ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองแหน 227
35 15.42
39 17.18
16 7.05
49 21.59
28 12.33
60 26.43
167 73.57%
2  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 121
18 14.88
17 14.05
13 10.74
11 9.09
10 8.26
52 42.98
69 57.02%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 267
15 5.62
28 10.49
29 10.86
35 13.11
45 16.85
115 43.07
152 56.93%
4  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 144
27 18.75
23 15.97
12 8.33
15 10.42
0 0.00
67 46.53
77 53.47%
5  โรงเรียนวัดสะแกงาม 47
9 19.15
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
6  โรงเรียนบ้านหินแร่ 284
58 20.42
24 8.45
24 8.45
22 7.75
0 0.00
156 54.93
128 45.07%
7  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 126
17 13.49
11 8.73
9 7.14
11 8.73
8 6.35
70 55.56
56 44.44%
8  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 169
33 19.53
11 6.51
14 8.28
12 7.10
4 2.37
95 56.21
74 43.79%
9  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 88
7 7.95
5 5.68
15 17.05
4 4.55
5 5.68
52 59.09
36 40.91%
10  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 58
3 5.17
6 10.34
9 15.52
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
11  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 81
9 11.11
5 6.17
4 4.94
7 8.64
7 8.64
49 60.49
32 39.51%
12  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 49
5 10.20
2 4.08
6 12.24
5 10.20
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
13  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 83
5 6.02
11 13.25
14 16.87
2 2.41
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
14  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 194
27 13.92
19 9.79
23 11.86
4 2.06
1 0.52
120 61.86
74 38.14%
15  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
7 6.67
9 8.57
7 6.67
8 7.62
9 8.57
65 61.90
40 38.10%
16  โรงเรียนวัดคูมอญ 53
9 16.98
4 7.55
7 13.21
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
17  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 304
24 7.89
9 2.96
71 23.36
10 3.29
0 0.00
190 62.50
114 37.50%
18  โรงเรียนวัดหนองบัว 67
0 0.00
0 0.00
18 26.87
3 4.48
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
19  โรงเรียนวัดบางกระดาน 42
4 9.52
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
20  โรงเรียนบ้านชำขวาง 58
5 8.62
1 1.72
10 17.24
4 6.90
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
21  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 172
14 8.14
16 9.30
13 7.56
8 4.65
7 4.07
114 66.28
58 33.72%
22  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 217
17 7.83
10 4.61
28 12.90
7 3.23
10 4.61
145 66.82
72 33.18%
23  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 129
14 10.85
14 10.85
11 8.53
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
24  โรงเรียนวัดสามแยก 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
25  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 84
10 11.90
1 1.19
7 8.33
7 8.33
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
26  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 294
8 2.72
31 10.54
15 5.10
20 6.80
13 4.42
207 70.41
87 29.59%
27  โรงเรียนวัดแปลงยาว 132
10 7.58
8 6.06
13 9.85
7 5.30
1 0.76
93 70.45
39 29.55%
28  โรงเรียนวัดสระสองตอน 85
14 16.47
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
29  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 109
3 2.75
14 12.84
13 11.93
0 0.00
2 1.83
77 70.64
32 29.36%
30  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 198
16 8.08
13 6.57
23 11.62
5 2.53
1 0.51
140 70.71
58 29.29%
31  โรงเรียนสุวรรณคีรี 121
7 5.79
2 1.65
25 20.66
1 0.83
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 341
10 2.93
16 4.69
23 6.74
26 7.62
23 6.74
243 71.26
98 28.74%
33  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 67
9 13.43
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
34  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 94
3 3.19
1 1.06
20 21.28
0 0.00
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
35  โรงเรียนบ้านนา 172
9 5.23
10 5.81
19 11.05
7 4.07
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
36  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 131
6 4.58
4 3.05
21 16.03
3 2.29
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
37  โรงเรียนวัดต้นตาล 181
15 8.29
6 3.31
16 8.84
4 2.21
5 2.76
135 74.59
46 25.41%
38  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 60
2 3.33
0 0.00
10 16.67
2 3.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
40  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 216
15 6.94
18 8.33
8 3.70
8 3.70
5 2.31
162 75.00
54 25.00%
41  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 161
2 1.24
8 4.97
6 3.73
10 6.21
14 8.70
121 75.16
40 24.84%
42  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 458
16 3.49
28 6.11
37 8.08
21 4.59
11 2.40
345 75.33
113 24.67%
43  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 121
2 1.65
5 4.13
22 18.18
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
44  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 88
8 9.09
3 3.41
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
45  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 157
19 12.10
3 1.91
14 8.92
1 0.64
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
46  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 151
7 4.64
8 5.30
