ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 375
79 21.07
82 21.87
91 24.27
57 15.20
66 17.60
0 0.00
375 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 484
145 29.96
107 22.11
94 19.42
78 16.12
60 12.40
0 0.00
484 100.00%
3  โรงเรียนลําสนุ่น 359
34 9.47
29 8.08
59 16.43
58 16.16
83 23.12
96 26.74
263 73.26%
4  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 439
34 7.74
26 5.92
79 18.00
55 12.53
100 22.78
145 33.03
294 66.97%
5  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 113
6 5.31
14 12.39
40 35.40
6 5.31
6 5.31
41 36.28
72 63.72%
6  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 216
11 5.09
7 3.24
38 17.59
18 8.33
45 20.83
97 44.91
119 55.09%
7  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1072
19 1.77
42 3.92
203 18.94
61 5.69
245 22.85
502 46.83
570 53.17%
8  โรงเรียนสุลักขณะ 176
8 4.55
12 6.82
24 13.64
20 11.36
25 14.20
87 49.43
89 50.57%
9  โรงเรียนวัดรังสิต 458
22 4.80
17 3.71
62 13.54
10 2.18
120 26.20
227 49.56
231 50.44%
10  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 47
6 12.77
3 6.38
12 25.53
2 4.26
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
11  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 800
56 7.00
50 6.25
176 22.00
22 2.75
86 10.75
410 51.25
390 48.75%
12  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 496
20 4.03
16 3.23
95 19.15
36 7.26
74 14.92
255 51.41
241 48.59%
13  โรงเรียนวัดถั่วทอง 75
8 10.67
7 9.33
14 18.67
1 1.33
6 8.00
39 52.00
36 48.00%
14  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 169
16 9.47
12 7.10
23 13.61
11 6.51
18 10.65
89 52.66
80 47.34%
15  โรงเรียนจารุศรบํารุง 598
56 9.36
57 9.53
141 23.58
12 2.01
14 2.34
318 53.18
280 46.82%
16  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 687
103 14.99
27 3.93
131 19.07
4 0.58
2 0.29
420 61.14
267 38.86%
17  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 219
20 9.13
20 9.13
41 18.72
3 1.37
1 0.46
134 61.19
85 38.81%
18  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 32
4 12.50
1 3.13
6 18.75
0 0.00
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
19  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 365
24 6.58
13 3.56
64 17.53
5 1.37
30 8.22
229 62.74
136 37.26%
20  โรงเรียนคลองลาดช้าง 383
44 11.49
24 6.27
26 6.79
17 4.44
31 8.09
241 62.92
142 37.08%
21  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 177
8 4.52
14 7.91
10 5.65
14 7.91
17 9.60
114 64.41
63 35.59%
22  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 196
17 8.67
21 10.71
31 15.82
0 0.00
0 0.00
127 64.80
69 35.20%
23  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 165
4 2.42
15 9.09
35 21.21
1 0.61
0 0.00
110 66.67
55 33.33%
24  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 974
107 10.99
57 5.85
78 8.01
36 3.70
22 2.26
674 69.20
300 30.80%
25  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 245
18 7.35
29 11.84
18 7.35
8 3.27
1 0.41
171 69.80
74 30.20%
26  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 201
17 8.46
14 6.97
16 7.96
7 3.48
5 2.49
142 70.65
59 29.35%
27  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 480
27 5.63
12 2.50
78 16.25
11 2.29
12 2.50
340 70.83
140 29.17%
28  โรงเรียนวัดผลาหาร 162
12 7.41
12 7.41
22 13.58
0 0.00
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
29  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 344
31 9.01
7 2.03
51 14.83
7 2.03
1 0.29
247 71.80
97 28.20%
30  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 196
7 3.57
6 3.06
34 17.35
4 2.04
3 1.53
142 72.45
54 27.55%
31  โรงเรียนวัดบ่อทอง 289
8 2.77
15 5.19
48 16.61
4 1.38
0 0.00
214 74.05
75 25.95%
32  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 751
15 2.00
53 7.06
109 14.51
15 2.00
0 0.00
559 74.43
192 25.57%
33  โรงเรียนเจริญวิทยา 98
3 3.06
10 10.20
12 12.24
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
34  โรงเรียนวัดจันทาราม 91
3 3.30
2 2.20
15 16.48
3 3.30
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
35  โรงเรียนวัดดาวเรือง 217
12 5.53
11 5.07
22 10.14
6 2.76
3 1.38
163 75.12
54 24.88%
36  โรงเรียนคลองพระอุดม 129
7 5.43
1 0.78
23 17.83
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
37  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 532
25 4.70
23 4.32
61 11.47
5 0.94
11 2.07
407 76.50
125 23.50%
38  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 90
4 4.44
3 3.33
12 13.33
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
39  โรงเรียนบึงเขาย้อน 590
45 7.63
8 1.36
54 9.15
10 1.69
19 3.22
454 76.95
136 23.05%
40  โรงเรียนวันครู 2502 818
54 6.60
22 2.69
83 10.15
22 2.69
7 0.86
630 77.02
188 22.98%
41  โรงเรียนวัดสะแก 157
10 6.37
8 5.10
16 10.19
2 1.27
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
42  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 206
15 7.28
13 6.31
12 5.83
6 2.91
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 86
3 3.49
5 5.81
5 5.81
2 2.33
4 4.65
67 77.91
19 22.09%
44  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 273
36 13.19
3 1.10
0 0.00
0 0.00
20 7.33
214 78.39
59 21.61%
45  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 246
11 4.47
1 0.41
36 14.63
2 0.81
3 1.22
193 78.46
53 21.54%
46  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 698
26 3.72
5 0.72
116 16.62
3 0.43
0 0.00
548 78.51
150 21.49%
47  โรงเรียนวัดโคก 98
3 3.06
3 3.06
7 7.14
3 3.06
5 5.10
77 78.57
21 21.43%
48  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 711
38 5.34
32 4.50
59 8.30
17 2.39
6 0.84
559 78.62
152 21.38%
49  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 834
33 3.96
33 3.96
95 11.39
6 0.72
8 0.96
659 79.02
175 20.98%
50  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1037
