ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดท่าแคลง 77
0 0.00
16 20.78
17 22.08
3 3.90
4 5.19
37 48.05
40 51.95%
2  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1564
187 11.96
25 1.60
200 12.79
223 14.26
132 8.44
797 50.96
767 49.04%
3  โรงเรียนวัดเขาวงกต 145
8 5.52
8 5.52
24 16.55
23 15.86
2 1.38
80 55.17
65 44.83%
4  โรงเรียนบ้านซอยสอง 151
2 1.32
15 9.93
11 7.28
17 11.26
21 13.91
85 56.29
66 43.71%
5  โรงเรียนวัดรำพัน 121
12 9.92
5 4.13
22 18.18
4 3.31
8 6.61
70 57.85
51 42.15%
6  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
10 22.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
7  โรงเรียนวัดโป่งแรด 64
1 1.56
20 31.25
3 4.69
0 0.00
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
8  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 219
14 6.39
8 3.65
21 9.59
19 8.68
20 9.13
137 62.56
82 37.44%
9  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 228
20 8.77
27 11.84
29 12.72
6 2.63
0 0.00
146 64.04
82 35.96%
10  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 128
7 5.47
9 7.03
12 9.38
7 5.47
9 7.03
84 65.63
44 34.38%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 38
6 15.79
3 7.89
0 0.00
2 5.26
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
12  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 98
11 11.22
7 7.14
8 8.16
5 5.10
1 1.02
66 67.35
32 32.65%
13  โรงเรียนวัดพลับพลา 359
29 8.08
15 4.18
29 8.08
15 4.18
29 8.08
242 67.41
117 32.59%
14  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 234
22 9.40
18 7.69
13 5.56
10 4.27
13 5.56
158 67.52
76 32.48%
15  โรงเรียนบ้านวังปลา 72
6 8.33
5 6.94
8 11.11
2 2.78
2 2.78
49 68.06
23 31.94%
16  โรงเรียนบ้านแก้ว 630
57 9.05
28 4.44
60 9.52
55 8.73
0 0.00
430 68.25
200 31.75%
17  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 61
3 4.92
6 9.84
9 14.75
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
18  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 59
12 20.34
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 596
54 9.06
35 5.87
60 10.07
12 2.01
3 0.50
432 72.48
164 27.52%
20  โรงเรียนวัดหนองสีงา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
3 11.54
19 73.08
7 26.92%
21  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 97
5 5.15
5 5.15
10 10.31
4 4.12
2 2.06
71 73.20
26 26.80%
22  โรงเรียนบ้านคลองครก 175
31 17.71
3 1.71
9 5.14
1 0.57
2 1.14
129 73.71
46 26.29%
23  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 72
6 8.33
6 8.33
4 5.56
2 2.78
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
24  โรงเรียนวัดหมูดุด 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
25  โรงเรียนวัดช้างข้าม 146
8 5.48
12 8.22
9 6.16
1 0.68
2 1.37
114 78.08
32 21.92%
26  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138
11 7.97
4 2.90
12 8.70
2 1.45
1 0.72
108 78.26
30 21.74%
27  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 51
2 3.92
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
28  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 506
25 4.94
46 9.09
33 6.52
3 0.59
2 0.40
397 78.46
109 21.54%
29  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
30  โรงเรียนวัดทองทั่ว 212
8 3.77
5 2.36
28 13.21
1 0.47
0 0.00
170 80.19
42 19.81%
31  โรงเรียนบ้านชำโสม 71
4 5.63
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
32  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 417
23 5.52
23 5.52
34 8.15
1 0.24
0 0.00
336 80.58
81 19.42%
33  โรงเรียนบ้านตาเลียว 161
3 1.86
5 3.11
19 11.80
4 2.48
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
34  โรงเรียนวัดเนินสูง 144
7 4.86
5 3.47
11 7.64
4 2.78
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
35  โรงเรียนบ้านโคกวัด 94
8 8.51
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
36  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 192
11 5.73
3 1.56
18 9.38
2 1.04
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
37  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 105
3 2.86
6 5.71
6 5.71
2 1.90
1 0.95
87 82.86
18 17.14%
38  โรงเรียนบ้านประแกต 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
39  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 344
25 7.27
9 2.62
7 2.03
9 2.62
7 2.03
287 83.43
57 16.57%
40  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 266
