ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 950
30 3.16
47 4.95
75 7.89
77 8.11
200 21.05
521 54.84
429 45.16%
2  โรงเรียนวัดเกาะลอย 169
28 16.57
14 8.28
17 10.06
5 2.96
0 0.00
105 62.13
64 37.87%
3  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 221
14 6.33
32 14.48
33 14.93
1 0.45
2 0.90
139 62.90
82 37.10%
4  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 90
3 3.33
10 11.11
5 5.56
7 7.78
7 7.78
58 64.44
32 35.56%
5  โรงเรียน บ้านสีระมัน 102
7 6.86
10 9.80
7 6.86
7 6.86
4 3.92
67 65.69
35 34.31%
6  โรงเรียนวัดเนินทราย 87
6 6.90
1 1.15
16 18.39
3 3.45
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
7  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 80
6 7.50
5 6.25
9 11.25
2 2.50
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
8  โรงเรียนวัดคลองปูน 206
13 6.31
3 1.46
38 18.45
0 0.00
0 0.00
152 73.79
54 26.21%
9  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 178
18 10.11
5 2.81
23 12.92
0 0.00
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
10  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 222
8 3.60
17 7.66
32 14.41
0 0.00
0 0.00
165 74.32
57 25.68%
11  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2010
90 4.48
39 1.94
140 6.97
113 5.62
127 6.32
1501 74.68
509 25.32%
12  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 141
1 0.71
7 4.96
24 17.02
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 176
5 2.84
7 3.98
29 16.48
0 0.00
1 0.57
134 76.14
42 23.86%
14  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 214
9 4.21
6 2.80
18 8.41
15 7.01
3 1.40
163 76.17
51 23.83%
15  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 300
12 4.00
18 6.00
37 12.33
3 1.00
0 0.00
230 76.67
70 23.33%
16  โรงเรียนบ้านชำสมอ 127
3 2.36
2 1.57
17 13.39
3 2.36
4 3.15
98 77.17
29 22.83%
17  โรงเรียนบ้านชุมแสง 653
24 3.68
38 5.82
79 12.10
4 0.61
4 0.61
504 77.18
149 22.82%
18  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 124
18 14.52
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
19  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 160
8 5.00
5 3.13
22 13.75
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
20  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89
3 3.37
3 3.37
2 2.25
4 4.49
8 8.99
69 77.53
20 22.47%
21  โรงเรียนวัดป่ายุบ 151
12 7.95
7 4.64
5 3.31
5 3.31
4 2.65
118 78.15
33 21.85%
22  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
7 6.93
3 2.97
3 2.97
6 5.94
2 1.98
80 79.21
21 20.79%
23  โรงเรียนวัดกองดิน 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
24  โรงเรียน วัดสมอโพรง 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
6 6.38
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
25  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 157
8 5.10
7 4.46
14 8.92
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
26  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 190
8 4.21
7 3.68
7 3.68
6 3.16
7 3.68
155 81.58
35 18.42%
27  โรงเรียน วัดบุนนาค 146
3 2.05
7 4.79
14 9.59
2 1.37
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
28  โรงเรียน วัดท่ากง 147
7 4.76
7 4.76
6 4.08
6 4.08
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
29  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 147
4 2.72
7 4.76
15 10.20
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
30  โรงเรียนวัดจำรุง 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
31  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 123
5 4.07
1 0.81
9 7.32
5 4.07
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 170
7 4.12
5 2.94
12 7.06
4 2.35
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
33  โรงเรียนวัดพังราด 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
34  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 89
2 2.25
4 4.49
6 6.74
2 2.25
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
35  โรงเรียนบ้านวังหิน 375
7 1.87
12 3.20
13 3.47
16 4.27
11 2.93
316 84.27
59 15.73%
36  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 89
5 5.62
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
37  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 169
3 1.78
8 4.73
15 8.88
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
38  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 258
12 4.65
7 2.71
11 4.26
4 1.55
4 1.55
220 85.27
38 14.73%
39  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 85
6 7.06
4 4.71
2 2.35
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
40  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 215
3 1.40
24 11.16
3 1.40
0 0.00
0 0.00
185 86.05
30 13.95%
41  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 129
3 2.33
4 3.10
10 7.75
1 0.78
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
