ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 31
22 70.97
1 3.23
6 19.35
2 6.45
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 26
3 11.54
2 7.69
16 61.54
3 11.54
2 7.69
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 209
28 13.40
20 9.57
0 0.00
159 76.08
0 0.00
2 0.96
207 99.04%
4  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
5 18.52
5 18.52
4 14.81
5 18.52
4 14.81
4 14.81
23 85.19%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 186
37 19.89
32 17.20
56 30.11
11 5.91
16 8.60
34 18.28
152 81.72%
6  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 91
60 65.93
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
27 29.67
64 70.33%
7  โรงเรียนบ้านนาคา 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
10 21.74
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
8  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 20
4 20.00
2 10.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
9  โรงเรียนบ้านปางช้าง 53
7 13.21
10 18.87
0 0.00
17 32.08
0 0.00
19 35.85
34 64.15%
10  โรงเรียนบ้านนาบอน 10
1 10.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
11  โรงเรียนบ้านธงหลวง 30
5 16.67
2 6.67
8 26.67
1 3.33
1 3.33
13 43.33
17 56.67%
12  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 87
3 3.45
4 4.60
11 12.64
7 8.05
24 27.59
38 43.68
49 56.32%
13  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 18
2 11.11
4 22.22
3 16.67
1 5.56
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
14  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
15  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 56
13 23.21
3 5.36
8 14.29
7 12.50
0 0.00
25 44.64
31 55.36%
16  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 45
16 35.56
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
17  โรงเรียนศรีนาชื่น 32
3 9.38
4 12.50
4 12.50
5 15.63
1 3.13
15 46.88
17 53.13%
18  โรงเรียนบ้านชมพู 39
17 43.59
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
19  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 8
1 12.50
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
20  โรงเรียนบ้านส้าน 36
2 5.56
4 11.11
12 33.33
0 0.00
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
21  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 67
12 17.91
9 13.43
9 13.43
3 4.48
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
22  โรงเรียนบ้านห้วยบง 52
8 15.38
0 0.00
16 30.77
1 1.92
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
23  โรงเรียนบ้านผาตูบ 36
2 5.56
4 11.11
11 30.56
0 0.00
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
24  โรงเรียนบ้านสบยาง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
10 21.28
25 53.19
22 46.81%
25  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 293
14 4.78
95 32.42
24 8.19
2 0.68
0 0.00
158 53.92
135 46.08%
26  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 36
13 36.11
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
28  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 61
6 9.84
5 8.20
8 13.11
4 6.56
4 6.56
34 55.74
27 44.26%
29  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 219
3 1.37
8 3.65
35 15.98
9 4.11
39 17.81
125 57.08
94 42.92%
30  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 42
8 19.05
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
31  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 86
7 8.14
5 5.81
14 16.28
4 4.65
6 6.98
50 58.14
36 41.86%
32  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 36
5 13.89
5 13.89
3 8.33
2 5.56
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
33  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 89
14 15.73
5 5.62
16 17.98
2 2.25
0 0.00
52 58.43
37 41.57%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 162
14 8.64
20 12.35
28 17.28
3 1.85
1 0.62
96 59.26
66 40.74%
35  โรงเรียนบ้านวังหมอ 37
7 18.92
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
36  โรงเรียนบ้านครกคำ 71
6 8.45
1 1.41
20 28.17
1 1.41
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
37  โรงเรียนบ้านสะเลียม 36
2 5.56
3 8.33
2 5.56
2 5.56
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 96
7 7.29
7 7.29
18 18.75
4 4.17
1 1.04
59 61.46
37 38.54%
39  โรงเรียนบ้านคำเรือง 47
6 12.77
4 8.51
3 6.38
5 10.64
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
40  โรงเรียนบ้านน้ำลี 21
3 14.29
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
41  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 24
2 8.33
0 0.00
6 25.00
0 0.00
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
42  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
7 21.88
2 6.25
3 9.38
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
43  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 584
30 5.14
20 3.42
157 26.88
7 1.20
1 0.17
369 63.18
215 36.82%
44  โรงเรียนบ้านพรหม 41
1 2.44
9 21.95
4 9.76
0 0.00
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
45  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 201
13 6.47
27 13.43
5 2.49
21 10.45
5 2.49
130 64.68
71 35.32%
46  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 83
9 10.84
5 6.02
2 2.41
7 8.43
6 7.23
54 65.06
29 34.94%
47  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 42
3 7.14
4 9.52
2 4.76
4 9.52
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
48  โรงเรียนบ้านป่าคา 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
49  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
50  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 101
14 13.86
8 7.92
10 9.90
1 0.99
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
51  โรงเรียนบ้านนากอก 22
3 13.64
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
52  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 22
1 4.55
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
53  โรงเรียนบ้านสถาน 61
5 8.20
1 1.64
5 8.20
1 1.64
7 11.48
42 68.85
19 31.15%
54  โรงเรียนบ้านสองแคว 318
5 1.57
29 9.12
14 4.40
28 8.81
22 6.92
220 69.18
98 30.82%
55  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 13
1 7.69
1 7.69
1 7.69
1 7.69
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 85
5 5.88
6 7.06
15 17.65
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
57  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 380
35 9.21
33 8.68
14 3.68
31 8.16
3 0.79
264 69.47
116 30.53%
58  โรงเรียนบ้านป่าแดด 66
3 4.55
3 4.55
12 18.18
0 0.00
2 3.03
46 69.70
20 30.30%
59  โรงเรียนบ้านกาใส 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
60  โรงเรียนบ้านนาไลย 44
0 0.00
4 9.09
6 13.64
2 4.55
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
61  โรงเรียนบ้านวังยาว 217
9 4.15
16 7.37
12 5.53
13 5.99
14 6.45
153 70.51
64 29.49%
62  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 86
5 5.81
5 5.81
7 8.14
4 4.65
4 4.65
61 70.93
25 29.07%
63  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 74
4 5.41
9 12.16
3 4.05
4 5.41
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
64  โรงเรียนบ้านนา 172
12 6.98
12 6.98
20 11.63
1 0.58
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
65  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
7 9.59
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
66  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
67  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 128
9 7.03
3 2.34
21 16.41
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
68  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 97
3 3.09
12 12.37
8 8.25
1 1.03
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
69  โรงเรียนบ้านสาลี่ 43
1 2.33
1 2.33
0 0.00
9 20.93
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
70  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 117
8 6.84
0 0.00
17 14.53
4 3.42
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
73  โรงเรียนบ้านนายาง 81
9 11.11
1 1.23
9 11.11
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
74  โรงเรียนไตรธารวิทยา 42
0 0.00
4 9.52
2 4.76
4 9.52
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
75  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 80
13 16.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
