ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเมืองไผ่ 107
16 14.95
19 17.76
10 9.35
0 0.00
0 0.00
62 57.94
45 42.06%
2  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 134
11 8.21
13 9.70
6 4.48
17 12.69
9 6.72
78 58.21
56 41.79%
3  โรงเรียนบ้านโคกไพล 250
39 15.60
21 8.40
27 10.80
8 3.20
9 3.60
146 58.40
104 41.60%
4  โรงเรียนบ้านเขาจาน 163
19 11.66
13 7.98
21 12.88
9 5.52
0 0.00
101 61.96
62 38.04%
5  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 149
17 11.41
16 10.74
8 5.37
8 5.37
6 4.03
94 63.09
55 36.91%
6  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 135
20 14.81
11 8.15
17 12.59
0 0.00
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 264
16 6.06
34 12.88
12 4.55
16 6.06
12 4.55
174 65.91
90 34.09%
8  โรงเรียนบ้านหนองแวง 113
23 20.35
1 0.88
13 11.50
1 0.88
0 0.00
75 66.37
38 33.63%
9  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 113
13 11.50
8 7.08
7 6.19
4 3.54
6 5.31
75 66.37
38 33.63%
10  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
13 14.44
1 1.11
7 7.78
7 7.78
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
11  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 113
20 17.70
4 3.54
4 3.54
5 4.42
2 1.77
78 69.03
35 30.97%
12  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1304
30 2.30
17 1.30
146 11.20
47 3.60
163 12.50
901 69.10
403 30.90%
13  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 120
9 7.50
8 6.67
18 15.00
2 1.67
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
14  โรงเรียนบ้านคลองวัว 88
4 4.55
8 9.09
9 10.23
5 5.68
1 1.14
61 69.32
27 30.68%
15  โรงเรียนบ้านละลมติม 235
16 6.81
10 4.26
5 2.13
26 11.06
15 6.38
163 69.36
72 30.64%
16  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 163
11 6.75
16 9.82
11 6.75
9 5.52
2 1.23
114 69.94
49 30.06%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัว 171
10 5.85
11 6.43
21 12.28
4 2.34
4 2.34
121 70.76
50 29.24%
18  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 141
8 5.67
3 2.13
26 18.44
3 2.13
1 0.71
100 70.92
41 29.08%
19  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 260
15 5.77
12 4.62
3 1.15
29 11.15
16 6.15
185 71.15
75 28.85%
20  โรงเรียนบ้านตะโก 208
9 4.33
16 7.69
11 5.29
14 6.73
10 4.81
148 71.15
60 28.85%
21  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 150
11 7.33
5 3.33
22 14.67
3 2.00
2 1.33
107 71.33
43 28.67%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 253
12 4.74
27 10.67
22 8.70
11 4.35
0 0.00
181 71.54
72 28.46%
23  โรงเรียนบ้านหนองหอย 60
4 6.67
2 3.33
7 11.67
4 6.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
24  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 131
10 7.63
6 4.58
14 10.69
3 2.29
4 3.05
94 71.76
37 28.24%
25  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 76
4 5.26
6 7.89
8 10.53
2 2.63
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
26  โรงเรียนบ้านโคกแจง 131
6 4.58
8 6.11
14 10.69
2 1.53
3 2.29
98 74.81
33 25.19%
27  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 354
31 8.76
16 4.52
33 9.32
8 2.26
0 0.00
266 75.14
88 24.86%
28  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 154
12 7.79
10 6.49
4 2.60
6 3.90
5 3.25
117 75.97
37 24.03%
29  โรงเรียนบ้านโคคลาน 370
9 2.43
8 2.16
31 8.38
18 4.86
21 5.68
283 76.49
87 23.51%
30  โรงเรียนกรุงไทย 114
2 1.75
4 3.51
14 12.28
6 5.26
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
31  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 123
6 4.88
7 5.69
15 12.20
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
32  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 528
43 8.14
15 2.84
52 9.85
4 0.76
6 1.14
408 77.27
120 22.73%
33  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 138
4 2.90
8 5.80
18 13.04
1 0.72
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
34  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 132
11 8.33
5 3.79
12 9.09
1 0.76
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
35  โรงเรียนบ้านโนน 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
7 10.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
36  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 109
5 4.59
5 4.59
4 3.67
5 4.59
4 3.67
86 78.90
23 21.10%
37  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 119
9 7.56
1 0.84
15 12.61
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 58
7 12.07
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
39  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 158
12 7.59
6 3.80
14 8.86
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
40  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 216
0 0.00
43 19.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
41  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 141
9 6.38
4 2.84
11 7.80
3 2.13
1 0.71
113 80.14
28 19.86%
42  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 146
6 4.11
6 4.11
5 3.42
6 4.11
6 4.11
117 80.14
29 19.86%
43  โรงเรียนบ้านหนองจาน 66
0 0.00
4 6.06
9 13.64
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
44  โรงเรียนบ้านพร้าว 159
4 2.52
10 6.29
5 3.14
6 3.77
5 3.14
129 81.13
30 18.87%
45  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 149
10 6.71
0 0.00
15 10.07
3 2.01
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
46  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 75
4 5.33
1 1.33
7 9.33
1 1.33
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
47  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 229
14 6.11
10 4.37
0 0.00
9 3.93
9 3.93
187 81.66
42 18.34%
48  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 208
10 4.81
12 5.77
16 7.69
0 0.00
0 0.00
170 81.73
38 18.27%
49  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 191
4 2.09
8 4.19
17 8.90
4 2.09
1 0.52
157 82.20
34 17.80%
50  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 180
4 2.22
6 3.33
17 9.44
5 2.78
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
51  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 90
5 5.56
4 4.44
7 7.78
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
52  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 404
16 3.96
5 1.24
20 4.95
12 2.97
17 4.21
334 82.67
70 17.33%
53  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 261
21 8.05
8 3.07
6 2.30
9 3.45
1 0.38
216 82.76
45 17.24%
54  โรงเรียนบ้านโคกสูง 107
0 0.00
11 10.28
7 6.54
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
55  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 167
6 3.59
11 6.59
11 6.59
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
