ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 57
31 54.39
5 8.77
3 5.26
7 12.28
11 19.30
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
26 50.00
13 25.00
3 5.77
5 9.62
5 9.62
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 68
9 13.24
5 7.35
6 8.82
17 25.00
31 45.59
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
5  โรงเรียนบ้านคลองกา 60
14 23.33
7 11.67
8 13.33
9 15.00
4 6.67
18 30.00
42 70.00%
6  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 288
49 17.01
50 17.36
57 19.79
15 5.21
9 3.13
108 37.50
180 62.50%
7  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
8 13.11
14 22.95
3 4.92
11 18.03
2 3.28
23 37.70
38 62.30%
8  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 114
17 14.91
15 13.16
15 13.16
17 14.91
2 1.75
48 42.11
66 57.89%
9  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 147
9 6.12
17 11.56
2 1.36
30 20.41
17 11.56
72 48.98
75 51.02%
10  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 57
14 24.56
0 0.00
10 17.54
0 0.00
3 5.26
30 52.63
27 47.37%
11  โรงเรียนวัดเวียงสระ 98
3 3.06
3 3.06
14 14.29
12 12.24
13 13.27
53 54.08
45 45.92%
12  โรงเรียนบ้านไสดง 211
12 5.69
8 3.79
19 9.00
27 12.80
30 14.22
115 54.50
96 45.50%
13  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 172
12 6.98
10 5.81
21 12.21
14 8.14
18 10.47
97 56.40
75 43.60%
14  โรงเรียนบ้านเมรัย 234
2 0.85
24 10.26
76 32.48
0 0.00
0 0.00
132 56.41
102 43.59%
15  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 498
8 1.61
9 1.81
106 21.29
14 2.81
77 15.46
284 57.03
214 42.97%
16  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 171
27 15.79
21 12.28
13 7.60
12 7.02
0 0.00
98 57.31
73 42.69%
17  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 86
20 23.26
7 8.14
7 8.14
2 2.33
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
18  โรงเรียนบ้านควนสระ 337
27 8.01
17 5.04
51 15.13
27 8.01
16 4.75
199 59.05
138 40.95%
19  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 133
3 2.26
6 4.51
19 14.29
9 6.77
17 12.78
79 59.40
54 40.60%
20  โรงเรียนบ้านนาควน 135
14 10.37
10 7.41
23 17.04
7 5.19
0 0.00
81 60.00
54 40.00%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 133
16 12.03
9 6.77
26 19.55
2 1.50
0 0.00
80 60.15
53 39.85%
22  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 228
33 14.47
26 11.40
26 11.40
1 0.44
2 0.88
140 61.40
88 38.60%
23  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 136
9 6.62
7 5.15
13 9.56
16 11.76
6 4.41
85 62.50
51 37.50%
24  โรงเรียนควนสุบรรณ 169
12 7.10
11 6.51
28 16.57
6 3.55
6 3.55
106 62.72
63 37.28%
25  โรงเรียนนาสาร 541
56 10.35
41 7.58
42 7.76
38 7.02
24 4.44
340 62.85
201 37.15%
26  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 55
8 14.55
4 7.27
6 10.91
2 3.64
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
27  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 981
103 10.50
86 8.77
47 4.79
42 4.28
78 7.95
625 63.71
356 36.29%
28  โรงเรียนบ้านควนปราง 105
5 4.76
12 11.43
0 0.00
20 19.05
1 0.95
67 63.81
38 36.19%
29  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 130
13 10.00
10 7.69
13 10.00
5 3.85
6 4.62
83 63.85
47 36.15%
30  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 75
2 2.67
3 4.00
16 21.33
2 2.67
4 5.33
48 64.00
27 36.00%
31  โรงเรียนบ้านดอนทราย 14
1 7.14
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
32  โรงเรียนบ้านควนนิยม 152
15 9.87
8 5.26
23 15.13
4 2.63
4 2.63
98 64.47
54 35.53%
33  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 111
10 9.01
9 8.11
10 9.01
10 9.01
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
34  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 39
4 10.26
6 15.38
1 2.56
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
35  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 75
9 12.00
9 12.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหมาก 106
8 7.55
6 5.66
8 7.55
7 6.60
6 5.66
71 66.98
35 33.02%
37  โรงเรียนบ้านไสท้อน 229
25 10.92
20 8.73
22 9.61
7 3.06
1 0.44
154 67.25
75 32.75%
38  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 151
2 1.32
7 4.64
34 22.52
3 1.99
3 1.99
102 67.55
49 32.45%
39  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 139
18 12.95
0 0.00
1 0.72
26 18.71
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
40  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 230
22 9.57
22 9.57
25 10.87
4 1.74
1 0.43
156 67.83
74 32.17%
41  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 245
20 8.16
11 4.49
31 12.65
7 2.86
7 2.86
169 68.98
76 31.02%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 144
10 6.94
12 8.33
20 13.89
1 0.69
1 0.69
100 69.44
44 30.56%
43  โรงเรียนบ้านไสขรบ 99
3 3.03
3 3.03
24 24.24
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
44  โรงเรียนวัดสามพัน 134
13 9.70
12 8.96
14 10.45
1 0.75
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
45  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 133
9 6.77
5 3.76
24 18.05
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
46  โรงเรียนบ้านเขาปูน 129
8 6.20
11 8.53
12 9.30
2 1.55
3 2.33
93 72.09
36 27.91%
47  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 108
15 13.89
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
48  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
2 1.63
3 2.44
14 11.38
12 9.76
3 2.44
89 72.36
34 27.64%
49  โรงเรียนบ้านควนสูง 330
34 10.30
16 4.85
41 12.42
0 0.00
0 0.00
239 72.42
91 27.58%
50  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 80
1 1.25
0 0.00
20 25.00
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
51  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 236
5 2.12
10 4.24
35 14.83
4 1.69
