ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 10
5 50.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 9
5 55.56
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 46
11 23.91
11 23.91
8 17.39
9 19.57
7 15.22
0 0.00
46 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 64
10 15.63
9 14.06
6 9.38
5 7.81
6 9.38
28 43.75
36 56.25%
5  โรงเรียนบ้านในดง 220
28 12.73
36 16.36
18 8.18
21 9.55
14 6.36
103 46.82
117 53.18%
6  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 157
25 15.92
13 8.28
22 14.01
13 8.28
0 0.00
84 53.50
73 46.50%
7  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 161
22 13.66
18 11.18
24 14.91
6 3.73
4 2.48
87 54.04
74 45.96%
8  โรงเรียนบ้านรางจิก 57
4 7.02
4 7.02
8 14.04
7 12.28
3 5.26
31 54.39
26 45.61%
9  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 57
18 31.58
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
10  โรงเรียนวัดท่าเหว 133
3 2.26
0 0.00
24 18.05
3 2.26
24 18.05
79 59.40
54 40.60%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 172
3 1.74
3 1.74
29 16.86
3 1.74
29 16.86
105 61.05
67 38.95%
12  โรงเรียนบ้านบางเก่า 60
0 0.00
0 0.00
23 38.33
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
13  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 415
51 12.29
24 5.78
60 14.46
17 4.10
3 0.72
260 62.65
155 37.35%
14  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 150
18 12.00
5 3.33
26 17.33
3 2.00
3 2.00
95 63.33
55 36.67%
15  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 63
6 9.52
6 9.52
3 4.76
5 7.94
3 4.76
40 63.49
23 36.51%
16  โรงเรียนบ้านหนองโรง 167
14 8.38
25 14.97
18 10.78
2 1.20
1 0.60
107 64.07
60 35.93%
17  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 35
3 8.57
0 0.00
9 25.71
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
18  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 42
2 4.76
5 11.90
4 9.52
3 7.14
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
19  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 55
2 3.64
1 1.82
15 27.27
0 0.00
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
20  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 77
20 25.97
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
21  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 102
12 11.76
3 2.94
14 13.73
3 2.94
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
22  โรงเรียนบ้านสระพระ 167
4 2.40
5 2.99
23 13.77
5 2.99
14 8.38
116 69.46
51 30.54%
23  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 93
3 3.23
5 5.38
18 19.35
1 1.08
1 1.08
65 69.89
28 30.11%
24  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
25  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 135
4 2.96
8 5.93
18 13.33
5 3.70
5 3.70
95 70.37
40 29.63%
26  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 107
2 1.87
6 5.61
23 21.50
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
27  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 167
12 7.19
7 4.19
28 16.77
1 0.60
0 0.00
119 71.26
48 28.74%
28  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 80
3 3.75
7 8.75
10 12.50
2 2.50
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
29  โรงเรียนวัดวังไคร้ 157
6 3.82
9 5.73
27 17.20
1 0.64
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
30  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 823
40 4.86
62 7.53
42 5.10
50 6.08
29 3.52
600 72.90
223 27.10%
31  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 67
2 2.99
1 1.49
8 11.94
2 2.99
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
32  โรงเรียนบ้านซ่อง 296
9 3.04
16 5.41
46 15.54
4 1.35
1 0.34
220 74.32
76 25.68%
33  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 74
1 1.35
0 0.00
15 20.27
3 4.05
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
34  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 133
10 7.52
9 6.77
7 5.26
8 6.02
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
35  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 94
6 6.38
4 4.26
8 8.51
0 0.00
6 6.38
70 74.47
24 25.53%
36  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 82
2 2.44
5 6.10
11 13.41
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
37  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 131
8 6.11
9 6.87
9 6.87
5 3.82
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
38  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 51
0 0.00
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
39  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 141
15 10.64
9 6.38
1 0.71
8 5.67
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
40  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 133
5 3.76
9 6.77
11 8.27
3 2.26
3 2.26
102 76.69
31 23.31%
41  โรงเรียนชาวไร่ 160
7 4.38
0 0.00
30 18.75
0 0.00
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
42  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1452
60 4.13
19 1.31
237 16.32
7 0.48
12 0.83
1117 76.93
335 23.07%
43  โรงเรียนวัดหว้า 74
4 5.41
1 1.35
9 12.16
0 0.00
3 4.05
57 77.03
17 22.97%
44  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
45  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
46  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 107
5 4.67
0 0.00
17 15.89
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
47  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 134
6 4.48
4 2.99
20 14.93
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
48  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 210
5 2.38
18 8.57
24 11.43
0 0.00
0 0.00
163 77.62
47 22.38%
49  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
50  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 149
13 8.72
5 3.36
15 10.07
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
51  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 59
6 10.17
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
52  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 126
12 9.52
1 0.79
10 7.94
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 121
2 1.65
2 1.65
18 14.88
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
54  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
55  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 84
1 1.19
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
56  โรงเรียนวัดม่วงงาม 73
4 5.48
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
57  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 63
