ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
53 84.13
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 41
41 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
5 20.00
8 32.00
3 12.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
11 84.62
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 55
10 18.18
12 21.82
28 50.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไทรย้อย 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
0 0.00
9 100.00%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
4 10.53
9 23.68
9 23.68
5 13.16
11 28.95
0 0.00
38 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 45
12 26.67
8 17.78
7 15.56
8 17.78
4 8.89
6 13.33
39 86.67%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
60 5.87
41 4.01
267 26.13
101 9.88
308 30.14
245 23.97
777 76.03%
11  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 44
11 25.00
8 18.18
7 15.91
0 0.00
2 4.55
16 36.36
28 63.64%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 52
13 25.00
5 9.62
8 15.38
5 9.62
0 0.00
21 40.38
31 59.62%
13  โรงเรียนบ้านตึก 162
8 4.94
4 2.47
33 20.37
2 1.23
46 28.40
69 42.59
93 57.41%
14  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
15  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 102
8 7.84
3 2.94
39 38.24
4 3.92
0 0.00
48 47.06
54 52.94%
16  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
10 28.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
17  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
15 33.33
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 266
23 8.65
33 12.41
40 15.04
16 6.02
16 6.02
138 51.88
128 48.12%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 133
16 12.03
17 12.78
13 9.77
11 8.27
5 3.76
71 53.38
62 46.62%
20  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
9 10.34
7 8.05
17 19.54
4 4.60
1 1.15
49 56.32
38 43.68%
21  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 118
10 8.47
5 4.24
34 28.81
2 1.69
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
22  โรงเรียนไชยะวิทยา 370
27 7.30
21 5.68
38 10.27
38 10.27
35 9.46
211 57.03
159 42.97%
23  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 65
9 13.85
4 6.15
5 7.69
3 4.62
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
24  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
7 7.29
5 5.21
24 25.00
3 3.13
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
25  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 253
36 14.23
15 5.93
45 17.79
6 2.37
0 0.00
151 59.68
102 40.32%
26  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
8 7.48
12 11.21
11 10.28
64 59.81
43 40.19%
27  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
13 11.71
7 6.31
16 14.41
5 4.50
3 2.70
67 60.36
44 39.64%
28  โรงเรียนบ้านป่ายาง 23
6 26.09
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
29  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
3 8.82
4 11.76
6 17.65
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
30  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
36 16.59
18 8.29
27 12.44
1 0.46
0 0.00
135 62.21
82 37.79%
31  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
6 5.36
8 7.14
6 5.36
2 1.79
70 62.50
42 37.50%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 84
6 7.14
7 8.33
11 13.10
6 7.14
1 1.19
53 63.10
31 36.90%
33  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 86
6 6.98
13 15.12
11 12.79
1 1.16
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
34  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
5 12.82
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 78
9 11.54
0 0.00
11 14.10
8 10.26
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
36  โรงเรียนบ้านสุเม่น 139
10 7.19
2 1.44
28 20.14
5 3.60
4 2.88
90 64.75
49 35.25%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 40
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
8 20.00
27 67.50
13 32.50%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
39  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 195
29 14.87
14 7.18
14 7.18
3 1.54
0 0.00
135 69.23
60 30.77%
40  โรงเรียนบ้านบึงบอน 154
34 22.08
0 0.00
13 8.44
0 0.00
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
41  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
3 4.35
3 4.35
14 20.29
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
42  โรงเรียนวัดปากน้ำ 187
16 8.56
5 2.67
35 18.72
0 0.00
0 0.00
131 70.05
56 29.95%
43  โรงเรียนบ้านนา 37
0 0.00
1 2.70
10 27.03
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
44  โรงเรียนวัดศรีสังวร 88
3 3.41
5 5.68
6 6.82
8 9.09
4 4.55
62 70.45
26 29.55%
45  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
46  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 137
0 0.00
1 0.73
0 0.00
28 20.44
11 8.03
97 70.80
40 29.20%
47  โรงเรียนบ้านดงยาง 83
7 8.43
5 6.02
4 4.82
4 4.82
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
48  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 184
26 14.13
15 8.15
8 4.35
4 2.17
0 0.00
131 71.20
53 28.80%
49  โรงเรียนบ้านนาพง 83
5 6.02
2 2.41
11 13.25
5 6.02
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
50  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
51  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
6 12.77
3 6.38
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนวัดกรงทอง 58
3 5.17
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
53  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
54  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
8 6.56
0 0.00
24 19.67
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
55  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
56  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 58
4 6.90
4 6.90
6 10.34
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
57  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 94
5 5.32
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
58  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 698
60 8.60
5 0.72
90 12.89
20 2.87
0 0.00
523 74.93
175 25.07%
59  โรงเรียนบ้านป่าเลา 104
9 8.65
3 2.88
12 11.54
2 1.92
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
60  โรงเรียนวัดวังค่า 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
61  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
62  โรงเรียนบ้านท่าทอง 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
3 6.52
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
2 6.45
24 77.42
7 22.58%
65  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
66  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
15 9.87
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
67  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 521
27 5.18
8 1.54
74 14.20
4 0.77
2 0.38
406 77.93
115 22.07%
68  โรงเรียนบ้านสันติสุข 127
15 11.81
9 7.09
4 3.15
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
69  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 160
13 8.13
4 2.50
18 11.25
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
70  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 718
18 2.51
9 1.25
128 17.83
0 0.00
2 0.28
561 78.13
157 21.87%
71  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
6 2.93
1 0.49
28 13.66
8 3.90
1 0.49
161 78.54
44 21.46%
72  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
73  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 184
8 4.35
4 2.17