57 5.50
0 0.00
110 10.61
46 4.44
4 0.39
820 79.07
217 20.93%
51  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 914
47 5.14
28 3.06
107 11.71
3 0.33
5 0.55
724 79.21
190 20.79%
52  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 63
1 1.59
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 172
13 7.56
1 0.58
20 11.63
1 0.58
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
54  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 315
15 4.76
10 3.17
37 11.75
0 0.00
0 0.00
253 80.32
62 19.68%
55  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 557
21 3.77
16 2.87
58 10.41
5 0.90
6 1.08
451 80.97
106 19.03%
56  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 393
26 6.62
7 1.78
39 9.92
2 0.51
0 0.00
319 81.17
74 18.83%
57  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 198
10 5.05
5 2.53
18 9.09
3 1.52
1 0.51
161 81.31
37 18.69%
58  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 124
6 4.84
6 4.84
2 1.61
5 4.03
4 3.23
101 81.45
23 18.55%
59  โรงเรียนศาลาพัน 125
9 7.20
6 4.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
60  โรงเรียนคลองสอง 675
61 9.04
5 0.74
51 7.56
4 0.59
3 0.44
551 81.63
124 18.37%
61  โรงเรียนวัดนาวง 764
39 5.10
13 1.70
88 11.52
0 0.00
0 0.00
624 81.68
140 18.32%
62  โรงเรียนวัดบางพูน 749
30 4.01
27 3.60
35 4.67
15 2.00
26 3.47
616 82.24
133 17.76%
63  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 141
6 4.26
0 0.00
19 13.48
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
64  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
65  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 105
2 1.90
0 0.00
13 12.38
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
66  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 95
6 6.32
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
67  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 88
4 4.55
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
68  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 198
3 1.52
6 3.03
13 6.57
5 2.53
2 1.01
169 85.35
29 14.65%
69  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 82
1 1.22
1 1.22
10 12.20
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
70  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1749
47 2.69
28 1.60
175 10.01
0 0.00
0 0.00
1499 85.71
250 14.29%
71  โรงเรียนวัดบัวหลวง 135
0 0.00
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
72  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 235
8 3.40
8 3.40
7 2.98
5 2.13
5 2.13
202 85.96
33 14.04%
73  โรงเรียนวัดปทุมทอง 70
2 2.86
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
74  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
75  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 412
9 2.18
7 1.70
13 3.16
13 3.16
7 1.70
363 88.11
49 11.89%
76  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 279
9 3.23
7 2.51
17 6.09
0 0.00
0 0.00
246 88.17
33 11.83%
77  โรงเรียนวัดบางเตยใน 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
4 3.88
1 0.97
91 88.35
12 11.65%
78  โรงเรียนปากคลองสอง 71
4 5.63
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
79  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 80
1 1.25
1 1.25
5 6.25
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
80  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 431
12 2.78
9 2.09
14 3.25
8 1.86
4 0.93
384 89.10
47 10.90%
81  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
82  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 285
6 2.11
3 1.05
16 5.61
2 0.70
1 0.35
257 90.18
28 9.82%
83  โรงเรียนวัดบางคูวัด 340
10 2.94
15 4.41
8 2.35
0 0.00
0 0.00
307 90.29
33 9.71%
84  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 198
2 1.01
5 2.53
12 6.06
0 0.00
0 0.00
179 90.40
19 9.60%
85  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 112
4 3.57
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
86  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 692
14 2.02
10 1.45
5 0.72
5 0.72
5 0.72
653 94.36
39 5.64%
87  โรงเรียนบ้านบึง 126
0 0.00
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
88  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 811
8 0.99
6 0.74
16 1.97
6 0.74
7 0.86
768 94.70
43 5.30%
89  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 267
2 0.75
1 0.37
11 4.12
0 0.00
0 0.00
253 94.76
14 5.24%
90  โรงเรียนคลองลากค้อน 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
91  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
92  โรงเรียนสามวาวิทยา 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
112 95.73
5 4.27%
93  โรงเรียนวัดสว่างภพ 178
3 1.69
2 1.12
1 0.56
1 0.56
0 0.00
171 96.07
7 3.93%
94  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
95  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 117
0 0.00
2 1.71
2 1.71
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
96  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1855
49 2.64
3 0.16
3 0.16
2 0.11
3 0.16
1795 96.77
60 3.23%
97  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 624
5 0.80
4 0.64
8 1.28
0 0.00
0 0.00
607 97.28
17 2.72%
98  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
99  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
100  โรงเรียนวัดฉาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวัดเชิงท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,413 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 5.44
เตี้ย  1,253 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,625 10.53
ผอมและเตี้ย  814 2.37
อ้วนและเตี้ย  1,246 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,603 74.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,810 คน


25.60%


Powered By www.thaieducation.net