ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 161 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.95
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคชาธาร 31
10 32.26
6 19.35
12 38.71
2 6.45
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยาง 24
10 41.67
7 29.17
7 29.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 57
16 28.07
11 19.30
6 10.53
15 26.32
9 15.79
0 0.00
57 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 134
12 8.96
6 4.48
31 23.13
18 13.43
46 34.33
21 15.67
113 84.33%
7  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 261
36 13.79
44 16.86
49 18.77
28 10.73
50 19.16
54 20.69
207 79.31%
8  โรงเรียนบ้านควนสูง 66
26 39.39
10 15.15
6 9.09
5 7.58
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
9  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 96
4 4.17
15 15.63
7 7.29
19 19.79
22 22.92
29 30.21
67 69.79%
10  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 219
41 18.72
30 13.70
37 16.89
13 5.94
15 6.85
83 37.90
136 62.10%
11  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 409
43 10.51
37 9.05
50 12.22
76 18.58
43 10.51
160 39.12
249 60.88%
12  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 99
8 8.08
11 11.11
28 28.28
4 4.04
7 7.07
41 41.41
58 58.59%
13  โรงเรียนบ้านคันธุลี 182
32 17.58
21 11.54
20 10.99
10 5.49
22 12.09
77 42.31
105 57.69%
14  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
4 9.76
6 14.63
7 17.07
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
15  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 135
9 6.67
8 5.93
15 11.11
17 12.59
23 17.04
63 46.67
72 53.33%
16  โรงเรียนวัดอินทราวาส 229
14 6.11
14 6.11
56 24.45
25 10.92
6 2.62
114 49.78
115 50.22%
17  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 141
10 7.09
15 10.64
20 14.18
25 17.73
0 0.00
71 50.35
70 49.65%
18  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 209
39 18.66
18 8.61
32 15.31
13 6.22
0 0.00
107 51.20
102 48.80%
19  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 236
20 8.47
17 7.20
36 15.25
37 15.68
4 1.69
122 51.69
114 48.31%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 64
18 28.13
1 1.56
10 15.63
1 1.56
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
21  โรงเรียนบ้านโตนยาง 117
12 10.26
9 7.69
16 13.68
12 10.26
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
22  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
23  โรงเรียนวัดน้ำพุ 55
2 3.64
2 3.64
7 12.73
2 3.64
7 12.73
35 63.64
20 36.36%
24  โรงเรียนบ้านบางขนุน 130
12 9.23
6 4.62
10 7.69
8 6.15
11 8.46
83 63.85
47 36.15%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 583
16 2.74
23 3.95
66 11.32
39 6.69
65 11.15
374 64.15
209 35.85%
26  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 136
16 11.76
12 8.82
5 3.68
13 9.56
2 1.47
88 64.71
48 35.29%
27  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 153
23 15.03
16 10.46
14 9.15
0 0.00
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
28  โรงเรียนบ้านบางพระ 139
9 6.47
11 7.91
17 12.23
4 2.88
7 5.04
91 65.47
48 34.53%
29  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 29
2 6.90
3 10.34
5 17.24
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
30  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 120
13 10.83
8 6.67
20 16.67
0 0.00
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
31  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 85
7 8.24
4 4.71
16 18.82
0 0.00
2 2.35
56 65.88
29 34.12%
32  โรงเรียนบ้านนาค้อ 100
6 6.00
9 9.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
33  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 61
9 14.75
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
34  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 284
20 7.04
12 4.23
54 19.01
7 2.46
0 0.00
191 67.25
93 32.75%
35  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187
17 9.09
14 7.49
24 12.83
3 1.60
1 0.53
128 68.45
59 31.55%
36  โรงเรียนบ้านใหญ่ 131
13 9.92
14 10.69
9 6.87
5 3.82
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
37  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 240
4 1.67
3 1.25
65 27.08
3 1.25
0 0.00
165 68.75
75 31.25%
38  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 219
13 5.94
8 3.65
36 16.44
11 5.02
0 0.00
151 68.95
68 31.05%
39  โรงเรียนวัดบางคราม 287
23 8.01
0 0.00
64 22.30
0 0.00
0 0.00
200 69.69
87 30.31%
40  โรงเรียนวัดอัมพาราม 129
6 4.65
7 5.43
22 17.05
3 2.33
1 0.78
90 69.77
39 30.23%
41  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 188
16 8.51
12 6.38
25 13.30
1 0.53
2 1.06
132 70.21
56 29.79%
42  โรงเรียนบ้านชายท่า 88
6 6.82
1 1.14
18 20.45
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
43  โรงเรียนบ้านป่าตง 130
18 13.85
4 3.08
15 11.54
0 0.00
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
44  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 185
10 5.41
14 7.57
24 12.97
3 1.62
3 1.62
131 70.81
54 29.19%
45  โรงเรียนวัดพนม 182
16 8.79
0 0.00
27 14.84
0 0.00
10 5.49
129 70.88
53 29.12%
46  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 150
13 8.67
12 8.00
12 8.00
6 4.00
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
47  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 192
9 4.69
2 1.04
43 22.40
1 0.52
0 0.00
137 71.35
55 28.65%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
4 12.50
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
49  โรงเรียนบ้านแม่แขก 100
7 7.00
6 6.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
50  โรงเรียนบ้านน้ำราด 165
12 7.27
10 6.06
12 7.27
5 3.03
7 4.24
119 72.12
46 27.88%
51  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 179
16 8.94
4 2.23
22 12.29
7 3.91
0 0.00
130 72.63
49 27.37%
52  โรงเรียนบ้านบนไร่ 194
9 4.64
1 0.52
43 22.16
0 0.00
0 0.00
141 72.68
53 27.32%
53  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 71
2 2.82
0 0.00
