ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองหาด 213
46 21.60
23 10.80
16 7.51
14 6.57
16 7.51
98 46.01
115 53.99%
2  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 33
2 6.06
0 0.00
8 24.24
3 9.09
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
3  โรงเรียนบ้านเขามะกา 284
61 21.48
27 9.51
34 11.97
3 1.06
0 0.00
159 55.99
125 44.01%
4  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 111
8 7.21
6 5.41
20 18.02
4 3.60
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
5  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 76
12 15.79
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
6  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 196
21 10.71
10 5.10
28 14.29
4 2.04
4 2.04
129 65.82
67 34.18%
7  โรงเรียนบ้านวังยาง 118
13 11.02
16 13.56
7 5.93
3 2.54
1 0.85
78 66.10
40 33.90%
8  โรงเรียนเขาสิงโต 125
15 12.00
8 6.40
13 10.40
5 4.00
1 0.80
83 66.40
42 33.60%
9  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 96
3 3.13
14 14.58
12 12.50
0 0.00
3 3.13
64 66.67
32 33.33%
10  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 113
7 6.19
3 2.65
6 5.31
16 14.16
4 3.54
77 68.14
36 31.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองข่า 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
12  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 82
9 10.98
4 4.88
4 4.88
4 4.88
4 4.88
57 69.51
25 30.49%
13  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 53
11 20.75
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
14  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 246
8 3.25
8 3.25
46 18.70
4 1.63
8 3.25
172 69.92
74 30.08%
15  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
2 6.67
3 10.00
21 70.00
9 30.00%
16  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
11 13.58
0 0.00
5 6.17
7 8.64
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
17  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 199
23 11.56
7 3.52
19 9.55
7 3.52
0 0.00
143 71.86
56 28.14%
18  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 288
17 5.90
9 3.13
38 13.19
17 5.90
0 0.00
207 71.88
81 28.13%
19  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 43
2 4.65
6 13.95
4 9.30
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
20  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
4 3.96
4 3.96
5 4.95
6 5.94
9 8.91
73 72.28
28 27.72%
21  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 135
13 9.63
5 3.70
14 10.37
5 3.70
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
22  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 349
39 11.17
28 8.02
25 7.16
0 0.00
0 0.00
257 73.64
92 26.36%
23  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 57
3 5.26
3 5.26
9 15.79
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
24  โรงเรียนบ้านซับถาวร 103
6 5.83
11 10.68
3 2.91
5 4.85
2 1.94
76 73.79
27 26.21%
25  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 145
4 2.76
2 1.38
21 14.48
6 4.14
5 3.45
107 73.79
38 26.21%
26  โรงเรียนบ้านซับน้อย 149
9 6.04
10 6.71
17 11.41
0 0.00
3 2.01
110 73.83
39 26.17%
27  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 102
6 5.88
1 0.98
18 17.65
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
28  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 386
5 1.30
19 4.92
28 7.25
24 6.22
22 5.70
288 74.61
98 25.39%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 103
4 3.88
5 4.85
17 16.50
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
30  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 370
22 5.95
41 11.08
30 8.11
0 0.00
0 0.00
277 74.86
93 25.14%
31  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 144
7 4.86
11 7.64
17 11.81
1 0.69
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
32  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 999
50 5.01
10 1.00
93 9.31
32 3.20
63 6.31
751 75.18
248 24.82%
33  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 85
0 0.00
0 0.00
19 22.35
0 0.00
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
34  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 158
11 6.96
10 6.33
13 8.23
3 1.90
2 1.27
119 75.32
39 24.68%
35  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 296
15 5.07
6 2.03
17 5.74
5 1.69
30 10.14
223 75.34
73 24.66%
36  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 341
25 7.33
16 4.69
36 10.56
3 0.88
1 0.29
260 76.25
81 23.75%
37  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 103
4 3.88
1 0.97
18 17.48
1 0.97
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
38  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 82
3 3.66
5 6.10
11 13.41
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
39  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 263
8 3.04
13 4.94
28 10.65
0 0.00
11 4.18
203 77.19
60 22.81%
40  โรงเรียนบ้านชุมทอง 119
10 8.40
3 2.52
14 11.76
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
41  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 243
13 5.35
20 8.23
7 2.88
11 4.53
3 1.23
189 77.78
54 22.22%
42  โรงเรียนบ้านวังรี 144
13 9.03
2 1.39
15 10.42
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
43  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 213
10 4.69
6 2.82
31 14.55
0 0.00
0 0.00
166 77.93
47 22.07%
44  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 151
3 1.99
5 3.31
23 15.23
2 1.32
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
45  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 142
5 3.52
8 5.63
8 5.63
7 4.93
3 2.11
111 78.17
31 21.83%
46  โรงเรียนบ้านวังสำลี 60
3 5.00
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
