ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดู่ 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
13 54.17
9 37.50
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
2 4.88
7 17.07
0 0.00
31 75.61
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 137
41 29.93
31 22.63
17 12.41
27 19.71
11 8.03
10 7.30
127 92.70%
4  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 171
21 12.28
19 11.11
35 20.47
40 23.39
0 0.00
56 32.75
115 67.25%
5  โรงเรียนแม่วะวิทยา 59
29 49.15
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
6  โรงเรียนต้นธงวิทยา 127
18 14.17
7 5.51
27 21.26
13 10.24
0 0.00
62 48.82
65 51.18%
7  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 89
10 11.24
9 10.11
13 14.61
4 4.49
9 10.11
44 49.44
45 50.56%
8  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 490
43 8.78
39 7.96
60 12.24
36 7.35
67 13.67
245 50.00
245 50.00%
9  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
19 31.15
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
10  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 99
15 15.15
9 9.09
16 16.16
8 8.08
0 0.00
51 51.52
48 48.48%
11  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
3 6.12
3 6.12
5 10.20
4 8.16
6 12.24
28 57.14
21 42.86%
12  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 61
14 22.95
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
13  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 66
6 9.09
0 0.00
20 30.30
0 0.00
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
14  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 46
6 13.04
6 13.04
5 10.87
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
15  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 87
24 27.59
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
16  โรงเรียนบ้านดอนไชย 143
10 6.99
8 5.59
26 18.18
5 3.50
1 0.70
93 65.03
50 34.97%
17  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 63
13 20.63
1 1.59
6 9.52
2 3.17
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
18  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 56
7 12.50
1 1.79
10 17.86
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
19  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 89
8 8.99
1 1.12
21 23.60
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
20  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 119
11 9.24
8 6.72
18 15.13
3 2.52
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
21  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 596
54 9.06
34 5.70
95 15.94
14 2.35
0 0.00
399 66.95
197 33.05%
22  โรงเรียนศาลาวิทยา 113
15 13.27
6 5.31
14 12.39
2 1.77
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
23  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 40
4 10.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
24  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 65
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
7 10.77
44 67.69
21 32.31%
25  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 69
2 2.90
6 8.70
12 17.39
2 2.90
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
26  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 60
3 5.00
3 5.00
12 20.00
1 1.67
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
27  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 234
25 10.68
6 2.56
37 15.81
5 2.14
0 0.00
161 68.80
73 31.20%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 151
13 8.61
12 7.95
22 14.57
0 0.00
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
29  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 62
0 0.00
8 12.90
0 0.00
11 17.74
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
30  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 328
8 2.44
14 4.27
16 4.88
30 9.15
31 9.45
229 69.82
99 30.18%
31  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 183
6 3.28
8 4.37
25 13.66
13 7.10
2 1.09
129 70.49
54 29.51%
32  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 112
9 8.04
16 14.29
8 7.14
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
33  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 159
11 6.92
7 4.40
23 14.47
4 2.52
1 0.63
113 71.07
46 28.93%
34  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 76
3 3.95
5 6.58
11 14.47
2 2.63
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
35  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 124
19 15.32
3 2.42
12 9.68
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
36  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 74
6 8.11
0 0.00
5 6.76
6 8.11
3 4.05
54 72.97
20 27.03%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 79
6 7.59
5 6.33
6 7.59
4 5.06
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
38  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 49
6 12.24
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
39  โรงเรียนบ้านนาบง 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
5 11.90
31 73.81
11 26.19%
40  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 39
4 10.26
1 2.56
3 7.69
0 0.00
2 5.13
29 74.36
10 25.64%
41  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
42  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 64
4 6.25
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองเตา 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
44  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 71
8 11.27
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
45  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 116
7 6.03
4 3.45
10 8.62
6 5.17
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
46  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 226
15 6.64
12 5.31
24 10.62
1 0.44
0 0.00
174 76.99
52 23.01%
47  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 140
6 4.29
5 3.57
18 12.86
1 0.71
2 1.43
108 77.14
32 22.86%
48  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 110
12 10.91
3 2.73
9 8.18
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
49  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 120
5 4.17
2 1.67
6 5.00
7 5.83
7 5.83
93 77.50
27 22.50%
50  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 147
5 3.40
8 5.44
18 12.24
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
51  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 86
5 5.81
2 2.33
11 12.79
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
52  โรงเรียนบ้านจอมปิง 54
0 0.00
1 1.85
7 12.96
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
53  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
54  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
4 5.88
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
55  โรงเรียนบ้านเด่น 95
3 3.16
2 2.11
11 11.58
2 2.11
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
56  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 37
5 13.51
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
57  โรงเรียนแสลมวิทยา 149
10 6.71
8 5.37
10 6.71
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
58  โรงเรียนบ้านนาคต 82
7 8.54
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
59  โรงเรียนป่าตันวิทยา 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
60  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 89
2 2.25
6 6.74
3 3.37
5 5.62
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
61  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 117
4 3.42
5 4.27
7 5.98
5 4.27
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
62  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
2 3.23
4 6.45
2 3.23
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
63  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 74
5 6.76
4 5.41
1 1.35
3 4.05
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
64  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 530
15 2.83
18 3.40
32 6.04
18 3.40
9 1.70
438 82.64
92 17.36%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
66  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 84
1 1.19
2 2.38
8 9.52
3 3.57
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
67  โรงเรียนบ้านท่าผา 142
9 6.34
3 2.11
11 7.75
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
68  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 126
9 7.14
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 71
6 8.45
1 1.41
3 4.23
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
70  โรงเรียนบ้านเวียง 181
4 2.21
6 3.31
18 9.94
0 0.00
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
71  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 72
2 2.78
2 2.78
5 6.94
2 2.78
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
72  โรงเรียนบ้านนากวาง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
73  โรงเรียนนายางวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
74  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 88
3 3.41
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
75  โรงเรียนวังหินวิทยา 88
9 10.23
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
76  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 163
5 3.07
5 3.07
14 8.59
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
77  โรงเรียนบ้านสามขา 75
4 5.33
4 5.33
1 1.33
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
78  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 117
3 2.56
3 2.56
8 6.84
3 2.56
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
79  โรงเรียนบ้านหลุก 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
80  โรงเรียนวัดสาแล 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
81  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
8 6.56
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
82  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 94
1 1.06
3 3.19
9 9.57
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
83  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
84  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 74
2 2.70
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
86  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 62
2 3.23
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
87  โรงเรียนบ้านท่า 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
88  โรงเรียนบ้านปางอ้า 122
2 1.64
2 1.64
8 6.56
2 1.64
1 0.82
107 87.70
15 12.30%
89  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 114
4 3.51
0 0.00
7 6.14
3 2.63
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
90  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
91  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 44
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
92  โรงเรียนบ้านแก่น 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
93  โรงเรียนบ้านบอม 131
1 0.76
1 0.76
12 9.16
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
94  โรงเรียนบ้านสมัย 91
4 4.40
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
95  โรงเรียนวัดนาแก้ว 62
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
96  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
97  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 118
1 0.85
3 2.54
3 2.54
2 1.69
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
100  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 118
1 0.85
2 1.69
5 4.24
0 0.00
1 0.85
109 92.37
9 7.63%
101  โรงเรียนบ้านแม่เติน 66
0 0.00
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
102  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
103  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
104  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
105  โรงเรียนบ้านนาดง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
106  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  755 6.91
เตี้ย  452 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,088 9.96
ผอมและเตี้ย  333 3.05
อ้วนและเตี้ย  208 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,087 74.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,836 คน


25.96%


Powered By www.thaieducation.net