16 10.60
2 1.32
2 1.32
116 76.82
35 23.18%
47  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 225
11 4.89
9 4.00
27 12.00
5 2.22
0 0.00
173 76.89
52 23.11%
48  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 407
21 5.16
34 8.35
32 7.86
3 0.74
3 0.74
314 77.15
93 22.85%
49  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 142
14 9.86
6 4.23
8 5.63
2 1.41
2 1.41
110 77.46
32 22.54%
50  โรงเรียนวัดหินดาษ 213
13 6.10
10 4.69
22 10.33
2 0.94
0 0.00
166 77.93
47 22.07%
51  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 210
25 11.90
9 4.29
11 5.24
1 0.48
0 0.00
164 78.10
46 21.90%
52  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
53  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 198
17 8.59
9 4.55
7 3.54
9 4.55
1 0.51
155 78.28
43 21.72%
54  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 83
7 8.43
5 6.02
6 7.23
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
55  โรงเรียนวัดชำป่างาม 359
15 4.18
12 3.34
20 5.57
15 4.18
15 4.18
282 78.55
77 21.45%
56  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 247
9 3.64
11 4.45
10 4.05
10 4.05
11 4.45
196 79.35
51 20.65%
57  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 171
10 5.85
6 3.51
11 6.43
6 3.51
2 1.17
136 79.53
35 20.47%
58  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 296
24 8.11
12 4.05
15 5.07
8 2.70
0 0.00
237 80.07
59 19.93%
59  โรงเรียนบ้านคลองสอง 121
9 7.44
0 0.00
9 7.44
0 0.00
6 4.96
97 80.17
24 19.83%
60  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
61  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
62  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 203
12 5.91
14 6.90
2 0.99
3 1.48
6 2.96
166 81.77
37 18.23%
63  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 177
5 2.82
4 2.26
19 10.73
0 0.00
4 2.26
145 81.92
32 18.08%
64  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 218
4 1.83
12 5.50
17 7.80
6 2.75
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
65  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 202
5 2.48
4 1.98
7 3.47
9 4.46
11 5.45
166 82.18
36 17.82%
66  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 125
7 5.60
3 2.40
11 8.80
0 0.00
1 0.80
103 82.40
22 17.60%
67  โรงเรียนวัดดอนท่านา 125
3 2.40
3 2.40
15 12.00
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
68  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 154
1 0.65
3 1.95
23 14.94
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
69  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 112
7 6.25
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
70  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 335
9 2.69
2 0.60
16 4.78
11 3.28
18 5.37
279 83.28
56 16.72%
71  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 163
7 4.29
3 1.84
17 10.43
0 0.00
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
72  โรงเรียนวัดพงษาราม 152
5 3.29
6 3.95
13 8.55
0 0.00
1 0.66
127 83.55
25 16.45%
73  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 293
12 4.10
6 2.05
16 5.46
8 2.73
6 2.05
245 83.62
48 16.38%
74  โรงเรียนบ้านวังคู 100
2 2.00
0 0.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
75  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 224
3 1.34
10 4.46
22 9.82
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 161
5 3.11
12 7.45
6 3.73
2 1.24
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
77  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 187
5 2.67
6 3.21
18 9.63
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
78  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 71
0 0.00
6 8.45
5 7.04
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
79  โรงเรียนวัดหัวสวน 111
5 4.50
4 3.60
6 5.41
1 0.90
1 0.90
94 84.68
17 15.32%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 185
6 3.24
0 0.00
21 11.35
1 0.54
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
81  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 123
1 0.81
4 3.25
13 10.57
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
82  โรงเรียนวัดนาน้อย 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
83  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 185
11 5.95
1 0.54
4 2.16
8 4.32
1 0.54
160 86.49
25 13.51%
84  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 141
6 4.26
1 0.71
7 4.96
2 1.42
3 2.13
122 86.52
19 13.48%
85  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 121
3 2.48
0 0.00
13 10.74
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
86  โรงเรียนบ้านท่าซุง 219
3 1.37
6 2.74
19 8.68
0 0.00
0 0.00
191 87.21
28 12.79%
87  โรงเรียนบ้านหนองคอก 822
51 6.20
5 0.61
42 5.11
5 0.61
0 0.00
719 87.47
103 12.53%
88  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
89  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
7 5.74
1 0.82
7 5.74
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
90  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 131
6 4.58
7 5.34
3 2.29
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
91  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 360
9 2.50
11 3.06
18 5.00
2 0.56
2 0.56
318 88.33
42 11.67%
92  โรงเรียนบางพะเนียง 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
0 0.00
1 1.45
61 88.41
8 11.59%
93  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 79
0 0.00
5 6.33
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