42  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96
0 0.00
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
43  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 498
20 4.02
14 2.81
33 6.63
0 0.00
0 0.00
431 86.55
67 13.45%
44  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 475
11 2.32
11 2.32
40 8.42
0 0.00
0 0.00
413 86.95
62 13.05%
45  โรงเรียนวัดเขากะโดน 69
4 5.80
1 1.45
3 4.35
0 0.00
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
46  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
47  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 976
35 3.59
3 0.31
84 8.61
1 0.10
2 0.20
851 87.19
125 12.81%
48  โรงเรียน วัดกะแส 235
27 11.49
0 0.00
3 1.28
0 0.00
0 0.00
205 87.23
30 12.77%
49  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 143
5 3.50
3 2.10
2 1.40
5 3.50
2 1.40
126 88.11
17 11.89%
50  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 130
5 3.85
4 3.08
4 3.08
2 1.54
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
5 3.57
4 2.86
5 3.57
2 1.43
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
52  โรงเรียนวัดวังหว้า 141
6 4.26
1 0.71
8 5.67
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
53  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 98
3 3.06
4 4.08
3 3.06
1 1.02
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
54  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 92
3 3.26
0 0.00
5 5.43
2 2.17
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
55  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
56  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 282
7 2.48
0 0.00
19 6.74
4 1.42
0 0.00
252 89.36
30 10.64%
57  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
8 4.42
4 2.21
6 3.31
0 0.00
0 0.00
163 90.06
18 9.94%
58  โรงเรียนบ้านยางงาม 131
6 4.58
2 1.53
5 3.82
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
59  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 96
3 3.13
1 1.04
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
60  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 116
3 2.59
2 1.72
4 3.45
0 0.00
1 0.86
106 91.38
10 8.62%
61  โรงเรียน บ้านยางเอน 164
1 0.61
0 0.00
13 7.93
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
62  โรงเรียน วัดพลงไสว 131
1 0.76
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
63  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
64  โรงเรียนบ้านศรีประชา 143
1 0.70
2 1.40
8 5.59
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
65  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 67
0 0.00
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
66  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
67  โรงเรียนบ้านสองสลึง 272
0 0.00
0 0.00
20 7.35
0 0.00
0 0.00
252 92.65
20 7.35%
68  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225
7 3.11
0 0.00
4 1.78
2 0.89
1 0.44
211 93.78
14 6.22%
69  โรงเรียน วัดคลองชากพง 101
1 0.99
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
70  โรงเรียนบ้านชงโค 92
3 3.26
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
71  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
72  โรงเรียนวัดเขาน้อย 138
0 0.00
2 1.45
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
73  โรงเรียน วัดสันติวัน 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
74  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
76  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
1 0.87
110 95.65
5 4.35%
77  โรงเรียน วัดบ้านนา 142
0 0.00
0 0.00
1 0.70
2 1.41
3 2.11
136 95.77
6 4.23%
78  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 122
2 1.64
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
79  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 199
0 0.00
0 0.00
4 2.01
0 0.00
4 2.01
191 95.98
8 4.02%
80  โรงเรียนบ้านน้ำใส 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
1 1.08
90 96.77
3 3.23%
81  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 561
3 0.53
3 0.53
4 0.71
2 0.36
2 0.36
547 97.50
14 2.50%
82  โรงเรียนวัดเนินยาง 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
1 0.81
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
83  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 179
0 0.00
0 0.00
3 1.68
0 0.00
0 0.00
176 98.32
3 1.68%
84  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 597
3 0.50
2 0.34
3 0.50
0 0.00
0 0.00
589 98.66
8 1.34%
85  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
86  โรงเรียนบ้านหนองคุย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  594 3.39
เตี้ย  454 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.74
ผอมและเตี้ย  340 1.94
อ้วนและเตี้ย  407 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,540 83.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,976 คน


16.99%


Powered By www.thaieducation.net