ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 19
5 26.32
2 10.53
6 31.58
3 15.79
3 15.79
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
16 59.26
3 11.11
6 22.22
2 7.41
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 76
13 17.11
13 17.11
6 7.89
35 46.05
9 11.84
0 0.00
76 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 161
31 19.25
20 12.42
39 24.22
12 7.45
20 12.42
39 24.22
122 75.78%
5  โรงเรียนวัดใหม่ 36
20 55.56
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
10 27.78
26 72.22%
6  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 26
14 53.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
8 30.77
18 69.23%
7  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 46
18 39.13
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
8  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 123
30 24.39
4 3.25
18 14.63
6 4.88
7 5.69
58 47.15
65 52.85%
9  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 180
15 8.33
10 5.56
53 29.44
5 2.78
12 6.67
85 47.22
95 52.78%
10  โรงเรียนบ้านแสนขัน 211
16 7.58
17 8.06
27 12.80
27 12.80
21 9.95
103 48.82
108 51.18%
11  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
3 15.00
0 0.00
7 35.00
0 0.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
12  โรงเรียนบ้านเหล่า 118
14 11.86
16 13.56
11 9.32
12 10.17
2 1.69
63 53.39
55 46.61%
13  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
2 8.00
4 16.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
14  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 226
37 16.37
0 0.00
53 23.45
0 0.00
5 2.21
131 57.96
95 42.04%
15  โรงเรียนบ้านในเมือง 1008
50 4.96
19 1.88
174 17.26
66 6.55
112 11.11
587 58.23
421 41.77%
16  โรงเรียนบ้านนายาง 218
15 6.88
13 5.96
10 4.59
28 12.84
23 10.55
129 59.17
89 40.83%
17  โรงเรียนบ้านดอนโพ 123
4 3.25
4 3.25
21 17.07
8 6.50
13 10.57
73 59.35
50 40.65%
18  โรงเรียนบ้านร้องลึก 176
29 16.48
14 7.95
9 5.11
10 5.68
9 5.11
105 59.66
71 40.34%
19  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 85
7 8.24
6 7.06
9 10.59
10 11.76
2 2.35
51 60.00
34 40.00%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 148
27 18.24
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
89 60.14
59 39.86%
21  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 68
14 20.59
3 4.41
10 14.71
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
22  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 117
6 5.13
14 11.97
16 13.68
7 5.98
3 2.56
71 60.68
46 39.32%
23  โรงเรียนบ้านกองโค 149
20 13.42
10 6.71
28 18.79
0 0.00
0 0.00
91 61.07
58 38.93%
24  โรงเรียนวัดสว่าง 21
1 4.76
4 19.05
1 4.76
1 4.76
1 4.76
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 82
16 19.51
4 4.88
11 13.41
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
26  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 62
6 9.68
2 3.23
8 12.90
7 11.29
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
27  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
9 16.36
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 97
5 5.15
6 6.19
15 15.46
3 3.09
6 6.19
62 63.92
35 36.08%
29  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 48
4 8.33
1 2.08
7 14.58
1 2.08
4 8.33
31 64.58
17 35.42%
30  โรงเรียนวัดช่องลม 57
4 7.02
4 7.02
4 7.02
4 7.02
4 7.02
37 64.91
20 35.09%
31  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 77
11 14.29
8 10.39
6 7.79
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 161
12 7.45
6 3.73
9 5.59
9 5.59
20 12.42
105 65.22
56 34.78%
33  โรงเรียนบ้านวังดิน 115
3 2.61
4 3.48
14 12.17
8 6.96
11 9.57
75 65.22
40 34.78%
34  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 195
16 8.21
4 2.05
40 20.51
3 1.54
4 2.05
128 65.64
67 34.36%
35  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 99
14 14.14
3 3.03
12 12.12
2 2.02
2 2.02
66 66.67
33 33.33%
36  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2705
215 7.95
150 5.55
335 12.38
128 4.73
68 2.51
1809 66.88
896 33.12%
37  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 49
6 12.24
4 8.16
6 12.24
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
38  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 37
3 8.11
2 5.41
5 13.51
2 5.41
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
39  โรงเรียนบ้านท่าสัก 211
10 4.74
10 4.74
22 10.43
10 4.74
15 7.11
144 68.25
67 31.75%
40  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 96
9 9.38
10 10.42
11 11.46
0 0.00
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
41  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 121
8 6.61
11 9.09
16 13.22
1 0.83
1 0.83
84 69.42
37 30.58%
42  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 115
6 5.22
10 8.70
8 6.96
6 5.22
5 4.35
80 69.57
35 30.43%
43  โรงเรียนบ้านชําทอง 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
3 6.82
31 70.45
13 29.55%
44  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
45  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 174
10 5.75
15 8.62
11 6.32
10 5.75
5 2.87
123 70.69
51 29.31%
46  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 41
4 9.76
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
47  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 141
20 14.18
0 0.00
20 14.18
0 0.00
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
49  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 188
11 5.85
9 4.79
26 13.83
6 3.19
1 0.53
135 71.81
53 28.19%
50  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 115
10 8.70
5 4.35
11 9.57
6 5.22
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
52  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
53  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 177
16 9.04
12 6.78
20 11.30
0 0.00
0 0.00
129 72.88
48 27.12%
54  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
9 17.31
38 73.08
14 26.92%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 155
6 3.87
5 3.23
28 18.06
0 0.00
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
56  โรงเรียนบ้านท่าอวน 57
1 1.75
0 0.00
14 24.56
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
57  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 80
5 6.25
6 7.50
4 5.00
4 5.00
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
58  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
5 7.14
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
59  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 137
4 2.92
11 8.03
8 5.84
4 2.92
8 5.84
102 74.45
35 25.55%
60  โรงเรียนวัดแม่เฉย 91
11 12.09
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
61  โรงเรียนบ้านดินแดง 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
2 6.25
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
62  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
63  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 45
3 6.67
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
64  โรงเรียนบ้านชําตก 50
0 0.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
65  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
66  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 59
4 6.78
1 1.69
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
67  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 98
14 14.29
4 4.08
5 5.10
