ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 21
4 19.05
3 14.29
3 14.29
7 33.33
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 77
18 23.38
17 22.08
22 28.57
13 16.88
5 6.49
2 2.60
75 97.40%
3  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 62
49 79.03
0 0.00
2 3.23
0 0.00
6 9.68
5 8.06
57 91.94%
4  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 87
6 6.90
5 5.75
64 73.56
4 4.60
0 0.00
8 9.20
79 90.80%
5  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 66
11 16.67
11 16.67
16 24.24
5 7.58
6 9.09
17 25.76
49 74.24%
6  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 253
7 2.77
20 7.91
54 21.34
27 10.67
49 19.37
96 37.94
157 62.06%
7  โรงเรียนวัดอัมพวัน 108
17 15.74
13 12.04
21 19.44
3 2.78
1 0.93
53 49.07
55 50.93%
8  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 22
4 18.18
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 44
2 4.55
2 4.55
8 18.18
4 9.09
6 13.64
22 50.00
22 50.00%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 141
33 23.40
14 9.93
19 13.48
3 2.13
1 0.71
71 50.35
70 49.65%
11  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 132
19 14.39
7 5.30
32 24.24
5 3.79
2 1.52
67 50.76
65 49.24%
12  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 110
12 10.91
1 0.91
28 25.45
7 6.36
5 4.55
57 51.82
53 48.18%
13  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 86
5 5.81
2 2.33
15 17.44
4 4.65
14 16.28
46 53.49
40 46.51%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 56
4 7.14
7 12.50
7 12.50
6 10.71
2 3.57
30 53.57
26 46.43%
15  โรงเรียนบ้านดอนดึง 156
23 14.74
19 12.18
8 5.13
9 5.77
9 5.77
88 56.41
68 43.59%
16  โรงเรียนวัดดงพลับ 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
5 8.62
3 5.17
33 56.90
25 43.10%
17  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 267
4 1.50
5 1.87
96 35.96
0 0.00
5 1.87
157 58.80
110 41.20%
18  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 189
5 2.65
6 3.17
32 16.93
11 5.82
22 11.64
113 59.79
76 40.21%
19  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 134
12 8.96
14 10.45
22 16.42
2 1.49
3 2.24
81 60.45
53 39.55%
20  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 69
7 10.14
6 8.70
12 17.39
2 2.90
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
21  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 96
7 7.29
7 7.29
7 7.29
7 7.29
9 9.38
59 61.46
37 38.54%
22  โรงเรียนวัดบ้านทราย 67
4 5.97
2 2.99
5 7.46
6 8.96
7 10.45
43 64.18
24 35.82%
23  โรงเรียนวัดไผ่แตร 121
8 6.61
4 3.31
30 24.79
0 0.00
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
24  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 127
18 14.17
3 2.36
23 18.11
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
25  โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) 29
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
19 65.52
10 34.48%
26  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 152
11 7.24
5 3.29
30 19.74
0 0.00
5 3.29
101 66.45
51 33.55%
27  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 387
45 11.63
0 0.00
84 21.71
0 0.00
0 0.00
258 66.67
129 33.33%
28  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 69
5 7.25
3 4.35
14 20.29
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
29  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 140
9 6.43
6 4.29
25 17.86
6 4.29
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
30  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
4 8.70
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
31  โรงเรียนบ้านหัวดง 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
32  โรงเรียนวัดตะเคียน 30
4 13.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
33  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 88
7 7.95
4 4.55
4 4.55
2 2.27
9 10.23
62 70.45
26 29.55%
34  โรงเรียนวัดหนองเมือง 149
15 10.07
3 2.01
22 14.77
4 2.68
0 0.00
105 70.47
44 29.53%
35  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 102
5 4.90
5 4.90
10 9.80
5 4.90
5 4.90
72 70.59
30 29.41%
36  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 289
8 2.77
11 3.81
64 22.15
1 0.35
0 0.00
205 70.93
84 29.07%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 38
2 5.26
5 13.16
2 5.26
2 5.26
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
38  โรงเรียนวัดดงสวอง 157
14 8.92
15 9.55
12 7.64
4 2.55
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
39  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 108
9 8.33
5 4.63
4 3.70
0 0.00
12 11.11
78 72.22
30 27.78%
40  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
7 12.07
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
41  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 120
6 5.00
5 4.17
22 18.33
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 368
48 13.04
28 7.61
25 6.79
0 0.00
0 0.00
267 72.55
101 27.45%
43  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 195
20 10.26
0 0.00
30 15.38
0 0.00
3 1.54
142 72.82
53 27.18%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
20 7.30
16 5.84
20 7.30
11 4.01
5 1.82
202 73.72
72 26.28%
45  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
6 7.50
6 7.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
46  โรงเรียนวัดดงน้อย 130
13 10.00
16 12.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
47  โรงเรียนบ้านกล้วย 46
2 4.35
6 13.04
4 8.70
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
48  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 115
4 3.48
0 0.00
26 22.61
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
49  โรงเรียนวัดสนามไชย 138
5 3.62
3 2.17
28 20.29
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
50  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 73
