ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 67
36 53.73
24 35.82
7 10.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 407
28 6.88
24 5.90
34 8.35
38 9.34
283 69.53
0 0.00
407 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
10 10.99
12 13.19
38 41.76
12 13.19
19 20.88
0 0.00
91 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 66
30 45.45
30 45.45
6 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
5  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 88
20 22.73
15 17.05
8 9.09
20 22.73
17 19.32
8 9.09
80 90.91%
6  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 11
2 18.18
4 36.36
0 0.00
3 27.27
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
7  โรงเรียนบ้าน กม.35 906
100 11.04
80 8.83
179 19.76
180 19.87
259 28.59
108 11.92
798 88.08%
8  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 90
17 18.89
16 17.78
16 17.78
8 8.89
22 24.44
11 12.22
79 87.78%
9  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 45
11 24.44
11 24.44
8 17.78
8 17.78
1 2.22
6 13.33
39 86.67%
10  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 44
21 47.73
5 11.36
5 11.36
5 11.36
0 0.00
8 18.18
36 81.82%
11  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 229
21 9.17
7 3.06
25 10.92
49 21.40
40 17.47
87 37.99
142 62.01%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 86
26 30.23
7 8.14
11 12.79
3 3.49
3 3.49
36 41.86
50 58.14%
13  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
12 12.90
10 10.75
14 15.05
7 7.53
11 11.83
39 41.94
54 58.06%
14  โรงเรียนบ้านคลองทราย 234
6 2.56
19 8.12
38 16.24
56 23.93
1 0.43
114 48.72
120 51.28%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 233
16 6.87
10 4.29
35 15.02
34 14.59
24 10.30
114 48.93
119 51.07%
16  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 164
11 6.71
18 10.98
28 17.07
11 6.71
12 7.32
84 51.22
80 48.78%
17  โรงเรียนบ้าน กม.30 144
13 9.03
6 4.17
30 20.83
21 14.58
0 0.00
74 51.39
70 48.61%
18  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 92
13 14.13
0 0.00
9 9.78
13 14.13
9 9.78
48 52.17
44 47.83%
19  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 84
14 16.67
9 10.71
11 13.10
2 2.38
4 4.76
44 52.38
40 47.62%
20  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 100
4 4.00
2 2.00
16 16.00
6 6.00
18 18.00
54 54.00
46 46.00%
21  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 80
13 16.25
7 8.75
11 13.75
4 5.00
0 0.00
45 56.25
35 43.75%
22  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 69
2 2.90
5 7.25
21 30.43
2 2.90
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
23  โรงเรียนบ้านกลาง 251
16 6.37
24 9.56
24 9.56
17 6.77
25 9.96
145 57.77
106 42.23%
24  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 197
27 13.71
20 10.15
36 18.27
0 0.00
0 0.00
114 57.87
83 42.13%
25  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 43
8 18.60
3 6.98
7 16.28
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
26  โรงเรียนบ้านพญาวัง 176
27 15.34
15 8.52
14 7.95
14 7.95
3 1.70
103 58.52
73 41.48%
27  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 41
6 14.63
3 7.32
6 14.63
2 4.88
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
28  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 44
4 9.09
4 9.09
3 6.82
5 11.36
2 4.55
26 59.09
18 40.91%
29  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 71
10 14.08
5 7.04
14 19.72
0 0.00
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
30  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 108
8 7.41
8 7.41
21 19.44
3 2.78
3 2.78
65 60.19
43 39.81%
31  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
3 6.98
3 6.98
27 62.79
16 37.21%
32  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
5 14.29
1 2.86
22 62.86
13 37.14%
33  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 154
8 5.19
14 9.09
13 8.44
10 6.49
12 7.79
97 62.99
57 37.01%
34  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 93
10 10.75
10 10.75
9 9.68
2 2.15
3 3.23
59 63.44
34 36.56%
35  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 269
25 9.29
32 11.90
34 12.64
7 2.60
0 0.00
171 63.57
98 36.43%
36  โรงเรียนบ้านยางสาว 20
3 15.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
37  โรงเรียนบ้านพุขาม 207
11 5.31
16 7.73
15 7.25
13 6.28
16 7.73
136 65.70
71 34.30%
38  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 169
24 14.20
4 2.37
28 16.57
0 0.00
0 0.00
113 66.86
56 33.14%
39  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 112
10 8.93
12 10.71
8 7.14
7 6.25
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 232
18 7.76
9 3.88
38 16.38
5 2.16
6 2.59
156 67.24
76 32.76%
41  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 144
13 9.03
11 7.64
12 8.33
6 4.17
5 3.47
97 67.36
47 32.64%
42  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 201
19 9.45
8 3.98
37 18.41
1 0.50
0 0.00
136 67.66
65 32.34%
43  โรงเรียนบ้านท่าแดง 183
21 11.48
9 4.92
23 12.57
6 3.28
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
44  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 53
9 16.98
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
45  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 156
18 11.54
0 0.00
32 20.51
0 0.00
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
46  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 78
1 1.28
4 5.13
20 25.64
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
47  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 219
17 7.76
15 6.85
19 8.68
7 3.20
12 5.48
149 68.04
70 31.96%
48  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 104
7 6.73
7 6.73
13 12.50
4 3.85
2 1.92
71 68.27
33 31.73%
49  โรงเรียนบ้านหนองหมู 92
7 7.61
5 5.43
12 13.04
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 160
3 1.88
4 2.50
25 15.63
8 5.00
10 6.25
110 68.75
50 31.25%
51  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 61
5 8.20
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
52  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 95
12 12.63
2 2.11
10 10.53
4 4.21
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
53  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 103
7 6.80
6 5.83
16 15.53
1 0.97
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
54  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 188
23 12.23
7 3.72
15 7.98
6 3.19
3 1.60
134 71.28
54 28.72%
55  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 112
13 11.61
3 2.68
15 13.39
1 0.89
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
56  โรงเรียนบ้านลำนารวย 119
10 8.40
0 0.00
24 20.17
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
57  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 170
7 4.12
16 9.41
16 9.41
9 5.29
0 0.00
122 71.76
48 28.24%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 554
43 7.76
50 9.03
55 9.93
5 0.90
1 0.18
400 72.20
154 27.80%
59  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 373
18 4.83
11 2.95
72 19.30
0 0.00