1 1.59
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
59  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 115
5 4.35
6 5.22
5 4.35
2 1.74
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
60  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
61  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
62  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
63  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 153
11 7.19
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
64  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 239
9 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 10.88
204 85.36
35 14.64%
65  โรงเรียนวัดช่อม่วง 41
1 2.44
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
66  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 125
6 4.80
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
67  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
68  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 191
11 5.76
10 5.24
5 2.62
1 0.52
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
2 2.56
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
70  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 95
5 5.26
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
72  โรงเรียนบ้านยางชุม 125
3 2.40
0 0.00
12 9.60
2 1.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
73  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 252
7 2.78
4 1.59
18 7.14
5 1.98
0 0.00
218 86.51
34 13.49%
74  โรงเรียนบ้านดอน 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
75  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 115
3 2.61
2 1.74
9 7.83
1 0.87
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
76  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 154
5 3.25
2 1.30
10 6.49
3 1.95
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
77  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 86
4 4.65
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
78  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 206
5 2.43
3 1.46
11 5.34
6 2.91
1 0.49
180 87.38
26 12.62%
79  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 212
9 4.25
3 1.42
13 6.13
1 0.47
0 0.00
186 87.74
26 12.26%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 83
4 4.82
1 1.20
3 3.61
1 1.20
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
81  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
82  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
83  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 104
2 1.92
2 1.92
6 5.77
2 1.92
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
84  โรงเรียนบ้านพุหวาย 171
0 0.00
0 0.00
19 11.11
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
85  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 402
7 1.74
6 1.49
15 3.73
8 1.99
8 1.99
358 89.05
44 10.95%
86  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
87  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
88  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
89  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
90  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 122
6 4.92
1 0.82
4 3.28
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
91  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 112
0 0.00
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
92  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 92
1 1.09
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
93  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 107
5 4.67
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
94  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 76
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
95  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 92
1 1.09
0 0.00
6 6.52
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
96  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 152
0 0.00
0 0.00
13 8.55
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
97  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
98  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 144
3 2.08
1 0.69
7 4.86
1 0.69
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
99  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
100  โรงเรียนบ้านต้นเกด 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
101  โรงเรียนบ้านเนินทราย 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
102  โรงเรียนบ้านด่านโง 127
2 1.57
0 0.00
6 4.72
2 1.57
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
103  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
104  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 148
6 4.05
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
105  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
106  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
107  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
108  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 121
3 2.48
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
109  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 106
1 0.94
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
111  โรงเรียนบ้านพุตุม 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
112  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 85
0 0.00
1 1.18
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
113  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
114  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
115  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
116  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 159
0 0.00
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
117  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
118  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
119  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
120  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
121  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
122  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองแขม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  680 4.69
เตี้ย  461 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,410 9.73
ผอมและเตี้ย  268 1.85
อ้วนและเตี้ย  223 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,447 79.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,042 คน


21.00%


Powered By www.thaieducation.net