ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 7
3 42.86
2 28.57
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านละกอ 39
11 28.21
9 23.08
8 20.51
0 0.00
0 0.00
11 28.21
28 71.79%
3  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 37
5 13.51
3 8.11
6 16.22
5 13.51
6 16.22
12 32.43
25 67.57%
4  โรงเรียนบ้านหนองครก 124
32 25.81
17 13.71
16 12.90
9 7.26
1 0.81
49 39.52
75 60.48%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
13 13.40
11 11.34
12 12.37
13 13.40
7 7.22
41 42.27
56 57.73%
6  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 226
56 24.78
39 17.26
25 11.06
0 0.00
0 0.00
106 46.90
120 53.10%
7  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 46
20 43.48
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
22 47.83
24 52.17%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
4 9.76
9 21.95
20 48.78
21 51.22%
9  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 111
18 16.22
11 9.91
10 9.01
16 14.41
1 0.90
55 49.55
56 50.45%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 270
23 8.52
6 2.22
41 15.19
29 10.74
37 13.70
134 49.63
136 50.37%
11  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 151
13 8.61
10 6.62
8 5.30
23 15.23
18 11.92
79 52.32
72 47.68%
12  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 137
58 42.34
0 0.00
6 4.38
1 0.73
0 0.00
72 52.55
65 47.45%
13  โรงเรียนบ้านวังปลัด 100
14 14.00
11 11.00
10 10.00
10 10.00
2 2.00
53 53.00
47 47.00%
14  โรงเรียนบ้านคูบอน 61
7 11.48
8 13.11
5 8.20
7 11.48
1 1.64
33 54.10
28 45.90%
15  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 91
19 20.88
3 3.30
13 14.29
3 3.30
3 3.30
50 54.95
41 45.05%
16  โรงเรียนบ้านหนองแคน 56
10 17.86
4 7.14
7 12.50
4 7.14
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
17  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 106
11 10.38
9 8.49
6 5.66
20 18.87
0 0.00
60 56.60
46 43.40%
18  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 83
19 22.89
6 7.23
6 7.23
4 4.82
1 1.20
47 56.63
36 43.37%
19  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 220
29 13.18
23 10.45
20 9.09
14 6.36
7 3.18
127 57.73
93 42.27%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 98
9 9.18
13 13.27
16 16.33
1 1.02
2 2.04
57 58.16
41 41.84%
21  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
5 10.64
6 12.77
3 6.38
4 8.51
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
22  โรงเรียนบ้านยางทะเล 142
9 6.34
3 2.11
22 15.49
11 7.75
11 7.75
86 60.56
56 39.44%
23  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
12 8.70
13 9.42
11 7.97
16 11.59
2 1.45
84 60.87
54 39.13%
24  โรงเรียนวัดชายอรัญ 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
10 24.39
3 7.32
25 60.98
16 39.02%
25  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 168
14 8.33
29 17.26
16 9.52
5 2.98
1 0.60
103 61.31
65 38.69%
26  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 95
14 14.74
11 11.58
7 7.37
4 4.21
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
27  โรงเรียนวัดไพรงาม 45
3 6.67
2 4.44
11 24.44
1 2.22
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 105
9 8.57
14 13.33
13 12.38
1 0.95
1 0.95
67 63.81
38 36.19%
29  โรงเรียนบ้านดอน 128
17 13.28
16 12.50
7 5.47
6 4.69
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
30  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 97
7 7.22
7 7.22
14 14.43
2 2.06
3 3.09
64 65.98
33 34.02%
31  โรงเรียนวัดชัยสมพร 89
9 10.11
5 5.62
15 16.85
0 0.00
1 1.12
59 66.29
30 33.71%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 93
8 8.60
6 6.45
9 9.68
5 5.38
3 3.23
62 66.67
31 33.33%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 103
9 8.74
12 11.65
13 12.62
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
34  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
35  โรงเรียนวัดหงษ์ 332
42 12.65
11 3.31
48 14.46
4 1.20
0 0.00
227 68.37
105 31.63%
36  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 160
18 11.25
13 8.13
7 4.38
7 4.38
5 3.13
110 68.75
50 31.25%
37  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1131
94 8.31
51 4.51
66 5.84
76 6.72
64 5.66
780 68.97
351 31.03%
38  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 114
12 10.53
10 8.77
4 3.51
6 5.26
3 2.63
79 69.30
35 30.70%
39  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 111
10 9.01
1 0.90
23 20.72
0 0.00
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
40  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 134
12 8.96
4 2.99
18 13.43
7 5.22
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
41  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 174
24 13.79
13 7.47
14 8.05
2 1.15
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
42  โรงเรียนวัดเทพรังษี 92
14 15.22
1 1.09
12 13.04
1 1.09
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
43  โรงเรียนบ้านสวายสอ 43
0 0.00
0 0.00
11 25.58
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
44  โรงเรียนวัดธาตุ 73
6 8.22
4 5.48
11 15.07
0 0.00
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
45  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 104
6 5.77
6 5.77
6 5.77
7 6.73
6 5.77
73 70.19
31 29.81%
46  โรงเรียนบ้านเขว้า 189
17 8.99
12 6.35