1 0.27
271 72.65
102 27.35%
60  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 56
2 3.57
3 5.36
7 12.50
2 3.57
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
61  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 38
3 7.89
3 7.89
1 2.63
2 5.26
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
62  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 126
9 7.14
7 5.56
17 13.49
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 163
25 15.34
2 1.23
10 6.13
3 1.84
2 1.23
121 74.23
42 25.77%
64  โรงเรียนบ้านจัดสรร 105
5 4.76
10 9.52
12 11.43
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
65  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 331
25 7.55
17 5.14
25 7.55
9 2.72
7 2.11
248 74.92
83 25.08%
66  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 68
11 16.18
5 7.35
1 1.47
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
67  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 76
3 3.95
7 9.21
9 11.84
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
68  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 141
11 7.80
13 9.22
8 5.67
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
69  โรงเรียนบ้านวังขอน 258
21 8.14
8 3.10
25 9.69
7 2.71
3 1.16
194 75.19
64 24.81%
70  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 89
5 5.62
6 6.74
7 7.87
4 4.49
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
71  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 333
36 10.81
0 0.00
27 8.11
0 0.00
19 5.71
251 75.38
82 24.62%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 78
9 11.54
3 3.85
7 8.97
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
73  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 50
5 10.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 75
3 4.00
6 8.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
75  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
2 4.76
3 7.14
32 76.19
10 23.81%
76  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
4 8.51
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
77  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 73
6 8.22
3 4.11
6 8.22
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
78  โรงเรียนบ้านราหุล 219
19 8.68
13 5.94
6 2.74
4 1.83
8 3.65
169 77.17
50 22.83%
79  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 136
4 2.94
12 8.82
12 8.82
3 2.21
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
80  โรงเรียนบ้านท่าโรง 44
5 11.36
4 9.09
0 0.00
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 437
17 3.89
13 2.97
44 10.07
13 2.97
12 2.75
338 77.35
99 22.65%
82  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 160
13 8.13
3 1.88
20 12.50
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
83  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 54
4 7.41
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
84  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 171
13 7.60
2 1.17
20 11.70
2 1.17
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
85  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 185
5 2.70
9 4.86
26 14.05
0 0.00
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
86  โรงเรียนบ้านหัวโตก 103
9 8.74
6 5.83
7 6.80
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
87  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 122
8 6.56
8 6.56
8 6.56
2 1.64
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
88  โรงเรียนบ้านวังเหว 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
89  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 147
10 6.80
7 4.76
5 3.40
5 3.40
4 2.72
116 78.91
31 21.09%
90  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 48
6 12.50
0 0.00
3 6.25
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
91  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 310
19 6.13
17 5.48
28 9.03
0 0.00
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
92  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 141
7 4.96
8 5.67
13 9.22
1 0.71
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 176
10 5.68
10 5.68
15 8.52
1 0.57
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
94  โรงเรียนบ้านคลองบง 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
95  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
2 4.55
3 6.82
35 79.55
9 20.45%
96  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 208
6 2.88
10 4.81
25 12.02
1 0.48
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
97  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 60
8 13.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
98  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 66
6 9.09
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
99  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 179
11 6.15
5 2.79
8 4.47
5 2.79
5 2.79
145 81.01
34 18.99%
100  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 112
2 1.79
6 5.36
6 5.36
2 1.79
5 4.46
91 81.25
21 18.75%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 150
9 6.00
6 4.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
102  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 126
14 11.11
2 1.59
7 5.56
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
103  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 78
1 1.28
0 0.00
13 16.67
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
104  โรงเรียนบ้านสระกรวด 134
3 2.24
3 2.24
17 12.69
1 0.75
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
105  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 124
8 6.45
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
106  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 108
8 7.41
4 3.70
6 5.56
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
107  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 126
3 2.38
10 7.94
9 7.14
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
108  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 69
6 8.70
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
109  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 140
8 5.71
0 0.00
12 8.57
4 2.86
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
110  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 210
5 2.38
2 0.95
23 10.95
5 2.38
1 0.48
174 82.86
36 17.14%
111  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
2 4.88
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
112  โรงเรียนบ้านซับชมภู 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
113  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
114  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
1 1.45
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
115  โรงเรียนบ้านซับบอน 107
1 0.93
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
116  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 294
0 0.00
7 2.38
35 11.90
3 1.02
1 0.34
248 84.35
46 15.65%
117  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
118  โรงเรียนบ้านรังย้อย 92
