95
35 11.48
18 5.90
174 57.05
131 42.95%
15  โรงเรียนบ้านนาลึก 51
6 11.76
10 19.61
5 9.80
0 0.00
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
16  โรงเรียนบ้านวังพา 222
4 1.80
15 6.76
26 11.71
19 8.56
24 10.81
134 60.36
88 39.64%
17  โรงเรียนวัดจังโหลน 56
9 16.07
6 10.71
6 10.71
1 1.79
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
18  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 172
16 9.30
5 2.91
10 5.81
26 15.12
8 4.65
107 62.21
65 37.79%
19  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 90
7 7.78
8 8.89
10 11.11
6 6.67
3 3.33
56 62.22
34 37.78%
20  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 73
5 6.85
3 4.11
6 8.22
8 10.96
5 6.85
46 63.01
27 36.99%
21  โรงเรียนบ้านควนนา 48
0 0.00
4 8.33
13 27.08
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
22  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 823
39 4.74
23 2.79
72 8.75
62 7.53
87 10.57
540 65.61
283 34.39%
23  โรงเรียนบ้านหน้าควน 79
4 5.06
3 3.80
8 10.13
5 6.33
7 8.86
52 65.82
27 34.18%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 219
12 5.48
11 5.02
6 2.74
31 14.16
13 5.94
146 66.67
73 33.33%
25  โรงเรียนบ้านฉลุง 458
31 6.77
24 5.24
61 13.32
17 3.71
17 3.71
308 67.25
150 32.75%
26  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1073
43 4.01
39 3.63
63 5.87
72 6.71
127 11.84
729 67.94
344 32.06%
27  โรงเรียนบ้านชายคลอง 122
18 14.75
6 4.92
14 11.48
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
28  โรงเรียนบ้านนาแสน 74
10 13.51
0 0.00
11 14.86
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 110
6 5.45
4 3.64
15 13.64
6 5.45
3 2.73
76 69.09
34 30.91%
30  โรงเรียนวัดท่าข้าม 59
4 6.78
3 5.08
10 16.95
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
31  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 346
23 6.65
14 4.05
43 12.43
14 4.05
11 3.18
241 69.65
105 30.35%
32  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 113
5 4.42
4 3.54
21 18.58
2 1.77
2 1.77
79 69.91
34 30.09%
33  โรงเรียนวัดแม่เตย 77
6 7.79
8 10.39
9 11.69
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
34  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 160
12 7.50
12 7.50
23 14.38
0 0.00
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
35  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 438
15 3.42
5 1.14
50 11.42
20 4.57
34 7.76
314 71.69
124 28.31%
36  โรงเรียน วัดคลองแห 283
20 7.07
14 4.95
32 11.31
8 2.83
4 1.41
205 72.44
78 27.56%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 100
2 2.00
1 1.00
24 24.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
38  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 53
5 9.43
1 1.89
7 13.21
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
39  โรงเรียนบ้านดินลาน 133
12 9.02
8 6.02
13 9.77
2 1.50
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
40  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 88
7 7.95
5 5.68
5 5.68
6 6.82
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
41  โรงเรียนวัดเลียบ 97
3 3.09
0 0.00
22 22.68
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
42  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 72
6 8.33
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
43  โรงเรียนวัดท่าช้าง 60
9 15.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
44  โรงเรียนวัดนารังนก 64
4 6.25
7 10.94
3 4.69
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
45  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 191
4 2.09
4 2.09
10 5.24
11 5.76
18 9.42
144 75.39
47 24.61%
46  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 53
4 7.55
3 5.66
3 5.66
3 5.66
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
47  โรงเรียนวัดหูแร่ 412
22 5.34
24 5.83
41 9.95
12 2.91
1 0.24
312 75.73
100 24.27%
48  โรงเรียนบ้านยวนยาง 67
5 7.46
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
49  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 198
13 6.57
9 4.55
23 11.62
2 1.01
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
50  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 150
8 5.33
16 10.67
10 6.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
51  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 228
7 3.07
10 4.39
12 5.26
10 4.39
12 5.26
177 77.63
51 22.37%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 64
4 6.25
3 4.69
4 6.25
2 3.13
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
53  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 89
6 6.74
1 1.12
11 12.36
1 1.12
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
54  โรงเรียนวัดบางลึก 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
1 2.63
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
55  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 87
5 5.75
1 1.15
9 10.34
3 3.45
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
56  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 174
6 3.45
2 1.15
28 16.09
0 0.00
0 0.00
138 79.31
36 20.69%
57  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 58
3 5.17
4 6.90
4 6.90
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
58  โรงเรียนบ้านเกาะนก 121
10 8.26
5 4.13
4 3.31
5 4.13
1 0.83
96 79.34
25 20.66%
59  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
4 5.41
4 5.41
3 4.05
4 5.41
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
60  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 93
7 7.53
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
61  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 119
12 10.08
1 0.84
10 8.40
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
62  โรงเรียนบ้านม่วง 183
6 3.28
3 1.64
21 11.48
3 1.64
2 1.09
148 80.87
35 19.13%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 319
19 5.96
28 8.78
14 4.39
0 0.00
0 0.00
258 80.88
61 19.12%
64  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 127
2 1.57
0 0.00
22 17.32
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
65  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 517
36 6.96
15 2.90
42 8.12
3 0.58
1 0.19
420 81.24
97 18.76%
66  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 141
9 6.38
6 4.26
10 7.09
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
67  โรงเรียนบ้านเขาพระ 557
21 3.77
24 4.31
52 9.34
1 0.18
0 0.00
459 82.41
98 17.59%
68  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 211
13 6.16
9 4.27
14 6.64
1 0.47
0 0.00
174 82.46
37 17.54%
69  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 326
8 2.45