16 8.70
11 5.98
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 52
2 3.85
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
75  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
76  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 193
6 3.11
15 7.77
17 8.81
2 1.04
0 0.00
153 79.27
40 20.73%
77  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
5 5.75
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
78  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 105
1 0.95
4 3.81
16 15.24
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
79  โรงเรียนวัดภูนก 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
2 3.33
3 5.00
48 80.00
12 20.00%
80  โรงเรียนบ้านลำโชค 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
81  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
1 1.39
2 2.78
58 80.56
14 19.44%
82  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
83  โรงเรียนบ้านปางสา 59
2 3.39
3 5.08
3 5.08
2 3.39
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
84  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
85  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
17 5.78
8 2.72
28 9.52
0 0.00
0 0.00
241 81.97
53 18.03%
86  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
2 2.99
1 1.49
7 10.45
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
87  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
4 5.88
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
88  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
89  โรงเรียนวัดเกาะ 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
90  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
91  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 201
4 1.99
2 1.00
27 13.43
1 0.50
0 0.00
167 83.08
34 16.92%
92  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 229
18 7.86
0 0.00
20 8.73
0 0.00
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 97
6 6.19
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
94  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
2 3.64
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
95  โรงเรียนบ้านขอนซุง 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
2 1.92
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
96  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 104
3 2.88
3 2.88
11 10.58
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
97  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านท่าชัย 91
2 2.20
2 2.20
4 4.40
3 3.30
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
99  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
100  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
101  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
4 2.20
2 1.10
21 11.54
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
102  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 70
2 2.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
103  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
7 11.11
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
105  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
106  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 129
7 5.43
0 0.00
8 6.20
0 0.00
2 1.55
112 86.82
17 13.18%
107  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 140
6 4.29
2 1.43
4 2.86
0 0.00
6 4.29
122 87.14
18 12.86%
108  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
1 1.28
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
109  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 152
8 5.26
8 5.26
3 1.97
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
110  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
111  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
112  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 98
2 2.04
1 1.02
8 8.16
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
113  โรงเรียนบ้านไม้งาม 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
114  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
115  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
6 7.59
2 2.53
1 1.27
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
117  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
6 7.50
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
118  โรงเรียนวัดคลองกระจง 128
7 5.47
0 0.00
5 3.91
1 0.78
1 0.78
114 89.06
14 10.94%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
120  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
3 2.16
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
121  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 125
2 1.60
4 3.20
5 4.00
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
122  โรงเรียนบ้านวังธาร 89
1 1.12
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
123  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
124  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
125  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
126  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
127  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
128  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
129  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 519
13 2.50
10 1.93
11 2.12
6 1.16
6 1.16
473 91.14
46 8.86%
130  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
3 1.73
2 1.16
10 5.78
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
131  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
132  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
1 0.81
2 1.63
0 0.00
1 0.81
6 4.88
113 91.87
10 8.13%
133  โรงเรียนบ้านผาเวียง 193
7 3.63
4 2.07
4 2.07
0 0.00
0 0.00
178 92.23
15 7.77%
134  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
135  โรงเรียนบ้านธารชะอม 104
0 0.00
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
136  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
137  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 46
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
138  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
139  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
140  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
141  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
142  โรงเรียนบ้านแก่ง 173
2 1.16
0 0.00
5 2.89
2 1.16
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
143  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
144  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
145  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
146  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
147  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
1 0.90
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
148  โรงเรียนบ้านดงคู่ 197
0 0.00
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
194 98.48
3 1.52%
149  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1129
1 0.09
0 0.00
10 0.89
2 0.18
0 0.00
1116 98.85
13 1.15%
150  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 213
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
213 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,114 6.10
เตี้ย  544 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,875 10.27
ผอมและเตี้ย  449 2.46
อ้วนและเตี้ย  541 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,738 75.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,523 คน


24.77%


Powered By www.thaieducation.net