ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 147
26 17.69
3 2.04
30 20.41
8 5.44
80 54.42
0 0.00
147 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับชะอม 82
10 12.20
11 13.41
36 43.90
11 13.41
14 17.07
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 60
33 55.00
0 0.00
22 36.67
4 6.67
0 0.00
1 1.67
59 98.33%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 540
125 23.15
57 10.56
38 7.04
182 33.70
95 17.59
43 7.96
497 92.04%
5  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 148
12 8.11
14 9.46
26 17.57
26 17.57
40 27.03
30 20.27
118 79.73%
6  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 211
25 11.85
22 10.43
21 9.95
45 21.33
37 17.54
61 28.91
150 71.09%
7  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 251
35 13.94
78 31.08
37 14.74
8 3.19
3 1.20
90 35.86
161 64.14%
8  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 151
27 17.88
25 16.56
24 15.89
8 5.30
0 0.00
67 44.37
84 55.63%
9  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 96
11 11.46
9 9.38
23 23.96
5 5.21
4 4.17
44 45.83
52 54.17%
10  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2774
30 1.08
53 1.91
607 21.88
83 2.99
660 23.79
1341 48.34
1433 51.66%
11  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 914
45 4.92
46 5.03
154 16.85
91 9.96
134 14.66
444 48.58
470 51.42%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 147
10 6.80
8 5.44
21 14.29
16 10.88
19 12.93
73 49.66
74 50.34%
13  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 793
61 7.69
53 6.68
185 23.33
31 3.91
55 6.94
408 51.45
385 48.55%
14  โรงเรียนวัดช้าง 56
9 16.07
2 3.57
13 23.21
0 0.00
2 3.57
30 53.57
26 46.43%
15  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 737
32 4.34
23 3.12
116 15.74
56 7.60
94 12.75
416 56.45
321 43.55%
16  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 910
30 3.30
13 1.43
148 16.26
43 4.73
161 17.69
515 56.59
395 43.41%
17  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 69
11 15.94
4 5.80
10 14.49
4 5.80
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
18  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 389
31 7.97
32 8.23
78 20.05
18 4.63
4 1.03
226 58.10
163 41.90%
19  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 39
6 15.38
5 12.82
5 12.82
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
20  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 49
2 4.08
6 12.24
9 18.37
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
21  โรงเรียนวัดบ้านยาง 40
2 5.00
1 2.50
11 27.50
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
22  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 79
8 10.13
0 0.00
16 20.25
5 6.33
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
23  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 473
77 16.28
0 0.00
90 19.03
0 0.00
1 0.21
305 64.48
168 35.52%
24  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 69
16 23.19
0 0.00
7 10.14
0 0.00
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
25  โรงเรียนวัดมงคล 177
23 12.99
15 8.47
12 6.78
11 6.21
0 0.00
116 65.54
61 34.46%
26  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 121
3 2.48
2 1.65
16 13.22
4 3.31
16 13.22
80 66.12
41 33.88%
27  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 78
6 7.69
11 14.10
6 7.69
3 3.85
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
28  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 123
16 13.01
0 0.00
24 19.51
1 0.81
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
29  โรงเรียนวัดนาร่อง 28
3 10.71
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
30  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 67
7 10.45
2 2.99
9 13.43
3 4.48
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
31  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 42
3 7.14
3 7.14
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
32  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 114
13 11.40
6 5.26
8 7.02
4 3.51
4 3.51
79 69.30
35 30.70%
33  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 241
26 10.79
15 6.22
29 12.03
3 1.24
0 0.00
168 69.71
73 30.29%
34  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 74
2 2.70
2 2.70
16 21.62
2 2.70
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
35  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 122
0 0.00
15 12.30
18 14.75
3 2.46
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
36  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 41
0 0.00
3 7.32
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
37  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 140
8 5.71
6 4.29
19 13.57
7 5.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
38  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 117
7 5.98
9 7.69
12 10.26
3 2.56
1 0.85
85 72.65
32 27.35%
39  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 125
13 10.40
0 0.00
21 16.80
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
40  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 85
6 7.06
2 2.35
14 16.47
1 1.18
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
41  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 154
7 4.55
6 3.90
28 18.18
0 0.00
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
42  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
43  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 96
6 6.25
4 4.17
10 10.42
2 2.08
3 3.13
71 73.96
25 26.04%
44  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 312
18 5.77
16 5.13
33 10.58
14 4.49
0 0.00
231 74.04
81 25.96%
45  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
46  โรงเรียนวัดสารภี 55
1 1.82
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
47  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 391
16 4.09
18 4.60
63 16.11
1 0.26
0 0.00
293 74.94
98 25.06%
48  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
49  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 115
6 5.22
1 0.87
20 17.39
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
50  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 171
16 9.36
13 7.60
5 2.92
7 4.09
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
51  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 92
5 5.43
4 4.35
8 8.70
3 3.26
1 1.09
71 77.17
21 22.83%
52  โรงเรียนวัดเขาดิน 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
53  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 59
2 3.39
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
54  โรงเรียนวัดหนองบัว 174