9 12.68
2 2.82
6 8.45
52 73.24
19 26.76%
54  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 311
14 4.50
14 4.50
27 8.68
14 4.50
14 4.50
228 73.31
83 26.69%
55  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 89
2 2.25
4 4.49
11 12.36
6 6.74
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
56  โรงเรียนบ้านคลองพา 132
4 3.03
7 5.30
15 11.36
4 3.03
4 3.03
98 74.24
34 25.76%
57  โรงเรียนบ้านศรีพนม 82
8 9.76
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
58  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 48
6 12.50
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
59  โรงเรียนบ้านปากโตน 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
60  โรงเรียนบ้านดินก้อง 45
0 0.00
4 8.89
3 6.67
4 8.89
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
61  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 78
4 5.13
0 0.00
13 16.67
2 2.56
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
62  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 185
1 0.54
3 1.62
39 21.08
2 1.08
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
63  โรงเรียนวัดพุมเรียง 292
18 6.16
11 3.77
28 9.59
6 2.05
8 2.74
221 75.68
71 24.32%
64  โรงเรียนบ้านเขานาใน 403
20 4.96
14 3.47
21 5.21
18 4.47
24 5.96
306 75.93
97 24.07%
65  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 193
4 2.07
1 0.52
41 21.24
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
66  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 212
18 8.49
7 3.30
20 9.43
0 0.00
5 2.36
162 76.42
50 23.58%
67  โรงเรียนสารภีอุทิศ 102
7 6.86
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
68  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 98
3 3.06
4 4.08
14 14.29
2 2.04
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
69  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 125
4 3.20
4 3.20
13 10.40
4 3.20
4 3.20
96 76.80
29 23.20%
70  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 158
6 3.80
7 4.43
22 13.92
0 0.00
1 0.63
122 77.22
36 22.78%
71  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 176
0 0.00
10 5.68
30 17.05
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
72  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 154
15 9.74
8 5.19
12 7.79
0 0.00
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
73  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 152
24 15.79
0 0.00
6 3.95
3 1.97
1 0.66
118 77.63
34 22.37%
74  โรงเรียนวัดนันทาราม 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
1 1.59
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
76  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 381
31 8.14
22 5.77
10 2.62
10 2.62
10 2.62
298 78.22
83 21.78%
77  โรงเรียนบ้านบางหิน 134
3 2.24
5 3.73
9 6.72
4 2.99
8 5.97
105 78.36
29 21.64%
78  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 292
6 2.05
13 4.45
34 11.64
4 1.37
6 2.05
229 78.42
63 21.58%
79  โรงเรียนวัดโกศาวาส 136
7 5.15
5 3.68
17 12.50
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
80  โรงเรียนบ้านหนองจอก 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
3 6.38
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
81  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 190
5 2.63
4 2.11
31 16.32
0 0.00
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
82  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 58
1 1.72
2 3.45
9 15.52
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
83  โรงเรียนบ้านคลองวัว 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
4 5.06
5 6.33
63 79.75
16 20.25%
84  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 84
5 5.95
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294
9 3.06
11 3.74
38 12.93
1 0.34
0 0.00
235 79.93
59 20.07%
86  โรงเรียนวัดหนองไทร 50
2 4.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
87  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 128
7 5.47
6 4.69
11 8.59
1 0.78
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
88  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 170
10 5.88
0 0.00
23 13.53
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
89  โรงเรียนวัดบางพลา 201
11 5.47
11 5.47
17 8.46
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
90  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 228
11 4.82
9 3.95
22 9.65
2 0.88
0 0.00
184 80.70
44 19.30%
91  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 244
10 4.10
7 2.87
21 8.61
3 1.23
6 2.46
197 80.74
47 19.26%
92  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 115
9 7.83
1 0.87
9 7.83
2 1.74
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
93  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 197
1 0.51
33 16.75
1 0.51
2 1.02
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
94  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 486
48 9.88
26 5.35
14 2.88
3 0.62
0 0.00
395 81.28
91 18.72%
95  โรงเรียนวัดพระพรหม 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
96  โรงเรียนวัดหัวเตย 98
2 2.04
0 0.00
16 16.33
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
97  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 99
5 5.05
4 4.04
9 9.09
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
98  โรงเรียนบ้านควนรา 74
0 0.00
1 1.35
11 14.86
0 0.00
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
99  โรงเรียนบ้านวังพลาย 63
1 1.59
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
100  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
101  โรงเรียนวัดสระพัง 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
102  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 141
5 3.55
5 3.55
9 6.38
5 3.55
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
103  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 112
4 3.57
3 2.68
11 9.82
0 0.00
1 0.89
93 83.04
19 16.96%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 107
2 1.87
