ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 80
59 73.75
5 6.25
7 8.75
5 6.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 166
21 12.65
15 9.04
22 13.25
36 21.69
37 22.29
35 21.08
131 78.92%
3  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 97
23 23.71
6 6.19
20 20.62
12 12.37
5 5.15
31 31.96
66 68.04%
4  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
7 9.59
4 5.48
8 10.96
11 15.07
11 15.07
32 43.84
41 56.16%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 192
13 6.77
26 13.54
36 18.75
7 3.65
17 8.85
93 48.44
99 51.56%
6  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3366
138 4.10
89 2.64
590 17.53
227 6.74
679 20.17
1643 48.81
1723 51.19%
7  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 92
15 16.30
13 14.13
15 16.30
3 3.26
0 0.00
46 50.00
46 50.00%
8  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 276
9 3.26
4 1.45
47 17.03
12 4.35
52 18.84
152 55.07
124 44.93%
9  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
4 13.79
0 0.00
9 31.03
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
10  โรงเรียนสีวะรา 87
13 14.94
15 17.24
7 8.05
2 2.30
1 1.15
49 56.32
38 43.68%
11  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 73
7 9.59
5 6.85
11 15.07
3 4.11
3 4.11
44 60.27
29 39.73%
12  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 320
60 18.75
14 4.38
38 11.88
7 2.19
3 0.94
198 61.88
122 38.13%
13  โรงเรียนบ้านสันดอน 58
3 5.17
4 6.90
9 15.52
3 5.17
3 5.17
36 62.07
22 37.93%
14  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 61
9 14.75
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
15  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
2 4.88
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
16  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 583
52 8.92
60 10.29
25 4.29
51 8.75
23 3.95
372 63.81
211 36.19%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
2 5.56
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
18  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 506
34 6.72
34 6.72
64 12.65
38 7.51
12 2.37
324 64.03
182 35.97%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 98
9 9.18
1 1.02
13 13.27
8 8.16
4 4.08
63 64.29
35 35.71%
20  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 91
11 12.09
1 1.10
20 21.98
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
21  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
4 5.80
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
22  โรงเรียนบ้านลำพระ 219
8 3.65
18 8.22
3 1.37
26 11.87
21 9.59
143 65.30
76 34.70%
23  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 816
91 11.15
82 10.05
32 3.92
48 5.88
14 1.72
549 67.28
267 32.72%
24  โรงเรียนวัดสันติการาม 282
32 11.35
21 7.45
39 13.83
0 0.00
0 0.00
190 67.38
92 32.62%
25  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 327
29 8.87
10 3.06
19 5.81
39 11.93
9 2.75
221 67.58
106 32.42%
26  โรงเรียนบ้านหินสี 134
14 10.45
8 5.97
21 15.67
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
27  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 287
0 0.00
69 24.04
19 6.62
0 0.00
1 0.35
198 68.99
89 31.01%
28  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 155
10 6.45
9 5.81
27 17.42
1 0.65
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
29  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 179
4 2.23
6 3.35
43 24.02
1 0.56
1 0.56
124 69.27
55 30.73%
30  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 69
6 8.70
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
31  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 125
20 16.00
0 0.00
16 12.80
0 0.00
1 0.80
88 70.40
37 29.60%
32  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 139
12 8.63
5 3.60
19 13.67
2 1.44
3 2.16
98 70.50
41 29.50%
33  โรงเรียนวัดพเนินพลู 85
4 4.71
10 11.76
9 10.59
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
34  โรงเรียนบ้านท่ายาง 104
10 9.62
6 5.77
10 9.62
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
35  โรงเรียนมหาราช๗ 320
34 10.63
0 0.00
39 12.19
0 0.00
19 5.94
228 71.25
92 28.75%
36  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
17 7.56
18 8.00
14 6.22
13 5.78
2 0.89
161 71.56
64 28.44%
37  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 110
3 2.73
4 3.64
10 9.09
4 3.64
10 9.09
79 71.82
31 28.18%
38  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 83
5 6.02
7 8.43
7 8.43
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
39  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 130
7 5.38
3 2.31
24 18.46
1 0.77
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
40  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 69
3 4.35
3 4.35
7 10.14
3 4.35
3 4.35
50 72.46
19 27.54%
41  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89
7 7.87
7 7.87
7 7.87
2 2.25
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
9 5.92
5 3.29
25 16.45
2 1.32
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
43  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
5 6.58
3 3.95
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
44  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
4 6.56
4 6.56
7 11.48
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 103
5 4.85
3 2.91
19 18.45
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
46  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
13 9.15
10 7.04
6 4.23
8 5.63
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
47  โรงเรียนวัดวังมะนาว 50
4 8.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
48  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
4 6.90
10 17.24
0 0.00
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
49  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 300
24 8.00
13 4.33
34 11.33
6 2.00
0 0.00
223 74.33
77 25.67%
50  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 229
28 12.23
10 4.37
19 8.30
1 0.44
0 0.00
171 74.67
58 25.33%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 836
39 4.67
55 6.58
85 10.17
20 2.39
12 1.44
625 74.76
211 25.24%
52  โรงเรียนบ้านหุบพริก 96
6 6.25
4 4.17
14 14.58