76  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
77  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 83
8 9.64
0 0.00
9 10.84
2 2.41
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 155
3 1.94
11 7.10
0 0.00
21 13.55
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
79  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 71
3 4.23
11 15.49
2 2.82
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
80  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 49
3 6.12
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
81  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 94
2 2.13
16 17.02
3 3.19
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
82  โรงเรียนบ้านนาสา 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
83  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
84  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
85  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 54
0 0.00
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
86  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
3 7.32
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
87  โรงเรียนบ้านสันทะ 115
7 6.09
2 1.74
15 13.04
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
88  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
3 8.11
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
89  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 127
4 3.15
4 3.15
14 11.02
4 3.15
1 0.79
100 78.74
27 21.26%
91  โรงเรียนบ้านผาขวาง 62
2 3.23
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
92  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 116
1 0.86
3 2.59
19 16.38
0 0.00
1 0.86
92 79.31
24 20.69%
93  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
4 13.33
24 80.00
6 20.00%
94  โรงเรียนราชานุบาล 1339
55 4.11
21 1.57
67 5.00
55 4.11
67 5.00
1074 80.21
265 19.79%
95  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 605
38 6.28
5 0.83
75 12.40
1 0.17
0 0.00
486 80.33
119 19.67%
96  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 141
19 13.48
2 1.42
1 0.71
3 2.13
1 0.71
115 81.56
26 18.44%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
4 5.26
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
99  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
100  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 85
0 0.00
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
101  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.76
14 82.35
3 17.65%
102  โรงเรียนบ้านสาลีก 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
103  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
105  โรงเรียนบ้านนาเคียน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
106  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 211
14 6.64
9 4.27
0 0.00
11 5.21
1 0.47
176 83.41
35 16.59%
107  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 194
14 7.22
5 2.58
10 5.15
1 0.52
2 1.03
162 83.51
32 16.49%
108  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 68
0 0.00
1 1.47
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
109  โรงเรียนบ้านนาซาว 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
110  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
111  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
112  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 65
2 3.08
1 1.54
6 9.23
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
113  โรงเรียนบ้านเชียงของ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
114  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
115  โรงเรียนบ้านใหม่ 142
9 6.34
1 0.70
11 7.75
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
116  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
117  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 232
16 6.90
0 0.00
12 5.17
0 0.00
6 2.59
198 85.34
34 14.66%
118  โรงเรียนบ้านตอง 82
3 3.66
5 6.10
2 2.44
2 2.44
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
119  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 89
4 4.49
2 2.25
4 4.49
1 1.12
2 2.25
76 85.39
13 14.61%
120  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
121  โรงเรียนบ้านบุ้ง 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
122  โรงเรียนบ้านวังตาว 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 162
3 1.85
5 3.09
13 8.02
2 1.23
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
124  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
125  โรงเรียนบ้านศาลา 44
1 2.27
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
126  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 61
2 3.28
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
127  โรงเรียนบ้านนาไค้ 92
7 7.61
1 1.09
3 3.26
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
128  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
129  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
130  โรงเรียนบ้านฟ้า 99
3 3.03
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
131  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
132  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 212
9 4.25
9 4.25
6 2.83
1 0.47
0 0.00
187 88.21
25 11.79%
134  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
135  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
136  โรงเรียนบ้านปงสนุก 79
2 2.53
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
137  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 71
2 2.82
4 5.63
2 2.82
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
138  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 27
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
139  โรงเรียนบ้านถืมตอง 72
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
140  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
141  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
142  โรงเรียนบ้านเรือง 59
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.78
53 89.83
6 10.17%
143  โรงเรียนบ้านนาก้า 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
144  โรงเรียนบ้านนาผา 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
145  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 109
2 1.83
4 3.67
4 3.67
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
147  โรงเรียนบ้านแคว้ง 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
148  โรงเรียนบ้านเชตวัน 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
149  โรงเรียนบ้านปิงใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
150  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
151  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
1 3.70
25 92.59
2 7.41%
152  โรงเรียนบ้านสาคร 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
153  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 84
4 4.76
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
154  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
155  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 127
3 2.36
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
156  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
157  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
158  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 56
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
159  โรงเรียนบ้านเปา 136
1 0.74
1 0.74
2 1.47
0 0.00
3 2.21
129 94.85
7 5.15%
160  โรงเรียนบ้านต้าม 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
161  โรงเรียนบ้านปางสา 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
162  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1745
23 1.32
13 0.74
18 1.03
5 0.29
2 0.11
1684 96.50
61 3.50%
163  โรงเรียนบ้านก้อ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านพะเยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเป้า 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,071 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  924 5.75
เตี้ย  678 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,302 8.10
ผอมและเตี้ย  569 3.54
อ้วนและเตี้ย  294 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,304 76.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,767 คน


23.44%


Powered By www.thaieducation.net