ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69
12 17.39
11 15.94
7 10.14
4 5.80
2 2.90
33 47.83
36 52.17%
2  โรงเรียนบ้านข่า 52
10 19.23
10 19.23
3 5.77
3 5.77
1 1.92
25 48.08
27 51.92%
3  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 197
8 4.06
22 11.17
9 4.57
31 15.74
27 13.71
100 50.76
97 49.24%
4  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 54
8 14.81
7 12.96
3 5.56
5 9.26
3 5.56
28 51.85
26 48.15%
5  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102
17 16.67
6 5.88
16 15.69
6 5.88
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
6  โรงเรียนบ้านถิ่น 84
14 16.67
9 10.71
8 9.52
3 3.57
1 1.19
49 58.33
35 41.67%
7  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77
13 16.88
8 10.39
6 7.79
3 3.90
1 1.30
46 59.74
31 40.26%
8  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53
7 13.21
4 7.55
6 11.32
4 7.55
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
9  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56
6 10.71
10 17.86
6 10.71
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
10  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187
17 9.09
14 7.49
28 14.97
8 4.28
6 3.21
114 60.96
73 39.04%
11  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202
23 11.39
24 11.88
20 9.90
11 5.45
0 0.00
124 61.39
78 38.61%
12  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141
17 12.06
13 9.22
15 10.64
6 4.26
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
13  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137
9 6.57
9 6.57
12 8.76
12 8.76
7 5.11
88 64.23
49 35.77%
14  โรงเรียนบ้านวังบง 64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
6 9.38
6 9.38
43 67.19
21 32.81%
15  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77
7 9.09
7 9.09
2 2.60
9 11.69
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
16  โรงเรียนบ้านลาน 47
7 14.89
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
17  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75
7 9.33
9 12.00
2 2.67
4 5.33
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
18  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121
8 6.61
6 4.96
7 5.79
9 7.44
7 5.79
84 69.42
37 30.58%
19  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222
18 8.11
20 9.01
18 8.11
9 4.05
2 0.90
155 69.82
67 30.18%
20  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282
22 7.80
13 4.61
41 14.54
8 2.84
0 0.00
198 70.21
84 29.79%
21  โรงเรียนบ้านภูดิน 108
2 1.85
13 12.04
8 7.41
4 3.70
5 4.63
76 70.37
32 29.63%
22  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90
10 11.11
8 8.89
3 3.33
5 5.56
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
23  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77
14 18.18
4 5.19
0 0.00
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
24  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136
10 7.35
7 5.15
15 11.03
6 4.41
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
25  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72
2 2.78
9 12.50
3 4.17
4 5.56
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
26  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125
12 9.60
8 6.40
6 4.80
8 6.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
27  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122
11 9.02
11 9.02
6 4.92
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
28  โรงเรียนบ้านเม็ก 141
1 0.71
6 4.26
8 5.67
7 4.96
14 9.93
105 74.47
36 25.53%
29  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112
6 5.36
3 2.68
14 12.50
2 1.79
3 2.68
84 75.00
28 25.00%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74
9 12.16
3 4.05
3 4.05
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
31  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 311
41 13.18
17 5.47
17 5.47
0 0.00
0 0.00
236 75.88
75 24.12%
32  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112
6 5.36
7 6.25
8 7.14
6 5.36
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146
8 5.48
4 2.74
7 4.79
8 5.48
8 5.48
111 76.03
35 23.97%
34  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 92
4 4.35
4 4.35
1 1.09
6 6.52
7 7.61
70 76.09
22 23.91%
35  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214
7 3.27
18 8.41
26 12.15
0 0.00
0 0.00
163 76.17
51 23.83%
36  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161
10 6.21
8 4.97
3 1.86
10 6.21
7 4.35
123 76.40
38 23.60%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ 123
9 7.32
3 2.44
14 11.38
3 2.44
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
38  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39
4 10.26
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 142
8 5.63
5 3.52
12 8.45
7 4.93
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
40  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
21 10.14
7 3.38
9 4.35
5 2.42
4 1.93
161 77.78
46 22.22%
41  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102
6 5.88
6 5.88
10 9.80
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
42  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65
7 10.77
3 4.62
2 3.08
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62
6 9.68
4 6.45
2 3.23
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743
43 5.79
24 3.23
80 10.77
8 1.08
0 0.00
588 79.14
155 20.86%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 161
11 6.83
7 4.35
10 6.21
5 3.11
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
46  โรงเรียนบ้านม่วง 84
7 8.33
6 7.14
4 4.76
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
47  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
48  โรงเรียนบ้านนายูง 187
15 8.02
13 6.95
1 0.53
7 3.74
1 0.53
150 80.21
37 19.79%
49  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 124
9 7.26
5 4.03
9 7.26
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
50  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663
58 8.75
31 4.68
23 3.47
9 1.36
5 0.75
537 81.00
126 19.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
52  โรงเรียนบ้านเทื่อม 264
12 4.55
10 3.79
10 3.79
10 3.79
6 2.27
216 81.82
48 18.18%
53  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
3 3.19
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
54  โรงเรียนบ้านนาแค 124
14 11.29
0 0.00
3 2.42
1 0.81
3 2.42
103 83.06
21 16.94%
55  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 359
21 5.85
6 1.67
24 6.69
5 1.39
4 1.11
299 83.29
60 16.71%
56  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
57  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250
13 5.20
0 0.00
22 8.80
4 1.60
2 0.80
209 83.60
41 16.40%
58  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536
32 5.97
42 7.84
12 2.24
1 0.19
0 0.00
449 83.77
87 16.23%
59  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
3 4.41
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
60  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
6 7.32
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
61  โรงเรียนบ้านหยวก 253
9 3.56
3 1.19
24 9.49
4 1.58
0 0.00
213 84.19
40 15.81%
62  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97
6 6.19
4 4.12
4 4.12
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
63  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136
2 1.47
8 5.88
11 8.09
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
64  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 147
4 2.72
4 2.72
9 6.12
3 2.04
2 1.36
125 85.03
22 14.97%
65  โรงเรียนบ้านนาล้อม 75
4 5.33
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
66  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112