4 3.74
10 9.35
2 1.87
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
105  โรงเรียนบ้านนาแค 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
106  โรงเรียนบ้านท่าไท 127
4 3.15
3 2.36
9 7.09
5 3.94
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
107  โรงเรียนบ้านไทรงาม 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
108  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 122
4 3.28
7 5.74
8 6.56
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
109  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 388
13 3.35
6 1.55
18 4.64
15 3.87
11 2.84
325 83.76
63 16.24%
110  โรงเรียนบ้านบางสาน 142
7 4.93
2 1.41
11 7.75
2 1.41
1 0.70
119 83.80
23 16.20%
111  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 118
4 3.39
2 1.69
8 6.78
5 4.24
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
112  โรงเรียนวัดธัญญาราม 153
5 3.27
5 3.27
6 3.92
7 4.58
1 0.65
129 84.31
24 15.69%
113  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 402
9 2.24
4 1.00
48 11.94
0 0.00
0 0.00
341 84.83
61 15.17%
114  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 80
0 0.00
1 1.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
115  โรงเรียนวัดนิลาราม 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
2 1.98
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
116  โรงเรียนบ้านต้นยวน 293
9 3.07
10 3.41
18 6.14
3 1.02
3 1.02
250 85.32
43 14.68%
117  โรงเรียนบ้านคลองราง 90
3 3.33
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
118  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 153
2 1.31
1 0.65
19 12.42
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
119  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 192
1 0.52
4 2.08
16 8.33
6 3.13
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
120  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53
1 1.89
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
121  โรงเรียนบ้านนา 61
1 1.64
3 4.92
2 3.28
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 102
5 4.90
2 1.96
4 3.92
2 1.96
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
123  โรงเรียนบ้านย่านยาว 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
2 3.17
5 7.94
55 87.30
8 12.70%
124  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 301
2 0.66
5 1.66
17 5.65
0 0.00
14 4.65
263 87.38
38 12.62%
125  โรงเรียนวัดนาคาวาส 40
4 10.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
126  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
127  โรงเรียนบ้านยางงาม 183
8 4.37
4 2.19
9 4.92
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
128  โรงเรียนบ้านท่าไคร 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
129  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 188
0 0.00
9 4.79
12 6.38
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
130  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 105
0 0.00
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
131  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 508
7 1.38
6 1.18
37 7.28
2 0.39
1 0.20
455 89.57
53 10.43%
132  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
133  โรงเรียนบ้านพัฒนา 212
7 3.30
5 2.36
2 0.94
4 1.89
3 1.42
191 90.09
21 9.91%
134  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
135  โรงเรียนวัดพะแสง 115
2 1.74
2 1.74
5 4.35
2 1.74
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
136  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 130
5 3.85
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
137  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
138  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 171
2 1.17
2 1.17
10 5.85
0 0.00
1 0.58
156 91.23
15 8.77%
139  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 183
0 0.00
0 0.00
14 7.65
2 1.09
0 0.00
167 91.26
16 8.74%
140  โรงเรียนตาขุน 436
5 1.15
4 0.92
29 6.65
0 0.00
0 0.00
398 91.28
38 8.72%
141  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 95
2 2.11
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
142  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
2 3.23
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
143  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
3 4.76
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
144  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
145  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 226
3 1.33
0 0.00
12 5.31
0 0.00
0 0.00
211 93.36
15 6.64%
146  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
147  โรงเรียนวัดตรณาราม 531
16 3.01
2 0.38
0 0.00
5 0.94
5 0.94
503 94.73
28 5.27%
148  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
149  โรงเรียนวัดน้ำหัก 144
0 0.00
0 0.00
6 4.17
0 0.00
0 0.00
138 95.83
6 4.17%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 185
3 1.62
0 0.00
3 1.62
0 0.00
0 0.00
179 96.76
6 3.24%
151  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 187
0 0.00
0 0.00
3 1.60
0 0.00
1 0.53
183 97.86
4 2.14%
152  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 123
0 0.00
0 0.00
1 0.81
1 0.81
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
153  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
154  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านวังขุม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหินดาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านเบญจา 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดบางปอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดพรุศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,994 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,248 5.43
เตี้ย  888 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,359 10.26
ผอมและเตี้ย  643 2.80
อ้วนและเตี้ย  525 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,331 75.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,663 คน


24.63%


Powered By www.thaieducation.net