ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลาว 7
3 42.86
0 0.00
4 57.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ 23
6 26.09
0 0.00
3 13.04
1 4.35
3 13.04
10 43.48
13 56.52%
3  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 67
6 8.96
10 14.93
6 8.96
8 11.94
6 8.96
31 46.27
36 53.73%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 93
11 11.83
9 9.68
10 10.75
9 9.68
10 10.75
44 47.31
49 52.69%
5  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 68
8 11.76
7 10.29
12 17.65
8 11.76
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 20
3 15.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
7  โรงเรียนบ้านร่องห้า 128
1 0.78
8 6.25
22 17.19
9 7.03
18 14.06
70 54.69
58 45.31%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 31
2 6.45
3 9.68
9 29.03
0 0.00
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
9  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 231
26 11.26
21 9.09
46 19.91
11 4.76
0 0.00
127 54.98
104 45.02%
10  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 48
11 22.92
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 32
1 3.13
3 9.38
7 21.88
1 3.13
1 3.13
19 59.38
13 40.63%
12  โรงเรียนบ้านจำไก่ 194
32 16.49
17 8.76
26 13.40
2 1.03
0 0.00
117 60.31
77 39.69%
13  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38
3 7.89
6 15.79
6 15.79
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
14  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1899
58 3.05
52 2.74
340 17.90
118 6.21
157 8.27
1174 61.82
725 38.18%
15  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 46
7 15.22
0 0.00
3 6.52
4 8.70
3 6.52
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 62
4 6.45
4 6.45
7 11.29
2 3.23
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
17  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 50
2 4.00
1 2.00
10 20.00
1 2.00
1 2.00
35 70.00
15 30.00%
18  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 60
9 15.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
19  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 30
6 20.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
20  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
21  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 70
2 2.86
2 2.86
12 17.14
2 2.86
2 2.86
50 71.43
20 28.57%
22  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 64
5 7.81
1 1.56
11 17.19
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
23  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 86
5 5.81
5 5.81
1 1.16
12 13.95
1 1.16
62 72.09
24 27.91%
24  โรงเรียนบ้านร่องคำ 77
3 3.90
7 9.09
10 12.99
0 0.00
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
25  โรงเรียนบ้านร่องปอ 56
6 10.71
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
26  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
3 8.82
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
27  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
28  โรงเรียนบ้านภูเงิน 143
10 6.99
8 5.59
8 5.59
8 5.59
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 93
2 2.15
12 12.90
8 8.60
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
2 4.26
36 76.60
11 23.40%
31  โรงเรียนบ้านแม่พริก 43
5 11.63
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
32  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 99
10 10.10
4 4.04
5 5.05
3 3.03
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
33  โรงเรียนบ้านปิน 144
8 5.56
9 6.25
13 9.03
2 1.39
1 0.69
111 77.08
33 22.92%
34  โรงเรียนบ้านแม่กา 118
10 8.47
6 5.08
9 7.63
2 1.69
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
35  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 88
1 1.14
14 15.91
5 5.68
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
36  โรงเรียนบ้านห้วยบง 76
2 2.63
6 7.89
5 6.58
2 2.63
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
37  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
8 9.88
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
38  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 115
2 1.74
3 2.61
5 4.35
4 3.48
11 9.57
90 78.26
25 21.74%
39  โรงเรียนบ้านป่าคา 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
2 3.28
5 8.20
48 78.69
13 21.31%
40  โรงเรียนบ้านค่าบน 104
0 0.00
3 2.88
11 10.58
3 2.88
5 4.81
82 78.85
22 21.15%
41  โรงเรียนบ้านแม่อิง 57
0 0.00
2 3.51
10 17.54
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
42  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 125
11 8.80
3 2.40
11 8.80
1 0.80
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
43  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 95
2 2.11
2 2.11
14 14.74
0 0.00
1 1.05
76 80.00
19 20.00%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 76
2 2.63
7 9.21
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
45  โรงเรียนบ้านปาง 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
46  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 133
3 2.26
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
47  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 81
5 6.17
6 7.41
3 3.70
0 0.00
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
48  โรงเรียนบ้านกาดถี 71
5 7.04
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
49  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
50  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
51  โรงเรียนบ้านหนองสระ 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
52  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 97
4 4.12
3 3.09
10 10.31
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
54  โรงเรียนบ้านดง 105
7 6.67
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
56  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 66
6 9.09
3 4.55
0 0.00
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 68
2 2.94
3 4.41
0 0.00
5 7.35
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
58  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 59
0 0.00
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
59  โรงเรียนเจริญใจ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
3 11.11
23 85.19
4 14.81%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 309
10 3.24
2 0.65
31 10.03
0 0.00
0 0.00
266 86.08
43 13.92%
61  โรงเรียนบ้านสันจกปก 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
62  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 108
1 0.93
1 0.93
10 9.26
1 0.93
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
63  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 102
0 0.00
1 0.98
11 10.78
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
64  โรงเรียนบ้านค่า 138
0 0.00
4 2.90
13 9.42
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
65  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
66  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 83
2 2.41
5 6.02
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
67  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 143
6 4.20
5 3.50
6 4.20
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
1 1.89
3 5.66
47 88.68
6 11.32%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 137
9 6.57
2 1.46
3 2.19
1 0.73
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
70  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 58
4 6.90
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
71  โรงเรียนบ้านศาลา 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
72  โรงเรียนบ้านต๋อม 160
3 1.88
2 1.25
4 2.50
3 1.88
2 1.25
146 91.25
14 8.75%
73  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
74  โรงเรียนบ้านสาง 105
0 0.00
2 1.90
7 6.67
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
75  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
76  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
77  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 151
1 0.66
0 0.00
4 2.65
1 0.66
2 1.32
143 94.70
8 5.30%
78  โรงเรียนบ้านดงอินตา 121
0 0.00
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
79  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
80  โรงเรียนบ้านเหล่า 131
1 0.76
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
81  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
82  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,378 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  397 4.74
เตี้ย  296 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  930 11.10
ผอมและเตี้ย  239 2.85
อ้วนและเตี้ย  249 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,267 74.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,111 คน


25.20%


Powered By www.thaieducation.net