ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 381
13 3.41
173 45.41
2 0.52
7 1.84
5 1.31
181 47.51
200 52.49%
2  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 84
16 19.05
11 13.10
9 10.71
1 1.19
0 0.00
47 55.95
37 44.05%
3  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 103
4 3.88
25 24.27
6 5.83
0 0.00
8 7.77
60 58.25
43 41.75%
4  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 28
1 3.57
2 7.14
7 25.00
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
5  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 62
19 30.65
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
6  โรงเรียนบ้านกกกะบก 38
3 7.89
3 7.89
5 13.16
3 7.89
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
7  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 99
10 10.10
14 14.14
12 12.12
0 0.00
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
8  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 137
20 14.60
8 5.84
17 12.41
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
9  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 925
23 2.49
209 22.59
59 6.38
4 0.43
2 0.22
628 67.89
297 32.11%
10  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 130
3 2.31
37 28.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 88
2 2.27
14 15.91
11 12.50
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
12  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 157
5 3.18
18 11.46
21 13.38
2 1.27
2 1.27
109 69.43
48 30.57%
13  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 115
5 4.35
9 7.83
20 17.39
1 0.87
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
14  โรงเรียนบ้านหนองคัน 44
0 0.00
6 13.64
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
15  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 95
9 9.47
4 4.21
13 13.68
1 1.05
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
16  โรงเรียนบ้านศิลา 110
2 1.82
3 2.73
22 20.00
2 1.82
2 1.82
79 71.82
31 28.18%
17  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103
4 3.88
12 11.65
11 10.68
0 0.00
2 1.94
74 71.84
29 28.16%
18  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 192
9 4.69
16 8.33
26 13.54
3 1.56
0 0.00
138 71.88
54 28.13%
19  โรงเรียนบ้านนายาว 166
14 8.43
16 9.64
12 7.23
4 2.41
0 0.00
120 72.29
46 27.71%
20  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 179
6 3.35
5 2.79
29 16.20
9 5.03
0 0.00
130 72.63
49 27.37%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
8 12.12
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
22  โรงเรียนบ้านดงขวาง 96
7 7.29
2 2.08
17 17.71
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
23  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 133
12 9.02
6 4.51
17 12.78
1 0.75
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
24  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 228
1 0.44
41 17.98
15 6.58
0 0.00
4 1.75
167 73.25
61 26.75%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 915
29 3.17
80 8.74
116 12.68
8 0.87
10 1.09
672 73.44
243 26.56%
26  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 76
8 10.53
7 9.21
5 6.58
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
27  โรงเรียนบ้านส้มเลา 130
7 5.38
8 6.15
19 14.62
0 0.00
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
28  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 69
8 11.59
6 8.70
4 5.80
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
29  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1105
51 4.62
55 4.98
174 15.75
6 0.54
2 0.18
817 73.94
288 26.06%
30  โรงเรียนบ้านป่าบง 138
12 8.70
12 8.70
11 7.97
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
31  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 20
3 15.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
32  โรงเรียนบ้านปากดุก 153
6 3.92
10 6.54
21 13.73
1 0.65
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
33  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 133
0 0.00
22 16.54
11 8.27
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
34  โรงเรียนบ้านท่าผู 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
0 0.00
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
35  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 45
4 8.89
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
36  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 127
5 3.94
7 5.51
19 14.96
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 182
13 7.14
14 7.69
14 7.69
3 1.65
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
38  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 166
10 6.02
10 6.02
14 8.43
4 2.41
1 0.60
127 76.51
39 23.49%
39  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 120
2 1.67
7 5.83
19 15.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
40  โรงเรียนบ้านโนนทอง 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 101
4 3.96
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
42  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 93
5 5.38
6 6.45
10 10.75
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
43  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
44  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 606
11 1.82
81 13.37
36 5.94
4 0.66
0 0.00
474 78.22
132 21.78%
45  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 135
11 8.15
6 4.44
12 8.89
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
46  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 56
3 5.36
5 8.93
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
47  โรงเรียนบ้านวังกวาง 192
6 3.13
18 9.38
17 8.85
0 0.00
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
48  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
49  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 67
2 2.99
2 2.99
10 14.93
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
50  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 254
13 5.12
7 2.76
33 12.99
0 0.00
0 0.00
201 79.13
53 20.87%
51  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73
5 6.85
5 6.85
5 6.85
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
52  โรงเรียนบ้านหนองปลา 54
0 0.00
1 1.85
10 18.52
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
53  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหินโง่น 65
5 7.69
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
55  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
56  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 186
4 2.15
5 2.69
27 14.52
1 0.54
0 0.00
149 80.11
37 19.89%
57  โรงเรียนบ้านฝาย 152
6 3.95
6 3.95
14 9.21
4 2.63
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
58  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 137
6 4.38
5 3.65
16 11.68
0 0.00
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
59  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 124
3 2.42