47  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 221
24 10.86
7 3.17
15 6.79
1 0.45
0 0.00
174 78.73
47 21.27%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2354
109 4.63
53 2.25
338 14.36
0 0.00
0 0.00
1854 78.76
500 21.24%
49  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 91
7 7.69
2 2.20
6 6.59
3 3.30
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
50  โรงเรียนธรรมยานประยุต 77
4 5.19
5 6.49
3 3.90
4 5.19
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
51  โรงเรียนบ้านวังจั่น 104
6 5.77
4 3.85
3 2.88
5 4.81
3 2.88
83 79.81
21 20.19%
52  โรงเรียนวังจระเข้ 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
12 11.54
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
53  โรงเรียนบ้านแก้ง 377
19 5.04
19 5.04
32 8.49
6 1.59
0 0.00
301 79.84
76 20.16%
54  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 210
9 4.29
3 1.43
23 10.95
7 3.33
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 131
7 5.34
6 4.58
8 6.11
4 3.05
1 0.76
105 80.15
26 19.85%
56  โรงเรียนบ้านไทรทอง 131
8 6.11
0 0.00
18 13.74
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
57  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 96
3 3.13
6 6.25
4 4.17
6 6.25
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
58  โรงเรียนบ้านหนองไทร 102
1 0.98
9 8.82
8 7.84
2 1.96
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
59  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 210
24 11.43
2 0.95
13 6.19
2 0.95
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
60  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 72
5 6.94
4 5.56
3 4.17
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
61  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 110
3 2.73
1 0.91
11 10.00
6 5.45
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
62  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 749
28 3.74
26 3.47
89 11.88
0 0.00
0 0.00
606 80.91
143 19.09%
63  โรงเรียนวังไผ่ 63
4 6.35
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
64  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 108
14 12.96
0 0.00
1 0.93
0 0.00
5 4.63
88 81.48
20 18.52%
65  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 83
2 2.41
6 7.23
5 6.02
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
66  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 156
1 0.64
8 5.13
18 11.54
0 0.00
1 0.64
128 82.05
28 17.95%
67  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 327
11 3.36
10 3.06
28 8.56
9 2.75
0 0.00
269 82.26
58 17.74%
68  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 79
3 3.80
0 0.00
5 6.33
6 7.59
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
69  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 753
36 4.78
25 3.32
72 9.56
0 0.00
0 0.00
620 82.34
133 17.66%
70  โรงเรียนบ้านนาดี 142
2 1.41
11 7.75
12 8.45
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
71  โรงเรียนบ้านภูเงิน 110
2 1.82
6 5.45
11 10.00
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
72  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 193
8 4.15
10 5.18
14 7.25
0 0.00
1 0.52
160 82.90
33 17.10%
73  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 71
4 5.63
4 5.63
3 4.23
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 77
5 6.49
5 6.49
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
75  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 137
1 0.73
7 5.11
11 8.03
4 2.92
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
76  โรงเรียนบ้านวังทอง 121
7 5.79
1 0.83
4 3.31
8 6.61
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
77  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 273
11 4.03
16 5.86
18 6.59
0 0.00
0 0.00
228 83.52
45 16.48%
78  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 361
26 7.20
11 3.05
18 4.99
2 0.55
1 0.28
303 83.93
58 16.07%
79  โรงเรียนทับทิมสยาม05 81
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
80  โรงเรียนบ้านสี่แยก 119
2 1.68
6 5.04
7 5.88
1 0.84
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
81  โรงเรียนบ้านท่าแยก 120
3 2.50
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
82  โรงเรียนบ้านลุงพลู 102
3 2.94
0 0.00
12 11.76
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
83  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 431
17 3.94
12 2.78
18 4.18
19 4.41
1 0.23
364 84.45
67 15.55%
84  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 220
7 3.18
7 3.18
7 3.18
7 3.18
6 2.73
186 84.55
34 15.45%
85  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 79
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
86  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
2 3.23
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
87  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 133
5 3.76
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
88  โรงเรียนบ้านห้วย 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
89  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 313
22 7.03
11 3.51
0 0.00
0 0.00
11 3.51
269 85.94
44 14.06%
90  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 66
5 7.58
2 3.03
0 0.00
0 0.00
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
91  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 88
4 4.55
0 0.00
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
92  โรงเรียนบ้านคลองหมี 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
93  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 75
3 4.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
65 86.67
10 13.33%
94  โรงเรียนบ้านเขาข่า 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
1 1.20
3 3.61
72 86.75
11 13.25%
95  โรงเรียนบ้านหนองแก 176
10 5.68
5 2.84