2 1.79
1 0.89
13 11.61
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
67  โรงเรียนบ้านติ้ว 78
2 2.56
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
68  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
3 4.23
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
69  โรงเรียนบ้านนางัว 323
9 2.79
0 0.00
35 10.84
0 0.00
0 0.00
279 86.38
44 13.62%
70  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114
3 2.63
2 1.75
10 8.77
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
71  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
72  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112
4 3.57
2 1.79
4 3.57
2 1.79
2 1.79
98 87.50
14 12.50%
73  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257
5 1.95
9 3.50
16 6.23
0 0.00
2 0.78
225 87.55
32 12.45%
74  โรงเรียนบ้านลำภู 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
75  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
76  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131
6 4.58
4 3.05
3 2.29
3 2.29
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
77  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213
8 3.76
7 3.29
8 3.76
2 0.94
1 0.47
187 87.79
26 12.21%
78  โรงเรียนบ้านดงหวาย 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
79  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 207
6 2.90
8 3.86
9 4.35
2 0.97
0 0.00
182 87.92
25 12.08%
80  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
81  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207
7 3.38
4 1.93
7 3.38
3 1.45
3 1.45
183 88.41
24 11.59%
82  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
1 1.92
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
83  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 819
16 1.95
20 2.44
25 3.05
15 1.83
18 2.20
725 88.52
94 11.48%
84  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132
6 4.55
2 1.52
7 5.30
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
85  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
86  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144
7 4.86
0 0.00
7 4.86
2 1.39
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
87  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145
3 2.07
0 0.00
13 8.97
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
88  โรงเรียนบ้านดงบัง 109
3 2.75
0 0.00
7 6.42
0 0.00
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
89  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166
4 2.41
0 0.00
8 4.82
4 2.41
2 1.20
148 89.16
18 10.84%
90  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148
2 1.35
0 0.00
11 7.43
2 1.35
1 0.68
132 89.19
16 10.81%
91  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242
4 1.65
2 0.83
10 4.13
4 1.65
6 2.48
216 89.26
26 10.74%
92  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104
2 1.92
3 2.88
4 3.85
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
93  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
94  โรงเรียนบ้านกาลึม 132
0 0.00
4 3.03
9 6.82
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
95  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122
3 2.46
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
110 90.16
12 9.84%
96  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136
5 3.68
1 0.74
7 5.15
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
97  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
99  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 129
6 4.65
2 1.55
3 2.33
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
100  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124
2 1.61
2 1.61
6 4.84
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
101  โรงเรียนบ้านนางาม 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
102  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388
25 1.80
19 1.37
45 3.24
6 0.43
14 1.01
1279 92.15
109 7.85%
103  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
104  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
105  โรงเรียนบ้านนาเตย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
1 0.78
2 1.55
119 92.25
10 7.75%
106  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
6 4.65
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
107  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81
0 0.00
3 3.70
4 4.94
-1 -1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
108  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 143
3 2.10
0 0.00
4 2.80
1 0.70
2 1.40
133 93.01
10 6.99%
110  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240
9 3.75
2 0.83
5 2.08
0 0.00
0 0.00
224 93.33
16 6.67%
111  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
112  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125
5 4.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
113  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
3 1.91
1 0.64
2 1.27
2 1.27
2 1.27
147 93.63
10 6.37%
114  โรงเรียนบ้านหายโศก 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240
1 0.42
3 1.25
2 0.83
4 1.67
5 2.08
225 93.75
15 6.25%
116  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 214
3 1.40
4 1.87
2 0.93
2 0.93
2 0.93
201 93.93
13 6.07%
117  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
118  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านนาคำ 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
120  โรงเรียนบ้านนาตูม 72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
121  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110
0 0.00
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
122  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149
1 0.67
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
123  โรงเรียนบ้านแดง 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
124  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
125  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
126  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306
7 2.29
2 0.65
0 0.00
0 0.00
4 1.31
293 95.75
13 4.25%
127  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
128  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126
1 0.79
2 1.59
2 1.59
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
129  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
130  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241
2 0.83
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
233 96.68
8 3.32%
131  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153
0 0.00
2 1.31
1 0.65
0 0.00
2 1.31
148 96.73
5 3.27%
132  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160
1 0.63
0 0.00
2 1.25
2 1.25
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
133  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
135  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
136  โรงเรียนบ้านนาเก็น 153
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
137  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
138  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
139  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
140  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
141  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านนาสี 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  930 4.45
เตี้ย  683 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,088 5.21
ผอมและเตี้ย  379 1.82
อ้วนและเตี้ย  216 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,580 84.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,296 คน


15.79%


Powered By www.thaieducation.net