ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.38
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 192
28 14.58
57 29.69
2 1.04
85 44.27
59 30.73
-39 -20.31
231 120.31%
2  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 33
20 60.61
0 0.00
12 36.36
1 3.03
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 187
45 24.06
29 15.51
21 11.23
73 39.04
19 10.16
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหมูม้น 185
40 21.62
63 34.05
13 7.03
21 11.35
2 1.08
46 24.86
139 75.14%
5  โรงเรียนบ้านบุ่ง 164
44 26.83
29 17.68
11 6.71
21 12.80
2 1.22
57 34.76
107 65.24%
6  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 89
10 11.24
6 6.74
25 28.09
3 3.37
14 15.73
31 34.83
58 65.17%
7  โรงเรียนบ้านจอมศรี 45
7 15.56
8 17.78
8 17.78
5 11.11
0 0.00
17 37.78
28 62.22%
8  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 265
47 17.74
43 16.23
40 15.09
22 8.30
8 3.02
105 39.62
160 60.38%
9  โรงเรียนบ้านโพนบก 266
53 19.92
43 16.17
19 7.14
25 9.40
6 2.26
120 45.11
146 54.89%
10  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 315
21 6.67
41 13.02
59 18.73
24 7.62
26 8.25
144 45.71
171 54.29%
11  โรงเรียนบ้านอูนนา 107
9 8.41
14 13.08
18 16.82
8 7.48
6 5.61
52 48.60
55 51.40%
12  โรงเรียนบ้านนานอ 111
23 20.72
12 10.81
7 6.31
6 5.41
8 7.21
55 49.55
56 50.45%
13  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 34
7 20.59
4 11.76
2 5.88
3 8.82
1 2.94
17 50.00
17 50.00%
14  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 183
18 9.84
48 26.23
24 13.11
0 0.00
0 0.00
93 50.82
90 49.18%
15  โรงเรียนบ้านธาตุ 56
1 1.79
2 3.57
13 23.21
1 1.79
10 17.86
29 51.79
27 48.21%
16  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 42
7 16.67
6 14.29
5 11.90
2 4.76
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
17  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 270
76 28.15
9 3.33
17 6.30
17 6.30
6 2.22
145 53.70
125 46.30%
18  โรงเรียนบ้านโพนจาน 396
90 22.73
64 16.16
29 7.32
0 0.00
0 0.00
213 53.79
183 46.21%
19  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
22 16.67
13 9.85
9 6.82
13 9.85
2 1.52
73 55.30
59 44.70%
20  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 63
8 12.70
8 12.70
0 0.00
9 14.29
3 4.76
35 55.56
28 44.44%
21  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 71
1 1.41
14 19.72
15 21.13
1 1.41
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 84
14 16.67
13 15.48
1 1.19
8 9.52
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
23  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 75
14 18.67
9 12.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
24  โรงเรียนบ้านปากทวย 40
8 20.00
6 15.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
23 57.50
17 42.50%
25  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 144
16 11.11
9 6.25
21 14.58
10 6.94
4 2.78
84 58.33
60 41.67%
26  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 164
24 14.63
8 4.88
18 10.98
5 3.05
13 7.93
96 58.54
68 41.46%
27  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
11 13.41
6 7.32
4 4.88
48 58.54
34 41.46%
28  โรงเรียนบ้านหนองเทา 187
23 12.30
20 10.70
19 10.16
15 8.02
0 0.00
110 58.82
77 41.18%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 295
48 16.27
24 8.14
25 8.47
16 5.42
7 2.37
175 59.32
120 40.68%
30  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 229
41 17.90
20 8.73
16 6.99
10 4.37
4 1.75
138 60.26
91 39.74%
31  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1278
93 7.28
64 5.01
82 6.42
157 12.28
107 8.37
775 60.64
503 39.36%
32  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 153
19 12.42
4 2.61
10 6.54
19 12.42
8 5.23
93 60.78
60 39.22%
33  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 282
48 17.02
31 10.99
12 4.26
18 6.38
0 0.00
173 61.35
109 38.65%
34  โรงเรียนบ้านหนองซน 218
15 6.88
17 7.80
26 11.93
11 5.05
7 3.21
142 65.14
76 34.86%
35  โรงเรียนบ้านพนอม 115
7 6.09
9 7.83
10 8.70
4 3.48
10 8.70
75 65.22
40 34.78%
36  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 84
13 15.48
7 8.33
6 7.14
0 0.00
3 3.57
55 65.48
29 34.52%
37  โรงเรียนบ้านพะทาย 251
21 8.37
24 9.56
16 6.37
9 3.59
16 6.37
165 65.74
86 34.26%
38  โรงเรียนบ้านนาจาน 202
30 14.85
22 10.89
10 4.95
6 2.97
1 0.50
133 65.84
69 34.16%
39  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 97
8 8.25
8 8.25
11 11.34
4 4.12
2 2.06
64 65.98
33 34.02%
40  โรงเรียนบ้านอีอูด 127
16 12.60
22 17.32
3 2.36
2 1.57
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
41  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 161
26 16.15
17 10.56
5 3.11
3 1.86
3 1.86
107 66.46
54 33.54%
42  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 69
5 7.25
7 10.14
7 10.14
3 4.35
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
43  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
