ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.96
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 225
48 21.33
33 14.67
42 18.67
38 16.89
43 19.11
21 9.33
204 90.67%
3  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 236
21 8.90
25 10.59
41 17.37
46 19.49
66 27.97
37 15.68
199 84.32%
4  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 428
30 7.01
26 6.07
88 20.56
56 13.08
114 26.64
114 26.64
314 73.36%
5  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 625
37 5.92
20 3.20
114 18.24
95 15.20
140 22.40
219 35.04
406 64.96%
6  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 749
102 13.62
126 16.82
127 16.96
64 8.54
52 6.94
278 37.12
471 62.88%
7  โรงเรียนบ้านบางเทา 752
103 13.70
45 5.98
29 3.86
147 19.55
73 9.71
355 47.21
397 52.79%
8  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 155
29 18.71
0 0.00
46 29.68
6 3.87
0 0.00
74 47.74
81 52.26%
9  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 240
30 12.50
30 12.50
20 8.33
31 12.92
14 5.83
115 47.92
125 52.08%
10  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 307
41 13.36
9 2.93
37 12.05
32 10.42
37 12.05
151 49.19
156 50.81%
11  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 888
54 6.08
45 5.07
134 15.09
99 11.15
116 13.06
440 49.55
448 50.45%
12  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 234
34 14.53
25 10.68
25 10.68
21 8.97
6 2.56
123 52.56
111 47.44%
13  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 430
33 7.67
44 10.23
41 9.53
38 8.84
41 9.53
233 54.19
197 45.81%
14  โรงเรียนวิชิตสงคราม 512
25 4.88
22 4.30
47 9.18
47 9.18
69 13.48
302 58.98
210 41.02%
15  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 597
35 5.86
35 5.86
65 10.89
35 5.86
65 10.89
362 60.64
235 39.36%
16  โรงเรียนบ้านบางทอง 228
28 12.28
22 9.65
29 12.72
4 1.75
0 0.00
145 63.60
83 36.40%
17  โรงเรียนเกาะโหลน 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
18  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 232
13 5.60
11 4.74
29 12.50
17 7.33
7 3.02
155 66.81
77 33.19%
19  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 136
3 2.21
3 2.21
27 19.85
5 3.68
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 444
8 1.80
29 6.53
77 17.34
10 2.25
0 0.00
320 72.07
124 27.93%
21  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 339
17 5.01
16 4.72
48 14.16
9 2.65
0 0.00
249 73.45
90 26.55%
22  โรงเรียนบ้านหมากปรก 246
19 7.72
23 9.35
23 9.35
0 0.00
0 0.00
181 73.58
65 26.42%
23  โรงเรียนบ้านกะหลิม 175
15 8.57
10 5.71
21 12.00
0 0.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 489
21 4.29
20 4.09
40 8.18
17 3.48
29 5.93
362 74.03
127 25.97%
25  โรงเรียนบ้านบางคู 223
18 8.07
16 7.17
21 9.42
0 0.00
0 0.00
168 75.34
55 24.66%
26  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 125
13 10.40
9 7.20
6 4.80
1 0.80
1 0.80
95 76.00
30 24.00%
27  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 208
46 22.12
0 0.00
3 1.44
0 0.00
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
28  โรงเรียนบ้านฉลอง 602
19 3.16
15 2.49
33 5.48
29 4.82
37 6.15
469 77.91
133 22.09%
29  โรงเรียนบ้านสาคู 97
4 4.12
3 3.09
9 9.28
3 3.09
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
30  โรงเรียนแหลมพันวา 147
9 6.12
5 3.40
8 5.44
2 1.36
5 3.40
118 80.27
29 19.73%
31  โรงเรียนบ้านพารา 225
16 7.11
7 3.11
16 7.11
2 0.89
1 0.44
183 81.33
42 18.67%
32  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 168
3 1.79
3 1.79
25 14.88
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
33  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 360
10 2.78
2 0.56
47 13.06
5 1.39
2 0.56
294 81.67
66 18.33%
34  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 313
21 6.71
0 0.00
17 5.43
0 0.00
17 5.43
258 82.43
55 17.57%
35  โรงเรียนบ้านลิพอน 252
21 8.33
3 1.19
16 6.35
2 0.79
2 0.79
208 82.54
44 17.46%
36  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 60
2 3.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
37  โรงเรียนเกาะนาคา 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
38  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 315
25 7.94
0 0.00
27 8.57
0 0.00
0 0.00
263 83.49
52 16.51%
39  โรงเรียนบ้านบางโรง 179
3 1.68
4 2.23
22 12.29
0 0.00
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
40  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2235
39 1.74
81 3.62
229 10.25
0 0.00
0 0.00
1886 84.38
349 15.62%
41  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 231
14 6.06
5 2.16
7 3.03
7 3.03
2 0.87
196 84.85
35 15.15%
42  โรงเรียนบ้านกู้กู 401
10 2.49
10 2.49
18 4.49
10 2.49
8 2.00
345 86.03
56 13.97%
43  โรงเรียนบ้านคอเอน 203
11 5.42
4 1.97
8 3.94
2 0.99
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
44  โรงเรียนบ้านสะปำ 468
11 2.35
9 1.92
13 2.78
9 1.92
3 0.64
423 90.38
45 9.62%
45  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 160
3 1.88
3 1.88
6 3.75
2 1.25
1 0.63
145 90.63
15 9.38%
46  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 147
2 1.36
4 2.72
6 4.08
0 0.00
1 0.68
134 91.16
13 8.84%
47  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 548
11 2.01
2 0.36
32 5.84
1 0.18
2 0.36
500 91.24
48 8.76%
48  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 139
1 0.72
1 0.72
5 3.60
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%

 

จำนวนนักเรียน  16,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 6.42
เตี้ย  805 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,736 10.52
ผอมและเตี้ย  892 5.40
อ้วนและเตี้ย  958 5.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,058 66.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,450 คน


33.01%


Powered By www.thaieducation.net