ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 142
30 21.13
39 27.46
10 7.04
26 18.31
5 3.52
32 22.54
110 77.46%
2  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 149
13 8.72
15 10.07
35 23.49
15 10.07
15 10.07
56 37.58
93 62.42%
3  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 110
17 15.45
15 13.64
25 22.73
11 10.00
0 0.00
42 38.18
68 61.82%
4  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 171
20 11.70
20 11.70
17 9.94
20 11.70
17 9.94
77 45.03
94 54.97%
5  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 490
18 3.67
28 5.71
55 11.22
48 9.80
117 23.88
224 45.71
266 54.29%
6  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 168
16 9.52
4 2.38
22 13.10
20 11.90
28 16.67
78 46.43
90 53.57%
7  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 137
11 8.03
11 8.03
13 9.49
24 17.52
13 9.49
65 47.45
72 52.55%
8  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 129
50 38.76
0 0.00
16 12.40
0 0.00
0 0.00
63 48.84
66 51.16%
9  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 116
22 18.97
4 3.45
24 20.69
7 6.03
1 0.86
58 50.00
58 50.00%
10  โรงเรียนวัดศรีประชา 572
63 11.01
56 9.79
39 6.82
32 5.59
96 16.78
286 50.00
286 50.00%
11  โรงเรียนวัดนางชี 82
11 13.41
6 7.32
20 24.39
3 3.66
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
12  โรงเรียนวัดปรีดาราม 146
2 1.37
3 2.05
58 39.73
6 4.11
0 0.00
77 52.74
69 47.26%
13  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 41
12 29.27
1 2.44
0 0.00
4 9.76
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
14  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 256
52 20.31
17 6.64
36 14.06
12 4.69
0 0.00
139 54.30
117 45.70%
15  โรงเรียนวัดจอมเกษ 86
7 8.14
4 4.65
24 27.91
4 4.65
0 0.00
47 54.65
39 45.35%
16  โรงเรียนวัดสะตือ 173
5 2.89
6 3.47
31 17.92
11 6.36
25 14.45
95 54.91
78 45.09%
17  โรงเรียนบ่อแร่ 87
3 3.45
4 4.60
12 13.79
7 8.05
13 14.94
48 55.17
39 44.83%
18  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 160
18 11.25
21 13.13
10 6.25
4 2.50
18 11.25
89 55.63
71 44.38%
19  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 88
3 3.41
5 5.68
9 10.23
8 9.09
14 15.91
49 55.68
39 44.32%
20  โรงเรียนประตูชัย 2029
174 8.58
106 5.22
226 11.14
53 2.61
332 16.36
1138 56.09
891 43.91%
21  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 163
10 6.13
11 6.75
32 19.63
16 9.82
0 0.00
94 57.67
69 42.33%
22  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 236
73 30.93
12 5.08
14 5.93
0 0.00
0 0.00
137 58.05
99 41.95%
23  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 113
22 19.47
5 4.42
9 7.96
5 4.42
6 5.31
66 58.41
47 41.59%
24  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 73
9 12.33
8 10.96
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
25  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 58
9 15.52
1 1.72
11 18.97
1 1.72
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
26  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 86
8 9.30
5 5.81
21 24.42
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
27  โรงเรียนวัดตูม 83
8 9.64
9 10.84
8 9.64
7 8.43
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
28  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 107
15 14.02
11 10.28
15 14.02
0 0.00
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
29  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 81
9 11.11
10 12.35
11 13.58
1 1.23
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
30  โรงเรียนเชาวน์วัศ 383
24 6.27
3 0.78
66 17.23
28 7.31
23 6.01
239 62.40
144 37.60%
31  โรงเรียนวัดโคกมะยม 221
12 5.43
0 0.00
47 21.27
13 5.88
11 4.98
138 62.44
83 37.56%
32  โรงเรียนวัดบ้านแถว 38
0 0.00
2 5.26
12 31.58
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
33  โรงเรียนวัดบัวงาม 68
15 22.06
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
34  โรงเรียนวัดปากกราน 83
18 21.69
4 4.82
4 4.82
2 2.41
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
35  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 155
10 6.45
11 7.10
24 15.48
6 3.87
3 1.94
101 65.16
54 34.84%
36  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 70
5 7.14
13 18.57
5 7.14
1 1.43
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
37  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 225
21 9.33
26 11.56
7 3.11
8 3.56
15 6.67
148 65.78
77 34.22%
38  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 131
22 16.79
0 0.00
13 9.92
9 6.87
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 75
8 10.67
2 2.67
13 17.33
1 1.33
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
40  โรงเรียนวัดไทรงาม 136
13 9.56
11 8.09
18 13.24
3 2.21
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
41  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 318
18 5.66
9 2.83
32 10.06
19 5.97
26 8.18
214 67.30
104 32.70%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 86
4 4.65
4 4.65
17 19.77
2 2.33
1 1.16
58 67.44
