ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 33
6 18.18
7 21.21
3 9.09
12 36.36
2 6.06
3 9.09
30 90.91%
2  โรงเรียนวัดประดู่ 79
5 6.33
14 17.72
12 15.19
19 24.05
12 15.19
17 21.52
62 78.48%
3  โรงเรียนบ้านควนจง 112
2 1.79
2 1.79
63 56.25
2 1.79
0 0.00
43 38.39
69 61.61%
4  โรงเรียนวัดประดู่หอม 54
12 22.22
7 12.96
12 22.22
0 0.00
0 0.00
23 42.59
31 57.41%
5  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 153
7 4.58
1 0.65
30 19.61
16 10.46
31 20.26
68 44.44
85 55.56%
6  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
2 6.90
1 3.45
13 44.83
16 55.17%
7  โรงเรียนวิเชียรชม 2109
211 10.00
31 1.47
422 20.01
242 11.47
242 11.47
961 45.57
1148 54.43%
8  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 145
11 7.59
5 3.45
15 10.34
17 11.72
22 15.17
75 51.72
70 48.28%
9  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 138
5 3.62
5 3.62
19 13.77
10 7.25
24 17.39
75 54.35
63 45.65%
10  โรงเรียนวัดคูขุด 149
17 11.41
16 10.74
16 10.74
10 6.71
8 5.37
82 55.03
67 44.97%
11  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 63
8 12.70
8 12.70
2 3.17
8 12.70
2 3.17
35 55.56
28 44.44%
12  โรงเรียนวัดชะแล้ 217
29 13.36
26 11.98
8 3.69
26 11.98
7 3.23
121 55.76
96 44.24%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 105
2 1.90
2 1.90
16 15.24
4 3.81
18 17.14
63 60.00
42 40.00%
14  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 164
13 7.93
5 3.05
13 7.93
18 10.98
15 9.15
100 60.98
64 39.02%
15  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 309
27 8.74
28 9.06
41 13.27
10 3.24
11 3.56
192 62.14
117 37.86%
16  โรงเรียนวัดประเจียก 114
7 6.14
6 5.26
14 12.28
8 7.02
7 6.14
72 63.16
42 36.84%
17  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 95
16 16.84
0 0.00
17 17.89
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
18  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
2 5.71
1 2.86
23 65.71
12 34.29%
19  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
4 5.26
1 1.32
20 26.32
1 1.32
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
20  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 48
10 20.83
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
21  โรงเรียนวัดดีหลวง 115
4 3.48
7 6.09
5 4.35
11 9.57
9 7.83
79 68.70
36 31.30%
22  โรงเรียนวัดปะโอ 257
22 8.56
6 2.33
47 18.29
0 0.00
4 1.56
178 69.26
79 30.74%
23  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 145
8 5.52
7 4.83
20 13.79
7 4.83
2 1.38
101 69.66
44 30.34%
24  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34
4 11.76
1 2.94
4 11.76
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
25  โรงเรียนวัดสามี 85
7 8.24
2 2.35
11 12.94
2 2.35
2 2.35
61 71.76
24 28.24%
26  โรงเรียนบ้านขนุน 217
28 12.90
0 0.00
18 8.29
15 6.91
0 0.00
156 71.89
61 28.11%
27  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 175
9 5.14
8 4.57
16 9.14
16 9.14
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
28  โรงเรียน วัดบ่อแดง 336
11 3.27
3 0.89
37 11.01
22 6.55
21 6.25
242 72.02
94 27.98%
29  โรงเรียนวัดหนองหอย 93
11 11.83
1 1.08
13 13.98
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
30  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 121
4 3.31
5 4.13
6 4.96
8 6.61
10 8.26
88 72.73
33 27.27%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 107
3 2.80
6 5.61
16 14.95
1 0.93
2 1.87
79 73.83
28 26.17%
32  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 385
15 3.90
21 5.45
18 4.68
23 5.97
23 5.97
285 74.03
100 25.97%
33  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 255
10 3.92
7 2.75
43 16.86
1 0.39
4 1.57
190 74.51
65 25.49%
34  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 60
6 10.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
35  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 413
38 9.20
25 6.05
35 8.47
5 1.21
0 0.00
310 75.06
103 24.94%
36  โรงเรียนวัดห้วยลาด 74
6 8.11
5 6.76
4 5.41
1 1.35
2 2.70
56 75.68
18 24.32%
37  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 194
15 7.73
4 2.06
21 10.82
6 3.09
1 0.52
147 75.77
47 24.23%
38  โรงเรียนวัดจันทน์ 58
6 10.34
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
39  โรงเรียนในเมือง 228
12 5.26
6 2.63
12 5.26
12 5.26
13 5.70
173 75.88
55 24.12%
40  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
4 7.41
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
41  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 449
43 9.58
27 6.01
36 8.02
0 0.00
0 0.00
343 76.39
106 23.61%
42  โรงเรียนวัดห้วยพุด 107
15 14.02
4 3.74
6 5.61
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
43  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 120
4 3.33
9 7.50
15 12.50
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
44  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
45  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573
