ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 78
37 47.44
13 16.67
7 8.97
18 23.08
3 3.85
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 91
59 64.84
13 14.29
0 0.00
0 0.00
19 20.88
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 128
23 17.97
27 21.09
29 22.66
27 21.09
22 17.19
0 0.00
128 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 131
48 36.64
4 3.05
12 9.16
28 21.37
0 0.00
39 29.77
92 70.23%
5  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 65
18 27.69
11 16.92
5 7.69
9 13.85
2 3.08
20 30.77
45 69.23%
6  โรงเรียนบ้านทะเลบก 134
5 3.73
2 1.49
39 29.10
2 1.49
27 20.15
59 44.03
75 55.97%
7  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 85
21 24.71
8 9.41
10 11.76
0 0.00
0 0.00
46 54.12
39 45.88%
8  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 145
11 7.59
10 6.90
15 10.34
0 0.00
29 20.00
80 55.17
65 44.83%
9  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 153
14 9.15
8 5.23
7 4.58
22 14.38
15 9.80
87 56.86
66 43.14%
10  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
9 4.37
20 9.71
30 14.56
21 10.19
8 3.88
118 57.28
88 42.72%
11  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 795
48 6.04
23 2.89
116 14.59
71 8.93
78 9.81
459 57.74
336 42.26%
12  โรงเรียนวัดบางบอน 230
44 19.13
4 1.74
40 17.39
0 0.00
0 0.00
142 61.74
88 38.26%
13  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 535
45 8.41
30 5.61
59 11.03
51 9.53
18 3.36
332 62.06
203 37.94%
14  โรงเรียนวัดสระด่าน 156
5 3.21
13 8.33
26 16.67
8 5.13
4 2.56
100 64.10
56 35.90%
15  โรงเรียนวัดคอกวัว 39
2 5.13
6 15.38
4 10.26
0 0.00
1 2.56
26 66.67
13 33.33%
16  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 45
6 13.33
7 15.56
1 2.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
17  โรงเรียนวัดท่าจัด 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
5 11.63
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
18  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 103
9 8.74
1 0.97
10 9.71
11 10.68
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
19  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 114
6 5.26
9 7.89
10 8.77
6 5.26
3 2.63
80 70.18
34 29.82%
20  โรงเรียนบ้านหัววัง 255
38 14.90
13 5.10
8 3.14
5 1.96
11 4.31
180 70.59
75 29.41%
21  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
18 12.59
13 9.09
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
22  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 72
2 2.78
1 1.39
18 25.00
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
23  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 107
10 9.35
9 8.41
6 5.61
3 2.80
3 2.80
76 71.03
31 28.97%
24  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 46
5 10.87
3 6.52
5 10.87
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
25  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 154
8 5.19
7 4.55
27 17.53
0 0.00
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
26  โรงเรียนวัดสระพังลาน 165
5 3.03
6 3.64
24 14.55
5 3.03
3 1.82
122 73.94
43 26.06%
27  โรงเรียนวัดคลองตัน 133
15 11.28
0 0.00
19 14.29
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
28  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 94
4 4.26
3 3.19
17 18.09
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 259
4 1.54
10 3.86
15 5.79
13 5.02
23 8.88
194 74.90
65 25.10%
30  โรงเรียนวัดดอนสุโข 96
1 1.04
2 2.08
21 21.88
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
31  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 152
3 1.97
7 4.61
21 13.82
7 4.61
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
32  โรงเรียนวัดหนองหลุม 85
4 4.71
0 0.00
17 20.00
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
33  โรงเรียนวัดกกม่วง 94
0 0.00
3 3.19
19 20.21
1 1.06
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
34  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 226
3 1.33
4 1.77
48 21.24
0 0.00
0 0.00
171 75.66
55 24.34%
35  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 173
17 9.83
8 4.62
17 9.83
0 0.00
0 0.00
131 75.72
42 24.28%
36  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 79
4 5.06
2 2.53
13 16.46
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
37  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 38
4 10.53
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
38  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 89
5 5.62
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
39  โรงเรียนบ้านหัวเขา 51
10 19.61
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
40  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 98
4 4.08
0 0.00
19 19.39
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
41  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 152
11 7.24
1 0.66
12 7.89
7 4.61
4 2.63
117 76.97
35 23.03%
42  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 174
0 0.00
0 0.00
26 14.94
0 0.00
14 8.05
134 77.01
40 22.99%
43  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
44  โรงเรียนวัดหนองแจง 161
5 3.11
0 0.00
31 19.25
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
45  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
46  โรงเรียนวัดจำปา 191
18 9.42
5 2.62
17 8.90
2 1.05
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
47  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 333
27 8.11
10 3.00
32 9.61
3 0.90
0 0.00
261 78.38
72 21.62%
48  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 136
13 9.56
4 2.94
11 8.09
1 0.74
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
49  โรงเรียนวัดช่องลม 47
4 8.51
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
50  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 574
26 4.53
13 2.26
81 14.11
1 0.17
0 0.00
453 78.92
121 21.08%
51  โรงเรียนวัดบางสาม 173
12 6.94
2 1.16
19 10.98
3 1.73
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
52  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 97
2 2.06
2 2.06
8 8.25
0 0.00
8 8.25
77 79.38
20 20.62%
53  โรงเรียนวัดรางกร่าง 146
6 4.11
3 2.05
6 4.11
10 6.85
5 3.42
116 79.45
30 20.55%
54  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 108
6 5.56
7 6.48
9 8.33
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
55  โรงเรียนวัดจันทราวาส 90
4 4.44
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองแขม 63
8 12.70
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
57  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
58  โรงเรียนบ้านนเรศ 170
1 0.59
8 4.71
23 13.53
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
59  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
60  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 96
1 1.04
2 2.08
13 13.54
2 2.08
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
61  โรงเรียนวัดดอนสงวน 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
62  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 115
10 8.70
0 0.00
11 9.57
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
63  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 115
4 3.48
3 2.61
6 5.22
5 4.35
3 2.61
94 81.74
21 18.26%
64  โรงเรียนวัดหนองหลอด 100
8 8.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 121
3 2.48
4 3.31
8 6.61
5 4.13
1 0.83
100 82.64
21 17.36%
66  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 139