5 2.87
5 2.87
27 15.52
1 0.57
0 0.00
136 78.16
38 21.84%
55  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
3 13.04
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
56  โรงเรียนบ้านซับครก 123
9 7.32
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
57  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 100
1 1.00
0 0.00
16 16.00
4 4.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
58  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 150
3 2.00
0 0.00
27 18.00
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
60  โรงเรียนบ้านพุซาง 106
4 3.77
2 1.89
14 13.21
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
61  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 46
0 0.00
2 4.35
5 10.87
1 2.17
1 2.17
37 80.43
9 19.57%
62  โรงเรียนวัดวังเลน 118
9 7.63
5 4.24
5 4.24
3 2.54
1 0.85
95 80.51
23 19.49%
63  โรงเรียนวัดโคกงาม 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
64  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 82
4 4.88
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
65  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 73
2 2.74
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
66  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 109
2 1.83
0 0.00
13 11.93
4 3.67
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
67  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
68  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 73
4 5.48
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
69  โรงเรียนธารเกษม 129
7 5.43
11 8.53
3 2.33
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
70  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 38
1 2.63
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
71  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 292
2 0.68
2 0.68
39 13.36
1 0.34
0 0.00
248 84.93
44 15.07%
72  โรงเรียนบ้านสระลำใย 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
73  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
74  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 157
4 2.55
0 0.00
18 11.46
0 0.00
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
75  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
76  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 147
5 3.40
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
77  โรงเรียนวัดโคกเสลา 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
78  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 117
5 4.27
1 0.85
9 7.69
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
79  โรงเรียนวัดป่าสัก 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
80  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.76
36 87.80
5 12.20%
81  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 124
6 4.84
4 3.23
-8 -6.45
1 0.81
12 9.68
109 87.90
15 12.10%
82  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
83  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
84  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
85  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 108
0 0.00
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
86  โรงเรียนวัดหนองหว้า 65
1 1.54
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
87  โรงเรียนวัดหนองสีดา 94
0 0.00
1 1.06
8 8.51
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
88  โรงเรียนวัดส้มป่อย 95
3 3.16
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
90  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 123
2 1.63
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
91  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
92  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 108
2 1.85
0 0.00
6 5.56
2 1.85
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
93  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
94  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 99
2 2.02
1 1.01
5 5.05
1 1.01
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
95  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 166
3 1.81
6 3.61
4 2.41
2 1.20
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
96  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 157
0 0.00
0 0.00
14 8.92
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
97  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 141
11 7.80
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
98  โรงเรียนวัดแพะโคก 118
1 0.85
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
99  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 291
9 3.09
6 2.06
9 3.09
0 0.00
0 0.00
267 91.75
24 8.25%
100  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
101  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
102  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 101
6 5.94
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
103  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 114
2 1.75
1 0.88
6 5.26
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
104  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 54
3 5.56
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
105  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
106  โรงเรียนพระพุทธบาท 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
107  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
2 1.71
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
108  โรงเรียนวัดหัวถนน 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
109  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 139
0 0.00
1 0.72
4 2.88
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
110  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 169
1 0.59
0 0.00
5 2.96
0 0.00
0 0.00
163 96.45
6 3.55%
111  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
112  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
113  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
114  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองจาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดป่าคา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดพุแค 0
0 0.00
0 0.00
27 0.00
1 0.00
0 0.00
-28 0.00
28 0.00%
119  โรงเรียนวัดท่าวัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,317 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,036 5.66
เตี้ย  687 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,611 14.25
ผอมและเตี้ย  757 4.13
อ้วนและเตี้ย  1,451 7.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,775 64.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,542 คน


35.72%


Powered By www.thaieducation.net