13 6.88
8 4.23
5 2.65
134 70.90
55 29.10%
47  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
48  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 91
7 7.69
3 3.30
10 10.99
6 6.59
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
49  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 85
4 4.71
5 5.88
5 5.88
4 4.71
6 7.06
61 71.76
24 28.24%
50  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 107
20 18.69
6 5.61
3 2.80
1 0.93
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
51  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 69
10 14.49
7 10.14
-2 -2.90
4 5.80
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
52  โรงเรียนบ้านงิ้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
53  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 77
7 9.09
2 2.60
9 11.69
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
54  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 68
4 5.88
3 4.41
10 14.71
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนบ้านสระกุด 129
8 6.20
8 6.20
4 3.10
7 5.43
7 5.43
95 73.64
34 26.36%
56  โรงเรียนบ้านคูขาด 144
21 14.58
0 0.00
14 9.72
0 0.00
2 1.39
107 74.31
37 25.69%
57  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 86
11 12.79
5 5.81
6 6.98
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
58  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 86
6 6.98
11 12.79
4 4.65
0 0.00
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
59  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 144
6 4.17
13 9.03
16 11.11
0 0.00
1 0.69
108 75.00
36 25.00%
60  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 36
2 5.56
1 2.78
6 16.67
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 53
1 1.89
3 5.66
6 11.32
3 5.66
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
62  โรงเรียนบ้านชุมแสง 255
13 5.10
15 5.88
21 8.24
8 3.14
5 1.96
193 75.69
62 24.31%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาด 70
1 1.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
64  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 276
22 7.97
11 3.99
33 11.96
1 0.36
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
65  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 116
8 6.90
7 6.03
7 6.03
4 3.45
2 1.72
88 75.86
28 24.14%
66  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 155
8 5.16
2 1.29
25 16.13
2 1.29
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
67  โรงเรียนบ้านหนองรัก 55
3 5.45
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 99
8 8.08
4 4.04
9 9.09
2 2.02
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
69  โรงเรียนวัดโพธิ์ 186
9 4.84
8 4.30
19 10.22
1 0.54
6 3.23
143 76.88
43 23.12%
70  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
1 2.56
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
71  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 65
7 10.77
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
72  โรงเรียนบ้านสตึก 1244
40 3.22
64 5.14
144 11.58
34 2.73
5 0.40
957 76.93
287 23.07%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 296
26 8.78
33 11.15
5 1.69
3 1.01
0 0.00
229 77.36
67 22.64%
74  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 62
2 3.23
4 6.45
4 6.45
4 6.45
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
75  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 566
10 1.77
24 4.24
37 6.54
27 4.77
28 4.95
440 77.74
126 22.26%
76  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
77  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 69
4 5.80
3 4.35
8 11.59
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
78  โรงเรียนวัดอิสาณ 115
8 6.96
6 5.22
7 6.09
3 2.61
1 0.87
90 78.26
25 21.74%
79  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 148
10 6.76
13 8.78
7 4.73
2 1.35
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
80  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
81  โรงเรียนบ้านดงพลอง 175
15 8.57
12 6.86
10 5.71
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
82  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 57
6 10.53
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
83  โรงเรียนบ้านโนนยาง 125
8 6.40
11 8.80
4 3.20
2 1.60
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
84  โรงเรียนบ้านจิก 188
13 6.91
3 1.60
9 4.79
10 5.32
4 2.13
149 79.26
39 20.74%
85  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 132
9 6.82
6 4.55
12 9.09
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
86  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 55
6 10.91
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 267
27 10.11
16 5.99
10 3.75
0 0.00
0 0.00
214 80.15
53 19.85%
88  โรงเรียนบ้านตามา 174
20 11.49
9 5.17
5 2.87
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
89  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 134
2 1.49
7 5.22
8 5.97
4 2.99
5 3.73
108 80.60
26 19.40%
90  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 560
34 6.07
29 5.18
38 6.79
4 0.71
3 0.54
452 80.71
108 19.29%
91  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 26
3 11.54
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง 89
3 3.37
4 4.49
10 11.24
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