8 5.76
1 0.72
15 10.79
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
67  โรงเรียนพลับพลาไชย 227
12 5.29
2 0.88
25 11.01
0 0.00
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
68  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 53
1 1.89
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
69  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 224
15 6.70
6 2.68
9 4.02
4 1.79
4 1.79
186 83.04
38 16.96%
70  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 65
4 6.15
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
71  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 114
3 2.63
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
72  โรงเรียนวัดโภคาราม 205
8 3.90
8 3.90
15 7.32
3 1.46
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
73  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 146
4 2.74
8 5.48
8 5.48
4 2.74
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 130
4 3.08
3 2.31
5 3.85
4 3.08
5 3.85
109 83.85
21 16.15%
75  โรงเรียนบ้านหนองจิก 137
9 6.57
0 0.00
9 6.57
4 2.92
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
76  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
77  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1124
33 2.94
13 1.16
79 7.03
29 2.58
23 2.05
947 84.25
177 15.75%
78  โรงเรียนบ้านบัวขาว 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
79  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
2 3.85
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
80  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 173
10 5.78
5 2.89
11 6.36
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
81  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 115
3 2.61
3 2.61
7 6.09
0 0.00
4 3.48
98 85.22
17 14.78%
82  โรงเรียนบ้านยมเบือ 89
0 0.00
0 0.00
13 14.61
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
83  โรงเรียนวัดชีธาราม 91
2 2.20
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
84  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
85  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
86  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1363
41 3.01
23 1.69
85 6.24
15 1.10
22 1.61
1177 86.35
186 13.65%
87  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 103
3 2.91
2 1.94
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
88  โรงเรียนสองพี่น้อง 135
8 5.93
0 0.00
9 6.67
1 0.74
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
89  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 113
0 0.00
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
90  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
91  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
92  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 101
4 3.96
5 4.95
4 3.96
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
93  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
94  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 203
6 2.96
5 2.46
11 5.42
3 1.48
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
95  โรงเรียนวัดนันทวัน 90
3 3.33
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
96  โรงเรียนวัดยางยี่แส 180
5 2.78
5 2.78
5 2.78
5 2.78
2 1.11
158 87.78
22 12.22%
97  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
98  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 110
3 2.73
2 1.82
3 2.73
3 2.73
2 1.82
97 88.18
13 11.82%
99  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
100  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 71
1 1.41
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
101  โรงเรียนวัดคณฑี 109
7 6.42
2 1.83
1 0.92
0 0.00
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
102  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 324
7 2.16
4 1.23
18 5.56
2 0.62
3 0.93
290 89.51
34 10.49%
103  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 135
4 2.96
2 1.48
7 5.19
1 0.74
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
104  โรงเรียนวัดท่าข้าม 165
4 2.42
2 1.21
8 4.85
3 1.82
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
105  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 146
4 2.74
0 0.00
9 6.16
2 1.37
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
106  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 293
15 5.12
5 1.71
10 3.41
0 0.00
0 0.00
263 89.76
30 10.24%
107  โรงเรียนวัดหัวกลับ 151
2 1.32
3 1.99
8 5.30
2 1.32
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
108  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 150
3 2.00
3 2.00
5 3.33
1 0.67
2 1.33
136 90.67
14 9.33%
109  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 111
3 2.70
7 6.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
110  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 252
1 0.40
2 0.79
13 5.16
5 1.98
1 0.40
230 91.27
22 8.73%
111  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 47
0 0.00
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
112  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
113  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
114  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 287
9 3.14
0 0.00
12 4.18
2 0.70
0 0.00
264 91.99
23 8.01%
115  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
116  โรงเรียนวัดสระยายโสม 163
4 2.45
2 1.23
5 3.07
0 0.00
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
117  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
118  โรงเรียนบ้านโป่ง 92
0 0.00
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
119  โรงเรียนบ้านสระหลวง 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
120  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
121  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 167
2 1.20
3 1.80
3 1.80
0 0.00
2 1.20
157 94.01
10 5.99%
122  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองแหน 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
124  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 96
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
125  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 222
2 0.90
0 0.00
7 3.15
0 0.00
2 0.90
211 95.05
11 4.95%
126  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
127  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 111
0 0.00
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
128  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 142
2 1.41
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
129  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 346
4 1.16
0 0.00
8 2.31
0 0.00
0 0.00
334 96.53
12 3.47%
130  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
131  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
132  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 220
0 0.00
0 0.00
2 0.91
2 0.91
2 0.91
214 97.27
6 2.73%
133  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
39 97.50
1 2.50%

 

จำนวนนักเรียน  19,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,045 5.25
เตี้ย  544 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 8.60
ผอมและเตี้ย  466 2.34
อ้วนและเตี้ย  383 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,771 79.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,152 คน


20.84%


Powered By www.thaieducation.net