ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 55
16 29.09
12 21.82
15 27.27
7 12.73
5 9.09
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนวัดวังเรือน 178
39 21.91
40 22.47
39 21.91
15 8.43
19 10.67
26 14.61
152 85.39%
3  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 84
22 26.19
10 11.90
11 13.10
8 9.52
3 3.57
30 35.71
54 64.29%
4  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 70
7 10.00
6 8.57
14 20.00
6 8.57
3 4.29
34 48.57
36 51.43%
5  โรงเรียนวัดท่าปอ 61
10 16.39
5 8.20
9 14.75
4 6.56
3 4.92
30 49.18
31 50.82%
6  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 88
34 38.64
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
7  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 35
2 5.71
3 8.57
9 25.71
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
8  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 309
55 17.80
7 2.27
45 14.56
11 3.56
1 0.32
190 61.49
119 38.51%
9  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 34
7 20.59
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
10  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
11  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 71
11 15.49
0 0.00
12 16.90
2 2.82
1 1.41
45 63.38
26 36.62%
12  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 12
1 8.33
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
13  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 238
4 1.68
0 0.00
35 14.71
4 1.68
35 14.71
160 67.23
78 32.77%
14  โรงเรียนวัดคลองข่อย 43
6 13.95
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
15  โรงเรียนวัดหนองง้าว 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 129
5 3.88
4 3.10
9 6.98
9 6.98
11 8.53
91 70.54
38 29.46%
17  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 34
3 8.82
3 8.82
2 5.88
1 2.94
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
18  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 120
14 11.67
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
19  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 71
6 8.45
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
20  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 189
3 1.59
22 11.64
27 14.29
0 0.00
1 0.53
136 71.96
53 28.04%
21  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 165
14 8.48
8 4.85
22 13.33
2 1.21
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
22  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 65
10 15.38
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
23  โรงเรียนวัดพร้าว 185
8 4.32
5 2.70
20 10.81
9 4.86
9 4.86
134 72.43
51 27.57%
24  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 135
19 14.07
0 0.00
17 12.59
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
25  โรงเรียนบ้านไดลึก 128
0 0.00
3 2.34
26 20.31
0 0.00
5 3.91
94 73.44
34 26.56%
26  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 27
2 7.41
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
27  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 32
3 9.38
1 3.13
2 6.25
1 3.13
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
28  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 88
5 5.68
4 4.55
6 6.82
2 2.27
5 5.68
66 75.00
22 25.00%
29  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 881
80 9.08
41 4.65
97 11.01
0 0.00
0 0.00
663 75.26
218 24.74%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 45
1 2.22
1 2.22
8 17.78
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
31  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 181
3 1.66
3 1.66
35 19.34
3 1.66
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
32  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 100
2 2.00
4 4.00
13 13.00
2 2.00
3 3.00
76 76.00
24 24.00%
33  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 106
10 9.43
0 0.00
15 14.15
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
34  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 64
3 4.69
1 1.56
7 10.94
4 6.25
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
35  โรงเรียนวัดขวาง 82
8 9.76
11 13.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
36  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
1 1.49
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 81
7 8.64
6 7.41
5 6.17
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
38  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 18
1 5.56
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
39  โรงเรียนบ้านวังแดง 113
10 8.85
4 3.54
10 8.85
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
40  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 32
6 18.75
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
41  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 118
8 6.78
4 3.39
4 3.39
6 5.08
3 2.54
93 78.81
25 21.19%
42  โรงเรียนวัดเขารวก 178
15 8.43
7 3.93
8 4.49
4 2.25
3 1.69
141 79.21
37 20.79%
43  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 93
6 6.45
4 4.30
9 9.68
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
44  โรงเรียนบ้านหนองแขม 114
8 7.02
2 1.75
13 11.40
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
45  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
9 6.47
6 4.32
9 6.47
4 2.88
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
46  โรงเรียนบ้านเนินแค 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
47  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 167
1 0.60
11 6.59
20 11.98
0 0.00
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
48  โรงเรียนวัดทับปรู 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
49  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 94
10 10.64
1 1.06
3 3.19
3 3.19
1 1.06
76 80.85
18 19.15%
50  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 89
9 10.11
1 1.12
6 6.74
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
51  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 200
19 9.50
4 2.00
11 5.50
2 1.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
0 0.00
2 2.90
9 13.04
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
53  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
5 17.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
54  โรงเรียนวัดเขาทราย 320
8 2.50
7 2.19
9 2.81
15 4.69
16 5.00
265 82.81
55 17.19%
55  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 179
13 7.26
9 5.03
0 0.00
7 3.91
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
