ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 728
50 6.87
55 7.55
119 16.35
30 4.12
174 23.90
300 41.21
428 58.79%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 93
8 8.60
32 34.41
0 0.00
7 7.53
0 0.00
46 49.46
47 50.54%
3  โรงเรียนบ้านพุน้อย 183
16 8.74
10 5.46
48 26.23
6 3.28
5 2.73
98 53.55
85 46.45%
4  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 485
49 10.10
39 8.04
71 14.64
23 4.74
34 7.01
269 55.46
216 44.54%
5  โรงเรียนบ้านหาดขาม 234
34 14.53
23 9.83
15 6.41
16 6.84
15 6.41
131 55.98
103 44.02%
6  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 152
3 1.97
1 0.66
24 15.79
4 2.63
25 16.45
95 62.50
57 37.50%
7  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 768
62 8.07
21 2.73
86 11.20
21 2.73
87 11.33
491 63.93
277 36.07%
8  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 245
38 15.51
3 1.22
46 18.78
0 0.00
0 0.00
158 64.49
87 35.51%
9  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 272
18 6.62
6 2.21
22 8.09
26 9.56
20 7.35
180 66.18
92 33.82%
10  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 429
30 6.99
14 3.26
76 17.72
18 4.20
4 0.93
287 66.90
142 33.10%
11  โรงเรียนบ้านทับใต้ 295
27 9.15
14 4.75
24 8.14
10 3.39
12 4.07
208 70.51
87 29.49%
12  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 113
14 12.39
0 0.00
19 16.81
0 0.00
0 0.00
80 70.80
33 29.20%
13  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 73
5 6.85
3 4.11
7 9.59
3 4.11
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
14  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 77
4 5.19
6 7.79
9 11.69
2 2.60
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
15  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
19 17.27
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
16  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 227
7 3.08
3 1.32
47 20.70
2 0.88
0 0.00
168 74.01
59 25.99%
17  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 110
13 11.82
2 1.82
11 10.00
1 0.91
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
18  โรงเรียนบ้านบางปู 78
6 7.69
4 5.13
4 5.13
4 5.13
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
19  โรงเรียนบ้านไร่บน 124
14 11.29
7 5.65
3 2.42
3 2.42
3 2.42
94 75.81
30 24.19%
20  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 170
6 3.53
3 1.76
30 17.65
2 1.18
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
21  โรงเรียนบ้านหนองหมู 84
2 2.38
4 4.76
12 14.29
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
22  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 241
17 7.05
7 2.90
33 13.69
0 0.00
0 0.00
184 76.35
57 23.65%
23  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 178
4 2.25
2 1.12
35 19.66
1 0.56
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
24  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 56
1 1.79
0 0.00
11 19.64
0 0.00
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
25  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 219
11 5.02
2 0.91
26 11.87
3 1.37
7 3.20
170 77.63
49 22.37%
26  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 108
5 4.63
3 2.78
14 12.96
2 1.85
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
27  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
4 4.88
3 3.66
8 9.76
2 2.44
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
28  โรงเรียนบ้านหนองเกด 134
2 1.49
1 0.75
26 19.40
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
29  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 119
11 9.24
4 3.36
9 7.56
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
30  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 113
5 4.42
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
31  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
32  โรงเรียนบ้านวังข่อย 85
2 2.35
1 1.18
14 16.47
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
33  โรงเรียนวัดกุยบุรี 225
4 1.78
9 4.00
28 12.44
2 0.89
1 0.44
181 80.44
44 19.56%
34  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
9 6.21
4 2.76
13 8.97
2 1.38
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
35  โรงเรียนบ้านหนองหอย 244
13 5.33
6 2.46
14 5.74
7 2.87
6 2.46
198 81.15
46 18.85%
36  โรงเรียนบ้านหนองจิก 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
2 2.86
3 4.29
57 81.43
13 18.57%
37  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 152
6 3.95
6 3.95
16 10.53
0 0.00
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
38  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 115
4 3.48
0 0.00
16 13.91
0 0.00
1 0.87
94 81.74
21 18.26%
39  โรงเรียน อานันท์ 372
13 3.49
19 5.11
18 4.84
9 2.42
7 1.88
306 82.26
66 17.74%
40  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 127
4 3.15
3 2.36
15 11.81
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 151
5 3.31
4 2.65
16 10.60
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
42  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 131
3 2.29
1 0.76
15 11.45
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
43  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 145
6 4.14
7 4.83
10 6.90
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
44  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 139
11 7.91
1 0.72
10 7.19
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
45  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
46  โรงเรียนบ้านวังยาว 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
47  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 121
7 5.79
5 4.13
2 1.65
3 2.48
2 1.65
102 84.30
19 15.70%
48  โรงเรียนบ้านหนองซอ 115
7 6.09
6 5.22
4 3.48
1 0.87
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
49  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 279
5 1.79
2 0.72
28 10.04
8 2.87
0 0.00
236 84.59
43 15.41%
50  โรงเรียนบ้านรวมไทย 172
5 2.91
1 0.58
18 10.47
0 0.00
0 0.00
148 86.05
24 13.95%
51  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
52  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
53  โรงเรียนบ้านหนองกา 98
6 6.12
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
54  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 146
0 0.00
0 0.00
17 11.64
2 1.37
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
55  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
56  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 102
2 1.96
3 2.94
6 5.88
2 1.96
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
57  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
58  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 227
10 4.41
3 1.32
14 6.17
1 0.44
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
59  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 69
0 0.00
0 0.00
6 8.70
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
60  โรงเรียนบ้านยางชุม 165
8 4.85
0 0.00
8 4.85
1 0.61
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
61  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 107
3 2.80
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
62  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 79
0 0.00
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
63  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 162
3 1.85
0 0.00
13 8.02
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
64  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 444
17 3.83
15 3.38
4 0.90
6 1.35
1 0.23
401 90.32
43 9.68%
65  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 104
4 3.85
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัว 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
67  โรงเรียนบ้านเขาแดง 103
2 1.94
0 0.00
5 4.85
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
68  โรงเรียนบ้านบน 119
1 0.84
1 0.84
5 4.20
1 0.84
1 0.84
110 92.44
9 7.56%
69  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
70  โรงเรียนบ้านหนองคาง 151
3 1.99
3 1.99
3 1.99
2 1.32
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
71  โรงเรียนวไลย 155
3 1.94
4 2.58
4 2.58
0 0.00
0 0.00
144 92.90
11 7.10%
72  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 130
0 0.00
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
73  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 234
4 1.71
1 0.43
5 2.14
4 1.71
2 0.85
218 93.16
16 6.84%
74  โรงเรียนบ้านสำโหรง 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
75  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
2 2.70
69 93.24
5 6.76%
76  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
77  โรงเรียนละเมาะ 79
2 2.53
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
78  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
79  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 152
2 1.32
0 0.00
7 4.61
0 0.00
0 0.00
143 94.08
9 5.92%
81  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 144
0 0.00
0 0.00
8 5.56
0 0.00
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
82  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 100
2 2.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
83  โรงเรียนบ้านใหม่ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
84  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 343
4 1.17
0 0.00
8 2.33
1 0.29
0 0.00
330 96.21
13 3.79%
85  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
86  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 143
0 0.00
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
140 97.90
3 2.10%
87  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 255
0 0.00
0 0.00
4 1.57
1 0.39
0 0.00
250 98.04
5 1.96%
88  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,226 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 4.79
เตี้ย  383 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,325 9.31
ผอมและเตี้ย  275 1.93
อ้วนและเตี้ย  417 2.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,145 78.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,081 คน


21.66%


Powered By www.thaieducation.net