ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 109
8 7.34
1 0.92
99 90.83
0 0.00
1 0.92
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 94
61 64.89
0 0.00
33 35.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 291
11 3.78
250 85.91
17 5.84
4 1.37
9 3.09
0 0.00
291 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 129
68 52.71
12 9.30
22 17.05
16 12.40
11 8.53
0 0.00
129 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 61
8 13.11
9 14.75
5 8.20
26 42.62
13 21.31
0 0.00
61 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกยาว 12
2 16.67
4 33.33
6 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 54
15 27.78
27 50.00
7 12.96
1 1.85
4 7.41
0 0.00
54 100.00%
8  โรงเรียนบ้านวังซอง 49
8 16.33
1 2.04
11 22.45
9 18.37
11 22.45
9 18.37
40 81.63%
9  โรงเรียนบ้านท่าพล 186
17 9.14
8 4.30
38 20.43
25 13.44
47 25.27
51 27.42
135 72.58%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 186
26 13.98
11 5.91
15 8.06
36 19.35
27 14.52
71 38.17
115 61.83%
11  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 79
22 27.85
7 8.86
17 21.52
0 0.00
0 0.00
33 41.77
46 58.23%
12  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 110
6 5.45
7 6.36
14 12.73
14 12.73
23 20.91
46 41.82
64 58.18%
13  โรงเรียนบ้านหนองตาด 63
12 19.05
10 15.87
5 7.94
6 9.52
3 4.76
27 42.86
36 57.14%
14  โรงเรียนบ้านชอนไพร 54
10 18.52
8 14.81
7 12.96
5 9.26
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
15  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 183
25 13.66
13 7.10
35 19.13
10 5.46
18 9.84
82 44.81
101 55.19%
16  โรงเรียนบ้านพี้ 129
17 13.18
12 9.30
22 17.05
10 7.75
10 7.75
58 44.96
71 55.04%
17  โรงเรียนบ้านขมวด 127
11 8.66
17 13.39
21 16.54
11 8.66
6 4.72
61 48.03
66 51.97%
18  โรงเรียนบ้านโตก 192
28 14.58
27 14.06
29 15.10
15 7.81
0 0.00
93 48.44
99 51.56%
19  โรงเรียนบ้าน กม.28 148
25 16.89
14 9.46
16 10.81
10 6.76
5 3.38
78 52.70
70 47.30%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 144
0 0.00
3 2.08
27 18.75
7 4.86
30 20.83
77 53.47
67 46.53%
21  โรงเรียนบ้านสะเดียง 148
20 13.51
15 10.14
23 15.54
8 5.41
0 0.00
82 55.41
66 44.59%
22  โรงเรียนบ้านโนนตูม 129
19 14.73
15 11.63
8 6.20
7 5.43
6 4.65
74 57.36
55 42.64%
23  โรงเรียนบ้านนายม 91
10 10.99
3 3.30
6 6.59
14 15.38
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
24  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 168
17 10.12
17 10.12
15 8.93
9 5.36
12 7.14
98 58.33
70 41.67%
25  โรงเรียนบ้านป่าแดง 125
11 8.80
1 0.80
16 12.80
2 1.60
20 16.00
75 60.00
50 40.00%
26  โรงเรียนบ้านผาทอง 58
6 10.34
5 8.62
0 0.00
6 10.34
5 8.62
36 62.07
22 37.93%
27  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 117
10 8.55
8 6.84
14 11.97
5 4.27
7 5.98
73 62.39
44 37.61%
28  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 40
7 17.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
1 2.50
25 62.50
15 37.50%
29  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 185
18 9.73
20 10.81
20 10.81
8 4.32
0 0.00
119 64.32
66 35.68%
30  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 99
25 25.25
0 0.00
5 5.05
0 0.00
5 5.05
64 64.65
35 35.35%
31  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 83
8 9.64
6 7.23
15 18.07
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
32  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 78
23 29.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.13
51 65.38
27 34.62%
33  โรงเรียนบ้านอมกง 149
13 8.72
7 4.70
15 10.07
12 8.05
2 1.34
100 67.11
49 32.89%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 161
11 6.83
4 2.48
16 9.94
10 6.21
11 6.83
109 67.70
52 32.30%
35  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 138
27 19.57
1 0.72
16 11.59
0 0.00
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
36  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 38
2 5.26
3 7.89
7 18.42
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
37  โรงเรียนบ้านโคก 129
6 4.65
4 3.10
29 22.48
1 0.78
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
38  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
3 4.84
4 6.45
4 6.45
4 6.45
4 6.45
43 69.35
19 30.65%
39  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 50
7 14.00
1 2.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
40  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 466
31 6.65
65 13.95
35 7.51
0 0.00
8 1.72
327 70.17
139 29.83%
41  โรงเรียนบ้านหัวนา 90
5 5.56
12 13.33
9 10.00
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
42  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
7 10.45
2 2.99
6 8.96
4 5.97
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
43  โรงเรียนบ้านวังจาน 50
4 8.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
44  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 47
3 6.38
5 10.64
5 10.64
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
45  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 471
22 4.67
8 1.70
37 7.86
40 8.49
19 4.03
345 73.25
126 26.75%
46  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 89
14 15.73
1 1.12
7 7.87
1 1.12
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
47  โรงเรียนบ้านวังพลับ 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
48  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 67
2 2.99
2 2.99
11 16.42
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
49  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 57
2 3.51
3 5.26
4 7.02
3 5.26
2 3.51
43 75.44
14 24.56%
50  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 115
8 6.96
6 5.22
6 5.22
3 2.61
5 4.35
87 75.65
28 24.35%
51  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 140
11 7.86
10 7.14
9 6.43
4 2.86
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
52  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
1 1.61
6 9.68
47 75.81
15 24.19%
53  โรงเรียนบ้านดง 133
11 8.27
5 3.76
11 8.27
3 2.26
2 1.50
101 75.94
32 24.06%
54  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 481
40 8.32
22 4.57
34 7.07
0 0.00
19 3.95
366 76.09
115 23.91%
55  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
1 1.12
10 11.24
68 76.40
21 23.60%
56  โรงเรียนบ้านวังศาล 112
11 9.82
5 4.46
9 8.04
1 0.89
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
57  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 41
5 12.20
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
58  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 69
0 0.00
0 0.00
13 18.84
0 0.00
2 2.90
54 78.26
15 21.74%
59  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 46
3 6.52