10 4.24
172 72.88
64 27.12%
52  โรงเรียนบ้านทรายทอง 72
7 9.72
6 8.33
6 8.33
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
53  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 115
0 0.00
0 0.00
14 12.17
2 1.74
14 12.17
85 73.91
30 26.09%
54  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 344
13 3.78
36 10.47
14 4.07
12 3.49
14 4.07
255 74.13
89 25.87%
55  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 174
5 2.87
8 4.60
20 11.49
4 2.30
8 4.60
129 74.14
45 25.86%
56  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 89
3 3.37
4 4.49
6 6.74
9 10.11
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
57  โรงเรียนบ้านปลายศอก 109
13 11.93
0 0.00
11 10.09
0 0.00
4 3.67
81 74.31
28 25.69%
58  โรงเรียนบ้านเขาตอก 103
0 0.00
5 4.85
16 15.53
5 4.85
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
59  โรงเรียนมหาราช 2 88
7 7.95
6 6.82
3 3.41
3 3.41
3 3.41
66 75.00
22 25.00%
60  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 61
5 8.20
1 1.64
8 13.11
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
61  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 236
7 2.97
21 8.90
29 12.29
0 0.00
0 0.00
179 75.85
57 24.15%
62  โรงเรียนบ้านธารอารี 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
1 1.49
10 14.93
51 76.12
16 23.88%
63  โรงเรียนศึกษาประชาคม 59
4 6.78
2 3.39
7 11.86
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
64  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1272
67 5.27
41 3.22
187 14.70
4 0.31
0 0.00
973 76.49
299 23.51%
65  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 69
3 4.35
4 5.80
7 10.14
1 1.45
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
66  โรงเรียนบ้านปากด่าน 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
3 6.25
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
67  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96
6 6.25
5 5.21
10 10.42
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
68  โรงเรียนวัดสองแพรก 223
1 0.45
7 3.14
32 14.35
7 3.14
4 1.79
172 77.13
51 22.87%
69  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 70
2 2.86
4 5.71
10 14.29
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
70  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 124
3 2.42
6 4.84
18 14.52
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
71  โรงเรียนบ้านพรุแชง 177
19 10.73
6 3.39
8 4.52
5 2.82
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
72  โรงเรียนบ้านควนยอ 126
9 7.14
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
73  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 323
14 4.33
16 4.95
22 6.81
8 2.48
9 2.79
254 78.64
69 21.36%
74  โรงเรียนวัดวิเวการาม 127
4 3.15
0 0.00
23 18.11
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
75  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 256
2 0.78
21 8.20
28 10.94
3 1.17
0 0.00
202 78.91
54 21.09%
76  โรงเรียนบ้านบางดี 110
2 1.82
3 2.73
17 15.45
0 0.00
1 0.91
87 79.09
23 20.91%
77  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 204
6 2.94
5 2.45
28 13.73
2 0.98
1 0.49
162 79.41
42 20.59%
78  โรงเรียนบ้านหานเพชร 143
3 2.10
0 0.00
26 18.18
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
79  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 153
10 6.54
0 0.00
21 13.73
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 114
4 3.51
3 2.63
12 10.53
4 3.51
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
81  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
82  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 293
17 5.80
20 6.83
21 7.17
0 0.00
0 0.00
235 80.20
58 19.80%
83  โรงเรียนบ้านในไร่ 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
3 5.36
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
84  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 180
2 1.11
4 2.22
13 7.22
10 5.56
6 3.33
145 80.56
35 19.44%
85  โรงเรียนบ้านคลองจัน 109
5 4.59
6 5.50
4 3.67
2 1.83
4 3.67
88 80.73
21 19.27%
86  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 68
2 2.94
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
87  โรงเรียนบ้านหนองโสน 126
4 3.17
0 0.00
20 15.87
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
88  โรงเรียนบ้านคลองโร 122
4 3.28
0 0.00
10 8.20
0 0.00
9 7.38
99 81.15
23 18.85%
89  โรงเรียนบ้านส้อง 117
1 0.85
3 2.56
17 14.53
1 0.85
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
90  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 151
10 6.62
4 2.65
13 8.61
1 0.66
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
91  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
92  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 106
6 5.66
3 2.83
10 9.43
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
93  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 263
8 3.04
5 1.90
23 8.75
5 1.90
5 1.90
217 82.51
46 17.49%
95  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 65
1 1.54
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
96  โรงเรียนวัดน้ำพุ 174
5 2.87
1 0.57
23 13.22
0 0.00
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
97  โรงเรียนบ้านวังหิน 108
3 2.78
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
98  โรงเรียนบ้านบางรูป 267
23 8.61
0 0.00
18 6.74
0 0.00
0 0.00
226 84.64
41 15.36%
99  โรงเรียนบ้านดอนงาม 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
0 0.00
3 4.17
61 84.72
11 15.28%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
101  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
2 5.71
30 85.71
5 14.29%
102  โรงเรียนบ้านบางหอย 168
9 5.36
3 1.79
9 5.36
3 1.79
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
103  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 670