3 2.42
18 14.52
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
60  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 83
5 6.02
3 3.61
7 8.43
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
61  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 152
2 1.32
9 5.92
16 10.53
2 1.32
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
62  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
63  โรงเรียนบ้านหนองยาว 112
3 2.68
0 0.00
18 16.07
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
64  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 177
9 5.08
5 2.82
16 9.04
3 1.69
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
65  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 119
8 6.72
1 0.84
13 10.92
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
66  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 146
3 2.05
1 0.68
20 13.70
3 2.05
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
67  โรงเรียนบ้านปากออก 99
5 5.05
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
68  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 99
8 8.08
4 4.04
6 6.06
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
69  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 154
9 5.84
8 5.19
11 7.14
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
70  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
71  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 153
5 3.27
9 5.88
10 6.54
3 1.96
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
72  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
73  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 142
3 2.11
7 4.93
15 10.56
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
74  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 40
1 2.50
3 7.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 333
7 2.10
5 1.50
46 13.81
0 0.00
0 0.00
275 82.58
58 17.42%
76  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
77  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 24
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
78  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
79  โรงเรียนบ้านสักหลง 54
1 1.85
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
80  โรงเรียนบ้านวังเวิน 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
81  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.36
37 84.09
7 15.91%
82  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 145
6 4.14
3 2.07
13 8.97
1 0.69
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
83  โรงเรียนบ้านซำม่วง 96
4 4.17
4 4.17
1 1.04
6 6.25
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
84  โรงเรียนบ้านวังมล 169
5 2.96
1 0.59
20 11.83
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
85  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
86  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
87  โรงเรียนบ้านวังบาล 154
6 3.90
11 7.14
5 3.25
0 0.00
1 0.65
131 85.06
23 14.94%
88  โรงเรียนบ้านหนองเล 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
89  โรงเรียนบ้านบุ่ง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
90  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 159
5 3.14
6 3.77
11 6.92
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
91  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 89
1 1.12
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
92  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
3 2.61
2 1.74
9 7.83
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
93  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
94  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
95  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 157
1 0.64
0 0.00
17 10.83
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
96  โรงเรียนบ้านวังร่อง 141
8 5.67
5 3.55
2 1.42
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
97  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 97
2 2.06
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
98  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 54
0 0.00
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
99  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 77
3 3.90
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
100  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 168
1 0.60
7 4.17
9 5.36
0 0.00
0 0.00
151 89.88
17 10.12%
101  โรงเรียนบ้านกลาง 144
6 4.17
1 0.69
7 4.86
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
102  โรงเรียนบ้านซำภู 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
3 4.11
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
103  โรงเรียนบ้านนาซำ 73
3 4.11
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
104  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
105  โรงเรียนวัดศรีทอง 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
106  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 120
0 0.00
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
107  โรงเรียนบ้านโคกมน 214
3 1.40
6 2.80
10 4.67
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
108  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
109  โรงเรียนบ้านโสก 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
110  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 74
1 1.35
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
111  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
112  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 185
4 2.16
2 1.08
9 4.86
0 0.00
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 166
3 1.81
5 3.01
5 3.01
0 0.00
0 0.00
153 92.17
13 7.83%
114  โรงเรียนบ้านวังขอน 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
115  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
117  โรงเรียนบ้านลานบ่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
118  โรงเรียนบ้านกกโอ 119
2 1.68
2 1.68
3 2.52
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
119  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
120  โรงเรียนบ้านจางวาง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
121  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
122  โรงเรียนบ้านท่าโก 61
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
123  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
124  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 119
0 0.00
1 0.84
2 1.68
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
125  โรงเรียนบ้านนครเดิด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหัวนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  628 3.94
เตี้ย  1,174 7.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,491 9.36
ผอมและเตี้ย  101 0.63
อ้วนและเตี้ย  52 0.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 78.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,446 คน


21.64%


Powered By www.thaieducation.net