ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 16
8 50.00
0 0.00
2 12.50
4 25.00
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบัวแดง 89
28 31.46
26 29.21
10 11.24
16 17.98
9 10.11
0 0.00
89 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหินโงม 193
80 41.45
60 31.09
19 9.84
20 10.36
14 7.25
0 0.00
193 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
0 0.00
18 20.69
25 28.74
18 20.69
23 26.44
3 3.45
84 96.55%
5  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 66
2 3.03
26 39.39
12 18.18
12 18.18
7 10.61
7 10.61
59 89.39%
6  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 35
4 11.43
5 14.29
6 17.14
2 5.71
5 14.29
13 37.14
22 62.86%
7  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 50
20 40.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 40.00
30 60.00%
8  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 202
13 6.44
7 3.47
35 17.33
21 10.40
42 20.79
84 41.58
118 58.42%
9  โรงเรียนบ้านวังแคน 58
23 39.66
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
28 48.28
30 51.72%
10  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 356
37 10.39
28 7.87
13 3.65
65 18.26
41 11.52
172 48.31
184 51.69%
11  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 74
8 10.81
7 9.46
10 13.51
8 10.81
4 5.41
37 50.00
37 50.00%
12  โรงเรียนบ้านตุงลุง 150
11 7.33
7 4.67
43 28.67
2 1.33
9 6.00
78 52.00
72 48.00%
13  โรงเรียนบ้านดงแถบ 158
0 0.00
44 27.85
19 12.03
3 1.90
7 4.43
85 53.80
73 46.20%
14  โรงเรียนบ้านนาบัว 169
10 5.92
22 13.02
7 4.14
15 8.88
23 13.61
92 54.44
77 45.56%
15  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 145
28 19.31
18 12.41
8 5.52
12 8.28
0 0.00
79 54.48
66 45.52%
16  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 274
25 9.12
29 10.58
18 6.57
25 9.12
25 9.12
152 55.47
122 44.53%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 223
17 7.62
29 13.00
32 14.35
19 8.52
2 0.90
124 55.61
99 44.39%
18  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
24 13.56
7 3.95
30 16.95
6 3.39
10 5.65
100 56.50
77 43.50%
19  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 207
43 20.77
14 6.76
7 3.38
13 6.28
13 6.28
117 56.52
90 43.48%
20  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 424
31 7.31
26 6.13
41 9.67
31 7.31
51 12.03
244 57.55
180 42.45%
21  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 84
18 21.43
14 16.67
2 2.38
1 1.19
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
22  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 56
8 14.29
6 10.71
3 5.36
6 10.71
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
23  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 160
31 19.38
25 15.63
5 3.13
0 0.00
4 2.50
95 59.38
65 40.63%
24  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
12 11.11
24 22.22
2 1.85
5 4.63
0 0.00
65 60.19
43 39.81%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 205
12 5.85
10 4.88
41 20.00
2 0.98
13 6.34
127 61.95
78 38.05%
26  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 134
21 15.67
13 9.70
15 11.19
0 0.00
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
27  โรงเรียนบ้านคำบง 25
1 4.00
2 8.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 137
14 10.22
2 1.46
12 8.76
20 14.60
1 0.73
88 64.23
49 35.77%
29  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 296
31 10.47
16 5.41
16 5.41
42 14.19
0 0.00
191 64.53
105 35.47%
30  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 158
28 17.72
15 9.49
5 3.16
8 5.06
0 0.00
102 64.56
56 35.44%
31  โรงเรียนบ้านเวินบึก 68
10 14.71
8 11.76
3 4.41
3 4.41
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านนาหว้า 158
26 16.46
8 5.06
10 6.33
6 3.80
4 2.53
104 65.82
54 34.18%
33  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 98
3 3.06
3 3.06
22 22.45
5 5.10
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
34  โรงเรียนบ้านซะซอม 60
7 11.67
5 8.33
4 6.67
4 6.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
35  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 344
40 11.63
45 13.08
15 4.36
12 3.49
2 0.58
230 66.86
114 33.14%
36  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 91
5 5.49
7 7.69
11 12.09
4 4.40
3 3.30
61 67.03
30 32.97%
37  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
2 3.85
7 13.46
8 15.38
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
38  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
8 15.09
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
39  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 234
28 11.97
14 5.98
19 8.12
9 3.85
5 2.14
159 67.95
75 32.05%
40  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 54
1 1.85
6 11.11
8 14.81
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
41  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 80
4 5.00
4 5.00
5 6.25
8 10.00
4 5.00
55 68.75
25 31.25%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 260
5 1.92
40 15.38
10 3.85
18 6.92
7 2.69
180 69.23
80 30.77%
43  โรงเรียนบ้านหนองชาด 106
3 2.83
12 11.32
9 8.49
8 7.55
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
44  โรงเรียนบ้านดงนา 63
0 0.00
8 12.70
2 3.17
9 14.29
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
45  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1885
137 7.27
67 3.55
319 16.92
20 1.06
24 1.27
1318 69.92
567 30.08%
46  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 58
5 8.62
2 3.45
9 15.52
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 58
2 3.45
3 5.17
10 17.24
2 3.45
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
48  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 84
