ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านร่องตาที 246
51 20.73
59 23.98
83 33.74
18 7.32
0 0.00
35 14.23
211 85.77%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 109
4 3.67
6 5.50
31 28.44
0 0.00
39 35.78
29 26.61
80 73.39%
3  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 35
6 17.14
7 20.00
5 14.29
6 17.14
0 0.00
11 31.43
24 68.57%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 141
19 13.48
15 10.64
16 11.35
19 13.48
16 11.35
56 39.72
85 60.28%
5  โรงเรียนบ้านวังพง 62
2 3.23
0 0.00
11 17.74
21 33.87
3 4.84
25 40.32
37 59.68%
6  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 112
14 12.50
10 8.93
20 17.86
10 8.93
0 0.00
58 51.79
54 48.21%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 192
26 13.54
15 7.81
19 9.90
15 7.81
16 8.33
101 52.60
91 47.40%
8  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
5 7.35
6 8.82
10 14.71
5 7.35
4 5.88
38 55.88
30 44.12%
9  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 252
12 4.76
15 5.95
17 6.75
27 10.71
32 12.70
149 59.13
103 40.87%
10  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113
9 7.96
13 11.50
20 17.70
4 3.54
0 0.00
67 59.29
46 40.71%
11  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
4 8.51
5 10.64
3 6.38
4 8.51
2 4.26
29 61.70
18 38.30%
12  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 110
5 4.55
1 0.91
13 11.82
6 5.45
14 12.73
71 64.55
39 35.45%
13  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 133
7 5.26
40 30.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
14  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 218
11 5.05
11 5.05
48 22.02
7 3.21
0 0.00
141 64.68
77 35.32%
15  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 127
1 0.79
16 12.60
19 14.96
2 1.57
5 3.94
84 66.14
43 33.86%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 54
2 3.70
4 7.41
8 14.81
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
17  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 162
7 4.32
7 4.32
37 22.84
3 1.85
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
18  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
8 13.79
4 6.90
7 12.07
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
19  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 58
0 0.00
1 1.72
16 27.59
2 3.45
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 341
15 4.40
25 7.33
27 7.92
21 6.16
20 5.87
233 68.33
108 31.67%
21  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 95
10 10.53
11 11.58
9 9.47
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 110
8 7.27
8 7.27
8 7.27
5 4.55
5 4.55
76 69.09
34 30.91%
23  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91
3 3.30
1 1.10
9 9.89
4 4.40
9 9.89
65 71.43
26 28.57%
24  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 101
5 4.95
3 2.97
7 6.93
13 12.87
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
25  โรงเรียนบ้านตะกรุด 22
6 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
26  โรงเรียนบ้านบุ่ง 88
0 0.00
8 9.09
0 0.00
7 7.95
9 10.23
64 72.73
24 27.27%
27  โรงเรียนบ้านหนองจอก 199
5 2.51
0 0.00
22 11.06
5 2.51
22 11.06
145 72.86
54 27.14%
28  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 63
4 6.35
1 1.59
11 17.46
0 0.00
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 532
3 0.56
10 1.88
59 11.09
3 0.56
63 11.84
394 74.06
138 25.94%
30  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 44
4 9.09
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
31  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 89
8 8.99
1 1.12
13 14.61
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
32  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 53
7 13.21
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
33  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 70
7 10.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
1 1.43
53 75.71
17 24.29%
34  โรงเรียนบ้านจัน 62
2 3.23
4 6.45
6 9.68
3 4.84
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
35  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 112
16 14.29
1 0.89
9 8.04
1 0.89
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
36  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 75
2 2.67
7 9.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
38  โรงเรียนวัดหนองยาง 68
3 4.41
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
39  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 175
6 3.43
0 0.00
30 17.14
5 2.86
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
40  โรงเรียนบ้านลานคา 83
5 6.02
3 3.61
11 13.25
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
41  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 44
1 2.27
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
42  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 44
5 11.36
1 2.27
0 0.00
1 2.27
3 6.82
34 77.27
10 22.73%
43  โรงเรียนบ้านพุบอน 40
2 5.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
44  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 58
5 8.62
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
45  โรงเรียนวัดทัพหมัน 427
15 3.51
17 3.98
26 6.09
19 4.45
18 4.22
332 77.75
95 22.25%
46  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
47  โรงเรียนวัดหนองบัว 132
1 0.76
5 3.79
22 16.67
0 0.00
1 0.76
103 78.03
29 21.97%
48  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 119
9 7.56
4 3.36
11 9.24
2 1.68
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
49  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 388
21 5.41
6 1.55
50 12.89
5 1.29
1 0.26
305 78.61
83 21.39%
50  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 84
0 0.00
0 0.00
16 19.05
1 1.19
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
51  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 93
5 5.38
4 4.30
6 6.45
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
53  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2560
59 2.30
130 5.08
305 11.91
0 0.00
0 0.00
2066 80.70
494 19.30%
54  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
55  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 646
38 5.88
6 0.93
77 11.92
0 0.00
1 0.15
524 81.11
122 18.89%
56  โรงเรียนบ้านสมอทอง 213
11 5.16
2 0.94
27 12.68
0 0.00
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
57  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 48
2 4.17
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
58  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