20 7.52
10 3.76
11 4.14
2 0.75
1 0.38
222 83.46
44 16.54%
41  โรงเรียนบ้านคลองลาว 397
16 4.03
18 4.53
25 6.30
3 0.76
3 0.76
332 83.63
65 16.37%
42  โรงเรียนบ้านยางระหง 68
2 2.94
8 11.76
1 1.47
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
43  โรงเรียนวัดนายายอาม 76
1 1.32
1 1.32
9 11.84
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
44  โรงเรียนวัดโขดหอย 45
3 6.67
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
45  โรงเรียนวัดเขาน้อย 78
1 1.28
2 2.56
9 11.54
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
46  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 138
6 4.35
3 2.17
8 5.80
4 2.90
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
47  โรงเรียนวัดดอนตาล 172
2 1.16
3 1.74
20 11.63
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
48  โรงเรียนวัดพลับ 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
49  โรงเรียนวัดคลองขุด 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
50  โรงเรียนบ้านมาบโอน 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
51  โรงเรียนวัดหนองคัน 153
11 7.19
4 2.61
5 3.27
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
52  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 181
5 2.76
4 2.21
12 6.63
2 1.10
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
53  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 213
14 6.57
4 1.88
8 3.76
1 0.47
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
54  โรงเรียนวัดหนองไทร 104
1 0.96
1 0.96
7 6.73
4 3.85
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
55  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
56  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
57  โรงเรียนสฤษดิเดช 3251
116 3.57
45 1.38
231 7.11
2 0.06
0 0.00
2857 87.88
394 12.12%
58  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 150
5 3.33
4 2.67
3 2.00
3 2.00
3 2.00
132 88.00
18 12.00%
59  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
60  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
61  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
62  โรงเรียนวัดวังหิน 93
4 4.30
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 487
10 2.05
2 0.41
22 4.52
13 2.67
5 1.03
435 89.32
52 10.68%
64  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 105
2 1.90
2 1.90
5 4.76
1 0.95
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
65  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
66  โรงเรียนวัดคมบาง 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
67  โรงเรียนวัดแขมหนู 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
68  โรงเรียนวัดโขมง 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
69  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 78
2 2.56
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
70  โรงเรียนวัดหนองบัว 130
3 2.31
3 2.31
2 1.54
2 1.54
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
71  โรงเรียนวัดสิงห์ 212
3 1.42
4 1.89
9 4.25
0 0.00
0 0.00
196 92.45
16 7.55%
72  โรงเรียนวัดหนองแหวน 177
5 2.82
2 1.13
4 2.26
0 0.00
2 1.13
164 92.66
13 7.34%
73  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
74  โรงเรียนวัดสามผาน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
75  โรงเรียนวัดแสลง 239
2 0.84
3 1.26
11 4.60
0 0.00
0 0.00
223 93.31
16 6.69%
76  โรงเรียนวัดนาซา 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
77  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
78  โรงเรียนวัดเนินยาง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
79  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 136
2 1.47
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
80  โรงเรียนวัดจันทนาราม 319
4 1.25
1 0.31
4 1.25
0 0.00
0 0.00
310 97.18
9 2.82%
81  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 409
3 0.73
2 0.49
4 0.98
0 0.00
0 0.00
400 97.80
9 2.20%
82  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 290
0 0.00
0 0.00
3 1.03
0 0.00
2 0.69
285 98.28
5 1.72%

 

จำนวนนักเรียน  16,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  912 5.41
เตี้ย  538 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,253 7.43
ผอมและเตี้ย  486 2.88
อ้วนและเตี้ย  284 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,392 79.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,473 คน


20.59%


Powered By www.thaieducation.net