28 32.56%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 127
6 4.72
5 3.94
25 19.69
5 3.94
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
44  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 174
26 14.94
1 0.57
21 12.07
7 4.02
1 0.57
118 67.82
56 32.18%
45  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 28
0 0.00
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
46  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 69
1 1.45
4 5.80
17 24.64
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
47  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2266
44 1.94
67 2.96
214 9.44
111 4.90
281 12.40
1549 68.36
717 31.64%
48  โรงเรียนวัดโคกกรวด 70
9 12.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
10 14.29
48 68.57
22 31.43%
49  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
1 2.08
5 10.42
33 68.75
15 31.25%
50  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 228
15 6.58
18 7.89
12 5.26
9 3.95
17 7.46
157 68.86
71 31.14%
51  โรงเรียนวัดแก้วตา 97
0 0.00
0 0.00
28 28.87
2 2.06
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
52  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 276
29 10.51
6 2.17
42 15.22
4 1.45
4 1.45
191 69.20
85 30.80%
53  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 643
29 4.51
14 2.18
154 23.95
1 0.16
0 0.00
445 69.21
198 30.79%
54  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 166
11 6.63
14 8.43
24 14.46
1 0.60
1 0.60
115 69.28
51 30.72%
55  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 69
5 7.25
3 4.35
9 13.04
1 1.45
3 4.35
48 69.57
21 30.43%
56  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 197
16 8.12
5 2.54
34 17.26
2 1.02
2 1.02
138 70.05
59 29.95%
57  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 179
13 7.26
12 6.70
25 13.97
2 1.12
1 0.56
126 70.39
53 29.61%
58  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 169
10 5.92
5 2.96
18 10.65
7 4.14
10 5.92
119 70.41
50 29.59%
59  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 109
2 1.83
5 4.59
24 22.02
1 0.92
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
60  โรงเรียนวัดไก่ 137
5 3.65
3 2.19
29 21.17
2 1.46
1 0.73
97 70.80
40 29.20%
61  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 88
13 14.77
1 1.14
11 12.50
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
62  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 54
3 5.56
2 3.70
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
63  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 142
10 7.04
14 9.86
15 10.56
0 0.00
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
64  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 95
9 9.47
1 1.05
16 16.84
0 0.00
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
65  โรงเรียนวัดบึง 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
66  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 215
16 7.44
7 3.26
30 13.95
5 2.33
0 0.00
157 73.02
58 26.98%
67  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 56
2 3.57
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
68  โรงเรียนวัดอินกัลยา 168
7 4.17
1 0.60
35 20.83
0 0.00
2 1.19
123 73.21
45 26.79%
69  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 169
8 4.73
1 0.59
15 8.88
7 4.14
14 8.28
124 73.37
45 26.63%
70  โรงเรียนวัดดอกไม้ 34
1 2.94
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
71  โรงเรียนบ้านคู้คด 121
4 3.31
6 4.96
18 14.88
4 3.31
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
72  โรงเรียนวัดคานหาม 254
2 0.79
14 5.51
31 12.20
3 1.18
17 6.69
187 73.62
67 26.38%
73  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 110
15 13.64
4 3.64
8 7.27
1 0.91
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
74  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 100
16 16.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
75  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 340
10 2.94
7 2.06
65 19.12
1 0.29
1 0.29
256 75.29
84 24.71%
76  โรงเรียนวัดพระงาม 166
4 2.41
3 1.81
30 18.07
4 2.41
0 0.00
125 75.30
41 24.70%
77  โรงเรียนวัดบ้านม้า 94
4 4.26
6 6.38
10 10.64
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
78  โรงเรียนวัดโบสถ์ 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
79  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 164
12 7.32
9 5.49
8 4.88
3 1.83
8 4.88
124 75.61
40 24.39%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 103
8 7.77
1 0.97
10 9.71
1 0.97
5 4.85
78 75.73
25 24.27%
81  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 136
3 2.21
0 0.00
29 21.32
1 0.74
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
82  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 132
7 5.30
0 0.00
13 9.85
7 5.30
5 3.79
100 75.76
32 24.24%
83  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 91
7 7.69
3 3.30
12 13.19
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
84  โรงเรียนบ้านลำแดง 250
15 6.00
2 0.80
43 17.20
0 0.00
0 0.00
190 76.00
