ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 14
4 28.57
2 14.29
5 35.71
2 14.29
1 7.14
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 100
10 10.00
39 39.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
46 46.00
54 54.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 761
61 8.02
19 2.50
206 27.07
27 3.55
20 2.63
428 56.24
333 43.76%
4  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 226
6 2.65
11 4.87
32 14.16
19 8.41
24 10.62
134 59.29
92 40.71%
5  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 334
16 4.79
21 6.29
16 4.79
38 11.38
35 10.48
208 62.28
126 37.72%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 120
4 3.33
5 4.17
21 17.50
9 7.50
3 2.50
78 65.00
42 35.00%
7  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 224
9 4.02
13 5.80
32 14.29
10 4.46
12 5.36
148 66.07
76 33.93%
8  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 605
59 9.75
28 4.63
102 16.86
12 1.98
0 0.00
404 66.78
201 33.22%
9  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 470
30 6.38
22 4.68
40 8.51
29 6.17
32 6.81
317 67.45
153 32.55%
10  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 118
6 5.08
5 4.24
26 22.03
0 0.00
1 0.85
80 67.80
38 32.20%
11  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 272
14 5.15
16 5.88
9 3.31
22 8.09
26 9.56
185 68.01
87 31.99%
12  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 718
28 3.90
35 4.87
114 15.88
21 2.92
29 4.04
491 68.38
227 31.62%
13  โรงเรียนบ้านชากนา 171
14 8.19
18 10.53
20 11.70
0 0.00
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
14  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 219
32 14.61
17 7.76
16 7.31
0 0.00
0 0.00
154 70.32
65 29.68%
15  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 146
14 9.59
14 9.59
4 2.74
9 6.16
2 1.37
103 70.55
43 29.45%
16  โรงเรียนวัดตาลล้อม 144
2 1.39
4 2.78
18 12.50
5 3.47
13 9.03
102 70.83
42 29.17%
17  โรงเรียนวัดสำนักบก 224
29 12.95
6 2.68
30 13.39
0 0.00
0 0.00
159 70.98
65 29.02%
18  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 119
13 10.92
1 0.84
16 13.45
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
19  โรงเรียนวัดหนองยาง 164
7 4.27
10 6.10
16 9.76
7 4.27
1 0.61
123 75.00
41 25.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 335
21 6.27
17 5.07
44 13.13
0 0.00
1 0.30
252 75.22
83 24.78%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 956
54 5.65
37 3.87
123 12.87
16 1.67
5 0.52
721 75.42
235 24.58%
22  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 275
5 1.82
9 3.27
50 18.18
2 0.73
0 0.00
209 76.00
66 24.00%
23  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 164
6 3.66
2 1.22
26 15.85
5 3.05
0 0.00
125 76.22
39 23.78%
24  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 186
7 3.76
7 3.76
10 5.38
10 5.38
10 5.38
142 76.34
44 23.66%
25  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 174
0 0.00
9 5.17
32 18.39
0 0.00
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 200
8 4.00
4 2.00
33 16.50
0 0.00
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
27  โรงเรียนวัดบางเป้ง 208
2 0.96
11 5.29
32 15.38
3 1.44
0 0.00
160 76.92
48 23.08%
28  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 144
3 2.08
1 0.69
29 20.14
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
29  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 119
4 3.36
4 3.36
12 10.08
3 2.52
4 3.36
92 77.31
27 22.69%
30  โรงเรียนบ้านท่าจาม 128
5 3.91
9 7.03
15 11.72
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
31  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
4 7.55
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 212
15 7.08
9 4.25
23 10.85
1 0.47
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
33  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 142
12 8.45
7 4.93
13 9.15
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
34  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 604
11 1.82
8 1.32
57 9.44
19 3.15
39 6.46
470 77.81
134 22.19%
35  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 82
7 8.54
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
36  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 192
11 5.73
14 7.29
16 8.33
0 0.00
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
37  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 211
28 13.27
0 0.00
17 8.06
0 0.00
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
38  โรงเรียนบ้านตาลดำ 147
12 8.16
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
39  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 148
6 4.05
4 2.70
21 14.19
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
40  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 170
8 4.71
13 7.65
6 3.53
5 2.94
3 1.76
135 79.41
35 20.59%
41  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 92
6 6.52
5 5.43
4 4.35
3 3.26
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