59  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 81
3 3.70
1 1.23
10 12.35
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
60  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 182
10 5.49
1 0.55
22 12.09
0 0.00
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
61  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 105
5 4.76
4 3.81
10 9.52
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
62  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 74
8 10.81
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
63  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 74
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
64  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
65  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
3 10.34
24 82.76
5 17.24%
66  โรงเรียนบ้านวังหิน 153
5 3.27
4 2.61
13 8.50
2 1.31
1 0.65
128 83.66
25 16.34%
67  โรงเรียนวัดผาทั่ง 129
5 3.88
1 0.78
12 9.30
3 2.33
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
69  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00%
70  โรงเรียนวัดหัวเมือง 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
71  โรงเรียนบ้านเขาวง 300
3 1.00
8 2.67
35 11.67
0 0.00
0 0.00
254 84.67
46 15.33%
72  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 204
8 3.92
7 3.43
13 6.37
3 1.47
0 0.00
173 84.80
31 15.20%
73  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 127
6 4.72
0 0.00
11 8.66
1 0.79
1 0.79
108 85.04
19 14.96%
74  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 195
4 2.05
7 3.59
11 5.64
7 3.59
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
75  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 117
4 3.42
1 0.85
12 10.26
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
76  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
1 1.75
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
77  โรงเรียนวัดปทุมทอง 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
78  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 155
7 4.52
0 0.00
14 9.03
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
80  โรงเรียนบ้านหูช้าง 273
3 1.10
11 4.03
13 4.76
3 1.10
6 2.20
237 86.81
36 13.19%
81  โรงเรียนบ้านกลาง 155
5 3.23
3 1.94
11 7.10
1 0.65
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
82  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
83  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 111
6 5.41
0 0.00
6 5.41
0 0.00
2 1.80
97 87.39
14 12.61%
84  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
85  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
3 4.41
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
86  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
87  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 233
17 7.30
6 2.58
4 1.72
0 0.00
0 0.00
206 88.41
27 11.59%
88  โรงเรียนวัดทัพหลวง 140
7 5.00
3 2.14
3 2.14
3 2.14
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
89  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
90  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 76
0 0.00
0 0.00
6 7.89
0 0.00
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
91  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 144
4 2.78
3 2.08
8 5.56
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
92  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
93  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 101
3 2.97
1 0.99
3 2.97
3 2.97
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
94  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 124
1 0.81
5 4.03
6 4.84
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
95  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 114
2 1.75
1 0.88
7 6.14
0 0.00
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
96  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
29 90.63
3 9.38%
97  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
98  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
99  โรงเรียนวัดทองหลาง 281
3 1.07
4 1.42
5 1.78
8 2.85
5 1.78
256 91.10
25 8.90%
100  โรงเรียนวัดสะนำ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
101  โรงเรียนวัดหนองเต่า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
102  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 293
1 0.34
0 0.00
21 7.17
0 0.00
0 0.00
271 92.49
22 7.51%
103  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
104  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
105  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 72
2 2.78
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
106  โรงเรียนบ้านดง 60
1 1.67
1 1.67
0 0.00
1 1.67
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
107  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
4 2.82
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
108  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
109  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 169
4 2.37
1 0.59
5 2.96
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
110  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
111  โรงเรียนบ้านพุต่อ 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
1 1.89
50 94.34
3 5.66%
112  โรงเรียนบ้านประดาหัก 132
0 0.00
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
113  โรงเรียนบ้านป่าเลา 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
114  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
115  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
117  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
118  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
119  โรงเรียนบ้านห้วยบง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
120  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 257
2 0.78
3 1.17
2 0.78
1 0.39
3 1.17
246 95.72
11 4.28%
121  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
122  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
123  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 830
20 2.41
0 0.00
7 0.84
1 0.12
0 0.00
802 96.63
28 3.37%
124  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
73 98.65
1 1.35%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,242 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 3.95
เตี้ย  594 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,600 9.28
ผอมและเตี้ย  307 1.78
อ้วนและเตี้ย  321 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,739 79.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,503 คน


20.32%


Powered By www.thaieducation.net