9 10.71
3 3.57
10 11.90
2 2.38
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
49  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 74
2 2.70
8 10.81
8 10.81
3 4.05
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
50  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 104
6 5.77
7 6.73
6 5.77
7 6.73
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
51  โรงเรียนบ้านงิ้ว 58
12 20.69
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
52  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 189
32 16.93
9 4.76
10 5.29
1 0.53
0 0.00
137 72.49
52 27.51%
53  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 162
15 9.26
14 8.64
7 4.32
5 3.09
3 1.85
118 72.84
44 27.16%
54  โรงเรียนบ้านนาแก 52
7 13.46
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
55  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 139
20 14.39
7 5.04
10 7.19
0 0.00
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
56  โรงเรียนบ้านจันทัย 171
17 9.94
13 7.60
13 7.60
1 0.58
1 0.58
126 73.68
45 26.32%
57  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 237
10 4.22
23 9.70
21 8.86
3 1.27
5 2.11
175 73.84
62 26.16%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 158
18 11.39
11 6.96
8 5.06
0 0.00
4 2.53
117 74.05
41 25.95%
59  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 197
23 11.68
22 11.17
6 3.05
0 0.00
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
60  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
15 11.11
6 4.44
9 6.67
2 1.48
2 1.48
101 74.81
34 25.19%
61  โรงเรียนบ้านหนองโน 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
62  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 109
8 7.34
13 11.93
5 4.59
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
63  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 101
13 12.87
9 8.91
3 2.97
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
64  โรงเรียนบ้านวังพอก 70
10 14.29
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
65  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 524
20 3.82
27 5.15
27 5.15
34 6.49
19 3.63
397 75.76
127 24.24%
66  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 137
5 3.65
14 10.22
14 10.22
0 0.00
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
67  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
3 3.26
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
68  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 168
14 8.33
7 4.17
13 7.74
5 2.98
1 0.60
128 76.19
40 23.81%
69  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 183
26 14.21
5 2.73
11 6.01
1 0.55
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
70  โรงเรียนบ้านไร่ 189
15 7.94
1 0.53
28 14.81
0 0.00
0 0.00
145 76.72
44 23.28%
71  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 143
13 9.09
10 6.99
8 5.59
2 1.40
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
72  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 222
6 2.70
27 12.16
12 5.41
6 2.70
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
73  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 292
21 7.19
16 5.48
24 8.22
5 1.71
1 0.34
225 77.05
67 22.95%
74  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 157
17 10.83
14 8.92
4 2.55
0 0.00
1 0.64
121 77.07
36 22.93%
75  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 188
8 4.26
29 15.43
1 0.53
5 2.66
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
76  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 175
7 4.00
15 8.57
13 7.43
5 2.86
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
77  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 107
5 4.67
8 7.48
6 5.61
5 4.67
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
78  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 192
19 9.90
22 11.46
2 1.04
0 0.00
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
79  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
6 8.33
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
80  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 61
9 14.75
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
81  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 71
6 8.45
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 185
26 14.05
0 0.00
12 6.49
0 0.00
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
83  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 59
7 11.86
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
84  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 59
4 6.78
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
85  โรงเรียนบ้านผักหย่า 86
9 10.47
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
86  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 76
2 2.63
3 3.95
0 0.00
9 11.84
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
87  โรงเรียนบ้านดอนชี 87
3 3.45
5 5.75
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
88  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 228
20 8.77
3 1.32
3 1.32
16 7.02
2 0.88
184 80.70
44 19.30%
89  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
90  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 170
10 5.88
10 5.88
9 5.29
3 1.76
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 165
12 7.27
6 3.64
4 2.42
7 4.24
2 1.21
134 81.21
31 18.79%
92  โรงเรียนบ้านกุ่ม 144
13 9.03
9 6.25
4 2.78
1 0.69
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
93  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
94  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 281
11 3.91
