ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 80
59 73.75
5 6.25
7 8.75
5 6.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 166
21 12.65
15 9.04
22 13.25
36 21.69
37 22.29
35 21.08
131 78.92%
3  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 97
23 23.71
6 6.19
20 20.62
12 12.37
5 5.15
31 31.96
66 68.04%
4  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
7 9.59
4 5.48
8 10.96
11 15.07
11 15.07
32 43.84
41 56.16%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 192
13 6.77
26 13.54
36 18.75
7 3.65
17 8.85
93 48.44
99 51.56%
6  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3366
138 4.10
89 2.64
590 17.53
227 6.74
679 20.17
1643 48.81
1723 51.19%
7  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 92
15 16.30
13 14.13
15 16.30
3 3.26
0 0.00
46 50.00
46 50.00%
8  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 276
9 3.26
4 1.45
47 17.03
12 4.35
52 18.84
152 55.07
124 44.93%
9  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
4 13.79
0 0.00
9 31.03
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
10  โรงเรียนสีวะรา 87
13 14.94
15 17.24
7 8.05
2 2.30
1 1.15
49 56.32
38 43.68%
11  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 73
7 9.59
5 6.85
11 15.07
3 4.11
3 4.11
44 60.27
29 39.73%
12  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 320
60 18.75
14 4.38
38 11.88
7 2.19
3 0.94
198 61.88
122 38.13%
13  โรงเรียนบ้านสันดอน 58
3 5.17
4 6.90
9 15.52
3 5.17
3 5.17
36 62.07
22 37.93%
14  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 61
9 14.75
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
15  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
2 4.88
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
16  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 583
52 8.92
60 10.29
25 4.29
51 8.75
23 3.95
372 63.81
211 36.19%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
2 5.56
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
18  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 506
34 6.72
34 6.72
64 12.65
38 7.51
12 2.37
324 64.03
182 35.97%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 98
9 9.18
1 1.02
13 13.27
8 8.16
4 4.08
63 64.29
35 35.71%
20  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 91
11 12.09
1 1.10
20 21.98
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
21  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
4 5.80
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
22  โรงเรียนบ้านลำพระ 219
8 3.65
18 8.22
3 1.37
26 11.87
21 9.59
143 65.30
76 34.70%
23  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 816
91 11.15
82 10.05
32 3.92
48 5.88
14 1.72
549 67.28
267 32.72%
24  โรงเรียนวัดสันติการาม 282
32 11.35
21 7.45
39 13.83
0 0.00
0 0.00
190 67.38
92 32.62%
25  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 327
29 8.87
10 3.06
19 5.81
39 11.93
9 2.75
221 67.58
106 32.42%
26  โรงเรียนบ้านหินสี 134
14 10.45
8 5.97
21 15.67
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
27  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 287
0 0.00
69 24.04
19 6.62
0 0.00
1 0.35
198 68.99
89 31.01%
28  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 155
10 6.45
9 5.81
27 17.42
1 0.65
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
29  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 179
4 2.23
6 3.35
43 24.02
1 0.56
1 0.56
124 69.27
55 30.73%
30  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 69
6 8.70
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
31  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 125
20 16.00
0 0.00
16 12.80
0 0.00
1 0.80
88 70.40
37 29.60%
32  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 139
12 8.63
5 3.60
19 13.67
2 1.44
3 2.16
98 70.50
41 29.50%
33  โรงเรียนวัดพเนินพลู 85
4 4.71
10 11.76
9 10.59
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
34  โรงเรียนบ้านท่ายาง 104
10 9.62
6 5.77
10 9.62
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
35  โรงเรียนมหาราช๗ 320
34 10.63
0 0.00
39 12.19
0 0.00
19 5.94
228 71.25
92 28.75%
36  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
17 7.56
18 8.00
14 6.22
13 5.78
2 0.89
161 71.56
64 28.44%
37  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 110
3 2.73
4 3.64
10 9.09
4 3.64
10 9.09
79 71.82
31 28.18%
38  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 83
5 6.02
7 8.43
7 8.43
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
39  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 130
7 5.38
3 2.31
24 18.46
1 0.77
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
40  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 69
3 4.35
3 4.35
7 10.14
3 4.35
3 4.35
50 72.46
19 27.54%
41  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89
7 7.87
7 7.87
7 7.87
2 2.25
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
9 5.92
5 3.29
25 16.45
2 1.32
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
43  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
5 6.58
3 3.95
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
44  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
4 6.56
4 6.56
7 11.48
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 103
5 4.85
3 2.91
19 18.45
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
46  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
13 9.15
10 7.04
6 4.23
8 5.63
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
47  โรงเรียนวัดวังมะนาว 50
4 8.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
48  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
4 6.90
10 17.24
0 0.00
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
49  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 300
24 8.00
13 4.33
34 11.33
6 2.00
0 0.00
223 74.33
77 25.67%
50  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 229
28 12.23
10 4.37
19 8.30
1 0.44
0 0.00
171 74.67
58 25.33%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 836
39 4.67
55 6.58
