ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 66
8 12.12
0 0.00
14 21.21
7 10.61
13 19.70
24 36.36
42 63.64%
2  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 219
30 13.70
10 4.57
84 38.36
7 3.20
2 0.91
86 39.27
133 60.73%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 143
22 15.38
14 9.79
30 20.98
0 0.00
0 0.00
77 53.85
66 46.15%
4  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 68
8 11.76
5 7.35
11 16.18
3 4.41
3 4.41
38 55.88
30 44.12%
5  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 75
22 29.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
6  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 63
1 1.59
3 4.76
14 22.22
1 1.59
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
7  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 34
4 11.76
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
8  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 45
0 0.00
7 15.56
7 15.56
0 0.00
3 6.67
28 62.22
17 37.78%
9  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
15 12.30
16 13.11
14 11.48
0 0.00
1 0.82
76 62.30
46 37.70%
10  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
11  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 51
2 3.92
12 23.53
0 0.00
0 0.00
5 9.80
32 62.75
19 37.25%
12  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 138
16 11.59
10 7.25
22 15.94
2 1.45
1 0.72
87 63.04
51 36.96%
13  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 108
7 6.48
17 15.74
12 11.11
3 2.78
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
14  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 162
13 8.02
7 4.32
35 21.60
2 1.23
1 0.62
104 64.20
58 35.80%
15  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 124
13 10.48
3 2.42
24 19.35
2 1.61
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
16  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1899
138 7.27
96 5.06
385 20.27
4 0.21
9 0.47
1267 66.72
632 33.28%
17  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 31
4 12.90
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
18  โรงเรียนวัดบ้านนา 67
5 7.46
4 5.97
12 17.91
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
19  โรงเรียนวัดหนองหลุม 64
7 10.94
2 3.13
10 15.63
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 71
9 12.68
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
21  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 55
7 12.73
2 3.64
7 12.73
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
22  โรงเรียนวัดวังตะขบ 98
5 5.10
9 9.18
14 14.29
1 1.02
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
23  โรงเรียนบึงสีไฟ 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
24  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 155
6 3.87
5 3.23
32 20.65
2 1.29
2 1.29
108 69.68
47 30.32%
25  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 130
23 17.69
3 2.31
10 7.69
3 2.31
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
26  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 84
6 7.14
1 1.19
7 8.33
7 8.33
4 4.76
59 70.24
25 29.76%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 37
1 2.70
2 5.41
8 21.62
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
28  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
29  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 52
2 3.85
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
30  โรงเรียนวัดหนองหลวง 112
14 12.50
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
31  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
32  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 130
15 11.54
3 2.31
14 10.77
2 1.54
1 0.77
95 73.08
35 26.92%
33  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 176
18 10.23
7 3.98
16 9.09
5 2.84
0 0.00
130 73.86
46 26.14%
34  โรงเรียนบ้านน้อย 58
4 6.90
4 6.90
1 1.72
4 6.90
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
35  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
36  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 67
3 4.48
1 1.49
13 19.40
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
37  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 67
3 4.48
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
38  โรงเรียนบ้านปากดง 68
6 8.82
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
39  โรงเรียนบ้านป่าแซง 140
21 15.00
5 3.57
9 6.43
0 0.00
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 68
2 2.94
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
41  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองโสน 372
17 4.57
25 6.72
48 12.90
1 0.27
1 0.27
280 75.27
92 24.73%
43  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 130
14 10.77
3 2.31
11 8.46
4 3.08
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
44  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 106
7 6.60
2 1.89
5 4.72
10 9.43
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
45  โรงเรียนวัดหงษ์ 37
0 0.00
1 2.70
7 18.92
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
46  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 124
4 3.23
2 1.61
24 19.35
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
47  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 117
7 5.98
4 3.42
8 6.84
9 7.69
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
48  โรงเรียนบ้านท่าแห 85
8 9.41
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
49  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 60
3 5.00
4 6.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
50  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
1 3.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
51  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 95
2 2.11
9 9.47
9 9.47
1 1.05
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
52  โรงเรียนบ้านสวนแตง 52
4 7.69
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
53  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 79
6 7.59
1 1.27
10 12.66
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
54  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 62
3 4.84
4 6.45
6 9.68
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
55  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
56  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 107
1 0.93
4 3.74
17 15.89
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
57  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 272
22 8.09
7 2.57
31 11.40
0 0.00
1 0.37
211 77.57
61 22.43%
58  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 67
2 2.99
3 4.48
7 10.45
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 72
5 6.94
2 2.78
9 12.50
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
60  โรงเรียนวัดฆะมัง 45
3 6.67
2 4.44
3 6.67
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
61  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
4 6.78
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
62  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 32
6 18.75
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
63  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
5 11.90
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
64  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 28
1 3.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
65  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
5 11.63
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
66  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 63
6 9.52
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
67  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 34
0 0.00
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
