ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
6 21.43
7 25.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 85
72 84.71
2 2.35
2 2.35
3 3.53
6 7.06
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาตากาง 83
25 30.12
19 22.89
14 16.87
22 26.51
3 3.61
0 0.00
83 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 91
20 21.98
22 24.18
19 20.88
18 19.78
12 13.19
0 0.00
91 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 56
25 44.64
13 23.21
4 7.14
14 25.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนสูง 95
34 35.79
19 20.00
42 44.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
7  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 50
17 34.00
10 20.00
10 20.00
9 18.00
2 4.00
2 4.00
48 96.00%
8  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
14 23.73
15 25.42
15 25.42
5 8.47
54 91.53%
9  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
8 16.67
5 10.42
4 8.33
16 33.33
9 18.75
6 12.50
42 87.50%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
9 15.00
15 25.00
12 20.00
7 11.67
8 13.33
9 15.00
51 85.00%
11  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
30 15.46
14 7.22
24 12.37
26 13.40
33 17.01
67 34.54
127 65.46%
12  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
9 6.25
11 7.64
17 11.81
18 12.50
31 21.53
58 40.28
86 59.72%
13  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 284
41 14.44
35 12.32
27 9.51
33 11.62
15 5.28
133 46.83
151 53.17%
14  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 177
13 7.34
10 5.65
18 10.17
23 12.99
28 15.82
85 48.02
92 51.98%
15  โรงเรียนบ้านหนองหอย 6
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
16  โรงเรียนบ้านบาก 67
23 34.33
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
17  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 45
5 11.11
13 28.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
19  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
20  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 98
15 15.31
12 12.24
12 12.24
3 3.06
2 2.04
54 55.10
44 44.90%
21  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
9 18.37
5 10.20
6 12.24
1 2.04
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
22  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
23  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
19 12.93
14 9.52
11 7.48
12 8.16
6 4.08
85 57.82
62 42.18%
24  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 60
11 18.33
4 6.67
2 3.33
6 10.00
2 3.33
35 58.33
25 41.67%
25  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 65
3 4.62
15 23.08
8 12.31
0 0.00
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
26  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 100
15 15.00
11 11.00
8 8.00
5 5.00
2 2.00
59 59.00
41 41.00%
27  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 532
53 9.96
42 7.89
92 17.29
26 4.89
0 0.00
319 59.96
213 40.04%
28  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 198
33 16.67
23 11.62
22 11.11
0 0.00
0 0.00
120 60.61
78 39.39%
29  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 129
27 20.93
7 5.43
7 5.43
7 5.43
2 1.55
79 61.24
50 38.76%
30  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
35 13.16
19 7.14
19 7.14
18 6.77
11 4.14
164 61.65
102 38.35%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
17 10.12
22 13.10
24 14.29
0 0.00
1 0.60
104 61.90
64 38.10%
32  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
5 13.51
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
33  โรงเรียนบ้านดงสง่า 156
12 7.69
7 4.49
7 4.49
19 12.18
14 8.97
97 62.18
59 37.82%
34  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 64
7 10.94
2 3.13
7 10.94
5 7.81
3 4.69
40 62.50
24 37.50%
35  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
2 1.63
21 17.07
6 4.88
13 10.57
77 62.60
46 37.40%
36  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 267
27 10.11
37 13.86
19 7.12
5 1.87
11 4.12
168 62.92
99 37.08%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 138
12 8.70
6 4.35
9 6.52
17 12.32
7 5.07
87 63.04
51 36.96%
38  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 114
15 13.16
9 7.89
6 5.26
9 7.89
3 2.63
72 63.16
42 36.84%
39  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 843
72 8.54
59 7.00
119 14.12
19 2.25
41 4.86
533 63.23
310 36.77%
40  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
7 13.73
10 19.61
1 1.96
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาล 86
20 23.26
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
42  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
19 18.27
11 10.58
0 0.00
6 5.77
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
43  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 114
3 2.63
5 4.39
5 4.39
16 14.04
10 8.77
75 65.79
39 34.21%
44  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
11 10.89
8 7.92
3 2.97
7 6.93
5 4.95
67 66.34
34 33.66%
45  โรงเรียนชุมพลศึกษา 63
5 7.94
4 6.35
8 12.70
3 4.76
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
46  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 75
8 10.67
4 5.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
47  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 81
9 11.11
2 2.47
11 13.58
5 6.17
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
48  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
49  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
11 8.09
6 4.41
26 19.12
1 0.74
1 0.74
91 66.91
45 33.09%
50  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 109
10 9.17
9 8.26
17 15.60
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
51  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 105
5 4.76
12 11.43
8 7.62
9 8.57
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
52  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 91
12 13.19
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
53  โรงเรียนบ้านตาล 201
29 14.43
15 7.46
9 4.48
5 2.49
5 2.49
138 68.66
63 31.34%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 176
19 10.80
14 7.95
15 8.52
7 3.98
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
55  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
56  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
8 8.60
9 9.68
7 7.53
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
57  โรงเรียนบ้านอูนดง 132
9 6.82
18 13.64
12 9.09
2 1.52
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
58  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 88
13 14.77
2 2.27
10 11.36
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
59  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
60  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 222
20 9.01
16 7.21
28 12.61
0 0.00
3 1.35
155 69.82
67 30.18%
