ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา 35
9 25.71
7 20.00
8 22.86
5 14.29
6 17.14
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 289
45 15.57
20 6.92
65 22.49
45 15.57
40 13.84
74 25.61
215 74.39%
3  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 488
39 7.99
33 6.76
175 35.86
20 4.10
46 9.43
175 35.86
313 64.14%
4  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
13 20.31
4 6.25
7 10.94
4 6.25
9 14.06
27 42.19
37 57.81%
5  โรงเรียนบ้านหนองหอย 74
16 21.62
2 2.70
19 25.68
5 6.76
0 0.00
32 43.24
42 56.76%
6  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 30
1 3.33
3 10.00
3 10.00
4 13.33
6 20.00
13 43.33
17 56.67%
7  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53
13 24.53
12 22.64
5 9.43
0 0.00
0 0.00
23 43.40
30 56.60%
8  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 168
5 2.98
5 2.98
47 27.98
3 1.79
33 19.64
75 44.64
93 55.36%
9  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
7 14.89
6 12.77
21 44.68
26 55.32%
10  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 53
19 35.85
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
11  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103
15 14.56
13 12.62
9 8.74
8 7.77
6 5.83
52 50.49
51 49.51%
12  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 499
45 9.02
19 3.81
89 17.84
33 6.61
44 8.82
269 53.91
230 46.09%
13  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 184
37 20.11
13 7.07
17 9.24
11 5.98
1 0.54
105 57.07
79 42.93%
14  โรงเรียนบ้านบางขาม 88
9 10.23
7 7.95
13 14.77
5 5.68
2 2.27
52 59.09
36 40.91%
15  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 59
8 13.56
5 8.47
6 10.17
4 6.78
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
16  โรงเรียนบ้านท่าตูม 360
90 25.00
0 0.00
49 13.61
0 0.00
0 0.00
221 61.39
139 38.61%
17  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 89
11 12.36
3 3.37
20 22.47
0 0.00
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
18  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 409
16 3.91
10 2.44
54 13.20
26 6.36
44 10.76
259 63.33
150 36.67%
19  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 143
5 3.50
9 6.29
34 23.78
2 1.40
1 0.70
92 64.34
51 35.66%
20  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 94
19 20.21
2 2.13
11 11.70
1 1.06
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
21  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105
2 1.90
12 11.43
12 11.43
2 1.90
8 7.62
69 65.71
36 34.29%
22  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 272
14 5.15
19 6.99
18 6.62
18 6.62
20 7.35
183 67.28
89 32.72%
23  โรงเรียนวัดบางเตย 156
9 5.77
4 2.56
34 21.79
3 1.92
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
24  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 48
3 6.25
4 8.33
4 8.33
3 6.25
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
25  โรงเรียนวัดอินทาราม 104
9 8.65
2 1.92
19 18.27
1 0.96
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 298
35 11.74
20 6.71
33 11.07
0 0.00
0 0.00
210 70.47
88 29.53%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 675
30 4.44
25 3.70
73 10.81
45 6.67
26 3.85
476 70.52
199 29.48%
28  โรงเรียนบ้านประพาส 636
71 11.16
34 5.35
77 12.11
5 0.79
0 0.00
449 70.60
187 29.40%
29  โรงเรียนวัดหนองโพรง 165
5 3.03
16 9.70
21 12.73
6 3.64
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
30  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
31  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
2 3.92
37 72.55
14 27.45%
32  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 77
4 5.19
1 1.30
9 11.69
6 7.79
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
33  โรงเรียนวัดไชยมงคล 97
5 5.15
3 3.09
3 3.09
8 8.25
7 7.22
71 73.20
26 26.80%
34  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 66
3 4.55
8 12.12
6 9.09
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
35  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 214
6 2.80
19 8.88
29 13.55
1 0.47
0 0.00
159 74.30
55 25.70%
36  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 110
12 10.91
2 1.82
12 10.91
2 1.82
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 394
19 4.82
12 3.05
40 10.15
22 5.58
7 1.78
294 74.62
100 25.38%
38  โรงเรียนวัดหาดสะแก 88
4 4.55
1 1.14
16 18.18
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
39  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 64
7 10.94
5 7.81
3 4.69
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
40  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 331
24 7.25
10 3.02
46 13.90
0 0.00
0 0.00
251 75.83
80 24.17%
41  โรงเรียนวัดบ้านพระ 54
8 14.81
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
42  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 75
5 6.67
5 6.67
4 5.33
2 2.67
2 2.67
57 76.00
18 24.00%
43  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
44  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
45  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 154
0 0.00
9 5.84
26 16.88
0 0.00
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
46  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 331
2 0.60
10 3.02
62 18.73
0 0.00
0 0.00
257 77.64
74 22.36%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 193
8 4.15
7 3.63
15 7.77
9 4.66
4 2.07
150 77.72
43 22.28%
48  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 36
0 0.00
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 599
25 4.17
25 4.17
24 4.01
38 6.34
20 3.34
467 77.96
132 22.04%
50  โรงเรียนวัดสระข่อย 119
10 8.40
3 2.52
12 10.08
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
51  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 83
0 0.00
0 0.00
13 15.66
0 0.00
5 6.02
65 78.31
18 21.69%
52  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 269
5 1.86
32 11.90
15 5.58
6 2.23
0 0.00
211 78.44
58 21.56%
53  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 84
4 4.76
4 4.76
6 7.14
4 4.76
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