85 10.17
20 2.39
12 1.44
625 74.76
211 25.24%
52  โรงเรียนบ้านหุบพริก 96
6 6.25
4 4.17
14 14.58
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
53  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 84
7 8.33
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
54  โรงเรียนวัดยางงาม 73
2 2.74
0 0.00
14 19.18
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
55  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 57
5 8.77
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
56  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 25
0 0.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
57  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
58  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 151
15 9.93
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
59  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 108
0 0.00
6 5.56
19 17.59
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
60  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 332
24 7.23
7 2.11
42 12.65
2 0.60
0 0.00
257 77.41
75 22.59%
61  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 272
36 13.24
7 2.57
18 6.62
0 0.00
0 0.00
211 77.57
61 22.43%
62  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 67
5 7.46
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
63  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
3 3.95
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
64  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 220
14 6.36
12 5.45
13 5.91
8 3.64
2 0.91
171 77.73
49 22.27%
65  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 122
5 4.10
4 3.28
3 2.46
7 5.74
8 6.56
95 77.87
27 22.13%
66  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 95
4 4.21
10 10.53
5 5.26
1 1.05
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
67  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 100
6 6.00
3 3.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
68  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
3 9.38
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
69  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 179
6 3.35
4 2.23
27 15.08
2 1.12
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
70  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 462
22 4.76
11 2.38
64 13.85
0 0.00
2 0.43
363 78.57
99 21.43%
71  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1584
85 5.37
38 2.40
211 13.32
1 0.06
1 0.06
1248 78.79
336 21.21%
72  โรงเรียนบ้านยางคู่ 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
73  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
74  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 227
10 4.41
10 4.41
26 11.45
1 0.44
0 0.00
180 79.30
47 20.70%
75  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 117
4 3.42
4 3.42
15 12.82
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
76  โรงเรียน บ้านวังปลา 79
0 0.00
9 11.39
7 8.86
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
77  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 354
14 3.95
18 5.08
30 8.47
9 2.54
0 0.00
283 79.94
71 20.06%
78  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 171
10 5.85
2 1.17
15 8.77
7 4.09
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
79  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2802
167 5.96
59 2.11
213 7.60
59 2.11
59 2.11
2245 80.12
557 19.88%
80  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 151
6 3.97
4 2.65
13 8.61
7 4.64
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
9 4.04
13 5.83
13 5.83
4 1.79
4 1.79
180 80.72
43 19.28%
82  โรงเรียนวัดวันดาว 73
3 4.11
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
83  โรงเรียนวัดอัมพวัน 84
7 8.33
2 2.38
3 3.57
4 4.76
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
84  โรงเรียนสินแร่สยาม 457
21 4.60
27 5.91
19 4.16
16 3.50
4 0.88
370 80.96
87 19.04%
85  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
86  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 481
11 2.29
8 1.66
69 14.35
1 0.21
0 0.00
392 81.50
89 18.50%
87  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 76
4 5.26
2 2.63
7 9.21
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
88  โรงเรียนวัดเวียงทุน 171
7 4.09
4 2.34
13 7.60
7 4.09
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
89  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 150
8 5.33
4 2.67
15 10.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
90  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
4 4.60
5 5.75
5 5.75
0 0.00
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
91  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 368
20 5.43
16 4.35
25 6.79
1 0.27
1 0.27
305 82.88
63 17.12%
92  โรงเรียนวัดบางกระ 146
7 4.79
4 2.74
14 9.59
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 65
2 3.08
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
94  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
95  โรงเรียนบ้านโป่ง 150
23 15.33
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
125 83.33
25 16.67%
96  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 187
4 2.14
8 4.28
19 10.16
0 0.00
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
97  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
98  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
13 4.36
9 3.02
25 8.39
1 0.34
0 0.00
250 83.89
48 16.11%
99  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
3 6.00
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
100  โรงเรียนบ้านมณีลอย 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
101  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
102  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 299
12 4.01
8 2.68
26 8.70
0 0.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
103  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 248
12 4.84
10 4.03
16 6.45
0 0.00
0 0.00
210 84.68
38 15.32%
104  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 66
4 6.06