7 9.33
5 6.67
12 16.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
44  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 129
21 16.28
13 10.08
7 5.43
0 0.00
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
45  โรงเรียนบ้านนาหว้า 827
193 23.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 7.26
574 69.41
253 30.59%
46  โรงเรียนบ้านดอนแดง 102
15 14.71
14 13.73
2 1.96
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
47  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 107
3 2.80
9 8.41
8 7.48
8 7.48
4 3.74
75 70.09
32 29.91%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
12 12.37
4 4.12
3 3.09
7 7.22
2 2.06
69 71.13
28 28.87%
49  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 132
11 8.33
10 7.58
4 3.03
9 6.82
4 3.03
94 71.21
38 28.79%
50  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 87
6 6.90
13 14.94
3 3.45
3 3.45
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
51  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 108
6 5.56
6 5.56
14 12.96
4 3.70
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
52  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 70
5 7.14
4 5.71
7 10.00
2 2.86
2 2.86
50 71.43
20 28.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองดุด 169
36 21.30
6 3.55
2 1.18
4 2.37
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
54  โรงเรียนบ้านนาเข 168
16 9.52
5 2.98
6 3.57
8 4.76
11 6.55
122 72.62
46 27.38%
55  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
7 10.61
3 4.55
7 10.61
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
56  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 63
7 11.11
3 4.76
5 7.94
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
57  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 117
13 11.11
13 11.11
2 1.71
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
58  โรงเรียนบ้านนางัว 128
8 6.25
7 5.47
12 9.38
3 2.34
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
59  โรงเรียนบ้านยางงอย 74
15 20.27
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
60  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 131
11 8.40
10 7.63
1 0.76
8 6.11
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
61  โรงเรียนบ้านโคกยาว 63
7 11.11
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
62  โรงเรียนบ้านดงน้อย 176
11 6.25
8 4.55
12 6.82
8 4.55
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
63  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 176
22 12.50
0 0.00
17 9.66
0 0.00
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
64  โรงเรียนเพียงหลวง 10 87
9 10.34
2 2.30
3 3.45
4 4.60
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
65  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 161
12 7.45
8 4.97
7 4.35
8 4.97
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
66  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
4 4.76
0 0.00
5 5.95
7 8.33
2 2.38
66 78.57
18 21.43%
67  โรงเรียนบ้านค้อ 286
13 4.55
26 9.09
12 4.20
10 3.50
0 0.00
225 78.67
61 21.33%
68  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 47
4 8.51
5 10.64
1 2.13
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
69  โรงเรียนบ้านโพนแดง 82
11 13.41
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
70  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 59
0 0.00
9 15.25
3 5.08
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 59
0 0.00
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
72  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 94
6 6.38
5 5.32
3 3.19
4 4.26
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
73  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 124
13 10.48
0 0.00
7 5.65
0 0.00
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
74  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 109
12 11.01
3 2.75
6 5.50
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
75  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
4 4.04
4 4.04
80 80.81
19 19.19%
76  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 100
2 2.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
77  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
78  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 121
1 0.83
2 1.65
7 5.79
3 2.48
9 7.44
99 81.82
22 18.18%
79  โรงเรียนบ้านหัวหาด 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
80  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 107
10 9.35
5 4.67
4 3.74
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
81  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 116
10 8.62
3 2.59
6 5.17
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
82  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 201
14 6.97
11 5.47
6 2.99
2 1.00
1 0.50
167 83.08
34 16.92%