54  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 409
28 6.85
25 6.11
19 4.65
7 1.71
7 1.71
323 78.97
86 21.03%
55  โรงเรียนบ้านวังขอน 138
7 5.07
7 5.07
7 5.07
4 2.90
4 2.90
109 78.99
29 21.01%
56  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
57  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
58  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
59  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 95
1 1.05
2 2.11
15 15.79
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
60  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 164
3 1.83
7 4.27
20 12.20
0 0.00
1 0.61
133 81.10
31 18.90%
61  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
62  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
63  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
64  โรงเรียน บ้านดงบัง 182
6 3.30
5 2.75
19 10.44
1 0.55
1 0.55
150 82.42
32 17.58%
65  โรงเรียนวัดไผ่งาม 104
4 3.85
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
66  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
67  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
68  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 209
7 3.35
10 4.78
6 2.87
7 3.35
4 1.91
175 83.73
34 16.27%
69  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 51
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
70  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1749
82 4.69
0 0.00
184 10.52
0 0.00
0 0.00
1483 84.79
266 15.21%
71  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 93
2 2.15
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
72  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 60
2 3.33
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
73  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
74  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 109
3 2.75
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
75  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
76  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
77  โรงเรียนวัดหัวกรด 100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
78  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
79  โรงเรียน วัดเนินสูง 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
80  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 120
2 1.67
3 2.50
7 5.83
2 1.67
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
81  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
82  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 81
3 3.70
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
83  โรงเรียน วัดลำดวน 168
4 2.38
3 1.79
4 2.38
4 2.38
4 2.38
149 88.69
19 11.31%
84  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
85  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 156
6 3.85
5 3.21
3 1.92
2 1.28
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
86  โรงเรียน บ้านเนินหอม 125
5 4.00
2 1.60
3 2.40
2 1.60
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
87  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
2 2.13
85 90.43
9 9.57%
88  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
6 5.66
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
89  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
90  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
91  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 81
1 1.23
1 1.23
3 3.70
1 1.23
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
92  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 105
4 3.81
1 0.95
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
93  โรงเรียนวัดศรีมงคล 130
0 0.00
2 1.54
7 5.38
2 1.54
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
94  โรงเรียนบ้านด่าน 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.20
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนวัดเกาะลอย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
24 92.31
2 7.69%
96  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
12 92.31
1 7.69%
97  โรงเรียน วัดประชาวาส 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
98  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 123
3 2.44
4 3.25
2 1.63
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
99  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
100  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
0 0.00
2 1.47
127 93.38
9 6.62%
101  โรงเรียนวัดบ้านโนน 91
0 0.00
2 2.20
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
102  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 155
4 2.58
0 0.00
5 3.23
0 0.00
1 0.65
145 93.55
10 6.45%
103  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
104  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 83
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
2 2.41
78 93.98
5 6.02%
105  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 343
2 0.58
2 0.58
14 4.08
0 0.00
0 0.00
325 94.75
18 5.25%
106  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
107  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 151
0 0.00
2 1.32
4 2.65
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
108  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
109  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.52
130 98.48
2 1.52%
110  โรงเรียนบ้านเขานันทา 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
111  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนวัดบางคาง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดบุพพาราม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดบุยายใบ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนหัวซาวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,130 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  976 5.70
เตี้ย  585 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,780 10.39
ผอมและเตี้ย  417 2.43
อ้วนและเตี้ย  390 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,982 75.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,148 คน


24.21%


Powered By www.thaieducation.net