93  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 79
6 7.59
6 7.59
3 3.80
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 123
10 8.13
5 4.07
8 6.50
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
95  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 107
5 4.67
3 2.80
11 10.28
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
3 6.98
2 4.65
0 0.00
2 4.65
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
97  โรงเรียนวัดสิริมงคล 215
11 5.12
6 2.79
10 4.65
7 3.26
6 2.79
175 81.40
40 18.60%
98  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 54
4 7.41
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
99  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 60
5 8.33
2 3.33
3 5.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
100  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 131
4 3.05
2 1.53
15 11.45
3 2.29
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
101  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 134
5 3.73
0 0.00
19 14.18
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
102  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
103  โรงเรียนบ้านหนองไทร 103
10 9.71
3 2.91
5 4.85
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
104  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
12 8.00
6 4.00
4 2.67
4 2.67
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
106  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 232
15 6.47
4 1.72
21 9.05
0 0.00
0 0.00
192 82.76
40 17.24%
107  โรงเรียนบ้านแพ 87
1 1.15
0 0.00
12 13.79
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
108  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 147
4 2.72
4 2.72
8 5.44
3 2.04
6 4.08
122 82.99
25 17.01%
109  โรงเรียนบ้านข่อย 89
0 0.00
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
110  โรงเรียนบ้านดอนตูม 48
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
111  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 144
6 4.17
3 2.08
9 6.25
6 4.17
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
112  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 234
1 0.43
15 6.41
20 8.55
1 0.43
2 0.85
195 83.33
39 16.67%
113  โรงเรียนบ้านดงย่อ 128
6 4.69
5 3.91
8 6.25
2 1.56
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
114  โรงเรียนบ้านนาลาว 110
5 4.55
5 4.55
7 6.36
0 0.00
1 0.91
92 83.64
18 16.36%
115  โรงเรียนวัดสระทอง 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 218
9 4.13
2 0.92
16 7.34
2 0.92
6 2.75
183 83.94
35 16.06%
117  โรงเรียนบ้านตูม 157
6 3.82
6 3.82
7 4.46
6 3.82
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
118  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 160
8 5.00
6 3.75
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
119  โรงเรียนวัดสระบัว 153
10 6.54
7 4.58
4 2.61
1 0.65
1 0.65
130 84.97
23 15.03%
120  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 301
17 5.65
0 0.00
20 6.64
8 2.66
0 0.00
256 85.05
45 14.95%
121  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 81
3 3.70
6 7.41
0 0.00
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
122  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 83
1 1.20
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
123  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 77
1 1.30
0 0.00
8 10.39
1 1.30
1 1.30
66 85.71
11 14.29%
124  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
3 3.57
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
125  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
126  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 108
8 7.41
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
127  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 138
5 3.62
3 2.17
4 2.90
3 2.17
4 2.90
119 86.23
19 13.77%
128  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 97
5 5.15
5 5.15
2 2.06
0 0.00
1 1.03
84 86.60
13 13.40%
129  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 107
1 0.93
4 3.74
5 4.67
4 3.74
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
130  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 375
19 5.07
4 1.07
14 3.73
8 2.13
3 0.80
327 87.20
48 12.80%
131  โรงเรียนบ้านทองหลาง 149
2 1.34
3 2.01
14 9.40
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
132  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
133  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 80
0 0.00
4 5.00
2 2.50
2 2.50
2 2.50
70 87.50
10 12.50%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
135  โรงเรียนวัดหลักศิลา 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
136  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
137  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 201
11 5.47
6 2.99
2 1.00
4 1.99
1 0.50
177 88.06
24 11.94%
138  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
139  โรงเรียนวัดสมณาวาส 119
6 5.04
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
140  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
141  โรงเรียนบ้านแคน 89
3 3.37
3 3.37
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
142  โรงเรียนบ้านพงแขม 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
143  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 81
