ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 34
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 159
41 25.79
20 12.58
14 8.81
24 15.09
19 11.95
41 25.79
118 74.21%
3  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 18
3 16.67
3 16.67
1 5.56
2 11.11
3 16.67
6 33.33
12 66.67%
4  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 97
9 9.28
17 17.53
17 17.53
9 9.28
6 6.19
39 40.21
58 59.79%
5  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 61
12 19.67
9 14.75
8 13.11
5 8.20
1 1.64
26 42.62
35 57.38%
6  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 198
12 6.06
13 6.57
23 11.62
25 12.63
36 18.18
89 44.95
109 55.05%
7  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 134
15 11.19
9 6.72
15 11.19
31 23.13
2 1.49
62 46.27
72 53.73%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 111
17 15.32
13 11.71
13 11.71
6 5.41
4 3.60
58 52.25
53 47.75%
9  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 86
2 2.33
2 2.33
14 16.28
4 4.65
19 22.09
45 52.33
41 47.67%
10  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 21
3 14.29
4 19.05
0 0.00
3 14.29
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
11  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 126
18 14.29
8 6.35
17 13.49
7 5.56
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
12  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 165
14 8.48
7 4.24
15 9.09
13 7.88
15 9.09
101 61.21
64 38.79%
13  โรงเรียนบ้านงอมมด 40
1 2.50
10 25.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
14  โรงเรียนวัดวังกอง 47
13 27.66
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
15  โรงเรียนวัดนาขุม 72
13 18.06
5 6.94
8 11.11
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
16  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 195
27 13.85
34 17.44
0 0.00
7 3.59
0 0.00
127 65.13
68 34.87%
17  โรงเรียนบ้านทรายขาว 66
13 19.70
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
18  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 97
9 9.28
9 9.28
13 13.40
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
19  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
10 15.87
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
20  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 108
2 1.85
1 0.93
15 13.89
3 2.78
13 12.04
74 68.52
34 31.48%
21  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 68
4 5.88
8 11.76
8 11.76
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
22  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 95
6 6.32
4 4.21
7 7.37
5 5.26
5 5.26
68 71.58
27 28.42%
23  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60
3 5.00
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
24  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 65
0 0.00
3 4.62
3 4.62
1 1.54
11 16.92
47 72.31
18 27.69%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 22
4 18.18
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
26  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 342
28 8.19
12 3.51
20 5.85
27 7.89
0 0.00
255 74.56
87 25.44%
27  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 73
2 2.74
2 2.74
11 15.07
3 4.11
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
28  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 198
10 5.05
6 3.03
32 16.16
0 0.00
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 188
14 7.45
10 5.32
12 6.38
8 4.26
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
31  โรงเรียนบ้านปากปาด 154
5 3.25
7 4.55
21 13.64
0 0.00
2 1.30
119 77.27
35 22.73%
32  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71
1 1.41
1 1.41
10 14.08
3 4.23
1 1.41
55 77.46
16 22.54%
33  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 38
5 13.16
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
34  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 96
1 1.04
6 6.25
13 13.54
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
35  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 117
2 1.71
4 3.42
18 15.38
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
36  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 83
1 1.20
5 6.02
8 9.64
3 3.61
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
37  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 89
7 7.87
5 5.62
5 5.62
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
38  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 145
18 12.41
7 4.83
4 2.76
0 0.00
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
39  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 338
14 4.14
14 4.14
36 10.65
1 0.30
0 0.00
273 80.77
65 19.23%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 115
5 4.35
2 1.74
12 10.43
3 2.61
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
41  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
42  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 96
0 0.00
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 44
8 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
44  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
45  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
46  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
47  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 42
6 14.29
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
48  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 73
3 4.11
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
49  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
50  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 49
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
51  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 50
3 6.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
52  โรงเรียนบ้านนาไพร 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
53  โรงเรียนบ้านม่วง 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
54  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
55  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
56  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 59
0 0.00
1 1.69
4 6.78
0 0.00
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 93
2 2.15
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
58  โรงเรียนวัดปากไพร 56
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
59  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 207
5 2.42
4 1.93
11 5.31
0 0.00
2 0.97
185 89.37
22 10.63%
60  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 38
3 7.89
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
61  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
62  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
63  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
64  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
65  โรงเรียนบ้านนาแซง 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
3 3.53
3 3.53
78 91.76
7 8.24%
66  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 207
5 2.42
4 1.93
7 3.38
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
67  โรงเรียนบ้านน้ำลี 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
68  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
69  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
70  โรงเรียนบ้านปางคอม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
71  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 68
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
72  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
73  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
44 97.78
1 2.22%
74  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 638
0 0.00
0 0.00
5 0.78
2 0.31
2 0.31
629 98.59
9 1.41%
75  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  431 5.92
เตี้ย  317 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  579 7.95
ผอมและเตี้ย  214 2.94
อ้วนและเตี้ย  148 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,592 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,689 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net