61  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 150
7 4.67
17 11.33
7 4.67
7 4.67
7 4.67
105 70.00
45 30.00%
62  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
0 0.00
2 2.22
12 13.33
0 0.00
12 13.33
64 71.11
26 28.89%
63  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
2 1.74
7 6.09
4 3.48
9 7.83
11 9.57
82 71.30
33 28.70%
64  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
8 10.39
5 6.49
2 2.60
7 9.09
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
65  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
25 2.50
28 2.79
109 10.88
43 4.29
81 8.08
716 71.46
286 28.54%
66  โรงเรียนบ้านตาลโกน 156
19 12.18
8 5.13
9 5.77
6 3.85
2 1.28
112 71.79
44 28.21%
67  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
14 15.73
0 0.00
10 11.24
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
68  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 169
8 4.73
12 7.10
9 5.33
8 4.73
10 5.92
122 72.19
47 27.81%
69  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
11 8.03
6 4.38
11 8.03
6 4.38
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
70  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
4 6.15
5 7.69
3 4.62
6 9.23
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
12 10.62
9 7.96
2 1.77
8 7.08
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
72  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 278
17 6.12
22 7.91
33 11.87
1 0.36
2 0.72
203 73.02
75 26.98%
73  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 171
11 6.43
8 4.68
10 5.85
7 4.09
10 5.85
125 73.10
46 26.90%
74  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
8 2.65
11 3.64
16 5.30
19 6.29
27 8.94
221 73.18
81 26.82%
75  โรงเรียนบ้านบึงโน 185
16 8.65
11 5.95
13 7.03
6 3.24
3 1.62
136 73.51
49 26.49%
76  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 34
0 0.00
2 5.88
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
77  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 72
4 5.56
0 0.00
8 11.11
4 5.56
3 4.17
53 73.61
19 26.39%
78  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
14 9.27
5 3.31
15 9.93
112 74.17
39 25.83%
79  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 120
3 2.50
5 4.17
6 5.00
7 5.83
10 8.33
89 74.17
31 25.83%
80  โรงเรียนบ้านคำแหว 132
10 7.58
6 4.55
6 4.55
7 5.30
5 3.79
98 74.24
34 25.76%
81  โรงเรียนบ้านแร่ 222
12 5.41
12 5.41
7 3.15
14 6.31
12 5.41
165 74.32
57 25.68%
82  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 125
12 9.60
9 7.20
5 4.00
5 4.00
1 0.80
93 74.40
32 25.60%
83  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 129
14 10.85
4 3.10
14 10.85
0 0.00
1 0.78
96 74.42
33 25.58%
84  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
9 9.09
0 0.00
16 16.16
0 0.00
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
85  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 813
53 6.52
18 2.21
77 9.47
34 4.18
22 2.71
609 74.91
204 25.09%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 108
9 8.33
9 8.33
6 5.56
0 0.00
3 2.78
81 75.00
27 25.00%
87  โรงเรียนบ้านแกดำ 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
2 8.33
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 148
10 6.76
11 7.43
7 4.73
5 3.38
4 2.70
111 75.00
37 25.00%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
8 9.52
6 7.14
1 1.19
4 4.76
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
90  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
6 8.70
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
91  โรงเรียนบ้านหวาย 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
4 5.41
4 5.41
56 75.68
18 24.32%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
8 4.26
9 4.79
13 6.91
6 3.19
9 4.79
143 76.06
45 23.94%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
13 7.74
0 0.00
16 9.52
0 0.00
11 6.55
128 76.19
40 23.81%
94  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 211
12 5.69
7 3.32
9 4.27
15 7.11
7 3.32
161 76.30
50 23.70%
95  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 94
4 4.26
4 4.26
2 2.13
2 2.13
10 10.64
72 76.60
22 23.40%
96  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 150
13 8.67
6 4.00
14 9.33
2 1.33
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
97  โรงเรียนบ้านคำนาดี 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
2 2.33
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
99  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 152
10 6.58
15 9.87
10 6.58
0 0.00
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
100  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
7 14.29
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
6 6.12
2 2.04
4 4.08
8 8.16
2 2.04
76 77.55
22 22.45%
102  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 174
17 9.77
9 5.17
12 6.90
0 0.00
1 0.57
135 77.59
39 22.41%
103  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 170
17 10.00
10 5.88
10 5.88
1 0.59
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
104  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
6 6.67
5 5.56
8 8.89
0 0.00
1 1.11
70 77.78
20 22.22%
105  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 115
7 6.09
4 3.48
13 11.30
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
106  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 74
8 10.81
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
107  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
6 2.40
23 9.20
25 10.00
0 0.00
0 0.00
196 78.40
54 21.60%
108  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 125
10 8.00
8 6.40
7 5.60
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
109  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
9 3.61
5 2.01
35 14.06
4 1.61
0 0.00
196 78.71
53 21.29%
110  โรงเรียนบ้านนาล้อม 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
111  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
112  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 140
8 5.71
7 5.00
6 4.29
7 5.00
1 0.71
111 79.29
29 20.71%
113  โรงเรียนบ้านนางัว 69
4 5.80
2 2.90
6 8.70
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
114  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 105
1 0.95
2 1.90
10 9.52
3 2.86
5 4.76
84 80.00
21 20.00%
115  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
7 7.00
7 7.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
116  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
117  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 141
4 2.84
7 4.96
16 11.35
0 0.00
1 0.71
113 80.14
28 19.86%
118  โรงเรียนบ้านคำข่า 96
6 6.25
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
119  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 138
9 6.52
6 4.35
12 8.70
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 93
3 3.23
2 2.15