0 0.00
0 0.00
12 13.04
2 2.17
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
119  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 112
3 2.68
1 0.89
12 10.71
0 0.00
1 0.89
95 84.82
17 15.18%
120  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 159
6 3.77
3 1.89
15 9.43
0 0.00
0 0.00
135 84.91
24 15.09%
121  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 85
0 0.00
0 0.00
11 12.94
0 0.00
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
122  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 58
4 6.90
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
123  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
124  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 178
7 3.93
6 3.37
0 0.00
10 5.62
1 0.56
154 86.52
24 13.48%
125  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 97
3 3.09
3 3.09
3 3.09
3 3.09
1 1.03
84 86.60
13 13.40%
126  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
127  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 129
8 6.20
2 1.55
5 3.88
2 1.55
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
128  โรงเรียนบ้านป่าคาย 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
129  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 245
12 4.90
10 4.08
5 2.04
5 2.04
0 0.00
213 86.94
32 13.06%
130  โรงเรียนบ้านวังน้อย 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
1 1.30
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
131  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 178
6 3.37
2 1.12
14 7.87
0 0.00
1 0.56
155 87.08
23 12.92%
132  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
4 5.71
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 624
13 2.08
14 2.24
51 8.17
0 0.00
0 0.00
546 87.50
78 12.50%
134  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 81
4 4.94
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
135  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 123
3 2.44
4 3.25
8 6.50
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
136  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
1 0.87
0 0.00
13 11.30
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
137  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 189
4 2.12
5 2.65
7 3.70
1 0.53
6 3.17
166 87.83
23 12.17%
138  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 92
3 3.26
3 3.26
3 3.26
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
139  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 95
0 0.00
1 1.05
9 9.47
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
140  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 79
1 1.27
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
141  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 108
6 5.56
2 1.85
2 1.85
2 1.85
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
142  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
143  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
144  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
145  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
146  โรงเรียนบ้านสระเกษ 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
147  โรงเรียนบ้านวังปลา 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
148  โรงเรียนบ้านคลองยาง 109
3 2.75
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
149  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
150  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
151  โรงเรียนบ้านปางยาง 91
1 1.10
4 4.40
2 2.20
0 0.00
1 1.10
83 91.21
8 8.79%
152  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 114
3 2.63
2 1.75
5 4.39
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
153  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
154  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
155  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
156  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 90
3 3.33
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
157  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
158  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 238
5 2.10
5 2.10
3 1.26
2 0.84
3 1.26
220 92.44
18 7.56%
159  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 136
1 0.74
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
160  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
2 2.44
3 3.66
1 1.22
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
161  โรงเรียนบ้านโคกหิน 98
4 4.08
2 2.04
0 0.00
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
162  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 145
4 2.76
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
163  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
164  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 207
2 0.97
0 0.00
7 3.38
2 0.97
2 0.97
194 93.72
13 6.28%
165  โรงเรียนบ้านกันจุ 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
166  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 212
2 0.94
0 0.00
11 5.19
0 0.00
0 0.00
199 93.87
13 6.13%
167  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
168  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 554
5 0.90
5 0.90
5 0.90
9 1.62
5 0.90
525 94.77
29 5.23%
169  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
170  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 162
5 3.09
0 0.00
3 1.85
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
171  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
172  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
173  โรงเรียนบ้านลำพาด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
174  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัว 239
2 0.84
1 0.42
7 2.93
0 0.00
0 0.00
229 95.82
10 4.18%
176  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 79
1 1.27
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
177  โรงเรียนบ้านซับน้อย 162
1 0.62
1 0.62
2 1.23
1 0.62
1 0.62
156 96.30
6 3.70%
178  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
179  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
180  โรงเรียนบ้านปากตก 130
2 1.54
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
181  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
1 0.99
1 0.99
98 97.03
3 2.97%
182  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 76
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.32
74 97.37
2 2.63%
183  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
184  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
185  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
186  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,166 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,517 6.28
เตี้ย  1,039 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,233 9.24
ผอมและเตี้ย  802 3.32
อ้วนและเตี้ย  940 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,635 72.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,531 คน


27.03%


Powered By www.thaieducation.net