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
53  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 84
7 8.33
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
54  โรงเรียนวัดยางงาม 73
2 2.74
0 0.00
14 19.18
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
55  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 57
5 8.77
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
56  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 25
0 0.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
57  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
58  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 151
15 9.93
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
59  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 108
0 0.00
6 5.56
19 17.59
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
60  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 332
24 7.23
7 2.11
42 12.65
2 0.60
0 0.00
257 77.41
75 22.59%
61  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 272
36 13.24
7 2.57
18 6.62
0 0.00
0 0.00
211 77.57
61 22.43%
62  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 67
5 7.46
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
63  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
3 3.95
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
64  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 220
14 6.36
12 5.45
13 5.91
8 3.64
2 0.91
171 77.73
49 22.27%
65  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 122
5 4.10
4 3.28
3 2.46
7 5.74
8 6.56
95 77.87
27 22.13%
66  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 95
4 4.21
10 10.53
5 5.26
1 1.05
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
67  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 100
6 6.00
3 3.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
68  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
3 9.38
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
69  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 179
6 3.35
4 2.23
27 15.08
2 1.12
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
70  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 462
22 4.76
11 2.38
64 13.85
0 0.00
2 0.43
363 78.57
99 21.43%
71  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1584
85 5.37
38 2.40
211 13.32
1 0.06
1 0.06
1248 78.79
336 21.21%
72  โรงเรียนบ้านยางคู่ 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
73  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
74  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 227
10 4.41
10 4.41
26 11.45
1 0.44
0 0.00
180 79.30
47 20.70%
75  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 117
4 3.42
4 3.42
15 12.82
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
76  โรงเรียน บ้านวังปลา 79
0 0.00
9 11.39
7 8.86
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
77  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 354
14 3.95
18 5.08
30 8.47
9 2.54
0 0.00
283 79.94
71 20.06%
78  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 171
10 5.85
2 1.17
15 8.77
7 4.09
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
79  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2802
167 5.96
59 2.11
213 7.60
59 2.11
59 2.11
2245 80.12
557 19.88%
80  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 151
6 3.97
4 2.65
13 8.61
7 4.64
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
9 4.04
13 5.83
13 5.83
4 1.79
4 1.79
180 80.72
43 19.28%
82  โรงเรียนวัดเหนือวน 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
83  โรงเรียนวัดวันดาว 73
3 4.11
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
84  โรงเรียนวัดอัมพวัน 84
7 8.33
2 2.38
3 3.57
4 4.76
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
85  โรงเรียนสินแร่สยาม 457
21 4.60
27 5.91
19 4.16
16 3.50
4 0.88
370 80.96
87 19.04%
86  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
87  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 481
11 2.29
8 1.66
69 14.35
1 0.21
0 0.00
392 81.50
89 18.50%
88  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 76
4 5.26
2 2.63
7 9.21
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
89  โรงเรียนวัดเวียงทุน 171
7 4.09
4 2.34
13 7.60
7 4.09
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
90  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 150
8 5.33
4 2.67
15 10.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
91  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
4 4.60
5 5.75
5 5.75
0 0.00
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
92  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 368
20 5.43
16 4.35
25 6.79
1 0.27
1 0.27
305 82.88
63 17.12%
93  โรงเรียนวัดบางกระ 146
7 4.79
4 2.74
14 9.59
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
94  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 65
2 3.08
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
95  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
96  โรงเรียนบ้านโป่ง 150
23 15.33
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
125 83.33
25 16.67%
97  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 187
4 2.14
8 4.28
19 10.16
0 0.00
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
98  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
99  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
13 4.36
9 3.02
25 8.39
1 0.34
0 0.00
250 83.89
48 16.11%
100  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
3 6.00
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
101  โรงเรียนบ้านมณีลอย 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
102  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
103  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 299
12 4.01
8 2.68
26 8.70
0 0.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
104  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 248
12 4.84
10 4.03
16 6.45
0 0.00
0 0.00
210 84.68
38 15.32%
105  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 66
4 6.06
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
106  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 67
