ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 31
2 6.45
10 32.26
3 9.68
2 6.45
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
2  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 111
6 5.41
9 8.11
21 18.92
11 9.91
12 10.81
52 46.85
59 53.15%
3  โรงเรียนวัดสำโรง 397
47 11.84
39 9.82
76 19.14
28 7.05
15 3.78
192 48.36
205 51.64%
4  โรงเรียนวัดน้ำรัก 110
17 15.45
26 23.64
11 10.00
0 0.00
0 0.00
56 50.91
54 49.09%
5  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 102
12 11.76
12 11.76
6 5.88
11 10.78
6 5.88
55 53.92
47 46.08%
6  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 149
17 11.41
14 9.40
23 15.44
0 0.00
13 8.72
82 55.03
67 44.97%
7  โรงเรียนบ้านซับตารี 386
47 12.18
36 9.33
63 16.32
26 6.74
0 0.00
214 55.44
172 44.56%
8  โรงเรียนบ้านตามูล 249
8 3.21
19 7.63
16 6.43
33 13.25
34 13.65
139 55.82
110 44.18%
9  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 136
10 7.35
9 6.62
4 2.94
25 18.38
11 8.09
77 56.62
59 43.38%
10  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 157
11 7.01
17 10.83
30 19.11
5 3.18
3 1.91
91 57.96
66 42.04%
11  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 81
11 13.58
13 16.05
5 6.17
2 2.47
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
12  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 97
13 13.40
13 13.40
5 5.15
8 8.25
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
13  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 75
8 10.67
5 6.67
8 10.67
5 6.67
4 5.33
45 60.00
30 40.00%
14  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 119
9 7.56
12 10.08
9 7.56
8 6.72
9 7.56
72 60.50
47 39.50%
15  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 112
17 15.18
8 7.14
11 9.82
7 6.25
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
16  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 144
5 3.47
2 1.39
41 28.47
7 4.86
0 0.00
89 61.81
55 38.19%
17  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 276
18 6.52
16 5.80
23 8.33
14 5.07
33 11.96
172 62.32
104 37.68%
18  โรงเรียนวัดซึ้งบน 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
9 21.95
26 63.41
15 36.59%
19  โรงเรียนบ้านมะขาม 561
55 9.80
36 6.42
34 6.06
55 9.80
24 4.28
357 63.64
204 36.36%
20  โรงเรียนวัดพลวง 209
19 9.09
20 9.57
24 11.48
8 3.83
0 0.00
138 66.03
71 33.97%
21  โรงเรียนวัดโป่ง 136
14 10.29
19 13.97
13 9.56
0 0.00
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
22  โรงเรียนวัดเกาะจิก 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
23  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 228
12 5.26
15 6.58
11 4.82
26 11.40
10 4.39
154 67.54
74 32.46%
24  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 130
34 26.15
0 0.00
5 3.85
0 0.00
3 2.31
88 67.69
42 32.31%
25  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 528
51 9.66
14 2.65
33 6.25
47 8.90
19 3.60
364 68.94
164 31.06%
26  โรงเรียนบ้านเขาหอม 187
11 5.88
10 5.35
33 17.65
3 1.60
1 0.53
129 68.98
58 31.02%
27  โรงเรียนบ้านแหลม 270
20 7.41
47 17.41
12 4.44
3 1.11
0 0.00
188 69.63
82 30.37%
28  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 190
11 5.79
17 8.95
10 5.26
11 5.79
5 2.63
136 71.58
54 28.42%
29  โรงเรียนบ้านชากไทย 103
17 16.50
2 1.94
10 9.71
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
30  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 112
9 8.04
8 7.14
14 12.50
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
31  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 163
4 2.45
6 3.68
23 14.11
2 1.23
10 6.13
118 72.39
45 27.61%
32  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 51
2 3.92
1 1.96
11 21.57
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
33  โรงเรียนบ้านแปลง 228
19 8.33
27 11.84
11 4.82
4 1.75
1 0.44
166 72.81
62 27.19%
34  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 86
2 2.33
4 4.65
12 13.95
2 2.33
3 3.49
63 73.26
23 26.74%
35  โรงเรียนวัดขนุน 150
12 8.00
9 6.00
15 10.00
3 2.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
36  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 123
10 8.13
0 0.00
22 17.89
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
37  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 78
3 3.85
4 5.13
10 12.82
3 3.85
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
38  โรงเรียนบ้านดงจิก 153
12 7.84
7 4.58
13 8.50
5 3.27
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
39  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 533
18 3.38
36 6.75
52 9.76
22 4.13
0 0.00
405 75.98
128 24.02%
40  โรงเรียนบ้านคลองคต 147
7 4.76
4 2.72
22 14.97
2 1.36
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
41  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 87
7 8.05
9 10.34
3 3.45
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
42  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 118
9 7.63
8 6.78
6 5.08
4 3.39
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
43  โรงเรียนวัดปากน้ำ 114
5 4.39
5 4.39
12 10.53
4 3.51
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
44  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 251
10 3.98
22 8.76
13 5.18
3 1.20
8 3.19
195 77.69
56 22.31%
45  โรงเรียนวัดกะทิง 193
20 10.36
0 0.00
23 11.92
0 0.00
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
46  โรงเรียนบ้านอีมุย 113
0 0.00
0 0.00
20 17.70
5 4.42
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
47  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 77
3 3.90
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
48  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
49  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 132
6 4.55
8 6.06
13 9.85
0 0.00
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
50  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 128
7 5.47
2 1.56
18 14.06
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
51  โรงเรียนบ้านประตง 1125
48 4.27
24 2.13
157 13.96
7 0.62
0 0.00
889 79.02
236 20.98%
52  โรงเรียนวัดบางชัน 72
0 0.00
3 4.17
3 4.17
7 9.72