57 9.95
14 2.44
32 5.58
16 2.79
12 2.09
442 77.14
131 22.86%
46  โรงเรียนบ้านต้นปริง 64
1 1.56
6 9.38
7 10.94
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
47  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979
59 2.98
56 2.83
310 15.66
5 0.25
0 0.00
1549 78.27
430 21.73%
48  โรงเรียนบ้านรัดปูน 84
5 5.95
3 3.57
9 10.71
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
49  โรงเรียนบ้านดอนแบก 100
7 7.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
11 11.00
79 79.00
21 21.00%
50  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 81
3 3.70
6 7.41
8 9.88
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
51  โรงเรียนบ้านบางดาน 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
52  โรงเรียนวัดป่าขาด 116
9 7.76
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
53  โรงเรียนวัดมหาการ 44
8 18.18
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
54  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 203
3 1.48
9 4.43
6 2.96
12 5.91
11 5.42
162 79.80
41 20.20%
55  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 77
3 3.90
3 3.90
8 10.39
1 1.30
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
56  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 88
4 4.55
4 4.55
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
57  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 87
2 2.30
7 8.05
6 6.90
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
58  โรงเรียนวัดประตูไชย 104
10 9.62
0 0.00
7 6.73
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
59  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
1 1.20
6 7.23
-1 -1.20
6 7.23
3 3.61
68 81.93
15 18.07%
60  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 135
1 0.74
0 0.00
23 17.04
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
61  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
62  โรงเรียนวัดแจ้ง 69
2 2.90
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
63  โรงเรียนวัดกลาง 243
6 2.47
15 6.17
21 8.64
0 0.00
0 0.00
201 82.72
42 17.28%
64  โรงเรียนวัดเลียบ 116
6 5.17
6 5.17
8 6.90
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 183
7 3.83
7 3.83
3 1.64
7 3.83
7 3.83
152 83.06
31 16.94%
66  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184
6 3.26
3 1.63
18 9.78
4 2.17
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
67  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190
6 3.16
8 4.21
17 8.95
0 0.00
1 0.53
158 83.16
32 16.84%
68  โรงเรียนวัดทรายขาว 114
4 3.51
1 0.88
7 6.14
3 2.63
4 3.51
95 83.33
19 16.67%
69  โรงเรียนวัดโพธาราม 110
3 2.73
5 4.55
4 3.64
4 3.64
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
70  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98
0 0.00
0 0.00
14 14.29
2 2.04
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
71  โรงเรียนวัดสามกอง 74
2 2.70
2 2.70
5 6.76
3 4.05
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
72  โรงเรียนวัดแหลมวัง 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
73  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 44
0 0.00
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
74  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 108
5 4.63
0 0.00
7 6.48
4 3.70
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
75  โรงเรียนวัดท่าหิน 153
6 3.92
4 2.61
11 7.19
3 1.96
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
76  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 236
17 7.20
0 0.00
17 7.20
2 0.85
0 0.00
200 84.75
36 15.25%
77  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167
3 1.80
6 3.59
14 8.38
2 1.20
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
78  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 75
4 5.33
2 2.67
4 5.33
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
79  โรงเรียนบ้านกลาง 213
12 5.63
6 2.82
7 3.29
2 0.94
4 1.88
182 85.45
31 14.55%
80  โรงเรียนวัดท้ายยอ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
81  โรงเรียนวัดบางเขียด 140
9 6.43
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
82  โรงเรียนวัดวาส 78
7 8.97
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
83  โรงเรียนวัดสีหยัง 71
1 1.41
2 2.82
0 0.00
6 8.45
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
84  โรงเรียนวัดสน 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
85  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79
2 2.53
2 2.53
2 2.53
3 3.80
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
86  โรงเรียนบ้านรับแพรก 130
3 2.31
3 2.31
12 9.23
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 189
8 4.23
4 2.12
12 6.35
2 1.06
0 0.00
163 86.24
26 13.76%
88  โรงเรียน บ้านหัวเขา 355
15 4.23
5 1.41
27 7.61
1 0.28
0 0.00
307 86.48
48 13.52%
89  โรงเรียนวัดศรีไชย 37
3 8.11
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
90  โรงเรียนวัดกระดังงา 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 9.84