0 0.00
1 1.23
5 6.17
0 0.00
3 3.70
72 88.89
9 11.11%
144  โรงเรียนบ้านตาโหงก 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
145  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 74
0 0.00
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
146  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 84
5 5.95
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
147  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 192
6 3.13
14 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
172 89.58
20 10.42%
148  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 6.59
3 3.30
82 90.11
9 9.89%
149  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 162
2 1.23
3 1.85
11 6.79
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
150  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 220
9 4.09
4 1.82
8 3.64
0 0.00
0 0.00
199 90.45
21 9.55%
151  โรงเรียนบ้านกระสัง 192
8 4.17
2 1.04
4 2.08
2 1.04
2 1.04
174 90.63
18 9.38%
152  โรงเรียนบ้านโคกกุง 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
153  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 131
4 3.05
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
154  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 142
5 3.52
2 1.41
6 4.23
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
155  โรงเรียนวัดบุปผาราม 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองกับ 124
4 3.23
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
157  โรงเรียนบ้านคูบัว 91
2 2.20
2 2.20
2 2.20
0 0.00
2 2.20
83 91.21
8 8.79%
158  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
159  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 524
8 1.53
9 1.72
27 5.15
1 0.19
0 0.00
479 91.41
45 8.59%
160  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
161  โรงเรียนบ้านจะหลวย 75
2 2.67
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 166
2 1.20
0 0.00
11 6.63
0 0.00
0 0.00
153 92.17
13 7.83%
163  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 117
3 2.56
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
164  โรงเรียนบ้านเสม็ด 162
5 3.09
3 1.85
2 1.23
0 0.00
2 1.23
150 92.59
12 7.41%
165  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
166  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 118
3 2.54
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 133
3 2.26
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
168  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 163
1 0.61
1 0.61
9 5.52
0 0.00
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
169  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 105
2 1.90
2 1.90
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
170  โรงเรียนบ้านขาม 152
3 1.97
0 0.00
7 4.61
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
171  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
172  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 108
3 2.78
0 0.00
2 1.85
0 0.00
2 1.85
101 93.52
7 6.48%
173  โรงเรียนบ้านเมืองแก 185
5 2.70
4 2.16
2 1.08
0 0.00
0 0.00
174 94.05
11 5.95%
174  โรงเรียนบ้านโจด 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
175  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
176  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
177  โรงเรียนวัดพนมวัน 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
178  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 147
1 0.68
0 0.00
6 4.08
1 0.68
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
179  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 145
2 1.38
0 0.00
2 1.38
0 0.00
3 2.07
138 95.17
7 4.83%
180  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
2 1.32
144 95.36
7 4.64%
181  โรงเรียนวัดบัวทอง 130
2 1.54
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
182  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 94
2 2.13
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
183  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
184  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
185  โรงเรียนบ้านปะคำดง 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
186  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 97
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
187  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 113
0 0.00
1 0.88
0 0.00
2 1.77
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
188  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 228
3 1.32
0 0.00
3 1.32
0 0.00
0 0.00
222 97.37
6 2.63%
189  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 127
1 0.79
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
190  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
191  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
192  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.56
0 0.00
179 99.44
1 0.56%

 

จำนวนนักเรียน  25,238 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,567 6.21
เตี้ย  1,027 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,759 6.97
ผอมและเตี้ย  611 2.42
อ้วนและเตี้ย  340 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,934 78.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,304 คน


21.02%


Powered By www.thaieducation.net