ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 31
4 12.90
2 6.45
10 32.26
2 6.45
0 0.00
13 41.94
18 58.06%
2  โรงเรียนวัดดาว 133
12 9.02
13 9.77
20 15.04
13 9.77
13 9.77
62 46.62
71 53.38%
3  โรงเรียนวัดพร้าว 39
7 17.95
5 12.82
5 12.82
3 7.69
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
4  โรงเรียนบ้านหนองบอน 40
13 32.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
20 50.00
20 50.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 316
15 4.75
13 4.11
42 13.29
28 8.86
59 18.67
159 50.32
157 49.68%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 55
5 9.09
5 9.09
12 21.82
4 7.27
1 1.82
28 50.91
27 49.09%
7  โรงเรียนวัดจำปี 137
29 21.17
5 3.65
23 16.79
7 5.11
1 0.73
72 52.55
65 47.45%
8  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 161
20 12.42
14 8.70
42 26.09
0 0.00
0 0.00
85 52.80
76 47.20%
9  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 75
6 8.00
0 0.00
27 36.00
2 2.67
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
10  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 104
13 12.50
14 13.46
10 9.62
5 4.81
4 3.85
58 55.77
46 44.23%
11  โรงเรียนวัดพระธาตุ 214
19 8.88
28 13.08
39 18.22
6 2.80
2 0.93
120 56.07
94 43.93%
12  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 44
7 15.91
3 6.82
7 15.91
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
13  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 188
16 8.51
14 7.45
24 12.77
8 4.26
13 6.91
113 60.11
75 39.89%
14  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 166
5 3.01
2 1.20
42 25.30
11 6.63
0 0.00
106 63.86
60 36.14%
15  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 64
2 3.13
1 1.56
19 29.69
1 1.56
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
16  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 42
8 19.05
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
17  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
20 64.52
11 35.48%
18  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 127
10 7.87
8 6.30
23 18.11
3 2.36
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
19  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 139
7 5.04
8 5.76
19 13.67
7 5.04
7 5.04
91 65.47
48 34.53%
20  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 48
7 14.58
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 577
85 14.73
29 5.03
74 12.82
3 0.52
1 0.17
385 66.72
192 33.28%
22  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 88
6 6.82
1 1.14
17 19.32
5 5.68
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
23  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 32.88
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 46
1 2.17
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 167
11 6.59
12 7.19
15 8.98
3 1.80
13 7.78
113 67.66
54 32.34%
26  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 69
2 2.90
0 0.00
20 28.99
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
27  โรงเรียนวัดหนองเพียร 80
8 10.00
3 3.75
10 12.50
1 1.25
3 3.75
55 68.75
25 31.25%
28  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
29  โรงเรียนวัดเถรพลาย 120
7 5.83
13 10.83
16 13.33
1 0.83
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
30  โรงเรียนวัดยาง 131
9 6.87
5 3.82
24 18.32
2 1.53
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
31  โรงเรียนวัดสุขเกษม 126
3 2.38
7 5.56
27 21.43
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
32  โรงเรียนบางแม่หม้าย 164
7 4.27
18 10.98
24 14.63
0 0.00
0 0.00
115 70.12
49 29.88%
33  โรงเรียนวัดลานคา 101
3 2.97
2 1.98
25 24.75
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
34  โรงเรียนวัดหนองโสน 55
4 7.27
3 5.45
2 3.64
3 5.45
4 7.27
39 70.91
16 29.09%
35  โรงเรียนบางปลาม้า 115
11 9.57
7 6.09
10 8.70
0 0.00
5 4.35
82 71.30
33 28.70%
36  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
2 4.08
0 0.00
11 22.45
1 2.04
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
37  โรงเรียนวัดสาลี 142
21 14.79
0 0.00
19 13.38
0 0.00
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
38  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154
17 11.04
5 3.25
0 0.00
12 7.79
9 5.84
111 72.08
43 27.92%
39  โรงเรียนวัดเขาดิน 201
4 1.99
5 2.49
47 23.38
0 0.00
0 0.00
145 72.14
56 27.86%
40  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
41  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 94
4 4.26
3 3.19
17 18.09
1 1.06
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
42  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
17 73.91
6 26.09%
43  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
7 12.07
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
44  โรงเรียนวัดสามจุ่น 113
3 2.65
5 4.42
17 15.04
4 3.54
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
45  โรงเรียนวัดดอนขาด 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
5 10.42
36 75.00
12 25.00%
46  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 304
33 10.86
23 7.57
18 5.92
1 0.33
0 0.00
229 75.33
75 24.67%
47  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 94
5 5.32
6 6.38
5 5.32
4 4.26
3 3.19
71 75.53
23 24.47%
48  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 260
8 3.08
3 1.15
38 14.62
14 5.38
0 0.00
197 75.77
63 24.23%
49  โรงเรียนวัดดารา 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
2 3.70
3 5.56
41 75.93
13 24.07%
50  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 82
6 7.32
7 8.54
5 6.10
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
51  โรงเรียนวัดคลองโมง 52
0 0.00
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
52  โรงเรียนวัดปลายนา 149
3 2.01
1 0.67
30 20.13
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
53  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
54  โรงเรียนวัดบางจิก 67
4 5.97
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
55  โรงเรียนวัดช่องลม 248
8 3.23
11 4.44
16 6.45
8 3.23
12 4.84
193 77.82
55 22.18%
56  โรงเรียนบ้านหนองขาม 154
6 3.90
6 3.90
19 12.34
1 0.65
1 0.65
121 78.57
33 21.43%
57  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 84
2 2.38
4 4.76
11 13.10
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
58  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2163
37 1.71
20 0.92
346 16.00
37 1.71
20 0.92
1703 78.73
460 21.27%
59  โรงเรียนวัดดอนตาล 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
60  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 110
3 2.73
4 3.64
15 13.64
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
61  โรงเรียนวัดสามทอง 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
5 8.62
46 79.31
12 20.69%
62  โรงเรียนวัดสระประทุม 138
5 3.62
0 0.00
22 15.94
1 0.72
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
63  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 65
1 1.54
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
64  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 75
2 2.67
1 1.33
11 14.67
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
65  โรงเรียนวัดพังม่วง 97
9 9.28
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
66  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
67  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 63
1 1.59
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
68  โรงเรียนวัดพิหารแดง 118
12 10.17
2 1.69