3 4.11
0 0.00
13 17.81
3 4.11
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
51  โรงเรียนวัดหนองปลิง 54
2 3.70
1 1.85
11 20.37
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
52  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 166
9 5.42
7 4.22
17 10.24
8 4.82
2 1.20
123 74.10
43 25.90%
53  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 58
6 10.34
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
54  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 97
6 6.19
6 6.19
8 8.25
3 3.09
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 126
4 3.17
2 1.59
26 20.63
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
56  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 83
4 4.82
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
57  โรงเรียนบ้านพรมทิน 68
7 10.29
0 0.00
9 13.24
0 0.00
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
58  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 116
6 5.17
8 6.90
11 9.48
3 2.59
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
59  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2489
89 3.58
24 0.96
492 19.77
6 0.24
1 0.04
1877 75.41
612 24.59%
60  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 118
3 2.54
0 0.00
16 13.56
0 0.00
10 8.47
89 75.42
29 24.58%
61  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 164
3 1.83
1 0.61
35 21.34
1 0.61
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
62  โรงเรียนวัดท่าข้าม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
11 22.00
38 76.00
12 24.00%
63  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 21
2 9.52
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
64  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 101
10 9.90
6 5.94
7 6.93
0 0.00
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
65  โรงเรียนบ้านพุม่วง 59
0 0.00
5 8.47
6 10.17
0 0.00
3 5.08
45 76.27
14 23.73%
66  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 118
6 5.08
3 2.54
19 16.10
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
67  โรงเรียนวัดตองปุ 123
10 8.13
5 4.07
6 4.88
8 6.50
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
68  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 115
11 9.57
3 2.61
13 11.30
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
69  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 74
5 6.76
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
1 1.35
2 2.70
14 18.92
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
71  โรงเรียนบ้านสระเตย 85
8 9.41
1 1.18
10 11.76
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
72  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 81
6 7.41
6 7.41
2 2.47
3 3.70
1 1.23
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 81
6 7.41
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
74  โรงเรียนวัดท่าแค 150
10 6.67
0 0.00
23 15.33
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
75  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 179
10 5.59
0 0.00
27 15.08
2 1.12
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
76  โรงเรียนบ้านเขาดิน 101
4 3.96
2 1.98
15 14.85
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
77  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
2 4.35
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
78  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 60
4 6.67
6 10.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
79  โรงเรียนวัดถนนแค 157
8 5.10
8 5.10
18 11.46
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
80  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 65
2 3.08
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
81  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 93
5 5.38
1 1.08
14 15.05
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
82  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 257
16 6.23
8 3.11
24 9.34
4 1.56
3 1.17
202 78.60
55 21.40%
83  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 76
5 6.58
3 3.95
3 3.95
2 2.63
3 3.95
60 78.95
16 21.05%
84  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 212
5 2.36
1 0.47
38 17.92
0 0.00
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
85  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 112
12 10.71
0 0.00
10 8.93
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
86  โรงเรียนวัดหนองหลวง 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
87  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 140
7 5.00
1 0.71
20 14.29
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
88  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
89  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
8 13.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
90  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 122
8 6.56
4 3.28
11 9.02
1 0.82
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
91  โรงเรียนบ้านหนองแขม 177
3 1.69
3 1.69
25 14.12
1 0.56
2 1.13
143 80.79
34 19.21%
92  โรงเรียนบ้านโคกตูม 376
18 4.79
8 2.13
30 7.98
8 2.13
8 2.13
304 80.85
72 19.15%
93  โรงเรียนวัดรัตนาราม 128
4 3.13
4 3.13
11 8.59
1 0.78
4 3.13
104 81.25
24 18.75%
94  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
95  โรงเรียนบ้านดงกลาง 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
96  โรงเรียนวัดสะแกราบ 197
3 1.52
8 4.06
19 9.64
6 3.05
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
97  โรงเรียนวัดชีแวะ 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
98  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
99  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 39
2 5.13
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
100  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