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
60  โรงเรียนบ้านซับข่อย 56
9 16.07
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
61  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 68
5 7.35
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
62  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 157
3 1.91
5 3.18
19 12.10
3 1.91
1 0.64
126 80.25
31 19.75%
63  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 193
6 3.11
2 1.04
25 12.95
4 2.07
1 0.52
155 80.31
38 19.69%
64  โรงเรียนบ้านกล้วย 73
7 9.59
1 1.37
2 2.74
1 1.37
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
65  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 124
11 8.87
0 0.00
11 8.87
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 79
12 15.19
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
67  โรงเรียนบ้านกกไทร 176
9 5.11
6 3.41
14 7.95
2 1.14
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
68  โรงเรียนบ้านวังขอน 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
69  โรงเรียนบ้านวังรวก 70
6 8.57
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
70  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
71  โรงเรียนบ้านวังหิน 279
10 3.58
16 5.73
13 4.66
4 1.43
3 1.08
233 83.51
46 16.49%
72  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 292
18 6.16
7 2.40
14 4.79
5 1.71
3 1.03
245 83.90
47 16.10%
73  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
74  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2255
38 1.69
13 0.58
289 12.82
15 0.67
3 0.13
1897 84.12
358 15.88%
75  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 58
1 1.72
2 3.45
4 6.90
0 0.00
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
76  โรงเรียนบ้าน กม.2 248
15 6.05
0 0.00
23 9.27
0 0.00
0 0.00
210 84.68
38 15.32%
77  โรงเรียนบ้านบง 131
8 6.11
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
78  โรงเรียนบ้านดงขุย 375
13 3.47
13 3.47
5 1.33
13 3.47
12 3.20
319 85.07
56 14.93%
79  โรงเรียนบ้านดงลึก 61
1 1.64
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
80  โรงเรียนบ้านยางกุด 89
1 1.12
5 5.62
5 5.62
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
81  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 195
3 1.54
5 2.56
14 7.18
3 1.54
3 1.54
167 85.64
28 14.36%
82  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
83  โรงเรียนบ้านยางลาด 128
7 5.47
3 2.34
6 4.69
1 0.78
1 0.78
110 85.94
18 14.06%
84  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 43
0 0.00
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 116
4 3.45
2 1.72
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
86  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 88
0 0.00
4 4.55
5 5.68
2 2.27
1 1.14
76 86.36
12 13.64%
87  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 65
4 6.15
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
88  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 77
0 0.00
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 130
4 3.08
2 1.54
3 2.31
5 3.85
1 0.77
115 88.46
15 11.54%
90  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
91  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 151
0 0.00
0 0.00
2 1.32
15 9.93
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
92  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 56
0 0.00
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
93  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
94  โรงเรียนบ้านนางั่ว 205
4 1.95
5 2.44
12 5.85
0 0.00
0 0.00
184 89.76
21 10.24%
95  โรงเรียนบ้านคลองสาร 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
96  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 50
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
97  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
98  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 112
0 0.00
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
99  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 103
2 1.94
1 0.97
5 4.85
1 0.97
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
100  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 46
1 2.17
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
102  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
103  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 121
3 2.48
2 1.65
3 2.48
1 0.83
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
104  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
105  โรงเรียนบ้านกกจั่น 106
0 0.00
3 2.83
5 4.72
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
106  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
107  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 124
1 0.81
3 2.42
4 3.23
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
108  โรงเรียนบ้านเขาขาด 65
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
109  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
110  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 52
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
111  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
112  โรงเรียนบ้านดงลาน 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
113  โรงเรียนบ้านคลองบง 125
2 1.60
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
114  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
115  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 81
2 2.47
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
116  โรงเรียนบ้านลาดแค 115
0 0.00
1 0.87
3 2.61
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
117  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 165
0 0.00
0 0.00
4 2.42
0 0.00
0 0.00
161 97.58
4 2.42%
118  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
119  โรงเรียนบ้านระวิง 249
0 0.00
1 0.40
1 0.40
0 0.00
0 0.00
247 99.20
2 0.80%
120  โรงเรียนธาราคีรี 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านซับขลุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านทางข้าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านป่าบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านวังทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านเขาสัก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนสายสมร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,131 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,047 6.49
เตี้ย  856 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,488 9.22
ผอมและเตี้ย  447 2.77
อ้วนและเตี้ย  415 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,878 73.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,253 คน


26.37%


Powered By www.thaieducation.net