ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 60
11 18.33
15 25.00
10 16.67
7 11.67
11 18.33
6 10.00
54 90.00%
3  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
3 12.00
5 20.00
5 20.00
3 12.00
6 24.00
3 12.00
22 88.00%
4  โรงเรียนวัดหนองแก 58
10 17.24
6 10.34
9 15.52
9 15.52
14 24.14
10 17.24
48 82.76%
5  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 35
22 62.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
9 25.71
26 74.29%
6  โรงเรียนบ้านวังเตย 152
10 6.58
7 4.61
40 26.32
9 5.92
11 7.24
75 49.34
77 50.66%
7  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 92
0 0.00
0 0.00
25 27.17
17 18.48
0 0.00
50 54.35
42 45.65%
8  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 133
17 12.78
8 6.02
5 3.76
16 12.03
10 7.52
77 57.89
56 42.11%
9  โรงเรียนวัดหนองตางู 79
11 13.92
0 0.00
20 25.32
1 1.27
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
10  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
1 3.85
2 7.69
16 61.54
10 38.46%
11  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
3 9.09
3 9.09
21 63.64
12 36.36%
12  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 43
2 4.65
1 2.33
12 27.91
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
13  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 50
4 8.00
3 6.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
14  โรงเรียนวัดท่าโพ 87
8 9.20
5 5.75
14 16.09
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
15  โรงเรียนวัดสะพานหิน 19
4 21.05
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
16  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 42
3 7.14
4 9.52
4 9.52
1 2.38
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
17  โรงเรียนวัดดอนหวาย 197
5 2.54
6 3.05
43 21.83
3 1.52
0 0.00
140 71.07
57 28.93%
18  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1370
63 4.60
54 3.94
195 14.23
60 4.38
20 1.46
978 71.39
392 28.61%
19  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 42
1 2.38
2 4.76
2 4.76
0 0.00
7 16.67
30 71.43
12 28.57%
20  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 77
5 6.49
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
21  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 858
52 6.06
24 2.80
137 15.97
4 0.47
2 0.23
639 74.48
219 25.52%
22  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 142
5 3.52
9 6.34
19 13.38
3 2.11
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
23  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 179
19 10.61
4 2.23
22 12.29
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
24  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
3 10.71
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
25  โรงเรียนวัดดงแขวน 81
3 3.70
1 1.23
12 14.81
1 1.23
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
26  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 146
3 2.05
3 2.05
30 20.55
0 0.00
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
27  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 79
6 7.59
1 1.27
11 13.92
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
28  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 50
0 0.00
2 4.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
29  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองเมน 116
9 7.76
3 2.59
12 10.34
2 1.72
1 0.86
89 76.72
27 23.28%
31  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 57
7 12.28
6 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
32  โรงเรียนวัดตานาด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
33  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
34  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 68
0 0.00
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
35  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
36  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 251
22 8.76
12 4.78
21 8.37
0 0.00
0 0.00
196 78.09
55 21.91%
37  โรงเรียนวัดดงพิกุล 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
38  โรงเรียนบ้านปากดง 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
39  โรงเรียนบ้านหนองรัก 93
10 10.75
9 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
40  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 202
8 3.96
6 2.97
15 7.43
6 2.97
6 2.97
161 79.70
41 20.30%
41  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 126
7 5.56
0 0.00
16 12.70
2 1.59
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
42  โรงเรียนวัดหนองสระ 104
4 3.85
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 289
19 6.57
12 4.15
19 6.57
3 1.04
0 0.00
236 81.66
53 18.34%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 149
13 8.72
0 0.00
13 8.72
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
45  โรงเรียนวัดวังสาริกา 23
0 0.00
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
46  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
47  โรงเรียนบ้านท่าซุง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
48  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
49  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
50  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
51  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
2 3.64
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 173
5 2.89
4 2.31
9 5.20
6 3.47
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
53  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 152
2 1.32
3 1.97
13 8.55
1 0.66
2 1.32
131 86.18
21 13.82%
54  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
55  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
56  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
57  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
58  โรงเรียนบ้านท่าดาน 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
59  โรงเรียนวัดจักษา 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
60  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
61  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 180
4 2.22
3 1.67
6 3.33
3 1.67
5 2.78
159 88.33
21 11.67%
62  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 376
9 2.39
8 2.13
26 6.91
0 0.00
0 0.00
333 88.56
43 11.44%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 139
11 7.91
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
64  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
65  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.53
17 89.47
2 10.53%
66  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
67  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
68  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
69  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 83
0 0.00
1 1.20
5 6.02
0 0.00
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
70  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
71  โรงเรียนวัดดอนกลอย 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
72  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
73  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
74  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
75  โรงเรียนบ้านคอดยาง 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
76  โรงเรียนบ้านหัวดง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 148
1 0.68
3 2.03
2 1.35
3 2.03
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
79  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 123
2 1.63
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
80  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
81  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
82  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,438 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  442 5.24
เตี้ย  246 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  966 11.45
ผอมและเตี้ย  175 2.07
อ้วนและเตี้ย  110 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,499 77.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,939 คน


22.98%


Powered By www.thaieducation.net