ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 65
16 24.62
13 20.00
13 20.00
12 18.46
11 16.92
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 26
7 26.92
4 15.38
13 50.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 298
15 5.03
7 2.35
93 31.21
4 1.34
45 15.10
134 44.97
164 55.03%
4  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 163
22 13.50
7 4.29
37 22.70
6 3.68
15 9.20
76 46.63
87 53.37%
5  โรงเรียนบ้านคลองลอย 253
36 14.23
25 9.88
43 17.00
17 6.72
14 5.53
118 46.64
135 53.36%
6  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 308
18 5.84
26 8.44
21 6.82
44 14.29
49 15.91
150 48.70
158 51.30%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 126
1 0.79
8 6.35
25 19.84
9 7.14
19 15.08
64 50.79
62 49.21%
8  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 82
27 32.93
3 3.66
3 3.66
6 7.32
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
9  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 583
53 9.09
40 6.86
121 20.75
23 3.95
37 6.35
309 53.00
274 47.00%
10  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 129
24 18.60
6 4.65
24 18.60
4 3.10
0 0.00
71 55.04
58 44.96%
11  โรงเรียนบ้านบางเบิด 90
9 10.00
9 10.00
12 13.33
9 10.00
1 1.11
50 55.56
40 44.44%
12  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 84
12 14.29
8 9.52
13 15.48
3 3.57
1 1.19
47 55.95
37 44.05%
13  โรงเรียนวังมะเดื่อ 162
11 6.79
6 3.70
19 11.73
13 8.02
19 11.73
94 58.02
68 41.98%
14  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 318
15 4.72
25 7.86
65 20.44
22 6.92
6 1.89
185 58.18
133 41.82%
15  โรงเรียนบ้านท่าขาม 168
13 7.74
11 6.55
19 11.31
12 7.14
15 8.93
98 58.33
70 41.67%
16  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 73
3 4.11
8 10.96
8 10.96
11 15.07
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
17  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 178
8 4.49
4 2.25
31 17.42
10 5.62
18 10.11
107 60.11
71 39.89%
18  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 115
12 10.43
9 7.83
20 17.39
2 1.74
1 0.87
71 61.74
44 38.26%
19  โรงเรียนบางสะพาน 901
22 2.44
45 4.99
76 8.44
67 7.44
121 13.43
570 63.26
331 36.74%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 819
57 6.96
8 0.98
112 13.68
65 7.94
53 6.47
524 63.98
295 36.02%
21  โรงเรียนบ้านหินเทิน 98
5 5.10
0 0.00
17 17.35
4 4.08
9 9.18
63 64.29
35 35.71%
22  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 57
12 21.05
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
23  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1607
51 3.17
18 1.12
275 17.11
69 4.29
131 8.15
1063 66.15
544 33.85%
24  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 112
2 1.79
14 12.50
21 18.75
0 0.00
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
25  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
26  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 111
7 6.31
0 0.00
12 10.81
2 1.80
14 12.61
76 68.47
35 31.53%
27  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 73
11 15.07
6 8.22
5 6.85
1 1.37
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
28  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 124
13 10.48
1 0.81
7 5.65
8 6.45
9 7.26
86 69.35
38 30.65%
29  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 63
5 7.94
3 4.76
6 9.52
2 3.17
3 4.76
44 69.84
19 30.16%
30  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 91
4 4.40
11 12.09
12 13.19
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
31  โรงเรียนธนาคารออมสิน 797
77 9.66
57 7.15
48 6.02
34 4.27
3 0.38
578 72.52
219 27.48%
32  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 136
10 7.35
13 9.56
12 8.82
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
33  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 53
2 3.77
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
34  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
11 8.53
8 6.20
13 10.08
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
35  โรงเรียนบ้านปากแพรก 37
2 5.41
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
36  โรงเรียนวัดกำมะเสน 95
1 1.05
1 1.05
19 20.00
1 1.05
1 1.05
72 75.79
23 24.21%
37  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 181
9 4.97
8 4.42
19 10.50
7 3.87
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
38  โรงเรียนบ้านหนองหิน 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
39  โรงเรียนวัดดอนยาง 231
18 7.79
5 2.16
30 12.99
1 0.43
0 0.00
177 76.62
54 23.38%
40  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 247
18 7.29
6 2.43
33 13.36
0 0.00
0 0.00
190 76.92
57 23.08%
41  โรงเรียนบ้านทองมงคล 499
11 2.20
15 3.01
53 10.62
7 1.40
27 5.41
386 77.35
113 22.65%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 420
12 2.86
18 4.29
54 12.86
4 0.95
7 1.67
325 77.38
95 22.62%
43  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 466
29 6.22
18 3.86
52 11.16
4 0.86
1 0.21
362 77.68
104 22.32%
44  โรงเรียนประชารังสรรค์ 78
4 5.13
0 0.00
9 11.54
3 3.85
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
45  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 353
15 4.25
8 2.27
25 7.08
18 5.10
7 1.98
280 79.32
73 20.68%
46  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 78
4 5.13
4 5.13
5 6.41
2 2.56
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
47  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 139
13 9.35
8 5.76
7 5.04
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
48  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 106
6 5.66
2 1.89
5 4.72
2 1.89
6 5.66
85 80.19
21 19.81%
49  โรงเรียนบ้านไชยราช 443
24 5.42
17 3.84
25 5.64
12 2.71
4 0.90
361 81.49
82 18.51%
50  โรงเรียนบ้านในล็อค 361
15 4.16
15 4.16
23 6.37
8 2.22
5 1.39
295 81.72
66 18.28%
51  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 260
20 7.69
0 0.00
27 10.38
0 0.00
0 0.00
213 81.92
47 18.08%
52  โรงเรียนบ้านหินกอง 169
7 4.14
8 4.73
14 8.28
1 0.59
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
53  โรงเรียนบ้านดอนทราย 104
5 4.81
5 4.81
3 2.88
4 3.85
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
54  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 104
10 9.62
4 3.85
4 3.85
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
55  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