60 24.00%
85  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 121
2 1.65
0 0.00
27 22.31
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
86  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 142
0 0.00
0 0.00
19 13.38
14 9.86
1 0.70
108 76.06
34 23.94%
87  โรงเรียนวัดทำใหม่ 189
8 4.23
3 1.59
33 17.46
1 0.53
0 0.00
144 76.19
45 23.81%
88  โรงเรียนวัดศิวาราม 178
14 7.87
7 3.93
14 7.87
7 3.93
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
89  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
90  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 159
9 5.66
3 1.89
21 13.21
3 1.89
1 0.63
122 76.73
37 23.27%
91  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 170
12 7.06
6 3.53
19 11.18
1 0.59
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
92  โรงเรียนวัดหันตรา 465
45 9.68
14 3.01
40 8.60
0 0.00
0 0.00
366 78.71
99 21.29%
93  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 82
8 9.76
3 3.66
6 7.32
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
94  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 223
6 2.69
8 3.59
17 7.62
7 3.14
7 3.14
178 79.82
45 20.18%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 124
4 3.23
4 3.23
16 12.90
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
96  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 135
11 8.15
4 2.96
12 8.89
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
97  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 100
3 3.00
4 4.00
8 8.00
5 5.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
98  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1028
31 3.02
26 2.53
48 4.67
68 6.61
32 3.11
823 80.06
205 19.94%
99  โรงเรียนวัดโตนด 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
100  โรงเรียนวัดสะแก 133
9 6.77
0 0.00
15 11.28
2 1.50
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
101  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 369
12 3.25
8 2.17
47 12.74
5 1.36
0 0.00
297 80.49
72 19.51%
102  โรงเรียนบ้านช้าง 119
9 7.56
4 3.36
10 8.40
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์ 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
104  โรงเรียนวัดจําปา 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียนวัดช้าง 77
1 1.30
2 2.60
9 11.69
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
106  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 78
3 3.85
3 3.85
7 8.97
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
107  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
108  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 62
7 11.29
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
109  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 136
0 0.00
4 2.94
1 0.74
10 7.35
9 6.62
112 82.35
24 17.65%
110  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
10 14.71
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
111  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 173
3 1.73
1 0.58
19 10.98
2 1.16
5 2.89
143 82.66
30 17.34%
112  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 191
14 7.33
2 1.05
14 7.33
3 1.57
0 0.00
158 82.72
33 17.28%
113  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 117
4 3.42
3 2.56
10 8.55
3 2.56
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
114  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
115  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 110
6 5.45
7 6.36
4 3.64
1 0.91
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
116  โรงเรียนประชาสามัคคี 92
4 4.35
0 0.00
10 10.87
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
117  โรงเรียนกลางคลอง 27 123
7 5.69
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
118  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 256
12 4.69
7 2.73
10 3.91
4 1.56
8 3.13
215 83.98
41 16.02%
119  โรงเรียนวัดศาลาลอย 176
5 2.84
5 2.84
18 10.23
0 0.00
0 0.00
148 84.09
28 15.91%
120  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 76
5 6.58
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
121  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 91
1 1.10
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
122  โรงเรียนวัดหนองเป้า 197
5 2.54
0 0.00
25 12.69
0 0.00
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
123  โรงเรียนวัดแค 92
3 3.26
0 0.00
8 8.70
0 0.00
3 3.26
78 84.78
14 15.22%
124  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 158
5 3.16
4 2.53
13 8.23
2 1.27
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
125  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
126  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
127  โรงเรียนคอตันคลอง 27 146
11 7.53
0 0.00
11 7.53
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
128  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 523
12 2.29
9 1.72
30 5.74
7 1.34
20 3.82
445 85.09
78 14.91%
129  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 122
0 0.00
0 0.00
18 14.75