68  โรงเรียนวัดท่าข่อย 54
1 1.85
0 0.00
8 14.81
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
69  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 130
4 3.08
5 3.85
17 13.08
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
70  โรงเรียนบ้านเนินยาว 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
71  โรงเรียนบ้านนิคม 161
5 3.11
5 3.11
22 13.66
0 0.00
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
72  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 106
8 7.55
2 1.89
7 6.60
4 3.77
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
73  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 290
22 7.59
9 3.10
25 8.62
1 0.34
0 0.00
233 80.34
57 19.66%
74  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 107
5 4.67
2 1.87
13 12.15
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
75  โรงเรียนบ้านหนองขาว 261
5 1.92
12 4.60
34 13.03
0 0.00
0 0.00
210 80.46
51 19.54%
76  โรงเรียนวัดดงชะพลู 72
6 8.33
5 6.94
2 2.78
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
77  โรงเรียนวัดเนินปอ 103
3 2.91
2 1.94
15 14.56
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
78  โรงเรียนวัดวังแดง 129
7 5.43
3 2.33
15 11.63
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
79  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 104
7 6.73
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
80  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 147
6 4.08
0 0.00
22 14.97
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
81  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 169
3 1.78
4 2.37
25 14.79
0 0.00
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
82  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 129
6 4.65
0 0.00
18 13.95
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
83  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 206
7 3.40
0 0.00
31 15.05
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
84  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 515
44 8.54
15 2.91
35 6.80
0 0.00
1 0.19
420 81.55
95 18.45%
85  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 319
24 7.52
16 5.02
5 1.57
7 2.19
6 1.88
261 81.82
58 18.18%
86  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 266
8 3.01
8 3.01
32 12.03
0 0.00
0 0.00
218 81.95
48 18.05%
87  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 50
1 2.00
4 8.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
88  โรงเรียนวัดคลองโนน 73
2 2.74
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
89  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 86
5 5.81
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
90  โรงเรียนบ้านหัวดง 187
13 6.95
0 0.00
19 10.16
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
91  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 71
6 8.45
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
92  โรงเรียนวัดลำชะล่า 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
93  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 80
1 1.25
2 2.50
9 11.25
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
94  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 105
6 5.71
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
95  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 198
2 1.01
1 0.51
28 14.14
0 0.00
1 0.51
166 83.84
32 16.16%
96  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 50
0 0.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
97  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 163
5 3.07
4 2.45
17 10.43
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
98  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 108
4 3.70
5 4.63
8 7.41
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 166
3 1.81
9 5.42
9 5.42
2 1.20
3 1.81
140 84.34
26 15.66%
100  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
101  โรงเรียนวัดดงกลาง 214
14 6.54
10 4.67
7 3.27
2 0.93
0 0.00
181 84.58
33 15.42%
102  โรงเรียนบ้านบัวยาง 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
103  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 72
0 0.00
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
104  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 132
5 3.79
7 5.30
8 6.06
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
105  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 185
1 0.54
5 2.70
22 11.89
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
106  โรงเรียนบ้านโนนทอง 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
107  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 42
1 2.38
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
108  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
109  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
110  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 236
7 2.97
3 1.27
20 8.47
1 0.42
0 0.00
205 86.86
31 13.14%
111  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 124
7 5.65
3 2.42
6 4.84
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
112  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 132
2 1.52
0 0.00
15 11.36
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
113  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 40
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 222
5 2.25
6 2.70
15 6.76
1 0.45
0 0.00
195 87.84
27 12.16%
115  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 66
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
116  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 25
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
117  โรงเรียนบ้านวังทับยา 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
118  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
2 3.57
50 89.29
6 10.71%
119  โรงเรียนวัดเนินพยอม 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
120  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
2 1.63
110 89.43
13 10.57%
121  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
122  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 68
5 7.35
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
123  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 121
5 4.13
1 0.83
4 3.31
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
124  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 101
0 0.00
1 0.99
6 5.94
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
125  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 280
5 1.79
4 1.43
5 1.79
4 1.43
3 1.07
259 92.50
21 7.50%
126  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
127  โรงเรียนบ้านหนองพง 114
2 1.75
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 90
1 1.11
1 1.11
2 2.22
0 0.00
1 1.11
85 94.44
5 5.56%
129  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
2 2.06
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
130  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
131  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
132  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 133
2 1.50
0 0.00
3 2.26
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
133  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 161
0 0.00
1 0.62
2 1.24
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%

 

จำนวนนักเรียน  15,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  922 5.96
เตี้ย  537 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 11.84
ผอมและเตี้ย  141 0.91
อ้วนและเตี้ย  86 0.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,951 77.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,518 คน


22.74%


Powered By www.thaieducation.net