56  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 141
8 5.67
2 1.42
12 8.51
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 142
7 4.93
8 5.63
3 2.11
4 2.82
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
58  โรงเรียนวัดป่าเรไร 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
3 3.06
3 3.06
83 84.69
15 15.31%
59  โรงเรียนวัดป่าแดง 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
1 0.95
5 4.76
89 84.76
16 15.24%
60  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
61  โรงเรียนวัดเขาส้าน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
62  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 60
5 8.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
63  โรงเรียนบ้านท่าบัว 95
2 2.11
3 3.16
7 7.37
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
64  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 159
5 3.14
0 0.00
14 8.81
0 0.00
4 2.52
136 85.53
23 14.47%
65  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 83
8 9.64
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 257
9 3.50
2 0.78
20 7.78
1 0.39
5 1.95
220 85.60
37 14.40%
67  โรงเรียนวัดวังแดง 223
12 5.38
5 2.24
6 2.69
4 1.79
5 2.24
191 85.65
32 14.35%
68  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
69  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
70  โรงเรียนบ้านบึงลี 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
71  โรงเรียนวัดวังกระชัน 64
3 4.69
2 3.13
0 0.00
2 3.13
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
72  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
4 7.14
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
73  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 98
4 4.08
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 116
2 1.72
1 0.86
10 8.62
0 0.00
1 0.86
102 87.93
14 12.07%
75  โรงเรียนวัดคลองคูณ 134
3 2.24
3 2.24
9 6.72
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
76  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
77  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 88
2 2.27
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
78  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
79  โรงเรียนวัดวังไคร้ 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
80  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
81  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
82  โรงเรียนวัดวังหว้า 220
5 2.27
4 1.82
6 2.73
4 1.82
3 1.36
198 90.00
22 10.00%
83  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
84  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 252
4 1.59
5 1.98
13 5.16
3 1.19
0 0.00
227 90.08
25 9.92%
85  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
86  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 145
3 2.07
2 1.38
5 3.45
2 1.38
2 1.38
131 90.34
14 9.66%
87  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
88  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 107
2 1.87
2 1.87
3 2.80
2 1.87
1 0.93
97 90.65
10 9.35%
89  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
90  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 47
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
91  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 83
1 1.20
2 2.41
2 2.41
1 1.20
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
92  โรงเรียนวังก้านเหลือง 238
6 2.52
5 2.10
6 2.52
3 1.26
0 0.00
218 91.60
20 8.40%
93  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
94  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
95  โรงเรียนวัดชัยศรี 203
2 0.99
1 0.49
12 5.91
1 0.49
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
96  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 115
1 0.87
1 0.87
7 6.09
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
97  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 635
8 1.26
7 1.10
14 2.20
7 1.10
12 1.89
587 92.44
48 7.56%
98  โรงเรียนวัดวังตะกู 110
2 1.82
2 1.82
3 2.73
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
99  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 97
2 2.06
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
100  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 115
1 0.87
1 0.87
4 3.48
1 0.87
1 0.87
107 93.04
8 6.96%
101  โรงเรียนวัดคงคาราม 87
1 1.15
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
102  โรงเรียนบ้านเนินทราย 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
103  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 98
1 1.02
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
104  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
105  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 339
10 2.95
3 0.88
4 1.18
1 0.29
2 0.59
319 94.10
20 5.90%
106  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
107  โรงเรียนบ้านเขาพระ 144
4 2.78
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
108  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 142
2 1.41
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
109  โรงเรียนวัดหนองสนวน 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
110  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
111  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
112  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119
1 0.84
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
113  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
114  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
115  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 57
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
116  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
117  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 38
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
118  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1247
2 0.16
2 0.16
11 0.88
1 0.08
1 0.08
1230 98.64
17 1.36%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 157
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 98.73
2 1.27%
120  โรงเรียนวัดโพทะเล 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
121  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดทับหมัน 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  711 4.78
เตี้ย  359 2.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 6.89
ผอมและเตี้ย  194 1.31
อ้วนและเตี้ย  181 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,390 83.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,469 คน


16.62%


Powered By www.thaieducation.net