13 4.63
27 9.61
1 0.36
0 0.00
229 81.49
52 18.51%
95  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 148
25 16.89
2 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
96  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 161
7 4.35
5 3.11
5 3.11
12 7.45
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
97  โรงเรียนเพียงหลวง 12 39
2 5.13
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
98  โรงเรียนบ้านตามุย 67
4 5.97
5 7.46
2 2.99
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 112
1 0.89
4 3.57
15 13.39
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
101  โรงเรียนบ้านคำก้อม 153
13 8.50
9 5.88
0 0.00
0 0.00
5 3.27
126 82.35
27 17.65%
102  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 58
5 8.62
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
103  โรงเรียนบ้านสำโรง 354
20 5.65
11 3.11
25 7.06
5 1.41
0 0.00
293 82.77
61 17.23%
104  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 153
12 7.84
6 3.92
6 3.92
1 0.65
1 0.65
127 83.01
26 16.99%
106  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
4 6.78
4 6.78
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
107  โรงเรียนบ้านคันเปือย 119
11 9.24
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
108  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 60
2 3.33
5 8.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
109  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 85
8 9.41
3 3.53
2 2.35
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
110  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 128
5 3.91
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
111  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 143
6 4.20
5 3.50
8 5.59
0 0.00
4 2.80
120 83.92
23 16.08%
112  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 369
18 4.88
19 5.15
5 1.36
14 3.79
2 0.54
311 84.28
58 15.72%
113  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 512
24 4.69
17 3.32
39 7.62
0 0.00
0 0.00
432 84.38
80 15.63%
114  โรงเรียนบ้านหินสูง 130
14 10.77
3 2.31
3 2.31
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 127
5 3.94
4 3.15
9 7.09
1 0.79
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
116  โรงเรียนบ้านสงยาง 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
117  โรงเรียนบ้านนาจาน 326
7 2.15
5 1.53
14 4.29
12 3.68
10 3.07
278 85.28
48 14.72%
118  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 109
5 4.59
3 2.75
0 0.00
6 5.50
2 1.83
93 85.32
16 14.68%
119  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 184
5 2.72
5 2.72
5 2.72
4 2.17
8 4.35
157 85.33
27 14.67%
120  โรงเรียนบ้านนกเต็น 295
11 3.73
11 3.73
5 1.69
8 2.71
8 2.71
252 85.42
43 14.58%
121  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
122  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 134
7 5.22
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
123  โรงเรียนบ้านด่าน 466
38 8.15
9 1.93
19 4.08
0 0.00
0 0.00
400 85.84
66 14.16%
124  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 78
5 6.41
0 0.00
4 5.13
0 0.00
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
125  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 648
32 4.94
24 3.70
35 5.40
0 0.00
0 0.00
557 85.96
91 14.04%
126  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 100
5 5.00
3 3.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 136
12 8.82
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
128  โรงเรียนบ้านนาเลิน 115
3 2.61
8 6.96
5 4.35
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 370
10 2.70
7 1.89
14 3.78
19 5.14
0 0.00
320 86.49
50 13.51%
130  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 216
5 2.31
11 5.09
12 5.56
0 0.00
1 0.46
187 86.57
29 13.43%
131  โรงเรียนบ้านนาชุม 149
4 2.68
8 5.37
8 5.37
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
132  โรงเรียนบ้านโนน 60
1 1.67
4 6.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
133  โรงเรียนบ้านบากชุม 151
4 2.65
5 3.31
2 1.32
4 2.65
5 3.31
131 86.75
20 13.25%
134  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
6 8.82
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
135  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 61
1 1.64
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
136  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 168
7 4.17
2 1.19
12 7.14
1 0.60
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
137  โรงเรียนบ้านโพนแพง 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
138  โรงเรียนบ้านหนองกุง 261
13 4.98
16 6.13
5 1.92
0 0.00
0 0.00
227 86.97
34 13.03%
139  โรงเรียนบ้านหนองหอย 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 253
19 7.51
12 4.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 87.75
31 12.25%
141  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 98
5 5.10
1 1.02
2 2.04
4 4.08
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
142  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
4 8.16
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
143  โรงเรียนบ้านบะไห 147
5 3.40
9 6.12
3 2.04
1 0.68
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
144  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 139
9 6.47
2 1.44
4 2.88
2 1.44
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
145  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 190
9 4.74
2 1.05
9 4.74
2 1.05
1 0.53
167 87.89
23 12.11%
146  โรงเรียนบ้านนาทม 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
147  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 100
2 2.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
