ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเก่า 74
13 17.57
14 18.92
22 29.73
10 13.51
15 20.27
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
3 9.09
0 0.00
29 87.88
0 0.00
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 223
29 13.00
58 26.01
67 30.04
31 13.90
38 17.04
0 0.00
223 100.00%
4  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 57
3 5.26
5 8.77
13 22.81
8 14.04
12 21.05
16 28.07
41 71.93%
5  โรงเรียนวัดการ้อง 51
7 13.73
7 13.73
11 21.57
3 5.88
4 7.84
19 37.25
32 62.75%
6  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
9 9.38
13 13.54
5 5.21
25 26.04
0 0.00
44 45.83
52 54.17%
7  โรงเรียนวัดโสภา 100
11 11.00
10 10.00
24 24.00
6 6.00
3 3.00
46 46.00
54 54.00%
8  โรงเรียนวัดตุ้มหู 79
5 6.33
5 6.33
13 16.46
4 5.06
14 17.72
38 48.10
41 51.90%
9  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 59
7 11.86
6 10.17
9 15.25
4 6.78
2 3.39
31 52.54
28 47.46%
10  โรงเรียนวัดข่อย 113
5 4.42
5 4.42
13 11.50
10 8.85
18 15.93
62 54.87
51 45.13%
11  โรงเรียนวัดประศุก 47
7 14.89
6 12.77
3 6.38
4 8.51
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
12  โรงเรียนวัดประสาท 45
5 11.11
3 6.67
11 24.44
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
13  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 374
8 2.14
9 2.41
54 14.44
17 4.55
63 16.84
223 59.63
151 40.37%
14  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 40
5 12.50
6 15.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
15  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 67
2 2.99
0 0.00
23 34.33
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
16  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 28
0 0.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
17  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 111
2 1.80
6 5.41
31 27.93
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
18  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 191
22 11.52
9 4.71
32 16.75
3 1.57
1 0.52
124 64.92
67 35.08%
19  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 687
23 3.35
18 2.62
190 27.66
5 0.73
0 0.00
451 65.65
236 34.35%
20  โรงเรียนวัดสิงห์ 115
17 14.78
5 4.35
10 8.70
5 4.35
2 1.74
76 66.09
39 33.91%
21  โรงเรียนวัดศรีสาคร 33
2 6.06
1 3.03
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
22  โรงเรียนวัดน้อย 71
6 8.45
1 1.41
11 15.49
0 0.00
4 5.63
49 69.01
22 30.99%
23  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 153
8 5.23
9 5.88
27 17.65
2 1.31
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
24  โรงเรียนวัดอัมพวัน 135
10 7.41
7 5.19
22 16.30
1 0.74
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
25  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 158
7 4.43
6 3.80
21 13.29
9 5.70
3 1.90
112 70.89
46 29.11%
26  โรงเรียนวัดปลาไหล 76
0 0.00
0 0.00
22 28.95
0 0.00
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
27  โรงเรียนวัดตึกราชา 128
8 6.25
2 1.56
26 20.31
0 0.00
1 0.78
91 71.09
37 28.91%
28  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2278
105 4.61
50 2.19
427 18.74
33 1.45
38 1.67
1625 71.33
653 28.67%
29  โรงเรียนวัดเสือข้าม 102
8 7.84
3 2.94
18 17.65
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
30  โรงเรียนวัดคีม 111
7 6.31
2 1.80
22 19.82
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
31  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 109
2 1.83
6 5.50
21 19.27
1 0.92
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
32  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 311
23 7.40
13 4.18
29 9.32
4 1.29
15 4.82
227 72.99
84 27.01%
33  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 150
0 0.00
0 0.00
40 26.67
0 0.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
34  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
35  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
36  โรงเรียนวัดกลาง 138
3 2.17
0 0.00
32 23.19
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
38  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 86
5 5.81
0 0.00
15 17.44
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
39  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 79
6 7.59
3 3.80
7 8.86
3 3.80
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
40  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 216
6 2.78
10 4.63
13 6.02
5 2.31
17 7.87
165 76.39
51 23.61%
41  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 78
3 3.85
1 1.28
14 17.95
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
42  โรงเรียนวัดถอนสมอ 177
5 2.82
2 1.13
33 18.64
0 0.00
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
43  โรงเรียนค่ายบางระจัน 93
3 3.23
0 0.00
10 10.75
3 3.23
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
44  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 82
1 1.22
2 2.44
15 18.29
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 83
6 7.23
6 7.23
6 7.23
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
46  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 130
13 10.00
4 3.08
3 2.31
3 2.31
5 3.85
102 78.46
28 21.54%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 75
6 8.00
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
48  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 94
3 3.19
1 1.06
15 15.96
0 0.00
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
49  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
50  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 112
5 4.46
3 2.68
15 13.39
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
51  โรงเรียนวัดตะโกรวม 78
2 2.56
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
52  โรงเรียนวัดโคปูน 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
53  โรงเรียนวัดโบสถ์ 964
34 3.53
9 0.93
55 5.71
34 3.53
64 6.64
768 79.67
196 20.33%
54  โรงเรียนวัดสาธุการาม 69
1 1.45
1 1.45
11 15.94
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
55  โรงเรียนวัดหลวง 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
56  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 125
5 4.00
0 0.00
20 16.00
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
57  โรงเรียนวัดวิหารขาว 63
2 3.17
6 9.52
1 1.59
2 3.17
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
58  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 111
3 2.70
3 2.70
11 9.91
3 2.70
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
59  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
60  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 86
0 0.00
4 4.65
12 13.95
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
61  โรงเรียนวัดบางปูน 114
2 1.75
2 1.75
15 13.16
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์ 48
3 6.25
5 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
64  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 132
7 5.30
9 6.82
0 0.00
4 3.03
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 67
1 1.49
0 0.00
7 10.45
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
66  โรงเรียนวัดยาง 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
67  โรงเรียนวัดบ้านลำ 65
2 3.08
3 4.62
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
68  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
69  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 119
7 5.88
1 0.84
8 6.72
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
70  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 98
1 1.02
0 0.00
12 12.24
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
71  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
72  โรงเรียนวัดชันสูตร 59
4 6.78
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
73  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
74  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
75  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
32 88.89
4 11.11%
76  โรงเรียนบ้านคูเมือง 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
77  โรงเรียนวัดระนาม 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
78  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
80  โรงเรียนวัดวังกะจับ 96
2 2.08
5 5.21
2 2.08
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
81  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
82  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 9.09
60 90.91
6 9.09%
83  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
84  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 168
0 0.00
0 0.00
14 8.33
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
85  โรงเรียนวัดประดับ 116
2 1.72
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
86  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 196
3 1.53
3 1.53
7 3.57
0 0.00
0 0.00
183 93.37
13 6.63%
87  โรงเรียนวัดเตย 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
88  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 150
0 0.00
0 0.00
5 3.33
1 0.67
0 0.00
144 96.00
6 4.00%
89  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
90  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 104
0 0.00
1 0.96
3 2.88
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
91  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
92  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนวัดประโชติการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดแหลมคาง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  561 4.53
เตี้ย  392 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,761 14.23
ผอมและเตี้ย  251 2.03
อ้วนและเตี้ย  341 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,070 73.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,306 คน


26.71%


Powered By www.thaieducation.net