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
68  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
0 0.00
1 1.45
10 14.49
4 5.80
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
69  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
70  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 92
3 3.26
1 1.09
11 11.96
6 6.52
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
71  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
72  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
7 13.21
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
73  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 135
4 2.96
4 2.96
11 8.15
7 5.19
4 2.96
105 77.78
30 22.22%
74  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 141
5 3.55
5 3.55
20 14.18
1 0.71
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
75  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 121
5 4.13
4 3.31
10 8.26
7 5.79
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
76  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
77  โรงเรียนนานกกก 100
11 11.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
78  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
0 0.00
6 7.32
65 79.27
17 20.73%
79  โรงเรียนชายเขาวิทยา 84
3 3.57
2 2.38
12 14.29
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 199
13 6.53
9 4.52
15 7.54
2 1.01
1 0.50
159 79.90
40 20.10%
81  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
82  โรงเรียนวัดพระฝาง 120
5 4.17
2 1.67
17 14.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
83  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 372
11 2.96
6 1.61
17 4.57
15 4.03
21 5.65
302 81.18
70 18.82%
84  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 113
6 5.31
3 2.65
5 4.42
4 3.54
3 2.65
92 81.42
21 18.58%
85  โรงเรียนบ้านขอม 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
86  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 54
0 0.00
4 7.41
1 1.85
5 9.26
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 92
5 5.43
3 3.26
7 7.61
2 2.17
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
88  โรงเรียนวัดดอย 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
89  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 159
8 5.03
2 1.26
10 6.29
2 1.26
5 3.14
132 83.02
27 16.98%
90  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 150
16 10.67
2 1.33
5 3.33
2 1.33
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
91  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 42
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
92  โรงเรียนวัดน้ำใส 90
6 6.67
3 3.33
5 5.56
0 0.00
1 1.11
75 83.33
15 16.67%
93  โรงเรียนวัดวังยาง 163
6 3.68
5 3.07
13 7.98
3 1.84
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
94  โรงเรียนวัดโรงม้า 85
0 0.00
1 1.18
13 15.29
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
95  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
0 0.00
4 5.97
56 83.58
11 16.42%
96  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
97  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 340
15 4.41
2 0.59
9 2.65
17 5.00
11 3.24
286 84.12
54 15.88%
98  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 83
6 7.23
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
99  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 160
11 6.88
8 5.00
2 1.25
4 2.50
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
100  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
101  โรงเรียนบ้านปากคลอง 91
1 1.10
1 1.10
9 9.89
0 0.00
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
102  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
103  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
104  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
0 0.00
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
105  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
106  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 236
0 0.00
0 0.00
19 8.05
0 0.00
13 5.51
204 86.44
32 13.56%
107  โรงเรียนวัดดอกไม้ 45
2 4.44
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
108  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 69
3 4.35
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
109  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 100
1 1.00
1 1.00
7 7.00
3 3.00
1 1.00
87 87.00
13 13.00%
110  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
111  โรงเรียนบ้านฟากบึง 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
112  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
2 2.90
1 1.45
61 88.41
8 11.59%
113  โรงเรียนวัดวังผักรุง 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
114  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
115  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 100
1 1.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
116  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
117  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
118  โรงเรียนวัดห้องสูง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
119  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
120  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
121  โรงเรียนบ้านชําสอง 95
4 4.21
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
122  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 136
3 2.21
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
123  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 237
6 2.53
0 0.00
5 2.11
2 0.84
4 1.69
220 92.83
17 7.17%
124  โรงเรียนบ้านดารา 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
125  โรงเรียนบ้านหัวหาด 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
126  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
127  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
128  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
129  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
16 94.12
1 5.88%
130  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.26
54 94.74
3 5.26%
131  โรงเรียนวัดคลองนาพง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
132  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
134  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 174
0 0.00
2 1.15
6 3.45
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
135  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
136  โรงเรียนบ้านแพะ 97
2 2.06
1 1.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
137  โรงเรียนบ้านผักขวง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
138  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
139  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 99.19
1 0.81%
140  โรงเรียนบ้านคลองละมุง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านวังสําโม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดผาจักร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนสามัคยาราม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนไร่อ้อย 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,140 6.86
เตี้ย  608 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,720 10.35
ผอมและเตี้ย  567 3.41
อ้วนและเตี้ย  504 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,077 72.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,539 คน


27.32%


Powered By www.thaieducation.net