94  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 75
4 5.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
95  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 85
5 5.88
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
96  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 105
5 4.76
3 2.86
3 2.86
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
97  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
98  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 212
3 1.42
1 0.47
17 8.02
0 0.00
1 0.47
190 89.62
22 10.38%
99  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2486
62 2.49
32 1.29
132 5.31
7 0.28
25 1.01
2228 89.62
258 10.38%
100  โรงเรียนวัดวังเย็น 215
6 2.79
3 1.40
4 1.86
5 2.33
4 1.86
193 89.77
22 10.23%
101  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 108
2 1.85
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
102  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
2 3.33
3 5.00
54 90.00
6 10.00%
103  โรงเรียนวัดบางคา 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
104  โรงเรียนวัดหนองเสือ 155
4 2.58
2 1.29
7 4.52
2 1.29
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
105  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 218
4 1.83
2 0.92
12 5.50
2 0.92
0 0.00
198 90.83
20 9.17%
106  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
107  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
108  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
2 1.72
2 1.72
106 91.38
10 8.62%
109  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
3 2.48
0 0.00
5 4.13
2 1.65
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
110  โรงเรียนวัดดอนทอง 170
0 0.00
4 2.35
10 5.88
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
111  โรงเรียนวัดธารพูด 210
2 0.95
0 0.00
12 5.71
3 1.43
0 0.00
193 91.90
17 8.10%
112  โรงเรียนวัดวังกะจะ 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
1 1.92
48 92.31
4 7.69%
113  โรงเรียนสียัดพัฒนา 264
6 2.27
5 1.89
4 1.52
3 1.14
1 0.38
245 92.80
19 7.20%
114  โรงเรียนบ้านท่าคาน 119
1 0.84
1 0.84
4 3.36
1 0.84
1 0.84
111 93.28
8 6.72%
115  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 449
10 2.23
7 1.56
5 1.11
4 0.89
4 0.89
419 93.32
30 6.68%
116  โรงเรียนวัดหัวไทร 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
117  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
118  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 132
1 0.76
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
119  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
120  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 153
1 0.65
0 0.00
7 4.58
1 0.65
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
121  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
122  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 269
3 1.12
2 0.74
6 2.23
1 0.37
3 1.12
254 94.42
15 5.58%
123  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 92
0 0.00
1 1.09
2 2.17
2 2.17
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
124  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
125  โรงเรียนบ้านยางแดง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
126  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 172
7 4.07
1 0.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 95.35
8 4.65%
127  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
3 2.19
0 0.00
2 1.46
1 0.73
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
128  โรงเรียนวัดกกสับ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
129  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 187
3 1.60
3 1.60
2 1.07
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
130  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
131  โรงเรียนวัดสนามช้าง 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
132  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 137
2 1.46
2 1.46
1 0.73
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
133  โรงเรียนวัดบางโรง 112
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
1 0.89
108 96.43
4 3.57%
134  โรงเรียนบ้านปรือวาย 141
2 1.42
0 0.00
3 2.13
0 0.00
0 0.00
136 96.45
5 3.55%
135  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
136  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 166
0 0.00
1 0.60
4 2.41
0 0.00
0 0.00
161 96.99
5 3.01%
137  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 668
3 0.45
3 0.45
7 1.05
2 0.30
5 0.75
648 97.01
20 2.99%
138  โรงเรียนวัดดงยาง 137
0 0.00
0 0.00
2 1.46
0 0.00
2 1.46
133 97.08
4 2.92%
139  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 403
2 0.50
0 0.00
6 1.49
2 0.50
0 0.00
393 97.52
10 2.48%
140  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 293
3 1.02
1 0.34
3 1.02
0 0.00
0 0.00
286 97.61
7 2.39%
141  โรงเรียนบ้านหนองยาง 500
2 0.40
3 0.60
2 0.40
0 0.00
3 0.60
490 98.00
10 2.00%
142  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
144  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดบางตลาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 4.36
เตี้ย  810 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,638 6.46
ผอมและเตี้ย  525 2.07
อ้วนและเตี้ย  372 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,923 82.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,451 คน


17.54%


Powered By www.thaieducation.net