4 4.30
4 4.30
5 5.38
75 80.65
18 19.35%
121  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 162
7 4.32
6 3.70
18 11.11
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
122  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
123  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 298
15 5.03
19 6.38
20 6.71
2 0.67
0 0.00
242 81.21
56 18.79%
124  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
125  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 113
6 5.31
7 6.19
8 7.08
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
126  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
127  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 205
6 2.93
18 8.78
14 6.83
0 0.00
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
128  โรงเรียนบ้านทันสมัย 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
129  โรงเรียนบ้านผักตบ 65
2 3.08
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
130  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
5 3.40
4 2.72
12 8.16
4 2.72
2 1.36
120 81.63
27 18.37%
131  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 104
7 6.73
6 5.77
2 1.92
3 2.88
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
132  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
133  โรงเรียนหนองจาน 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
134  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
2 1.90
4 3.81
86 81.90
19 18.10%
135  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
3 3.19
2 2.13
6 6.38
3 3.19
3 3.19
77 81.91
17 18.09%
136  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 313
15 4.79
8 2.56
32 10.22
0 0.00
1 0.32
257 82.11
56 17.89%
137  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
8 7.14
6 5.36
6 5.36
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
138  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
1 1.18
5 5.88
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
7 11.11
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
140  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
6 5.50
7 6.42
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
141  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 132
8 6.06
6 4.55
9 6.82
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
142  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
19 4.79
18 4.53
20 5.04
11 2.77
1 0.25
328 82.62
69 17.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 130
15 11.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
144  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
145  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
4 3.08
5 3.85
13 10.00
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
146  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
147  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
7 3.13
9 4.02
13 5.80
6 2.68
2 0.89
187 83.48
37 16.52%
148  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 128
2 1.56
6 4.69
13 10.16
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
149  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
3 2.34
3 2.34
15 11.72
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
150  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
151  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 135
6 4.44
4 2.96
10 7.41
1 0.74
1 0.74
113 83.70
22 16.30%
152  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
5 2.89
3 1.73
20 11.56
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
153  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 56
5 8.93
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
155  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
156  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 159
3 1.89
5 3.14
4 2.52
0 0.00
13 8.18
134 84.28
25 15.72%
157  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 128
6 4.69
4 3.13
10 7.81
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
158  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
6 7.14
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
160  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
-2 -1.47
9 6.62
4 2.94
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
161  โรงเรียนบ้านนาแยง 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
2 7.69
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
162  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 267
12 4.49
6 2.25
8 3.00
8 3.00
7 2.62
226 84.64
41 15.36%
163  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
2 2.35
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
164  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
165  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 33
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
166  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
167  โรงเรียนบ้านโคก 129
1 0.78
4 3.10
13 10.08
0 0.00
1 0.78
110 85.27
19 14.73%
168  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
6 7.32
2 2.44
2 2.44
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
169  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
170  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 76
3 3.95
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
171  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 181
12 6.63
8 4.42
6 3.31
0 0.00
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
172  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 188
4 2.13
4 2.13
16 8.51
3 1.60
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
173  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 119
3 2.52
3 2.52
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
174  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
175  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 238
17 7.14
9 3.78
7 2.94
1 0.42
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
176  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
2 2.35
2 2.35
73 85.88
12 14.12%
177  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 171
6 3.51
5 2.92
7 4.09
3 1.75
3 1.75
147 85.96
24 14.04%
178  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
4 3.48
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
179  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 137
2 1.46
4 2.92
13 9.49
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
180  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
1 1.14
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
181  โรงเรียนบ้านโพนงาม 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
182  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
10 5.92
8 4.73
3 1.78
1 0.59
1 0.59
146 86.39
23 13.61%
183  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
184  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 178