4 5.06
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
101  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 181
13 7.18
2 1.10
12 6.63
3 1.66
2 1.10
149 82.32
32 17.68%
102  โรงเรียนวัดมหาสอน 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
3 5.17
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
103  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
104  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
105  โรงเรียนวัดคลองเม่า 100
10 10.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
106  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 125
6 4.80
0 0.00
12 9.60
3 2.40
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
107  โรงเรียนวัดยวด 144
1 0.69
1 0.69
22 15.28
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
108  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 117
5 4.27
4 3.42
5 4.27
3 2.56
2 1.71
98 83.76
19 16.24%
109  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 132
4 3.03
14 10.61
3 2.27
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
110  โรงเรียนบ้านวังจั่น 101
2 1.98
3 2.97
11 10.89
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
111  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 57
0 0.00
3 5.26
4 7.02
1 1.75
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
112  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
113  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 147
5 3.40
3 2.04
15 10.20
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
114  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 84
1 1.19
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
115  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
116  โรงเรียนวัดหนองมน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
117  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 96
3 3.13
1 1.04
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
118  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 103
2 1.94
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
119  โรงเรียนวัดมะค่า 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
120  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 126
5 3.97
1 0.79
12 9.52
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
121  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 398
25 6.28
2 0.50
29 7.29
0 0.00
0 0.00
342 85.93
56 14.07%
122  โรงเรียนบ้านหนองแก 95
3 3.16
0 0.00
9 9.47
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
123  โรงเรียนโคกสำโรง 180
8 4.44
11 6.11
5 2.78
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
124  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 91
0 0.00
0 0.00
10 10.99
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
125  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 99
0 0.00
3 3.03
6 6.06
0 0.00
4 4.04
86 86.87
13 13.13%
126  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1905
41 2.15
17 0.89
156 8.19
31 1.63
0 0.00
1660 87.14
245 12.86%
127  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 117
2 1.71
1 0.85
12 10.26
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
128  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
129  โรงเรียนวัดสำราญ 129
4 3.10
0 0.00
12 9.30
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
130  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
131  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 117
0 0.00
3 2.56
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
132  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 129
2 1.55
1 0.78
12 9.30
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
133  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 129
3 2.33
0 0.00
9 6.98
0 0.00
2 1.55
115 89.15
14 10.85%
134  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
135  โรงเรียนวัดโบสถ์ 132
8 6.06
5 3.79
1 0.76
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
136  โรงเรียนบ้านหัวบึง 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
137  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
138  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 64
1 1.56
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
139  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
140  โรงเรียนวัดใดยาว 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
0 0.00
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 81
3 3.70
4 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
142  โรงเรียนวัดเกตุ 127
1 0.79
1 0.79
8 6.30
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
143  โรงเรียนวัดหนองหอย 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
144  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 129
0 0.00
2 1.55
5 3.88
0 0.00
1 0.78
121 93.80
8 6.20%
145  โรงเรียนวัดคงคาราม 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
146  โรงเรียนวัดตะลุง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
34 94.44
2 5.56%
147  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
148  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
149  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
150  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
151  โรงเรียนวัดโป่งแค 133
0 0.00
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
152  โรงเรียนวัดสะพานคง 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%

 

จำนวนนักเรียน  20,438 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,099 5.38
เตี้ย  569 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,622 12.83
ผอมและเตี้ย  295 1.44
อ้วนและเตี้ย  271 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,582 76.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,856 คน


23.76%


Powered By www.thaieducation.net