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
130  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 131
1 0.76
0 0.00
15 11.45
0 0.00
3 2.29
112 85.50
19 14.50%
131  โรงเรียนวัดทุ่งมน 83
2 2.41
2 2.41
6 7.23
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
132  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
133  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
134  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 147
5 3.40
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
135  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
136  โรงเรียนวัดหนองบัว 109
2 1.83
2 1.83
9 8.26
2 1.83
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
137  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 90
5 5.56
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
138  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 135
4 2.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 10.37
117 86.67
18 13.33%
139  โรงเรียนบ้านเป็ด 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
41 87.23
6 12.77%
140  โรงเรียนวัดพะยอม 207
9 4.35
3 1.45
9 4.35
3 1.45
2 0.97
181 87.44
26 12.56%
141  โรงเรียนวัดภาชี 194
3 1.55
5 2.58
16 8.25
0 0.00
0 0.00
170 87.63
24 12.37%
142  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 145
5 3.45
0 0.00
12 8.28
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
143  โรงเรียนวัดสฎางค์ 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
144  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 179
4 2.23
4 2.23
8 4.47
4 2.23
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
145  โรงเรียนวัดหนองนาง 153
0 0.00
1 0.65
16 10.46
0 0.00
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
146  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
147  โรงเรียนวัดนาอุ่น 109
2 1.83
3 2.75
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
148  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 193
1 0.52
6 3.11
12 6.22
0 0.00
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
149  โรงเรียนวัดลาดทราย 310
10 3.23
14 4.52
0 0.00
0 0.00
6 1.94
280 90.32
30 9.68%
150  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 192
10 5.21
1 0.52
7 3.65
0 0.00
0 0.00
174 90.63
18 9.38%
151  โรงเรียนวัดอุทการาม 99
1 1.01
1 1.01
5 5.05
1 1.01
1 1.01
90 90.91
9 9.09%
152  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
153  โรงเรียนวัดสามเรือน 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
154  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 156
3 1.92
1 0.64
7 4.49
1 0.64
1 0.64
143 91.67
13 8.33%
155  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 103
0 0.00
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
156  โรงเรียนวัดพรานนก 78
2 2.56
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
157  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
158  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 352
12 3.41
6 1.70
3 0.85
3 0.85
3 0.85
325 92.33
27 7.67%
159  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 351
6 1.71
8 2.28
7 1.99
5 1.42
0 0.00
325 92.59
26 7.41%
160  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 369
8 2.17
2 0.54
3 0.81
4 1.08
10 2.71
342 92.68
27 7.32%
161  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
3 3.61
77 92.77
6 7.23%
162  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 439
6 1.37
0 0.00
25 5.69
0 0.00
0 0.00
408 92.94
31 7.06%
163  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 775
10 1.29
4 0.52
20 2.58
9 1.16
11 1.42
721 93.03
54 6.97%
164  โรงเรียนวัดหัวหิน 173
1 0.58
0 0.00
8 4.62
3 1.73
0 0.00
161 93.06
12 6.94%
165  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 583
2 0.34
6 1.03
24 4.12
7 1.20
1 0.17
543 93.14
40 6.86%
166  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
167  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
168  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 103
1 0.97
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
169  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
170  โรงเรียนวัดนาค 515
5 0.97
1 0.19
3 0.58
5 0.97
2 0.39
499 96.89
16 3.11%
171  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 343
4 1.17
0 0.00
3 0.87
0 0.00
1 0.29
335 97.67
8 2.33%
172  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 46
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
173  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 426
2 0.47
0 0.00
5 1.17
0 0.00
0 0.00
419 98.36
7 1.64%
174  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
175  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,053 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,722 5.37
เตี้ย  1,002 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,187 9.94
ผอมและเตี้ย  843 2.63
อ้วนและเตี้ย  1,329 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,970 74.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,083 คน


25.22%


Powered By www.thaieducation.net