ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
15 24.59
7 11.48
16 26.23
10 16.39
13 21.31
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
41 47.13
21 24.14
8 9.20
10 11.49
7 8.05
0 0.00
87 100.00%
3  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
4 6.90
0 0.00
8 13.79
35 60.34
0 0.00
11 18.97
47 81.03%
4  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 62
10 16.13
12 19.35
0 0.00
19 30.65
0 0.00
21 33.87
41 66.13%
5  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 34
5 14.71
7 20.59
6 17.65
3 8.82
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
6  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 69
12 17.39
6 8.70
13 18.84
5 7.25
4 5.80
29 42.03
40 57.97%
7  โรงเรียนวัดโพทูล 23
4 17.39
0 0.00
9 39.13
0 0.00
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
8  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
3 13.64
1 4.55
10 45.45
12 54.55%
9  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
5 2.33
8 3.72
41 19.07
14 6.51
49 22.79
98 45.58
117 54.42%
10  โรงเรียนวัดยาง 73
9 12.33
2 2.74
13 17.81
1 1.37
13 17.81
35 47.95
38 52.05%
11  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
12 10.81
8 7.21
18 16.22
17 15.32
0 0.00
56 50.45
55 49.55%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
13 9.70
11 8.21
24 17.91
7 5.22
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
13  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 54
4 7.41
2 3.70
16 29.63
0 0.00
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
14  โรงเรียนวัดรางฉนวน 103
14 13.59
11 10.68
13 12.62
3 2.91
0 0.00
62 60.19
41 39.81%
15  โรงเรียนวัดคำหยาด 92
15 16.30
13 14.13
7 7.61
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
16  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 57
18 31.58
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2981
93 3.12
41 1.38
393 13.18
134 4.50
434 14.56
1886 63.27
1095 36.73%
18  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 205
14 6.83
0 0.00
54 26.34
7 3.41
0 0.00
130 63.41
75 36.59%
19  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
20  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 196
20 10.20
0 0.00
51 26.02
0 0.00
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
21  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 79
9 11.39
4 5.06
15 18.99
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
22  โรงเรียนวัดบุญเกิด 47
7 14.89
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 63
7 11.11
0 0.00
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 147
7 4.76
3 2.04
13 8.84
10 6.80
13 8.84
101 68.71
46 31.29%
25  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 16
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
26  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
36 20.00
2 1.11
2 1.11
125 69.44
55 30.56%
27  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
7 4.64
6 3.97
20 13.25
6 3.97
7 4.64
105 69.54
46 30.46%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 86
3 3.49
2 2.33
20 23.26
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
29  โรงเรียนวัดสามโก้ 73
4 5.48
6 8.22
9 12.33
2 2.74
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
30  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
31  โรงเรียนวัดกำแพง 48
2 4.17
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
32  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 151
0 0.00
6 3.97
16 10.60
22 14.57
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
33  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 114
10 8.77
4 3.51
19 16.67
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
34  โรงเรียนวัดรัตนาราม 84
0 0.00
0 0.00
24 28.57
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
35  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 117
8 6.84
10 8.55
15 12.82
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
36  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 147
12 8.16
7 4.76
21 14.29
1 0.68
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 62
2 3.23
0 0.00
14 22.58
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนวัดยางทอง 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
39  โรงเรียนวัดหลวง 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
40  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
15 11.81
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
41  โรงเรียนวัดละมุด 104
3 2.88
1 0.96
22 21.15
0 0.00
1 0.96
77 74.04
27 25.96%
42  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 51
3 5.88
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 83
5 6.02
8 9.64
3 3.61
2 2.41
3 3.61
62 74.70
21 25.30%
44  โรงเรียนวัดยางช้าย 143
10 6.99
0 0.00
23 16.08
3 2.10
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
45  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
1 1.79
3 5.36
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
46  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 89
4 4.49
5 5.62
9 10.11
3 3.37
1 1.12
67 75.28
22 24.72%
47  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 53
1 1.89
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
48  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 183
13 7.10
7 3.83
24 13.11
0 0.00
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
49  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 75
4 5.33
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
50  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 75
0 0.00
0 0.00
18 24.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
51  โรงเรียนวัดลานช้าง 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
52  โรงเรียนกระทุ่มราย 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
55  โรงเรียนวัดมหานาม 150
14 9.33
4 2.67
16 10.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
6 7.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
57  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 663
19 2.87
15 2.26
112 16.89
1 0.15
1 0.15
515 77.68
148 22.32%
58  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
24 14.20
6 3.55
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
59  โรงเรียนวัดต้นทอง 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
60  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
5 4.72
3 2.83
8 7.55
2 1.89
5 4.72
83 78.30
23 21.70%
61  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 176
5 2.84
2 1.14
29 16.48
2 1.14
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
62  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
63  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 136
0 0.00
0 0.00
28 20.59
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
64  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 205
8 3.90
3 1.46
29 14.15
2 0.98
0 0.00
163 79.51
42 20.49%
65  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 88
0 0.00
4 4.55
14 15.91
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
66  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
67  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 74
5 6.76
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
68  โรงเรียนวัดสามขาว 79
0 0.00
0 0.00
16 20.25
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
69  โรงเรียนวัดเกษทอง 94
2 2.13
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