3 1.70
3 1.70
2 1.14
153 86.93
23 13.07%
96  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 265
6 2.26
10 3.77
17 6.42
0 0.00
0 0.00
232 87.55
33 12.45%
98  โรงเรียนบ้านวังวน 153
4 2.61
3 1.96
12 7.84
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
99  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
100  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 111
9 8.11
3 2.70
0 0.00
0 0.00
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
101  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 328
0 0.00
6 1.83
31 9.45
1 0.30
0 0.00
290 88.41
38 11.59%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 261
11 4.21
6 2.30
11 4.21
2 0.77
0 0.00
231 88.51
30 11.49%
103  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 261
17 6.51
2 0.77
11 4.21
0 0.00
0 0.00
231 88.51
30 11.49%
104  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
105  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
106  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 98
2 2.04
5 5.10
4 4.08
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
107  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 295
23 7.80
5 1.69
5 1.69
0 0.00
0 0.00
262 88.81
33 11.19%
108  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
6 4.14
4 2.76
2 1.38
2 1.38
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
109  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
5 2.15
5 2.15
10 4.29
5 2.15
0 0.00
208 89.27
25 10.73%
110  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 168
13 7.74
3 1.79
2 1.19
0 0.00
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
111  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 103
1 0.97
5 4.85
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
112  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
6 4.55
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 164
2 1.22
2 1.22
13 7.93
0 0.00
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
114  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
1 1.28
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
115  โรงเรียนบ้านท่าระพา 127
9 7.09
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
116  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
117  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 121
3 2.48
2 1.65
7 5.79
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
118  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 102
7 6.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.94
92 90.20
10 9.80%
119  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
120  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 135
2 1.48
2 1.48
4 2.96
4 2.96
1 0.74
122 90.37
13 9.63%
121  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 115
2 1.74
3 2.61
6 5.22
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
122  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 185
2 1.08
0 0.00
13 7.03
2 1.08
0 0.00
168 90.81
17 9.19%
123  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 186
0 0.00
6 3.23
3 1.61
4 2.15
4 2.15
169 90.86
17 9.14%
124  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 143
1 0.70
4 2.80
8 5.59
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
125  โรงเรียนวังศรีทอง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
126  โรงเรียนบ้านวังปืน 89
2 2.25
1 1.12
3 3.37
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
127  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 687
10 1.46
7 1.02
24 3.49
1 0.15
12 1.75
633 92.14
54 7.86%
128  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 190
3 1.58
3 1.58
7 3.68
0 0.00
0 0.00
177 93.16
13 6.84%
129  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
130  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
2 2.70
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
131  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 76
1 1.32
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 350
0 0.00
1 0.29
22 6.29
0 0.00
0 0.00
327 93.43
23 6.57%
133  โรงเรียนบ้านหินกอง 217
2 0.92
3 1.38
7 3.23
1 0.46
0 0.00
204 94.01
13 5.99%
134  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 168
2 1.19
3 1.79
1 0.60
4 2.38
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
135  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 202
6 2.97
2 0.99
4 1.98
0 0.00
0 0.00
190 94.06
12 5.94%
136  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.90
1 0.98
96 94.12
6 5.88%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 277
1 0.36
4 1.44
8 2.89
1 0.36
2 0.72
261 94.22
16 5.78%
138  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 122
2 1.64
1 0.82
3 2.46
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
139  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
68 95.77
3 4.23%
140  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 172
1 0.58
0 0.00
6 3.49
0 0.00
0 0.00
165 95.93
7 4.07%
141  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 101
1 0.99
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
142  โรงเรียนบ้านคลองทราย 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
143  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 221
0 0.00
1 0.45
3 1.36
1 0.45
0 0.00
216 97.74
5 2.26%
144  โรงเรียนบ้านวังดารา 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
145  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 4.73
เตี้ย  846 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,037 7.78
ผอมและเตี้ย  381 1.45
อ้วนและเตี้ย  276 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,416 81.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,778 คน


18.24%


Powered By www.thaieducation.net