53 86.89
8 13.11%
91  โรงเรียนวัดพังกก 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
3 5.56
47 87.04
7 12.96%
92  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
93  โรงเรียนวัดนางเหล้า 140
10 7.14
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
94  โรงเรียนวัดพังตรี 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
95  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 209
7 3.35
3 1.44
12 5.74
4 1.91
0 0.00
183 87.56
26 12.44%
96  โรงเรียนวัดโลกา 193
7 3.63
3 1.55
14 7.25
0 0.00
0 0.00
169 87.56
24 12.44%
97  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 282
8 2.84
5 1.77
9 3.19
5 1.77
7 2.48
248 87.94
34 12.06%
98  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 84
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
99  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 145
1 0.69
1 0.69
13 8.97
1 0.69
1 0.69
128 88.28
17 11.72%
100  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86
3 3.49
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
101  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 113
2 1.77
2 1.77
5 4.42
2 1.77
2 1.77
100 88.50
13 11.50%
102  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 105
0 0.00
4 3.81
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
103  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
104  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 86
3 3.49
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
105  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 39
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
106  โรงเรียนวัดขนุน 69
3 4.35
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
107  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89
2 2.25
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
108  โรงเรียนวัดจาก 61
5 8.20
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
109  โรงเรียนวัดคูวา 82
5 6.10
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
110  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 62
4 6.45
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
111  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 287
18 6.27
3 1.05
3 1.05
1 0.35
0 0.00
262 91.29
25 8.71%
112  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 59
4 6.78
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
113  โรงเรียนวัดหัววัง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
2 5.56
33 91.67
3 8.33%
114  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127
2 1.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.30
117 92.13
10 7.87%
115  โรงเรียนบ้านชะแม 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
116  โรงเรียนวัดสนามไชย 104
3 2.88
3 2.88
2 1.92
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
117  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
2 1.39
5 3.47
4 2.78
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
118  โรงเรียนบ้านบางไหน 93
3 3.23
1 1.08
0 0.00
0 0.00
3 3.23
86 92.47
7 7.53%
119  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 182
3 1.65
4 2.20
2 1.10
2 1.10
2 1.10
169 92.86
13 7.14%
120  โรงเรียนวัดผักกูด 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
121  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
122  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 119
6 5.04
0 0.00
2 1.68
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
123  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
124  โรงเรียน วัดกาหรํา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
125  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 116
0 0.00
1 0.86
5 4.31
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
126  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
127  โรงเรียนวัดประตูเขียน 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
128  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
129  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
130  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 241
3 1.24
1 0.41
7 2.90
0 0.00
0 0.00
230 95.44
11 4.56%
131  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
132  โรงเรียนวัดปากแตระ 166
0 0.00
0 0.00
4 2.41
0 0.00
0 0.00
162 97.59
4 2.41%
133  โรงเรียนบ้านมาบบัว 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
134  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 166
0 0.00
0 0.00
3 1.81
0 0.00
0 0.00
163 98.19
3 1.81%
135  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดใหญ่ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,127 5.47
เตี้ย  571 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,022 9.82
ผอมและเตี้ย  664 3.22
อ้วนและเตี้ย  593 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,620 75.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,977 คน


24.16%


Powered By www.thaieducation.net