ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 190
10 5.26
17 8.95
14 7.37
31 16.32
27 14.21
91 47.89
99 52.11%
2  โรงเรียนวัดบ้านม้า 85
3 3.53
5 5.88
16 18.82
11 12.94
8 9.41
42 49.41
43 50.59%
3  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 73
5 6.85
20 27.40
4 5.48
3 4.11
0 0.00
41 56.16
32 43.84%
4  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1704
152 8.92
24 1.41
219 12.85
176 10.33
125 7.34
1008 59.15
696 40.85%
5  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
2 4.17
2 4.17
15 31.25
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
6  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 109
12 11.01
11 10.09
12 11.01
3 2.75
5 4.59
66 60.55
43 39.45%
7  โรงเรียนบ้านจำบอน 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
15 15.63
11 11.46
59 61.46
37 38.54%
8  โรงเรียนบ้านประตูป่า 46
4 8.70
3 6.52
4 8.70
3 6.52
3 6.52
29 63.04
17 36.96%
9  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 123
8 6.50
6 4.88
14 11.38
5 4.07
11 8.94
79 64.23
44 35.77%
10  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 58
5 8.62
5 8.62
4 6.90
5 8.62
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
11  โรงเรียนบ้านป่าซาง 157
9 5.73
4 2.55
12 7.64
12 7.64
12 7.64
108 68.79
49 31.21%
12  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 46
4 8.70
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 125
6 4.80
4 3.20
26 20.80
2 1.60
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
14  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 10
2 20.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
15  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 58
4 6.90
3 5.17
6 10.34
4 6.90
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
16  โรงเรียนวัดหนองซิว 128
6 4.69
8 6.25
17 13.28
0 0.00
6 4.69
91 71.09
37 28.91%
17  โรงเรียนวัดน้ำพุ 45
4 8.89
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
18  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 66
7 10.61
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
19  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 105
7 6.67
4 3.81
14 13.33
5 4.76
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
20  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 98
12 12.24
10 10.20
5 5.10
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
21  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30
0 0.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
22  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 64
5 7.81
1 1.56
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
23  โรงเรียนบ้านไร่ดง 49
0 0.00
2 4.08
11 22.45
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
24  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 57
2 3.51
2 3.51
11 19.30
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
25  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 58
1 1.72
8 13.79
5 8.62
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
26  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 218
3 1.38
6 2.75
35 16.06
11 5.05
1 0.46
162 74.31
56 25.69%
27  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 96
5 5.21
6 6.25
7 7.29
4 4.17
2 2.08
72 75.00
24 25.00%
28  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 91
5 5.49
2 2.20
13 14.29
2 2.20
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
29  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
10 17.24
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
30  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
2 6.90
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
31  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 176
15 8.52
8 4.55
15 8.52
4 2.27
0 0.00
134 76.14
42 23.86%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89
5 5.62
0 0.00
16 17.98
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
33  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
34  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 35
1 2.86
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
35  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 84
4 4.76
1 1.19
14 16.67
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
36  โรงเรียนวัดต้นโชค 62
2 3.23
3 4.84
9 14.52
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
37  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 103
4 3.88
4 3.88
3 2.91
7 6.80
5 4.85
80 77.67
23 22.33%
38  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
39  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 305
10 3.28
6 1.97
41 13.44
4 1.31
4 1.31
240 78.69
65 21.31%
41  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 149
6 4.03
4 2.68
6 4.03
7 4.70
8 5.37
118 79.19
31 20.81%
42  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 93
8 8.60
0 0.00
11 11.83
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
43  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 79
5 6.33
1 1.27
9 11.39
0 0.00
1 1.27
63 79.75
16 20.25%
44  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 175
6 3.43
3 1.71
6 3.43
0 0.00
20 11.43
140 80.00
35 20.00%
45  โรงเรียนวัดป่าแดด 61
1 1.64
2 3.28
8 13.11
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
46  โรงเรียนตำบลริมปิง 109
6 5.50
5 4.59
8 7.34
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
47  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
48  โรงเรียนบ้านป่าเลา 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
49  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 88
4 4.55
4 4.55
6 6.82
1 1.14
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
50  โรงเรียนวัดป่าสัก 132
3 2.27
12 9.09
7 5.30
1 0.76
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
51  โรงเรียนบ้านโป่งรู 105
4 3.81
10 9.52
5 4.76
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
52  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 184
4 2.17
9 4.89
6 3.26
9 4.89
5 2.72
151 82.07
33 17.93%
53  โรงเรียนวัดสันคะยอม 148
15 10.14
0 0.00
11 7.43
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
54  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 115
5 4.35
3 2.61
4 3.48
5 4.35
3 2.61
95 82.61
20 17.39%
55  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 52
1 1.92
5 9.62
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
56  โรงเรียนบ้านดอนตอง 65
7 10.77
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
57  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 136
5 3.68
4 2.94
5 3.68
5 3.68
4 2.94
113 83.09
23 16.91%
58  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 77
3 3.90
4 5.19
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
59  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 42
4 9.52
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
60  โรงเรียนวัดทากาศ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
61  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
62  โรงเรียนวัดบ้านดอน 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
63  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 122
0 0.00
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
64  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 141
3 2.13
3 2.13
12 8.51
1 0.71
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
65  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
66  โรงเรียนวัดกู่เส้า 70
2 2.86
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 98
1 1.02
0 0.00
9 9.18
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
68  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 175
3 1.71
2 1.14
11 6.29
2 1.14
2 1.14
155 88.57
20 11.43%
69  โรงเรียนวัดสันต้นธง 108
2 1.85
5 4.63
2 1.85
1 0.93
2 1.85
96 88.89
12 11.11%
70  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 173
7 4.05
3 1.73
4 2.31
4 2.31
1 0.58
154 89.02
19 10.98%
71  โรงเรียนวัดชัยสถาน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
72  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
73  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 121
4 3.31
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
74  โรงเรียนบ้านดอยคำ 150
0 0.00
0 0.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
75  โรงเรียนบ้านป่าตาล 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
76  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 166
6 3.61
0 0.00
11 6.63
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
77  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 51
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
78  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 42
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
79  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
80  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
81  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
82  โรงเรียนวัดบ้านธิ 72
1 1.39
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
83  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
0 0.00
2 1.71
109 93.16
8 6.84%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 147
2 1.36
5 3.40
2 1.36
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
85  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
86  โรงเรียนบ้านแม่เมย 158
0 0.00
0 0.00
7 4.43
1 0.63
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
87  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
88  โรงเรียนบ้านดงสารภี 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
64 95.52
3 4.48%
89  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 67
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
90  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 106
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
91  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
92  โรงเรียนวัดสันทราย 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
93  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 216
1 0.46
2 0.93
1 0.46
1 0.46
0 0.00
211 97.69
5 2.31%
94  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  486 4.75
เตี้ย  294 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  923 9.03
ผอมและเตี้ย  361 3.53
อ้วนและเตี้ย  275 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,886 77.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,339 คน


22.88%


Powered By www.thaieducation.net