56  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 127
6 4.72
7 5.51
2 1.57
6 4.72
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
57  โรงเรียนวัดหนองม่วง 91
2 2.20
3 3.30
7 7.69
2 2.20
1 1.10
76 83.52
15 16.48%
58  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 74
9 12.16
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
59  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 111
5 4.50
5 4.50
6 5.41
2 1.80
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 235
8 3.40
2 0.85
10 4.26
11 4.68
7 2.98
197 83.83
38 16.17%
61  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 163
10 6.13
10 6.13
6 3.68
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
62  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 172
9 5.23
12 6.98
6 3.49
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
63  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 192
13 6.77
4 2.08
9 4.69
0 0.00
4 2.08
162 84.38
30 15.63%
64  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 110
3 2.73
8 7.27
3 2.73
2 1.82
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
65  โรงเรียนบ้านทัพไทย 137
5 3.65
3 2.19
10 7.30
0 0.00
3 2.19
116 84.67
21 15.33%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 209
9 4.31
11 5.26
3 1.44
5 2.39
3 1.44
178 85.17
31 14.83%
68  โรงเรียนบีกริม 154
2 1.30
5 3.25
14 9.09
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
69  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
70  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 123
5 4.07
6 4.88
3 2.44
2 1.63
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
71  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 63
0 0.00
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
72  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
73  โรงเรียนวัดหนองติม 454
39 8.59
8 1.76
4 0.88
2 0.44
4 0.88
397 87.44
57 12.56%
74  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 152
13 8.55
1 0.66
5 3.29
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
75  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
76  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 81
6 7.41
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
77  โรงเรียนบ้านหันทราย 154
12 7.79
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
78  โรงเรียนร่มเกล้า 415
15 3.61
8 1.93
19 4.58
3 0.72
5 1.20
365 87.95
50 12.05%
79  โรงเรียนทับทิมสยาม03 110
8 7.27
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
80  โรงเรียนบ้านหนองแอก 173
4 2.31
2 1.16
12 6.94
1 0.58
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
81  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 385
8 2.08
12 3.12
22 5.71
0 0.00
0 0.00
343 89.09
42 10.91%
82  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 147
6 4.08
3 2.04
5 3.40
2 1.36
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
83  โรงเรียนบ้านกะสัง 168
6 3.57
6 3.57
6 3.57
0 0.00
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
85  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 107
4 3.74
2 1.87
2 1.87
3 2.80
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
86  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 179
5 2.79
0 0.00
13 7.26
0 0.00
0 0.00
161 89.94
18 10.06%
87  โรงเรียนบ้านหนองหมู 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาง 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
89  โรงเรียนบ้านด่าน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
90  โรงเรียนอนุบรรพต 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
91  โรงเรียนบ้านตุ่น 122
1 0.82
0 0.00
9 7.38
1 0.82
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
92  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 159
6 3.77
1 0.63
5 3.14
2 1.26
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
93  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 176
0 0.00
0 0.00
1 0.57
9 5.11
5 2.84
161 91.48
15 8.52%
94  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 203
4 1.97
4 1.97
5 2.46
3 1.48
1 0.49
186 91.63
17 8.37%
95  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
96  โรงเรียนบ้านมะกอก 101
3 2.97
1 0.99
3 2.97
0 0.00
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
97  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 169
6 3.55
0 0.00
7 4.14
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
98  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 144
6 4.17
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
99  โรงเรียนบ้านกุดหิน 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
100  โรงเรียนบ้านหนองแสง 161
4 2.48
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
101  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 81
1 1.23
3 3.70
1 1.23
0 0.00
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
102  โรงเรียนบ้านรัตนะ 258
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 7.36
0 0.00
239 92.64
19 7.36%
103  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 109
4 3.67
2 1.83
2 1.83
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
104  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
105  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
106  โรงเรียนบ้านโคก 133
5 3.76
1 0.75
1 0.75
0 0.00
1 0.75
125 93.98
8 6.02%
107  โรงเรียนบ้านวังยาว 144
2 1.39
4 2.78
1 0.69
1 0.69
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
108  โรงเรียนบ้านวังรี 110
2 1.82
0 0.00
1 0.91
0 0.00
3 2.73
104 94.55
6 5.45%
109  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 130
2 1.54
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
110  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
111  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
112  โรงเรียนบ้านแสนสุข 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
113  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 450
8 1.78
0 0.00
7 1.56
0 0.00
0 0.00
435 96.67
15 3.33%
114  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 242
1 0.41
1 0.41
4 1.65
2 0.83
0 0.00
234 96.69
8 3.31%
115  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 57
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
116  โรงเรียนบ้านสี่แยก 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
117  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนสระปทุม 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  926 4.82
เตี้ย  671 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 6.03
ผอมและเตี้ย  440 2.29
อ้วนและเตี้ย  383 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,625 81.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,578 คน


18.63%


Powered By www.thaieducation.net