15 2.24
20 2.99
60 8.96
0 0.00
0 0.00
575 85.82
95 14.18%
104  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 78
3 3.85
3 3.85
0 0.00
3 3.85
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
105  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 186
6 3.23
4 2.15
8 4.30
1 0.54
7 3.76
160 86.02
26 13.98%
106  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
107  โรงเรียนวัดบางพา 124
2 1.61
0 0.00
15 12.10
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
108  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 89
1 1.12
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
109  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 194
0 0.00
1 0.52
24 12.37
1 0.52
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
110  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
111  โรงเรียนวัดคลองตาล 85
3 3.53
3 3.53
3 3.53
2 2.35
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
112  โรงเรียนบ้านกลาง 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
113  โรงเรียนบ้านไสดง 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
114  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 205
5 2.44
2 0.98
10 4.88
6 2.93
3 1.46
179 87.32
26 12.68%
115  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 95
1 1.05
1 1.05
8 8.42
2 2.11
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
116  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1202
30 2.50
20 1.66
101 8.40
0 0.00
0 0.00
1051 87.44
151 12.56%
117  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 312
9 2.88
8 2.56
17 5.45
5 1.60
0 0.00
273 87.50
39 12.50%
118  โรงเรียนประชาอุทิศ 147
1 0.68
0 0.00
17 11.56
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
119  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95
6 6.32
0 0.00
4 4.21
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
120  โรงเรียนบ้านปลายสาย 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
121  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296
11 3.72
6 2.03
7 2.36
4 1.35
6 2.03
262 88.51
34 11.49%
122  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 140
2 1.43
7 5.00
5 3.57
0 0.00
2 1.43
124 88.57
16 11.43%
123  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 27
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
124  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 128
1 0.78
1 0.78
12 9.38
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
125  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 138
3 2.17
3 2.17
3 2.17
3 2.17
3 2.17
123 89.13
15 10.87%
126  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 186
4 2.15
3 1.61
6 3.23
5 2.69
2 1.08
166 89.25
20 10.75%
127  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 121
8 6.61
5 4.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
128  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 202
8 3.96
1 0.50
10 4.95
0 0.00
2 0.99
181 89.60
21 10.40%
129  โรงเรียนทรัพย์ทวี 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
2 1.85
4 3.70
97 89.81
11 10.19%
130  โรงเรียนบ้านยูงทอง 69
0 0.00
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
131  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
132  โรงเรียนบ้านควนเนียง 120
1 0.83
1 0.83
9 7.50
0 0.00
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
133  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
134  โรงเรียนบ้านปากสาย 75
1 1.33
2 2.67
2 2.67
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
135  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 142
6 4.23
1 0.70
2 1.41
4 2.82
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
136  โรงเรียนบ้านควนกลาง 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
137  โรงเรียนวัดควนศรี 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
138  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 166
4 2.41
4 2.41
3 1.81
2 1.20
0 0.00
153 92.17
13 7.83%
139  โรงเรียนบ้านบางปาน 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
140  โรงเรียนบ้านบางหยด 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
141  โรงเรียนวัดดอนพยอม 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
142  โรงเรียนบ้านปากหาน 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
46 93.88
3 6.12%
143  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 107
3 2.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.80
101 94.39
6 5.61%
144  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 232
3 1.29
0 0.00
9 3.88
1 0.43
0 0.00
219 94.40
13 5.60%
145  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
146  โรงเรียนบ้านคลองยา 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.08
56 94.92
3 5.08%
147  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
148  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
4 3.01
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
149  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
150  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 334
2 0.60
2 0.60
6 1.80
2 0.60
1 0.30
321 96.11
13 3.89%
151  โรงเรียนวัดอินทการาม 164
0 0.00
0 0.00
6 3.66
0 0.00
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
153  โรงเรียนบ้านยวนปลา 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
154  โรงเรียนวัดบางกำยาน 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03%

 

จำนวนนักเรียน  24,170 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 5.36
เตี้ย  1,008 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,338 9.67
ผอมและเตี้ย  616 2.55
อ้วนและเตี้ย  566 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,347 75.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,823 คน


24.09%


Powered By www.thaieducation.net