148  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 134
3 2.24
0 0.00
13 9.70
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
149  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
150  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 68
3 4.41
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
151  โรงเรียนบ้านโนนกุง 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
152  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 141
7 4.96
3 2.13
5 3.55
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 303
4 1.32
0 0.00
8 2.64
22 7.26
0 0.00
269 88.78
34 11.22%
154  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 117
3 2.56
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
156  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 112
3 2.68
8 7.14
1 0.89
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
157  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 199
7 3.52
6 3.02
6 3.02
1 0.50
1 0.50
178 89.45
21 10.55%
158  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
159  โรงเรียนบ้านนาดี 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
160  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 77
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
161  โรงเรียนบ้านสิม 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
162  โรงเรียนบ้านดงบาก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
35 89.74
4 10.26%
163  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 261
25 9.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 90.42
25 9.58%
164  โรงเรียนบ้านขัวแคน 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
165  โรงเรียนบ้านโนนสุข 106
4 3.77
4 3.77
2 1.89
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
166  โรงเรียนบ้านคำเตย 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
167  โรงเรียนบ้านภูหล่น 175
5 2.86
3 1.71
4 2.29
2 1.14
2 1.14
159 90.86
16 9.14%
168  โรงเรียนบ้านบัวทอง 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
169  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 180
10 5.56
1 0.56
5 2.78
0 0.00
0 0.00
164 91.11
16 8.89%
170  โรงเรียนบ้านนาทอย 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
171  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
172  โรงเรียนบ้านเม็ก 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
173  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 102
5 4.90
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
174  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
175  โรงเรียนบ้านจุการ 52
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
176  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 121
2 1.65
4 3.31
3 2.48
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
177  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
178  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 168
3 1.79
2 1.19
7 4.17
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
179  โรงเรียนบ้านนาคาย 128
3 2.34
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
180  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 244
4 1.64
0 0.00
12 4.92
0 0.00
0 0.00
228 93.44
16 6.56%
181  โรงเรียนบ้านหนองผือ 208
6 2.88
6 2.88
1 0.48
0 0.00
0 0.00
195 93.75
13 6.25%
182  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
183  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 341
5 1.47
4 1.17
5 1.47
2 0.59
3 0.88
322 94.43
19 5.57%
184  โรงเรียนบ้านคำไหล 108
1 0.93
0 0.00
4 3.70
0 0.00
1 0.93
102 94.44
6 5.56%
185  โรงเรียนบ้านดงดิบ 162
3 1.85
0 0.00
1 0.62
4 2.47
1 0.62
153 94.44
9 5.56%
186  โรงเรียนบ้านสระคำ 99
3 3.03
2 2.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
187  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
188  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 173
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
1 0.58
165 95.38
8 4.62%
189  โรงเรียนบ้านลาดวารี 95
0 0.00
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
190  โรงเรียนบ้านนาคอ 102
3 2.94
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
191  โรงเรียนบ้านลาดควาย 78
3 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
192  โรงเรียนบ้านนาเอือด 157
2 1.27
2 1.27
2 1.27
0 0.00
0 0.00
151 96.18
6 3.82%
193  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 144
0 0.00
4 2.78
1 0.69
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
194  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
195  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 124
3 2.42
0 0.00
0 0.00
1 0.81
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
196  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
197  โรงเรียนบ้านป่าเลา 107
1 0.93
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
198  โรงเรียนบ้านดอนงัว 231
2 0.87
0 0.00
4 1.73
0 0.00
0 0.00
225 97.40
6 2.60%
199  โรงเรียนบ้านชาด 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
200  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
201  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านชาด 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 336
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
336 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านนาแค 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านสัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,011 6.60
เตี้ย  1,506 4.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,879 6.17
ผอมและเตี้ย  773 2.54
อ้วนและเตี้ย  461 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,821 78.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,630 คน


21.77%


Powered By www.thaieducation.net