1 1.49
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
107  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 149
5 3.36
4 2.68
7 4.70
3 2.01
3 2.01
127 85.23
22 14.77%
108  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 253
26 10.28
5 1.98
3 1.19
3 1.19
0 0.00
216 85.38
37 14.62%
109  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 89
2 2.25
7 7.87
2 2.25
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
110  โรงเรียนบ้านพุคาย 103
2 1.94
1 0.97
11 10.68
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
111  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 69
1 1.45
2 2.90
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
112  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 230
6 2.61
9 3.91
11 4.78
4 1.74
3 1.30
197 85.65
33 14.35%
113  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 91
2 2.20
2 2.20
6 6.59
2 2.20
1 1.10
78 85.71
13 14.29%
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
4 2.17
5 2.72
16 8.70
1 0.54
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
115  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 106
3 2.83
2 1.89
4 3.77
2 1.89
3 2.83
92 86.79
14 13.21%
116  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 276
11 3.99
1 0.36
22 7.97
0 0.00
2 0.72
240 86.96
36 13.04%
117  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
118  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 132
6 4.55
2 1.52
6 4.55
2 1.52
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
119  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
120  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 227
3 1.32
0 0.00
24 10.57
0 0.00
0 0.00
200 88.11
27 11.89%
121  โรงเรียนบ้านหนองขาม 110
2 1.82
2 1.82
9 8.18
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
122  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
123  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 130
3 2.31
10 7.69
2 1.54
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
124  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 89
4 4.49
3 3.37
3 3.37
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
125  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
126  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 297
7 2.36
8 2.69
18 6.06
0 0.00
0 0.00
264 88.89
33 11.11%
127  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 109
2 1.83
2 1.83
7 6.42
0 0.00
1 0.92
97 88.99
12 11.01%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
129  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 105
4 3.81
0 0.00
6 5.71
0 0.00
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
131  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
132  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
133  โรงเรียนวัดหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
134  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 127
2 1.57
4 3.15
5 3.94
1 0.79
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
135  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
136  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 88
1 1.14
2 2.27
4 4.55
0 0.00
1 1.14
80 90.91
8 9.09%
137  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
138  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 250
8 3.20
13 5.20
1 0.40
0 0.00
0 0.00
228 91.20
22 8.80%
139  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
4 3.88
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
140  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
141  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
142  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 203
3 1.48
3 1.48
10 4.93
0 0.00
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
143  โรงเรียนบ้านรางม่วง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
144  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
145  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
1 0.35
10 3.51
9 3.16
0 0.00
0 0.00
265 92.98
20 7.02%
146  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
147  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
148  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 75
0 0.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
149  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 160
0 0.00
1 0.63
6 3.75
0 0.00
3 1.88
150 93.75
10 6.25%
150  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
151  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 100
0 0.00
2 2.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
152  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 89
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
2 2.25
84 94.38
5 5.62%
153  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
154  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 415
6 1.45
11 2.65
3 0.72
2 0.48
1 0.24
392 94.46
23 5.54%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
156  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
157  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
158  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
159  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
160  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 126
0 0.00
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
161  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
162  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
163  โรงเรียนบ้านพุแค 71
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
164  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านปากสระ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านไทรงาม 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดโพธิศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,311 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,759 5.62
เตี้ย  1,186 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,035 9.69
ผอมและเตี้ย  810 2.59
อ้วนและเตี้ย  1,065 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,456 74.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,855 คน


25.09%


Powered By www.thaieducation.net