70  โรงเรียนวัดลั่นทม 100
4 4.00
3 3.00
9 9.00
4 4.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
71  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 105
8 7.62
0 0.00
12 11.43
0 0.00
1 0.95
84 80.00
21 20.00%
72  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 108
5 4.63
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
73  โรงเรียนวัดถนน 124
11 8.87
4 3.23
9 7.26
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
74  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
75  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 105
2 1.90
3 2.86
13 12.38
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
76  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 100
6 6.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
2 2.00
81 81.00
19 19.00%
77  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 148
7 4.73
5 3.38
7 4.73
5 3.38
4 2.70
120 81.08
28 18.92%
78  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 96
6 6.25
1 1.04
10 10.42
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
79  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 80
1 1.25
3 3.75
8 10.00
0 0.00
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
80  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 125
6 4.80
6 4.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
81  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
82  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
83  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 80
4 5.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
84  โรงเรียนวัดท่าตลาด 132
6 4.55
3 2.27
14 10.61
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
85  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
3 4.35
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
86  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 75
4 5.33
1 1.33
6 8.00
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
87  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
88  โรงเรียนวัดท่าโขลง 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนวัดทำนบ 86
3 3.49
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
91  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 15.85
69 84.15
13 15.85%
92  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 205
0 0.00
0 0.00
32 15.61
0 0.00
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
93  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 122
7 5.74
5 4.10
6 4.92
1 0.82
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
94  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
2 1.47
1 0.74
18 13.24
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
95  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
96  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 102
0 0.00
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
98  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 188
10 5.32
4 2.13
12 6.38
1 0.53
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
99  โรงเรียนวัดท่า 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
100  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
101  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
9 6.62
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
102  โรงเรียนวัดสิทธาราม 155
1 0.65
5 3.23
15 9.68
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
103  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 89
0 0.00
1 1.12
11 12.36
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
104  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
3 3.09
1 1.03
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
105  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดบ้านพราน 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
108  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 142
1 0.70
2 1.41
9 6.34
1 0.70
4 2.82
125 88.03
17 11.97%
109  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
2 2.99
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
110  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
111  โรงเรียนวัดบ้านแก 115
4 3.48
4 3.48
3 2.61
2 1.74
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
112  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 285
4 1.40
3 1.05
25 8.77
0 0.00
0 0.00
253 88.77
32 11.23%
113  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 90
4 4.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
114  โรงเรียนวัดสว่าง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
115  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
116  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 190
9 4.74
1 0.53
8 4.21
1 0.53
1 0.53
170 89.47
20 10.53%
117  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
118  โรงเรียนวัดเอกราช 67
4 5.97
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
119  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
120  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 160
3 1.88
3 1.88
5 3.13
2 1.25
2 1.25
145 90.63
15 9.38%
121  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
1 0.91
2 1.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
122  โรงเรียนวัดศาลาดิน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
123  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
124  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
125  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
126  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 86
3 3.49
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
127  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
128  โรงเรียนวัดทางพระ 113
0 0.00
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
129  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 117
4 3.42
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
130  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 172
4 2.33
2 1.16
7 4.07
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
131  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 93
0 0.00
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
132  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
133  โรงเรียนวัดนางเล่ว 146
2 1.37
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
134  โรงเรียนวัดจันทราราม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
135  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 185
2 1.08
0 0.00
6 3.24
4 2.16
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
136  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
137  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
138  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
139  โรงเรียนวัดบ้านป่า 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
140  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
141  โรงเรียนวัดป่ามุนี 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
142  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
143  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,391 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  786 4.27
เตี้ย  390 2.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,139 11.63
ผอมและเตี้ย  418 2.27
อ้วนและเตี้ย  749 4.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,909 75.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,482 คน


24.37%


Powered By www.thaieducation.net