56  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 463
13 2.81
9 1.94
35 7.56
17 3.67
5 1.08
384 82.94
79 17.06%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 149
6 4.03
4 2.68
11 7.38
3 2.01
1 0.67
124 83.22
25 16.78%
58  โรงเรียนบ้านไร่ใน 72
0 0.00
1 1.39
10 13.89
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
59  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 79
5 6.33
1 1.27
4 5.06
2 2.53
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
60  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 173
6 3.47
5 2.89
5 2.89
5 2.89
7 4.05
145 83.82
28 16.18%
61  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 266
8 3.01
6 2.26
29 10.90
0 0.00
0 0.00
223 83.83
43 16.17%
62  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 225
11 4.89
3 1.33
22 9.78
0 0.00
0 0.00
189 84.00
36 16.00%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 145
9 6.21
5 3.45
3 2.07
5 3.45
1 0.69
122 84.14
23 15.86%
64  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 120
5 4.17
4 3.33
9 7.50
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
65  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
66  โรงเรียนวัดนาผักขวง 64
2 3.13
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
67  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1017
30 2.95
29 2.85
37 3.64
26 2.56
37 3.64
858 84.37
159 15.63%
68  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 79
1 1.27
2 2.53
7 8.86
2 2.53
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
69  โรงเรียนบ้านมรสวบ 244
9 3.69
10 4.10
16 6.56
2 0.82
0 0.00
207 84.84
37 15.16%
70  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
2 2.33
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
71  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
72  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 166
5 3.01
5 3.01
9 5.42
3 1.81
2 1.20
142 85.54
24 14.46%
73  โรงเรียนบ้านบึง 99
1 1.01
1 1.01
6 6.06
6 6.06
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
74  โรงเรียนบ้านสีดางาม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
75  โรงเรียนบ้านยางเขา 79
2 2.53
1 1.27
6 7.59
2 2.53
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
76  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 159
4 2.52
5 3.14
4 2.52
4 2.52
5 3.14
137 86.16
22 13.84%
77  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 146
0 0.00
7 4.79
13 8.90
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
78  โรงเรียน บ้านทรายทอง 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
79  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 139
7 5.04
5 3.60
6 4.32
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
80  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 240
8 3.33
1 0.42
22 9.17
0 0.00
0 0.00
209 87.08
31 12.92%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 126
1 0.79
0 0.00
12 9.52
3 2.38
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
82  โรงเรียนด่านสิงขร 169
4 2.37
5 2.96
6 3.55
3 1.78
3 1.78
148 87.57
21 12.43%
83  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 83
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
84  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 55
3 5.45
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
85  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 103
7 6.80
0 0.00
3 2.91
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
86  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 142
5 3.52
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
87  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
88  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
89  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
90  โรงเรียนอุดมราชภักดี 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
91  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 160
11 6.88
2 1.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 91.88
13 8.13%
92  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
93  โรงเรียนบ้านวังยาง 136
2 1.47
1 0.74
7 5.15
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
94  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
95  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 118
0 0.00
1 0.85
7 5.93
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
96  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
97  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
98  โรงเรียนบ้านวังยาว 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
99  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
100  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 143
2 1.40
0 0.00
4 2.80
0 0.00
2 1.40
135 94.41
8 5.59%
101  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
102  โรงเรียนบ้านดอนทอง 111
1 0.90
0 0.00
1 0.90
0 0.00
4 3.60
105 94.59
6 5.41%
103  โรงเรียนวัดหนองหอย 241
3 1.24
3 1.24
6 2.49
1 0.41
0 0.00
228 94.61
13 5.39%
104  โรงเรียนบ้านยุบพริก 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
105  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 181
0 0.00
0 0.00
9 4.97
0 0.00
0 0.00
172 95.03
9 4.97%
106  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
107  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
110  โรงเรียนบ้านทางหวาย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
111  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 125
0 0.00
2 1.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
112  โรงเรียนบ้านดอนสูง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
113  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
114  โรงเรียนวัดนาล้อม 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 91
2 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
116  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 247
0 0.00
0 0.00
2 0.81
0 0.00
0 0.00
245 99.19
2 0.81%
117  โรงเรียนบ้านชะม่วง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านเขามัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,053 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,022 4.85
เตี้ย  679 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,064 9.80
ผอมและเตี้ย  634 3.01
อ้วนและเตี้ย  730 3.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,924 75.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,129 คน


24.36%


Powered By www.thaieducation.net