83  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 224
11 4.91
18 8.04
4 1.79
4 1.79
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
84  โรงเรียนบ้านโพนทอง 92
4 4.35
1 1.09
6 6.52
1 1.09
3 3.26
77 83.70
15 16.30%
85  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
8 9.20
1 1.15
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
86  โรงเรียนบ้านโพน 132
7 5.30
2 1.52
12 9.09
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
87  โรงเรียนบ้านโคกศรี 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
88  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 80
4 5.00
4 5.00
3 3.75
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
89  โรงเรียนบ้านนาคํา 152
7 4.61
10 6.58
0 0.00
5 3.29
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
90  โรงเรียนบ้านนาน้อย 293
16 5.46
12 4.10
6 2.05
8 2.73
0 0.00
251 85.67
42 14.33%
91  โรงเรียนบ้านคําไฮ 140
7 5.00
3 2.14
2 1.43
5 3.57
3 2.14
120 85.71
20 14.29%
92  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 98
5 5.10
4 4.08
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
93  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
94  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 128
6 4.69
5 3.91
4 3.13
2 1.56
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
95  โรงเรียนบ้านนาทม 295
12 4.07
6 2.03
6 2.03
12 4.07
2 0.68
257 87.12
38 12.88%
96  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
2 2.86
61 87.14
9 12.86%
97  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 120
3 2.50
2 1.67
6 5.00
4 3.33
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
98  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
99  โรงเรียนบ้านรามราช 220
20 9.09
0 0.00
3 1.36
3 1.36
0 0.00
194 88.18
26 11.82%
100  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
9 6.87
2 1.53
3 2.29
1 0.76
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
101  โรงเรียนบ้านอ้วน 93
2 2.15
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
102  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 56
1 1.79
3 5.36
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
103  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 175
5 2.86
0 0.00
9 5.14
3 1.71
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
104  โรงเรียนบ้านสามัคคี 124
4 3.23
3 2.42
1 0.81
3 2.42
1 0.81
112 90.32
12 9.68%
105  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
106  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
107  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 188
2 1.06
2 1.06
12 6.38
0 0.00
0 0.00
172 91.49
16 8.51%
108  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.13
36 92.31
3 7.69%
109  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
110  โรงเรียนบ้านดอนแดง 113
0 0.00
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
111  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 186
4 2.15
2 1.08
0 0.00
4 2.15
3 1.61
173 93.01
13 6.99%
112  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 46
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
113  โรงเรียนบ้านนาคอย 158
2 1.27
0 0.00
5 3.16
3 1.90
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
114  โรงเรียนบ้านนาหนองบก 33
2 6.06
-1 -3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
115  โรงเรียนบ้านบงคํา 125
3 2.40
2 1.60
1 0.80
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
116  โรงเรียนบ้านดง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
117  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 202
5 2.48
2 0.99
3 1.49
1 0.50
0 0.00
191 94.55
11 5.45%
118  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
120  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 160
0 0.00
4 2.50
1 0.63
2 1.25
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
121  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 245
0 0.00
3 1.22
5 2.04
0 0.00
2 0.82
235 95.92
10 4.08%
122  โรงเรียนบ้านนาใน 111
2 1.80
0 0.00
0 0.00
2 1.80
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
123  โรงเรียนบ้านภูกระแต 239
0 0.00
0 0.00
2 0.84
0 0.00
1 0.42
236 98.74
3 1.26%
124  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านดอนเตย 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองแวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนกุง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 261
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
261 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,402 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,805 9.81
เตี้ย  1,187 6.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,054 5.73
ผอมและเตี้ย  831 4.52
อ้วนและเตี้ย  489 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,036 70.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,366 คน


29.16%


Powered By www.thaieducation.net