9 2.76
38 11.66
2 0.61
0 0.00
269 82.52
57 17.48%
70  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 151
12 7.95
1 0.66
12 7.95
1 0.66
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 128
4 3.13
3 2.34
15 11.72
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
72  โรงเรียนวัดปากจ่า 41
0 0.00
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
73  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 207
7 3.38
7 3.38
19 9.18
2 0.97
0 0.00
172 83.09
35 16.91%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
6 11.11
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
75  โรงเรียนบ้านกรอบ 199
19 9.55
4 2.01
3 1.51
7 3.52
0 0.00
166 83.42
33 16.58%
76  โรงเรียนบ้านป่ายาง 133
3 2.26
3 2.26
16 12.03
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
77  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 116
4 3.45
0 0.00
13 11.21
2 1.72
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
78  โรงเรียนบ้านไร่ 184
6 3.26
2 1.09
22 11.96
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
79  โรงเรียนวัดท่านางหอม 86
2 2.33
6 6.98
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
80  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 313
12 3.83
4 1.28
32 10.22
0 0.00
0 0.00
265 84.66
48 15.34%
81  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
82  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 244
13 5.33
10 4.10
10 4.10
3 1.23
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 102
2 1.96
3 2.94
5 4.90
5 4.90
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
84  โรงเรียนบ้านควนโส 145
4 2.76
0 0.00
11 7.59
5 3.45
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 400
5 1.25
3 0.75
13 3.25
13 3.25
21 5.25
345 86.25
55 13.75%
86  โรงเรียนบ้านลานควาย 274
6 2.19
22 8.03
6 2.19
3 1.09
0 0.00
237 86.50
37 13.50%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 105
2 1.90
3 2.86
9 8.57
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
88  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 128
9 7.03
0 0.00
8 6.25
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
89  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 79
9 11.39
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
90  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
3 5.17
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
91  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 144
1 0.69
0 0.00
1 0.69
6 4.17
9 6.25
127 88.19
17 11.81%
92  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 154
0 0.00
7 4.55
11 7.14
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
93  โรงเรียนบ้านหาร 197
6 3.05
2 1.02
14 7.11
1 0.51
0 0.00
174 88.32
23 11.68%
94  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 130
9 6.92
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
95  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 96
1 1.04
4 4.17
4 4.17
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
96  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 53
4 7.55
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
97  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 106
3 2.83
0 0.00
6 5.66
0 0.00
2 1.89
95 89.62
11 10.38%
98  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 184
2 1.09
5 2.72
12 6.52
0 0.00
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
100  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
2 1.56
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
101  โรงเรียนวัดดอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
2 2.53
2 2.53
71 89.87
8 10.13%
102  โรงเรียนบ้านคลองปอม 122
5 4.10
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
103  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
104  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
105  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
106  โรงเรียนบ้านท่าไทร 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
107  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
1 1.08
1 1.08
85 91.40
8 8.60%
108  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 307
4 1.30
1 0.33
11 3.58
0 0.00
10 3.26
281 91.53
26 8.47%
109  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 130
0 0.00
2 1.54
8 6.15
0 0.00
1 0.77
119 91.54
11 8.46%
110  โรงเรียนวัดควนเนียง 131
3 2.29
1 0.76
5 3.82
2 1.53
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
111  โรงเรียนวัดทุ่งคา 195
1 0.51
11 5.64
3 1.54
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
112  โรงเรียนวัดคูหาใน 145
2 1.38
4 2.76
5 3.45
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
113  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 159
4 2.52
0 0.00
8 5.03
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
114  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
62 92.54
5 7.46%
115  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 130
8 6.15
0 0.00
0 0.00
1 0.77
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
116  โรงเรียนวัดท่าแซ 151
1 0.66
4 2.65
5 3.31
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
117  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 122
1 0.82
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
118  โรงเรียนวัดท่าหยี 78
3 3.85
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
119  โรงเรียนบ้านควนกบ 83
2 2.41
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
120  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 133
2 1.50
3 2.26
0 0.00
3 2.26
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
121  โรงเรียนบ้านควนขัน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.71
66 94.29
4 5.71%
122  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 160
0 0.00
0 0.00
9 5.63
0 0.00
0 0.00
151 94.38
9 5.63%
123  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 144
2 1.39
1 0.69
1 0.69
3 2.08
1 0.69
136 94.44
8 5.56%
124  โรงเรียนบ้านใต้ 263
3 1.14
2 0.76
3 1.14
3 1.14
1 0.38
251 95.44
12 4.56%
125  โรงเรียนวัดโคกม่วง 178
3 1.69
1 0.56
2 1.12
1 0.56
0 0.00
171 96.07
7 3.93%
126  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 237
3 1.27
0 0.00
2 0.84
0 0.00
0 0.00
232 97.89
5 2.11%

 

จำนวนนักเรียน  22,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,221 5.52
เตี้ย  915 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,765 7.98
ผอมและเตี้ย  937 4.24
อ้วนและเตี้ย  841 3.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,431 74.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,679 คน


25.69%


Powered By www.thaieducation.net