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
105  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 67
1 1.49
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
106  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 149
5 3.36
4 2.68
7 4.70
3 2.01
3 2.01
127 85.23
22 14.77%
107  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 253
26 10.28
5 1.98
3 1.19
3 1.19
0 0.00
216 85.38
37 14.62%
108  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 89
2 2.25
7 7.87
2 2.25
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
109  โรงเรียนบ้านพุคาย 103
2 1.94
1 0.97
11 10.68
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
110  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 69
1 1.45
2 2.90
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
111  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 230
6 2.61
9 3.91
11 4.78
4 1.74
3 1.30
197 85.65
33 14.35%
112  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 91
2 2.20
2 2.20
6 6.59
2 2.20
1 1.10
78 85.71
13 14.29%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
4 2.17
5 2.72
16 8.70
1 0.54
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
114  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 106
3 2.83
2 1.89
4 3.77
2 1.89
3 2.83
92 86.79
14 13.21%
115  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 276
11 3.99
1 0.36
22 7.97
0 0.00
2 0.72
240 86.96
36 13.04%
116  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
117  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 132
6 4.55
2 1.52
6 4.55
2 1.52
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
118  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
119  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 227
3 1.32
0 0.00
24 10.57
0 0.00
0 0.00
200 88.11
27 11.89%
120  โรงเรียนบ้านหนองขาม 110
2 1.82
2 1.82
9 8.18
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
121  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
122  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 130
3 2.31
10 7.69
2 1.54
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
123  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 89
4 4.49
3 3.37
3 3.37
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
124  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
125  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 297
7 2.36
8 2.69
18 6.06
0 0.00
0 0.00
264 88.89
33 11.11%
126  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 109
2 1.83
2 1.83
7 6.42
0 0.00
1 0.92
97 88.99
12 11.01%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
128  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 105
4 3.81
0 0.00
6 5.71
0 0.00
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
130  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
131  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
132  โรงเรียนวัดหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
133  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 127
2 1.57
4 3.15
5 3.94
1 0.79
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
134  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
135  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 88
1 1.14
2 2.27
4 4.55
0 0.00
1 1.14
80 90.91
8 9.09%
136  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
137  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 250
8 3.20
13 5.20
1 0.40
0 0.00
0 0.00
228 91.20
22 8.80%
138  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
4 3.88
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
139  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
140  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
141  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 203
3 1.48
3 1.48
10 4.93
0 0.00
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
142  โรงเรียนบ้านรางม่วง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
143  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
144  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
1 0.35
10 3.51
9 3.16
0 0.00
0 0.00
265 92.98
20 7.02%
145  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
146  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
147  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 75
0 0.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
148  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 160
0 0.00
1 0.63
6 3.75
0 0.00
3 1.88
150 93.75
10 6.25%
149  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
150  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 100
0 0.00
2 2.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
151  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 89
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
2 2.25
84 94.38
5 5.62%
152  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
153  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 415
6 1.45
11 2.65
3 0.72
2 0.48
1 0.24
392 94.46
23 5.54%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
155  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
156  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
157  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
158  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
159  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 126
0 0.00
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
160  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
161  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
162  โรงเรียนบ้านพุแค 71
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
163  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านไทรงาม 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,759 5.62
เตี้ย  1,184 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,032 9.69
ผอมและเตี้ย  810 2.59
อ้วนและเตี้ย  1,065 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,434 74.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,850 คน


25.09%


Powered By www.thaieducation.net