4 3.39
2 1.69
2 1.69
96 81.36
22 18.64%
69  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 140
1 0.71
11 7.86
4 2.86
0 0.00
10 7.14
114 81.43
26 18.57%
70  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2210
45 2.04
23 1.04
339 15.34
3 0.14
0 0.00
1800 81.45
410 18.55%
71  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 54
3 5.56
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
72  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
73  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95
0 0.00
5 5.26
11 11.58
1 1.05
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
74  โรงเรียนวัดอู่ยา 141
2 1.42
2 1.42
21 14.89
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
75  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 63
1 1.59
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
76  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
0 0.00
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
77  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 122
3 2.46
1 0.82
17 13.93
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
78  โรงเรียนวัดสวนแตง 578
22 3.81
22 3.81
49 8.48
6 1.04
0 0.00
479 82.87
99 17.13%
79  โรงเรียนกฤษณา 112
3 2.68
2 1.79
12 10.71
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
80  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
81  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 61
2 3.28
1 1.64
6 9.84
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
82  โรงเรียนวัดแก้ว 110
1 0.91
4 3.64
12 10.91
0 0.00
1 0.91
92 83.64
18 16.36%
83  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 135
7 5.19
3 2.22
7 5.19
3 2.22
2 1.48
113 83.70
22 16.30%
84  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
85  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 137
4 2.92
5 3.65
13 9.49
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
86  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 69
3 4.35
6 8.70
1 1.45
0 0.00
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
87  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 108
5 4.63
1 0.93
3 2.78
7 6.48
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
88  โรงเรียนวัดดอนกลาง 77
1 1.30
4 5.19
1 1.30
5 6.49
1 1.30
65 84.42
12 15.58%
89  โรงเรียนวัดพันตำลึง 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
90  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 161
3 1.86
5 3.11
16 9.94
1 0.62
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 185
7 3.78
4 2.16
7 3.78
5 2.70
4 2.16
158 85.41
27 14.59%
92  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 117
5 4.27
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
93  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 180
5 2.78
7 3.89
11 6.11
2 1.11
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
94  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
95  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 75
7 9.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
96  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 119
0 0.00
7 5.88
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
97  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 135
0 0.00
1 0.74
16 11.85
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
98  โรงเรียนวัดโบสถ์ 72
0 0.00
1 1.39
6 8.33
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 273
14 5.13
10 3.66
10 3.66
0 0.00
0 0.00
239 87.55
34 12.45%
100  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
101  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 59
0 0.00
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
102  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 137
2 1.46
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
103  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
104  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 157
5 3.18
2 1.27
11 7.01
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
105  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
106  โรงเรียนบ้านดอนโพ 211
0 0.00
0 0.00
22 10.43
0 0.00
0 0.00
189 89.57
22 10.43%
107  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 144
2 1.39
0 0.00
13 9.03
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
108  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 77
1 1.30
2 2.60
3 3.90
0 0.00
2 2.60
69 89.61
8 10.39%
109  โรงเรียนวัดประชุมชน 68
4 5.88
0 0.00
2 2.94
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
110  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 120
5 4.17
0 0.00
0 0.00
4 3.33
3 2.50
108 90.00
12 10.00%
111  โรงเรียนวัดศุขเกษม 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
112  โรงเรียนวัดคูบัว 105
3 2.86
2 1.90
5 4.76
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
113  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 95
1 1.05
5 5.26
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
114  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
0 0.00
4 3.15
5 3.94
3 2.36
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
115  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 192
3 1.56
2 1.04
13 6.77
0 0.00
0 0.00
174 90.63
18 9.38%
116  โรงเรียนวัดลาดตาล 199
7 3.52
4 2.01
3 1.51
3 1.51
1 0.50
181 90.95
18 9.05%
117  โรงเรียนวัดคันทด 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
3 5.36
51 91.07
5 8.93%
118  โรงเรียนบ้านรางทอง 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
119  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
120  โรงเรียนวัดเกาะ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
121  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
122  โรงเรียนวัดบางเลน 112
0 0.00
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
123  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
0 0.00
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
124  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
1 1.33
2 2.67
70 93.33
5 6.67%
125  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 123
2 1.63
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
126  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 143
2 1.40
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
127  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 129
2 1.55
1 0.78
5 3.88
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
128  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 87
4 4.60
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
130  โรงเรียนวัดองครักษ์ 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
131  โรงเรียนวัดเสาธง 188
3 1.60
0 0.00
5 2.66
0 0.00
0 0.00
180 95.74
8 4.26%
132  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 319
0 0.00
0 0.00
4 1.25
0 0.00
8 2.51
307 96.24
12 3.76%
133  โรงเรียนวัดวังพระนอน 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
134  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดชีปะขาว 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,406 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  792 4.08
เตี้ย  522 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 11.53
ผอมและเตี้ย  300 1.55
อ้วนและเตี้ย  235 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,319 78.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,087 คน


21.06%


Powered By www.thaieducation.net