10 5.62
4 2.25
8 4.49
1 0.56
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
185  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
186  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
187  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
3 4.29
1 1.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
188  โรงเรียนบ้านธาตุ 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
189  โรงเรียนบ้านพันนา 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
190  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
3 1.94
5 3.23
8 5.16
2 1.29
1 0.65
136 87.74
19 12.26%
191  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
4 3.48
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
192  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 74
7 9.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
193  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
194  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 76
5 6.58
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
6 4.38
2 1.46
3 2.19
3 2.19
2 1.46
121 88.32
16 11.68%
196  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 180
9 5.00
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
197  โรงเรียนบ้านขาว 44
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
198  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 133
2 1.50
3 2.26
4 3.01
4 3.01
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
199  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
2 1.50
0 0.00
3 2.26
7 5.26
3 2.26
118 88.72
15 11.28%
200  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 196
7 3.57
8 4.08
5 2.55
1 0.51
1 0.51
174 88.78
22 11.22%
201  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 866
6 0.69
10 1.15
80 9.24
0 0.00
0 0.00
770 88.91
96 11.09%
202  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 158
1 0.63
2 1.27
3 1.90
5 3.16
6 3.80
141 89.24
17 10.76%
203  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
204  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 76
2 2.63
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
205  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 143
3 2.10
4 2.80
8 5.59
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
206  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 78
6 7.69
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
207  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
12 3.63
6 1.81
15 4.53
0 0.00
0 0.00
298 90.03
33 9.97%
208  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
209  โรงเรียนบ้านบึง 114
3 2.63
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
210  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 104
2 1.92
7 6.73
1 0.96
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
211  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
212  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 116
1 0.86
1 0.86
8 6.90
0 0.00
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
213  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
3 2.11
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
214  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
215  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 78
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
216  โรงเรียนบ้านผักคำภู 224
11 4.91
1 0.45
6 2.68
2 0.89
0 0.00
204 91.07
20 8.93%
217  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
218  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
1 0.86
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
219  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
220  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
2 1.44
4 2.88
3 2.16
1 0.72
1 0.72
128 92.09
11 7.91%
221  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
222  โรงเรียนบ้านนาทม 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
223  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 110
1 0.91
1 0.91
2 1.82
2 1.82
2 1.82
102 92.73
8 7.27%
224  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
225  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
1 1.10
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
226  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 139
4 2.88
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
227  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 94
4 4.26
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
228  โรงเรียนบ้านคันชา 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
229  โรงเรียนบ้านเปือย 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
230  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 181
3 1.66
2 1.10
5 2.76
0 0.00
0 0.00
171 94.48
10 5.52%
231  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 115
3 2.61
1 0.87
1 0.87
0 0.00
1 0.87
109 94.78
6 5.22%
232  โรงเรียนบ้านทิดไทย 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
233  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
234  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
235  โรงเรียนบ้านนาใน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
236  โรงเรียนบ้านนาดี 104
1 0.96
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
237  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 130
2 1.54
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
125 96.15
5 3.85%
238  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
239  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
240  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
241  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 136
3 2.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
242  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
243  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 477
3 0.63
2 0.42
5 1.05
0 0.00
0 0.00
467 97.90
10 2.10%
244  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
245  โรงเรียนบ้านหนองแวง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
246  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 245
1 0.41
0 0.00
3 1.22
0 0.00
0 0.00
241 98.37
4 1.63%
247  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
248  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
1 0.66
0 0.00
150 98.68
2 1.32%
249  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 187
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโนนพอก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,982 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,145 6.50
เตี้ย  1,557 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,430 7.37
ผอมและเตี้ย  938 2.84
อ้วนและเตี้ย  695 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,217 76.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,765 คน


23.54%


Powered By www.thaieducation.net