42  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 312
21 6.73
8 2.56
22 7.05
6 1.92
4 1.28
251 80.45
61 19.55%
43  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 105
5 4.76
3 2.86
10 9.52
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
44  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 97
5 5.15
5 5.15
8 8.25
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 481
23 4.78
13 2.70
52 10.81
1 0.21
0 0.00
392 81.50
89 18.50%
46  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 254
13 5.12
10 3.94
8 3.15
10 3.94
6 2.36
207 81.50
47 18.50%
47  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 658
26 3.95
12 1.82
38 5.78
16 2.43
29 4.41
537 81.61
121 18.39%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 939
26 2.77
35 3.73
110 11.71
0 0.00
0 0.00
768 81.79
171 18.21%
49  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 155
4 2.58
3 1.94
10 6.45
10 6.45
1 0.65
127 81.94
28 18.06%
50  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 147
7 4.76
5 3.40
14 9.52
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
51  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 122
7 5.74
0 0.00
7 5.74
7 5.74
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
52  โรงเรียนบ้านเนินโมก 187
3 1.60
6 3.21
21 11.23
2 1.07
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
53  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 121
0 0.00
3 2.48
17 14.05
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
54  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 176
8 4.55
4 2.27
13 7.39
4 2.27
0 0.00
147 83.52
29 16.48%
55  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 129
6 4.65
4 3.10
7 5.43
4 3.10
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
56  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 302
14 4.64
6 1.99
22 7.28
6 1.99
0 0.00
254 84.11
48 15.89%
57  โรงเรียนบ้านเขาดิน 341
13 3.81
4 1.17
32 9.38
3 0.88
0 0.00
289 84.75
52 15.25%
58  โรงเรียนบ้านวังตะโก 128
8 6.25
0 0.00
8 6.25
1 0.78
2 1.56
109 85.16
19 14.84%
59  โรงเรียนวัดเตาปูน 185
3 1.62
3 1.62
17 9.19
4 2.16
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
60  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 148
0 0.00
2 1.35
16 10.81
0 0.00
3 2.03
127 85.81
21 14.19%
61  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1131
35 3.09
30 2.65
45 3.98
14 1.24
35 3.09
972 85.94
159 14.06%
62  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 465
3 0.65
1 0.22
44 9.46
12 2.58
5 1.08
400 86.02
65 13.98%
63  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 96
4 4.17
7 7.29
1 1.04
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
64  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1167
17 1.46
28 2.40
102 8.74
2 0.17
6 0.51
1012 86.72
155 13.28%
65  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 106
5 4.72
4 3.77
4 3.77
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
66  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 472
7 1.48
4 0.85
15 3.18
4 0.85
28 5.93
414 87.71
58 12.29%
67  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 226
5 2.21
8 3.54
13 5.75
0 0.00
0 0.00
200 88.50
26 11.50%
68  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 196
5 2.55
1 0.51
15 7.65
0 0.00
0 0.00
175 89.29
21 10.71%
69  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 348
18 5.17
0 0.00
18 5.17
0 0.00
0 0.00
312 89.66
36 10.34%
70  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 178
0 0.00
0 0.00
17 9.55
0 0.00
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
71  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 212
1 0.47
2 0.94
17 8.02
0 0.00
0 0.00
192 90.57
20 9.43%
72  โรงเรียนบ้านเขาแรต 106
1 0.94
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
73  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
74  โรงเรียนบ้านโสม 137
3 2.19
4 2.92
0 0.00
0 0.00
2 1.46
128 93.43
9 6.57%
75  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 123
1 0.81
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
76  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 115
1 0.87
1 0.87
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
77  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 305
1 0.33
0 0.00
8 2.62
2 0.66
0 0.00
294 96.39
11 3.61%
79  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 226
3 1.33
0 0.00
4 1.77
0 0.00
1 0.44
218 96.46
8 3.54%
80  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3324
7 0.21
12 0.36
25 0.75
4 0.12
25 0.75
3251 97.80
73 2.20%
81  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  902 3.72
เตี้ย  691 2.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,106 8.68
ผอมและเตี้ย  397 1.64
อ้วนและเตี้ย  410 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,755 81.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,506 คน


18.57%


Powered By www.thaieducation.net