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
53  โรงเรียนวัดพังงอน 157
16 10.19
7 4.46
9 5.73
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
54  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 163
5 3.07
20 12.27
4 2.45
3 1.84
1 0.61
130 79.75
33 20.25%
55  โรงเรียนวัดอิมั้ง 126
8 6.35
5 3.97
7 5.56
5 3.97
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
56  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 196
7 3.57
13 6.63
15 7.65
3 1.53
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
57  โรงเรียนบ้านคลองบอน 172
11 6.40
3 1.74
16 9.30
3 1.74
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
58  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 258
2 0.78
12 4.65
32 12.40
3 1.16
0 0.00
209 81.01
49 18.99%
59  โรงเรียนวัดบางกะไชย 137
6 4.38
7 5.11
13 9.49
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
60  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 157
18 11.46
0 0.00
11 7.01
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
61  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 155
6 3.87
3 1.94
16 10.32
3 1.94
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
62  โรงเรียนวัดมะทาย 123
6 4.88
11 8.94
3 2.44
2 1.63
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
63  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 281
13 4.63
5 1.78
31 11.03
0 0.00
0 0.00
232 82.56
49 17.44%
64  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 225
18 8.00
7 3.11
10 4.44
2 0.89
2 0.89
186 82.67
39 17.33%
65  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 178
9 5.06
6 3.37
6 3.37
8 4.49
1 0.56
148 83.15
30 16.85%
66  โรงเรียนหนองมะค่า 109
7 6.42
1 0.92
6 5.50
2 1.83
2 1.83
91 83.49
18 16.51%
67  โรงเรียนวัดทับไทร 773
56 7.24
22 2.85
15 1.94
26 3.36
8 1.03
646 83.57
127 16.43%
68  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
69  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 62
7 11.29
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
70  โรงเรียนมิตรภาพ 20 166
6 3.61
5 3.01
11 6.63
4 2.41
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
71  โรงเรียนวัดคลองพลู 276
8 2.90
8 2.90
6 2.17
11 3.99
9 3.26
234 84.78
42 15.22%
72  โรงเรียนพลิ้ว 318
10 3.14
2 0.63
34 10.69
1 0.31
1 0.31
270 84.91
48 15.09%
73  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 407
9 2.21
18 4.42
34 8.35
0 0.00
0 0.00
346 85.01
61 14.99%
74  โรงเรียนบ้านใหม่ 94
6 6.38
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 131
10 7.63
6 4.58
3 2.29
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
76  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 146
0 0.00
11 7.53
10 6.85
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
77  โรงเรียนบ้านบ่อ 112
6 5.36
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
78  โรงเรียนวัดตกพรม 287
10 3.48
12 4.18
10 3.48
7 2.44
2 0.70
246 85.71
41 14.29%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 134
5 3.73
6 4.48
7 5.22
1 0.75
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
80  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 250
6 2.40
4 1.60
22 8.80
1 0.40
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
81  โรงเรียนบ้านโชคดี 123
7 5.69
5 4.07
3 2.44
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
82  โรงเรียนบ้านจางวาง 140
10 7.14
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
83  โรงเรียนโฆวินฑะ 102
4 3.92
6 5.88
3 2.94
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
84  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 226
10 4.42
3 1.33
14 6.19
0 0.00
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
85  โรงเรียนบ้านตาเรือง 500
7 1.40
8 1.60
43 8.60
0 0.00
0 0.00
442 88.40
58 11.60%
86  โรงเรียนบ้านวังตัก 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
87  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 118
2 1.69
1 0.85
10 8.47
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
88  โรงเรียนบ้านทัพนคร 47
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
89  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 292
5 1.71
5 1.71
3 1.03
10 3.42
8 2.74
261 89.38
31 10.62%
90  โรงเรียนบ้านเขาทอง 121
1 0.83
3 2.48
8 6.61
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
91  โรงเรียนบ้านไทรงาม 211
2 0.95
7 3.32
11 5.21
0 0.00
0 0.00
191 90.52
20 9.48%
92  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 290
3 1.03
0 0.00
11 3.79
0 0.00
11 3.79
265 91.38
25 8.62%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 105
1 0.95
1 0.95
2 1.90
4 3.81
1 0.95
96 91.43
9 8.57%
94  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 493
10 2.03
5 1.01
27 5.48
0 0.00
0 0.00
451 91.48
42 8.52%
95  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 97
1 1.03
1 1.03
5 5.15
1 1.03
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
96  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
1 1.18
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
97  โรงเรียนวัดผักกาด 145
1 0.69
0 0.00
8 5.52
1 0.69
1 0.69
134 92.41
11 7.59%
98  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
99  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
100  โรงเรียนบ้านหนองบอน 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
101  โรงเรียนบ้านทับช้าง 439
8 1.82
7 1.59
11 2.51
0 0.00
0 0.00
413 94.08
26 5.92%
102  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
1 1.22
78 95.12
4 4.88%
103  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 76
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
104  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 168
0 0.00
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
105  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.18
83 97.65
2 2.35%
106  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,071 5.49
เตี้ย  887 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,587 8.13
ผอมและเตี้ย  526 2.69
อ้วนและเตี้ย  290 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,157 77.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,361 คน


22.34%


Powered By www.thaieducation.net